Tilbud om oppgradering av støtteabonnement for kunder med foretaksavtale («oppgraderingstilbud for kunder med foretaksavtale»)

Microsoft utvider sin 12-måneders Azure-abonnementsoppgradering* (med unntak) til 30. juni 2018 for visse kunder som oppfyller følgende kvalifikasjonskrav:

  1. Har kjøpt eller skal kjøpe Microsoft Azure-tjenester i en foretaksavtale eller en avtale om Microsoft-produkter og -tjenester (begge kalt «avtale»), og
  2. Har en avtale om Azure, Azure Government eller Azure Tyskland (utelukker Premier Support, avansert støtte for partnere og "Azure in China"-kontoer), og
  3. Avtalen er signert og/eller fornyet mellom 1. mai 2016 og 30. juni 2018 ("Kvalifikasjonsperiode").

Noen kunder kan være kvalifisert for ytterligere fordeler i forbindelse med dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale, hvis avtalen inneholder en forhåndsbetalt årlig forpliktelse til Azure-tjenester på minst $1000001, eller hvis forbruket av Azure-tjenester tilsvarer minst $100001 per måned i tre måneder etter hverandre (Forpliktelses- eller forbruksvilkår).

*12-månedersperioden starter den datoen avtalen blir signert eller fornyet. Fordelene ved dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale, kan fornyes så lenge kunden oppfyller kvalifikasjonskravene.

Oppgraderingsfordeler
Hvis organisasjonen din … Du får Hvis du oppfyller forpliktelses- eller forbruksvilkåret over, får du en ekstra fordel på...
Kjøpte Azure-tjenester uten teknisk støtte Azure Standard Support helt gratis for hver 12-månedersperiode innenfor kvalifikasjonsperioden, pluss en oppgradering til Azure Professional Direct-støtte (ProDirect) uten ekstra kostnader
kjøper for øyeblikket Microsoft Azure Standard Support Gratis Azure Professional Direct -støtte (ProDirect) for hver 12-månedersperiode innenfor kvalifikasjonsperioden, pluss 6 Azure App Consulting Services-økter2 helt kostnadsfritt, som må brukes i løpet av den gjeldende 12-månedersperioden
kjøper for øyeblikket Microsoft Azure Professional Direct-støtte (ProDirect) 6 Azure App Consulting Services-økter2 helt gratis for hver 12-månedersperiode innenfor kvalifikasjonsperioden, pluss 6 Azure App Consulting Services-økter2 helt kostnadsfritt, som må brukes i løpet av den gjeldende 12-månedersperioden

1Eller tilsvarende i lokal valuta som fastsatt i kundens avtale

2Azure App Consulting Services-støttefordelen gjelder ikke for Azure Government og Azure Tyskland. Gå til kundestøtten for Azure Government og kundestøtten for Azure Tyskland hvis du vil ha mer informasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Microsoft kan tilby visse fordeler til offentlige kunder uten ekstra kostnad gjennom denne kampanjen. Microsoft fraskriver seg enhver og all rett til erstatning fra offentlige kunder for slike ytelser. Det er meningen at Microsofts tilbud om disse fordelene til offentlige kunder, fullt ut skal overholde gjeldende lover og forskrifter knyttet til gaver og etiske retningslinjer samt andre lover og forskrifter knyttet til gratis varer og tjenester. Microsoft har som formål at tilbudet av disse tjenestene skal være utelukkende til nytte og bruk av offentlige kunder, og ikke for personlig bruk eller til fordel for en enkelt statsansatt.

Microsoft kan etter eget skjønn når som helst avslutte, endre eller revidere vilkårene for dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale. Kunden kan når som helst avslutte deltakelsen i oppgraderingstilbudet ved å varsle Microsoft skriftlig.

Ofte stilte spørsmål