Enterprise Agreement Support-tilbud

Fra og med 1. mai 2016, vil Microsoft tilby 12-måneders kundestøtteoppgradering til alle brukere som allerede har, eller planlegger å kjøpe, Microsoft Azure-tjenestene med en Microsoft Foretaksavtale eller Microsofts produkt- og tjenesteavtale (hver av disse en «avtale»), bortsett fra kunder med en Premier Support-avtale. Kunder kan være kvalifisert for flere fordeler hvis de kjøper en forhåndsbetalt årlig forpliktelse fra Microsoft på minimum $100000 eller bruker minimum $10000 per måned i tre måneder på rad.

Vilkår og betingelser

Eksisterende kunder

Følgende vilkår gjelder for kunder som er kvalifisert til å bruke Azure-tjenester i henhold til en avtale som er aktiv fra og med 1. mai 2016:

Kunder som ikke har kjøpt teknisk støtte for Azure, vil bli tilbudt Standard Support gratis i 12 måneder. Kunder som ikke har kjøpt brukerstøtte, men som har kjøpt en forhåndsbetalt årlig forpliktelse på en Azure-tjeneste på minimum $100000, 1, eller som har brukt minimum $100001 på Azure-tjenester per måned i tre måneder på rad, vil få tilbud om ProDirect Support istedenfor Standard Support for det som gjenstår av 12-måneders oppgraderingsperioden.

Azure-tjenestekunder som allerede har kjøpt Standard Support, vil motta en gratis oppgradering til ProDirect Support i 12 måneder. Kunder med Standard Support som har kjøpt en forhåndsbetalt forpliktelse på en Azure-tjeneste på minimum $100000, eller som har brukt minimum $10000 på Azure-tjenester per måned i tre måneder på rad, vil også motta seks økter med App Consulting Services. App Consulting Services-økter må brukes innen den opprinnelige 12-måneders oppgraderingsperioden.

Azure-tjenestekunder som allerede har kjøpt ProDirect Support, vil motta en gratis pakkeløsning på seks økter med App Consulting Services som må brukes innen det som kommer først av 12 måneder eller innen avtalen opphører. Kunder med ProDirect Support som har kjøpt en forhåndsbetalt årlig forpliktelse på Azure-tjenester på minimum $100000, eller som har brukt minimum $10000 på Azure-tjenester per måned i tre måneder på rad, vil i tillegg motta seks økter med App Consulting Services som må brukes innen det som kommer først av 12 måneder eller innen avtalen opphører.

1Eller tilsvarende i lokal valuta som fastsatt i kundeavtalen

Eksisterende kunder
Hvis du er... Første fordel Terskelfordel

Kjøper ikke støtte nå

Oppgrader til Standard Support i 12 måneder Oppgrader til ProDirect Support

Kjøper nå Standard Support

Oppgrader til ProDirect Support i 12 måneder Seks App Consulting Services-økter

Kjøper nå ProDirect Support

Seks App Consulting Services-økter som er tilgjengelig i 12 måneder Seks App Consulting Services-økter

Nye eller fornyende kunder

Følgende vilkår gjelder for kunder som skriver under på en ny avtale eller fornyer en utløpt avtale mellom 1. mai 2016 og 30. juni 2017, og som ikke tidligere har mottatt fordeler gjennom dette tilbudet i mer enn 12 måneder:

Kunder som kjøper Azure-tjenester uten teknisk støtte, vil bli tilbudt Standard Support gratis for de første 12 månedene av avtalen. Kunder som ikke har kjøpt kundestøtte, men som har kjøpt en forhåndsbetalt årlig forpliktelse på Azure-tjenester på minimum $1000001, eller som bruker minimum $100001 på Azure-tjenester per måned i tre måneder på rad, vil få tilbud om ProDirect Support istedenfor Standard Support fram til slutten av den opprinnelige 12-måneders perioden.

Kunder som kjøper Azure-tjenester med Standard Support, vil motta en gratis oppgradering til ProDirect Support for de første 12 månedene av avtalen. Kunder med Standard Support som kjøper en forhåndsbetalt årlig forpliktelse på en Azure-tjeneste på minimum $100000, eller som bruker minimum $10000 på Azure-tjenester per måned i tre måneder på rad, vil motta en pakkeløsning på seks økter med App Consulting Services som må brukes i løpet av den opprinnelige 12-månedersperioden.

Kunder som kjøper Azure-tjenester med ProDirect Support, vil motta en gratis pakke med seks App Consulting Services-økter. Kunder med ProDirect Support som kjøper en forhåndsbetalt årlig forpliktelse på en Azure-tjeneste på minimum $100000, eller som bruker minimum $10000 på Azure-tjenester per måned i tre måneder på rad, vil motta seks ekstra økter med App Consulting Services. Alle App Consulting Services-økter må brukes innen den opprinnelige 12-måneders oppgraderingsperioden.

1Eller tilsvarende i lokal valuta som fastsatt i kundeavtalen

Nye eller fornyende kunder
Hvis du... Første fordel Terskelfordel

Har ikke kjøpt støtte

Oppgrader til Standard Support i 12 måneder Oppgrader til ProDirect Support

Kjøp Standard Support

Oppgrader til ProDirect Support i 12 måneder Seks App Consulting Services-økter

Kjøp ProDirect Support

Seks App Consulting Services-økter som er tilgjengelig i 12 måneder Seks App Consulting Services-økter

Offentlige kunder

Microsoft kan tilby visse fordeler til offentlige kunder uten ekstra kostnad gjennom denne kampanjen. Microsoft fraskriver seg enhver og all rett til erstatning fra offentlige kunder for slike ytelser. Microsoft har som formål at tilbudet av disse fordelene til offentlige kunder uten kostnad skal samsvare med aktuelle lover og regler for gaver og etikk, samt andre lover og regler tilknyttet vederlagsfrie varer og tjenester. Microsoft har som formål at tilbudet av disse tjenestene skal være utelukkende til nytte og bruk av offentlige kunder, og ikke for personlig bruk eller til fordel for en enkelt statsansatt.

Azure Government- og Azure Tyskland-kunder

Følgende vilkår gjelder for kunder som skriver under på en ny avtale for Azure Government- eller Azure Tyskland-tjenester, og som ikke tidligere har mottatt fordeler gjennom dette tilbudet i mer enn 12 måneder:

Kunder som kjøper Azure Government eller Azure Tyskland-tjenester uten teknisk kundestøtte, blir tilbudt Standard Support gratis for de første 12 månedene av avtalen. Kunder som ikke har kjøpt teknisk kundestøtte, men som har kjøpt en forhåndsbetalt årlig avtale om Azure-tjenester på minst $100 0001, eller som bruker minst $10 0001 på Azure-tjenester per måned i tre måneder på rad, får tilbud om ProDirect Support istedenfor Standard Support fram til slutten av den opprinnelige 12-månedersperioden. Tilbudet om App Consulting Services gjelder ikke for Azure Government- og Azure Tyskland-kunder.

Du kan få mer informasjon om kundestøttealternativer for Azure Government og Azure Germany ved å gå til kundestøtten for Azure Government og kundestøtten for Azure Tyskland.

1Eller tilsvarende i lokal valuta som fastsatt i kundeavtalen

Ofte stilte spørsmål