Tilbud om oppgradering av støtteabonnement for kunder med foretaksavtale («oppgraderingstilbud for kunder med foretaksavtale»)

Til og med 30. juni 2017 tilbyr Microsoft en 12-måneders oppgradering av Azure-støtteabonnementet til enkelte kunder i henhold til følgende:

  • Tilgjengelig for kunder som har eller skal kjøpe Microsoft Azure-tjenester i en foretaksavtale eller en avtale om Microsoft-produkter og -tjenester (begge kalt «avtale»).
  • Noen kunder kan være kvalifisert for ytterligere fordeler som del av dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale hvis avtalen inneholder en forhåndsbetalt årlig forpliktelse til Azure-tjenester på minst $100000, eller hvis forbruket av Azure-tjenester tilsvarer minst $10000 per måned i tre måneder etter hverandre1.

Dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale er bare tilgjengelig for kunder som har avtaler for Azure, Azure Government og Azure Tyskland. Det er ikke tilgjengelig for kunder som allerede har Premier Support eller «Azure i Kina»-kontoer.

Oppgraderingstilbud for kunder med foretaksavtale for nye, eksisterende og fornyende Azure-kunder:
Hvis organisasjonen din … Du får nå … Hvis du oppfyller forpliktelsen/bruksvilkåret ovenfor, får du nå …
for øyeblikket ikke har et Microsoft Azure-støtteabonnement Azure Standard Support uten ekstra kostnader en oppgradering til Azure Professional Direct-støtte (ProDirect) uten ekstra kostnader
for øyeblikket kjøper Microsoft Azure Standard Support en oppgradering til Azure ProDirect-støtte uten ekstra kostnader en oppgradering til Azure ProDirect-støtte og seks Azure App Consulting Services-økter uten ekstra kostnader2
for øyeblikket kjøper Microsoft Azure Professional Direct-støtte (ProDirect) Azure ProDirect-støtte og seks Azure App Consulting Services-økter uten ekstra kostnader2 Azure ProDirect-støtte og tolv Azure App Consulting Services-økter uten ekstra kostnader2

Vilkår og betingelser

De følgende vilkårene gjelder for kunder som er kvalifisert til å bruke Azure-tjenester under en avtale som er aktiv per 1. mai 2016, som signerer en ny avtale mellom 1. mai 2016 og 30. juni 2017, eller som fornyer en avtale som utløper, mellom 1. mai 2016 og 30. juni 2017.

Kjøper ikke Azure-støtte for øyeblikket: Kunder som kjøper Azure-tjenester uten teknisk støtte, blir tilbudt Standard Support gratis de første tolv månedene av avtalen. Kunder som ikke har kjøpt teknisk støtte, men som har kjøpt en forhåndsbetalt årlig forpliktelse på Azure-tjenester på minst $100000, eller som bruker minst $10000 i Azure-tjenester per måned i tre måneder på rad1, får tilbud om ProDirect-støtte i stedet for Standard Support frem til slutten av den opprinnelige oppgraderingsperioden på tolv måneder.

Kjøper Azure Standard Support for øyeblikket: Kunder som kjøper Azure-tjenester med Azure Standard Support, blir oppgradert til Azure ProDirect-støtte gratis i tolv måneder. Kunder med Standard Support som kjøper en forhåndsbetalt årlig forpliktelse på Azure-tjenester på minst $100000, eller som bruker minst $10000 i Azure-tjenester per måned i tre måneder på rad1, mottar også en pakke med seks Azure App Consulting Services-økter2 som må brukes i løpet av den opprinnelige oppgraderingsperioden på tolv måneder.

Kjøper Azure ProDirect Support for øyeblikket: Kunder som kjøper Azure-tjenester med Azure ProDirect-støtte, får en gratispakke med seks Azure App Consulting Services-økter2. Kunder med Azure ProDirect Support som kjøper en forhåndsbetalt årlig forpliktelse på Azure-tjenester på minst $100000, eller som bruker minst $10000 i Azure-tjenester per måned i tre måneder på rad1, mottar ytterligere seks Azure App Consulting Services-økter, noe som utgjør tolv økter totalt2. Alle Azure App Consulting Services-økter må brukes i løpet av den opprinnelige oppgraderingsperioden på tolv måneder.

Offentlige kunder

Microsoft kan tilby visse fordeler til offentlige kunder uten ekstra kostnad gjennom denne kampanjen. Microsoft fraskriver seg enhver og all rett til erstatning fra offentlige kunder for slike ytelser. Microsoft har som formål at tilbudet av disse fordelene til offentlige kunder uten kostnad skal samsvare med aktuelle lover og regler for gaver og etikk, samt andre lover og regler tilknyttet vederlagsfrie varer og tjenester. Microsoft har som formål at tilbudet av disse tjenestene skal være utelukkende til nytte og bruk av offentlige kunder, og ikke for personlig bruk eller til fordel for en enkelt statsansatt.

Ansvarsfraskrivelse

Microsoft kan etter eget skjønn når som helst avslutte, endre eller revidere vilkårene for dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale. Kunden kan når som helst avslutte deltakelsen i oppgraderingstilbudet ved å varsle Microsoft skriftlig.

1Eller tilsvarende i lokal valuta som fastsatt i kundeavtalen.

2Azure App Consulting Services-støttefordelen gjelder ikke for Azure Government og Azure Tyskland. Gå til kundestøtten for Azure Government og kundestøtten for Azure Tyskland hvis du vil ha mer informasjon.

Ofte stilte spørsmål