Hopp over navigasjon

Tilbud om oppgradering av støtteabonnement for kunder med foretaksavtale («oppgraderingstilbud for kunder med foretaksavtale»)

Microsoft utvider sin 12-måneders Azure-abonnementsoppgradering* (med unntak) til 30. juni 2018 for visse kunder som oppfyller følgende kvalifikasjonskrav:

 1. Har kjøpt eller skal kjøpe Microsoft Azure-tjenester i en foretaksavtale eller en avtale om Microsoft-produkter og -tjenester (begge kalt «avtale»), og
 2. Har en avtale om Azure, Azure Government eller Azure Tyskland (utelukker Premier Support, avansert støtte for partnere og "Azure in China"-kontoer), og
 3. Avtalen er signert og/eller fornyet mellom 1. mai 2016 og 30. juni 2018 ("Kvalifikasjonsperiode").

Noen kunder kan være kvalifisert for ytterligere fordeler i forbindelse med dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale, hvis avtalen inneholder en forhåndsbetalt årlig forpliktelse til Azure-tjenester på minst $1000001, eller hvis forbruket av Azure-tjenester tilsvarer minst $100001 per måned i tre måneder etter hverandre (Forpliktelses- eller forbruksvilkår).

*12-månedersperioden starter den datoen avtalen blir signert eller fornyet. Fordelene ved dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale, kan fornyes så lenge kunden oppfyller kvalifikasjonskravene.

Oppgraderingsfordeler

Hvis organisasjonen din … Du får Hvis du oppfyller forpliktelses- eller forbruksvilkåret over, får du en ekstra fordel på...
Kjøpte Azure-tjenester uten teknisk støtte Azure Standard Support helt gratis for hver 12-månedersperiode innenfor kvalifikasjonsperioden, pluss en oppgradering til Azure Professional Direct-støtte (ProDirect) uten ekstra kostnader
kjøper for øyeblikket Microsoft Azure Standard Support Gratis Azure Professional Direct -støtte (ProDirect) for hver 12-månedersperiode innenfor kvalifikasjonsperioden, pluss 6 Azure App Consulting Services-økter2 helt kostnadsfritt, som må brukes i løpet av den gjeldende 12-månedersperioden
kjøper for øyeblikket Microsoft Azure Professional Direct-støtte (ProDirect) 6 Azure App Consulting Services-økter2 helt gratis for hver 12-månedersperiode innenfor kvalifikasjonsperioden, pluss 6 Azure App Consulting Services-økter2 helt kostnadsfritt, som må brukes i løpet av den gjeldende 12-månedersperioden

1Eller tilsvarende i lokal valuta som fastsatt i kundens avtale

2Azure App Consulting Services-støttefordelen gjelder ikke for Azure Government og Azure Tyskland. Gå til kundestøtten for Azure Government og kundestøtten for Azure Tyskland hvis du vil ha mer informasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Microsoft kan tilby visse fordeler til offentlige kunder uten ekstra kostnad gjennom denne kampanjen. Microsoft fraskriver seg enhver og all rett til erstatning fra offentlige kunder for slike ytelser. Det er meningen at Microsofts tilbud om disse fordelene til offentlige kunder, fullt ut skal overholde gjeldende lover og forskrifter knyttet til gaver og etiske retningslinjer samt andre lover og forskrifter knyttet til gratis varer og tjenester. Microsoft har som formål at tilbudet av disse tjenestene skal være utelukkende til nytte og bruk av offentlige kunder, og ikke for personlig bruk eller til fordel for en enkelt statsansatt.

Microsoft kan etter eget skjønn når som helst avslutte, endre eller revidere vilkårene for dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale. Kunden kan når som helst avslutte deltakelsen i oppgraderingstilbudet ved å varsle Microsoft skriftlig.

Ofte stilte spørsmål

 • Du trenger ikke gjøre noe. Alle kvalifiserte kunder vil bli oppgradert til Standard Support innen 45 dager. Hvis du oppfyller kvalifikasjonskravene blir du oppgradert til ProDirect og/eller Azure App Consults innen 45 dager etter oppfylt kvalifikasjon. Når du logger på Azure-portalen og klikker for å sende inn en Ny støtteforespørsel, vises støtteplanen du abonnerer på, i rullegardinlisten.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med kontoansvarlig eller kontakte Azure-støtten for kunder med foretaksavtale via Enterprise-portalen.

 • Fordelene ved dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale, kan fornyes så lenge du oppfyller kvalifikasjonskravene.
 • En Azure App Consulting Services-økt er en tilpasset én-til-én-konsultasjon med en Microsoft Azure-tekniker om en rekke Azure-relaterte emner, for eksempel utforming av skymiljøer, design og implementering av programmer på Azure og arbeidsbelastningsdistribusjon. Microsoft-teknikere kan gi deg omfattende teknisk veiledning om hvordan du best bruker Azure på en måte som er tilpasset organisasjonens mål.

  Hver konsultasjon er en strukturert samtale som er utformet for å håndtere spørsmålene eller utfordringene til utviklingsteamet ditt. En Azure App-konsulent samarbeider med utviklingsteamet for å identifisere forutsetninger, gi tilpasset teknisk veiledning og levere en sammendragsrapport som også omfatter en detaljert handlingsplan. Denne fordelen egner seg best for utviklingsressursene i bedriften. En vanlig Azure App Consult-økt varer opptil tre timer.

  Tilbudet om Azure App Consulting Services gjelder ikke for Azure Government- og Azure Tyskland-kunder.

 • Nei, dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale er ikke overførbart og kan ikke konverteres til en annen fordel.

 • Premier Support-kunder mottar for tiden et bredere støttenivå enn det som er tilgjengelig gjennom dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale. Azure-støttetimer (Problem Resolution Services) blir ikke trukket fra Premier-kontrakten din.

 • Gå til kundestøttesiden for Azure for å finne ut mer om hva som er inkludert i de ulike støtteabonnementene, kontakt kontoansvarlig eller Azure-støtten for kunder med foretaksavtale, eller bruk koblingen til hjelp og kundestøtte i Enterprise-portalen.