Discovery Pack (12 months)

DETTE TILBUDET ER IKKE LENGER TILGJENGELIG.

This promotional offer provides a fixed amount of Cloud Services, storage, data transfers, Service Bus, CDN and SQL Database at a fixed monthly price. This offer allows you to burst over the monthly amount included in the offer without being charged for overage, up to specified limits.

This offer is available for purchase through June 30, 2012.

Note: As of April 16, 2013, you may only use your included small compute instance hours to run the Cloud Services standard instances (A0, A1, A2, A3, and A4). You will be billed for any Virtual Machines usage at Pay-As-You-Go rates.

Base Unit Pricing

$2,200.00 per Base Unit per month.

Monthly usage exceeding the amount included in the Base Units purchased will be provided free of charge, up to specified limits.

This is a one-time promotional offer.

Subscription term: 12 months

Base Unit Includes

Cloud Services SQL Database Backup
15,000 hours of a small compute instance $1,998.00 of SQL Database at Pay-As-You-Go rates 5 GB
Storage CDN Data Transfers Service Bus
200 GB Local and 200 GB Geo Redundant storage capacity Zone 1: 280 GB out Zone 1: 285 GB out 270,000,000 messages
20,000,000 storage transactions Zone 2: 100 GB out Zone 2: 105 GB out 75,000 relay hours
  10,000,000 CDN transactions    

Data centers in North America and Europe are classified under Zone 1 and those for the rest of the world are classified under Zone 2. Data transfers for CDN are billed separately from other data transfers.

Overage Pricing

Monthly usage in excess of the monthly amounts included with your offer will be charged at the Pay-As-You-Go rates.

You will be notified at least 30 days in advance of any changes to the Pay-As-You-Go rates.

New services may be added periodically to the Azure platform. We will notify you in advance of these new services and any fees that might be charged for using them. However, you would only be charged if you elect to use the new services.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

Betalingsalternativer

Kunder kan betale med kredittkort, debetkort eller faktura. Faktura krever en første månedlig basisavtale på mer enn $500 per måned for kunder i USA og $250 per måned andre steder. For kunder som velger å betale med faktura, kan det hende at aktiveringen av tjenesten blir forsinket i påvente av kredittsjekk.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med prisinformasjon.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere uten straff de første 30 dagene av hver abonnementsperiode. Du må likevel betale for basisavtalen og eventuelt overforbruk den første måneden. Kanselleringer de første 30 dagene i en abonnementsperiode medfører fullstendig betaling av basisavtalen for de gjenstående månedene i abonnementet samt eventuelt overforbruk.

Fornyelsespolicy

Etter den første abonnementsperioden på seks måneder kan du fornye abonnementet ditt til gjeldende fornyelsespris. Denne prisen er for øyeblikket basisenhetsprisen som er angitt i dette tilbudet. Du kan endre basisavtalemengden ved fornyelse, men du må forplikte deg til minst én basisenhet for å kunne fornye.

Abonnementet blir som standard satt til automatisk fornyelse. Du blir varslet via e-post når fornyelsestidspunktet nærmer seg. Du kan når som helst velge ikke å fornye automatisk.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i følgende land/områder og blir fakturert i den angitte valutaen:

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Microsoft leverer tjenester til deg opptil minst det nivået av tilknyttet bruk som er inkludert i basisenhetene du har kjøpt (tjenesteavtalen). Imidlertid er alle andre økninger i bruksnivåer for tjenesteressurser (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige.

Kvoter som er beskrevet i delen om brukskvoter, utgjør ikke en tjenesteavtale. Antallet samtidige små databehandlingsforekomster (eller tilsvarende) som Microsoft leverer som en del av en tjenesteavtale, fastsettes ved å dele antallet avtalte små databehandlingsforekomster kjøpt i en måned, med antallet timer i årets korteste måned (altså februar med 672 timer).