Nejčastější dotazy k plánům podpory Azure

Přehled podpory Azure

 • Podpora je dostupná na trzích, kde nabízíme Microsoft Azure. I když jsou některé specifické služby všeobecně dostupné, nemusejí být hned po zveřejnění k dispozici ve všech oblastech.
 • Microsoft poskytuje podporu v devíti jazycích: angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, tradiční čínština, korejština a japonština.

  Nepřetržitá podpora Microsoftu pro všechny stupně závažnosti je dostupná v angličtině. V japonštině pouze pro stupeň závažnosti A. Pro všechny ostatní podporované jazyky a stupně závažnosti je podpora dostupná jenom v pracovní době. Mimo pracovní dobu se podpora poskytuje v angličtině (s překladatelskou službou). Pokud chcete podporu ve svém jazyce, může být vhodnější počkat do dalšího pracovního dne.

 • Microsoft poskytuje 24 hodin denně 7 dní v týdnu podporu v angličtině pro závažnost A a B a japonštině pro závažnost A. Developer Support zahrnuje nejnižší úroveň závažnosti, závažnost C.

  Pro všechny ostatní podporované jazyky nabízí Microsoft asistenci jenom v pracovní době. Mimo pracovní dobu můžete požádat o podporu anglicky mluvícího technika. V případě potřeby také můžete využít bezplatnou překladatelskou službu. Nebo můžete počkat do dalšího pracovního dne a získat pomoc v jiném podporovaném jazyce než v angličtině.

 • V Severní Americe je pracovní doba definovaná jako doba od 6 do 18 hodin tichomořského času, od pondělí do pátku s výjimkou severoamerických svátků. Pracovní doba se liší podle zemí a místního kalendáře státních svátků. Ve většině zemí světa je pracovní doba od 9 do 17 hodin v pracovních dnech (bez víkendů a svátků).
 • Ano, pokud chcete individuální technickou podporu, potřebujete placený plán podpory Azure. Další informace o stávajících plánech podpory najdete na stránce Plány podpory Azure.
 • Odpovědi na vaše technické dotazy můžete najít na Microsoft Q&A. Na tomto komunitním kanálu podpory se můžete učit, komunikovat a vyměňovat nápady s odborníky z komunity, techniky Microsoftu a ostatními zákazníky. Robustní vyhledávací nástroj, který je součástí Microsoft Q&A, navíc ingestuje odpovědi z celé řady zdrojů. Díky tomu se stává cenným nástrojem samoobslužné podpory při plnění vašich výukových požadavků.

  • Výhody technické podpory pro vás mohou být dostupné i bez plánu podpory. Pokud jste členem určitých programů, jako je MPN, MSDN nebo BizSpark, můžete na základě účasti v těchto programech mít nárok na omezené výhody podpory Azure. Informace o možnostech a výhodách podpory najdete v podmínkách poskytování služby.
  • Předplatné Azure zahrnuje přístup k podpoře pro správu předplatného, např. fakturace, úpravy kvót, převod účtu, a to bez dalších nákladů. Žádost můžete začít zadávat na webu Azure Portal. Součástí předplatných Microsoft Azure je i přístup k řídicímu panelu stavu Azure a na Microsoft Q&A, kde vám pomohou s řešením problémů.
 • Předplatné Microsoft Azure zahrnuje přístup k podpoře pro správu předplatného (např. fakturace, úpravy kvót, převod účtu) bez dalších nákladů. Žádost můžete začít zadávat na webu Azure Portal. Součástí předplatného Microsoft Azure je i přístup k řídicímu panelu stavu Azure a na fóra o Azure, kde vám pomohou s řešením problémů.
 • Plány podpory Azure jsme sestavili tak, aby vyhovovaly potřebám různých firem. U problémů, které vyžadují opravu, nabízejí placené plány podpory nepřetržitý přístup k technické podpoře. Vyšší úrovně plánů podpory nabízejí kratší dobu první odezvy, přístup ke službě Advisory Support, revize optimální konfigurace a další výhody. Další informace o stávajících plánech podpory najdete na stránce Plány podpory Azure.
 • Technické problémy vyžadující opravu typu „break-fix“ mohou nastat při používání služeb Azure. Jde o termín používaný v našem oboru. Označuje práci potřebnou k podpoře technologie, která přestane fungovat během svého normálního provádění a vyžaduje zásah poskytovatele podpory, aby se obnovil její provozuschopný stav.
 • Služba Professional Direct (ProDirect) Advisory Support poskytuje přístup k pokynům pro podporu Azure na základě (1) veřejně dostupné dokumentace k doporučeným postupům pro Microsoft Azure a (2) informací z fór Azure. Poradci ProDirect poskytují podporu na základě přístupu k dokumentaci Microsoftu, k specialistům technické podpory Microsoft Azure a taky k produktové skupině Microsoft Azure. Pokyny k doporučeným postupům můžou mimo jiné zahrnovat

  • Plánování pro nasazení a migrace
  • Plánování pro hybridní cloudová řešení
  • Posílení výkonu
  • Zvýšení spolehlivosti a obnovitelnosti
  • Zvýšení zabezpečení

  Služba ProDirect je ale ve srovnání s Premier Advisory Support omezenější. Poradci ProDirect neposkytují podrobné poradenské služby na míru konkrétnímu zákazníkovi, jako jsou hodnocení kódu, architektury nebo návrhů, podrobné pokyny k ladění aplikací nebo konfigurace (třeba ladění výkonu) nebo ověřování specifikací. ProDirect taky neposkytuje podporu na místě ani se nezapojuje do implementačních aktivit, jako jsou (mimo jiné) tvorba kódu nebo konfigurace pro zákaznický vývoj nebo nasazení v Microsoft Azure.

 • Microsoft může poskytovat přístup k Azure Preview, betaverzím a jiným předběžným funkcím, službám, softwaru nebo oblastem, aby získal zpětnou vazbu a umožnil hodnocení. Dostupné verze Preview jsou na webu Azure Portal označené jako „Preview“. Jsou také uvedeny na stránce Preview nebo na webu Azure Portal v části Preview.

  Pro Microsoft Azure je dostupná celá řada služeb a funkcí verze Preview. Jejich největší předností je dostupnost služby a přístup k programu:

  • Public Preview: Tato verze je pro předplatitele Microsoft Azure dostupná na webu Azure Portal. Účelem těchto služeb je, aby uživatelé měli včas přehled o připravovaných změnách a mohli si otestovat chystané služby a funkce.
  • Private Preview: Tuto verzi poskytujeme jenom malé podskupině zákazníků, kteří jsou v přímém kontaktu s technickými týmy Azure. Tato verze je určená k získávání nepřetržité přímé vazby ve vývojové fázi služby.
  • Limited Preview: K tomuto programu Preview má přístup pouze pevně daný omezený počet zákazníků. Po dosažení maximálního povoleného počtu účastníků nemají další uživatelé do programu přístup.

  Když vám Microsoft nabídne předběžný přístup ke službám a funkcím Azure Preview, řídí se tyto služby a funkce omezenými nebo jinými podmínkami, které jsou uvedeny v servisní smlouvě a v doplňkových podmínkách. Služby a funkce verze Preview jsou poskytovány tak, jak jsou, se všemi nedostatky a v tom stavu, v jakém jsou dostupné. Nevztahují se na ně smlouvy SLA o poskytování služeb ani omezené záruky jakéhokoliv druhu, které Microsoft poskytuje k vydaným, všeobecně dostupným službám Azure. Služby a funkce verze Preview jsou dostupné jen za podmínky, že souhlasíte s doplňujícími podmínkami použití, které rozšiřují vaši smlouvu a kterými se řídí používání platformy Microsoft Azure.

 • Podpora služeb a funkcí verze Preview se poskytuje pouze pro programy „Public Preview“ (viz předchozí dotaz). Jiné neveřejné verze Preview a/nebo betaverze služeb mohou být podporovány prostřednictvím našich fór nebo jiných kanálů. Plány podpory Azure se nevztahují na služby v jiné verzi než Public Preview.

  Obecně platí, že placené plány podpory Azure zajišťují technickou podporu služeb a funkcí verze Public Preview. U rozsahu podpory verze Public Preview platí některé výjimky. Služby nebo funkce, na které se váš plán podpory nevztahuje, najdete zde. Plány podpory Azure se nevztahují na verze Private Preview a Limited Preview. Dále platí, že tyto verze mohou, ale nemusejí být podporovány prostřednictvím fór Azure.

  U služeb nebo funkcí verze Public Preview se technická podpora omezuje na scénáře vyžadující opravu a je dostupná jenom v angličtině. Nepřetržitá podpora je dostupná pro stupně závažnosti A a B (podle vašeho plánu podpory).

 • Pro přístup k technické podpoře Azure potřebujete placený plán podpory. Některé programy Microsoftu nabízejí přístup k technické podpoře Azure prostřednictvím výhod podpory, i když nemáte placený plán podpory. Výhody podpory Azure jsou součástí následujících programů:

  Každý z těchto programů nabízí různé výhody podpory, které se liší například dobou odezvy nebo počtem odeslaných požadavků. Pokud si chcete přečíst podrobnější informace o jednotlivých programech, klikněte na předchozí odkazy.

  Kromě přístupu k technické podpoře nabízejí některé programy, jako je MSDN a BizSpark Plus, i další výhody Microsoft Azure, například kredity, které je možné měsíčně využít, bezplatné služby nebo levnější sazby za používání. Další informace najdete v podrobnostech o každém programu.

Využívání podpory Azure

 • Přístup k podpoře Azure je snadný: otevřete online Azure Portal a odešlete žádost o podporu. Součástí předplatného Microsoft Azure je přístup ke správě předplatného a podpora fakturace. Technická podpora se poskytuje prostřednictvím některého z plánů podpory Azure. Podrobné pokyny pro Azure Portal najdete v tématu Jak vytvořit žádost o podporu Azure. Lístky podpory můžete také vytvářet a spravovat programově prostřednictvím rozhraní REST API lístků podpory Azure.
 • Tím, že žádosti o podporu pošlete online, umožníte nám, abychom vám rychle poskytli fundovanou odbornou technickou pomoc tím nejúčinnějším možným způsobem. Žádosti jsou většinou podrobné, a proto je mnohem jednodušší poskytnout příslušné informace online než telefonicky. Tento model s jednoduchým a intuitivním online procesem také eliminuje neproduktivní prostoje. Výsledkem je, že můžeme problémy zákazníků rychleji předat kvalifikovaným technikům.
 • Pokud budete podporu Microsoft Azure kontaktovat telefonicky, zpracování žádosti se tím nezrychlí. Mnohem lepší a rychlejší způsob je kontaktovat podporu prostřednictvím webu Azure Portal. Pokud žádost nemůžete odeslat online, najdete telefonní číslo na místní podporu v seznamu regionálních center globální péče o zákazníky.
 • Odešlete žádost o podporu z webu Azure Portal. Na řádku nabídek jednoduše vyberte Podpora nebo otevřete centrum Nápověda a podpora. Podrobnější informace najdete v tématu Jak vytvořit žádost o podporu Azure. Součástí předplatného Microsoft Azure je přístup ke správě předplatného a podpora fakturace. Technická podpora se poskytuje prostřednictvím některého z plánů podpory Azure.
 • Pro přístup k technické podpoře Azure potřebujete placený plán podpory. Některé programy Microsoftu nabízejí přístup k technické podpoře Azure prostřednictvím výhod podpory, i když nemáte placený plán podpory. Pokud se to týká i vás, otevřete na webu Azure Portal novou žádost o podporu. V kroku Support Plan (Plán podpory) vyberte Additional Options (Další možnosti), zadejte své ID pro přístup a ID smlouvy a pokračujte dále.

  Pokud jste si výhody technické podpory ještě neaktivovali, proveďte následující kroky, které se liší podle toho, jaký program vás k získání výhod podpory opravňuje. K využití výhod podpory Azure budete potřebovat své ID pro přístup a ID smlouvy.

  MSDN/BizSpark – přihlaste se na portál pro správu MSDN. Výhody podpory si aktivujete kliknutím na odkaz na technickou podporu, který je dole na stránce. Tato volba se zobrazuje, pouze pokud máte na výhody technické podpory nárok.

  MPN/SCS – kontaktujte regionální centrum podpory MPN na adrese https://partner.microsoft.com/support. Na této stránce se přihlaste ke svému účtu MPN a kontaktujte podporu.

  Podpora fakturace a správy předplatného je součástí předplatného Microsoft Azure bez dalších poplatků. Pokud máte problémy s fakturací nebo předplatným a chcete požádat Microsoft o podporu, nepotřebujete k tomu výhody technické podpory.

 • Podívejte se na téma věnované řešení potíží s přihlašováním a projděte si známé potíže s přihlašováním a jejich řešení. Pokud se nemůžete přihlásit na web Azure Portal, navštivte https://aka.ms/AzurePortalHelp, kde najdete pomoc.
 • Žádost o podporu správy předplatného můžete otevřít prostřednictvím webu Azure Portal i v případě, že vaše předplatné ještě není vytvořené.
 • Žádost o podporu může odeslat správce účtu, správce služeb nebo jiný spolupracující správce u daného předplatného. Kromě toho může žádost o podporu spojenou s daným předplatným odeslat a spravovat každý uživatel s oprávněním k zápisu (tzn. vlastník nebo přispěvatel) nebo s předdefinovanou rolí Přispěvatel žádostí o podporu.
 • Pokud chcete udělit oprávnění, musíte být správcem nebo vlastníkem požadovaného předplatného. Všem uživatelům, kteří chtějí vytvářet a spravovat žádosti o podporu pro dané předplatné, přiřaďte roli Přispěvatel žádostí o podporu v oboru předplatného. Další informace o přiřazování rolí na portálu.
 • Podporu z Azure můžete získat dvěma způsoby:

  • Pokud jako správce účtu spravujete předplatné zákazníka, můžete k danému účtu koupit plán podpory Azure, protože na každé předplatné, které máte pod stejným účtem, se vztahuje stejný plán podpory. K odeslání žádosti o podporu také můžete využít své partnerské výhody (třeba podporu Signature Cloud Support nebo podporu MPN). V takovém případě si nemusíte dokoupit plán podpory Azure.
  • K žádosti o podporu můžete použít účet zákazníka. Pokud chcete použít tento postup, musíte mít jako partner oprávnění správce nebo vlastníka předplatného daného zákazníka. Zákazník musí mít ke svému předplatnému plán podpory nebo může partner k odeslání žádosti o podporu využít své výhody podpory Azure (třeba podporu Signature Cloud Support nebo podporu MPN) a v tom případě si nemusí plán podpory Azure dokupovat.
 • Doba první odezvy je časový interval od odeslání vaší žádosti o podporu do okamžiku, kdy vás kontaktuje pracovník technické podpory Microsoftu a začne se požadavkem zabývat. Doba první odezvy se liší podle plánu podpory a obchodního dopadu žádosti (označovaného také jako závažnost).
 • Snahou Microsoftu je pomoci vám problém vyřešit v nejkratší možné době. Někdy to znamená, že se napřed zaměří na omezení dopadu na podnik a zmírnění negativního účinku na provoz, a teprve potom přejde k úplnému řešení. Proto se zavazujeme dodržet dobu první odezvy. Dále se zavazujeme s vámi spolupracovat až do zásadního zmírnění dopadu problému, i když nemáte přímo smlouvu SLA na řešení žádostí o podporu. Čas potřebný k odstranění potíží a vyřešení žádosti o podporu je velice různý, protože vždycky záleží na konkrétním problému. Budeme s vámi spolupracovat, abychom problém vyřešili co nejrychleji.
 • Zákazníci Microsoftu mohou na platformě Microsoft Azure spouštět technologie od jiných dodavatelů, než je Microsoft – jako příklad uveďme Linux, Oracle, SAP nebo IBM. Ve všech případech, kdy máte v rámci plánu podpory Azure nárok na odbornou pomoc, vám podpora Microsoftu pomůže zjistit, jestli se problém týká služby Microsoft Azure, nebo vaší vlastní aplikace.

  Pokud zjistíme, že problém způsobuje služba nebo platforma Microsoft Azure, poskytneme vám plnou technickou podporu. V ostatních scénářích vám poskytneme obchodně přiměřenou podporu. Pokud se nenajde vhodné řešení problému, je možné, že vás odkážeme na další kanály podpory, které jsou dostupné k softwaru od jiného dodavatele než Microsoftu.

 • Nejdřív se podívejte na Azure Service Health. Tento přizpůsobený řídicí panel nabízí pokyny a podporu v situacích, kdy vás ovlivňují problémy ve službách Azure. Na rozdíl od naší veřejné stavové stránky, která poskytuje obecné informace o stavu, služba Azure Service Health poskytuje konkrétní informace o dopadu na vaše prostředky. Pokud chcete dostávat upozornění na potíže se službami, využijte Azure Service Health ke konfiguraci upozornění tak, aby upozornění na události stavu služeb ovlivňující vaše prostředky dostávali ti správní lidé. Pokud Azure Service Health nezobrazuje žádné aktivní nebo nedávné potíže se službami, kontaktujte podporu pomocí plánu technické podpory.
 • Pokud jste otevřeli případ technické podpory Azure a potřebujete analýzu RCA, můžete si ji vyžádat pro všechny plány podpory Azure, včetně Premier.

Nákupy a fakturace

 • Plán podpory můžete koupit online prostřednictvím webu Azure nebo webu Azure Portal. Plán podpory je také k dispozici se Smlouvou se zákazníkem Microsoftu. Pokud máte smlouva Enterprise a chcete zakoupit plán podpory Professional Direct, obraťte se na svého zástupce nebo partnera Microsoftu.
 • Měsíční náklady na plán podpory pokrývají jeden fakturační účet – bez ohledu na počet předplatných nebo uživatelů, kteří na účtu jsou.

  Všechna předplatná zařazená pod jeden fakturační účet mají společný stejný plán podpory. Všichni uživatelé s přístupem správce nebo vlastníka k předplatným zařazeným do jednoho účtu s plánem podpory mají nárok na podporu těchto předplatných. Pokud chcete zobrazit seznam předplatných ve vašem účtu, přejděte na web Azure Portal.

 • Pokud jste svůj plán podpory zakoupili prostřednictvím webu Azure nebo Azure Portal nebo pokud ho máte v rámci Smlouvy se zákazníkem Microsoftu, můžete váš stávající plán zrušit a na webu Azure Portal si koupit plán vyšší úrovně.

  Pokud máte smlouva Enterprise, obraťte se na zástupce nebo partnera společnosti Microsoft.

 • Pokud jste svůj plán podpory zakoupili prostřednictvím webu Azure nebo Azure Portal nebo pokud nějaký máte v rámci Smlouvy se zákazníkem Microsoftu, můžete změny provést na webu Azure Portal. Pokud chcete plán podpory zrušit, postupujte podle pokynů tady.

  Pokud máte dotazy týkající se změny nebo zrušení plánu podpory, vytvořte novou žádosti o podporu. V části Typ potíží* vyberte Správa předplatného*. Vyberte příslušný plán podpory a pak vyberte Žádost o zrušení předplatného*. Vzhledem k tomu, že se plány podpory účtují měsíčně, nedostanete při zrušení před koncem měsíce alikvótní náhradu nákladů.

  Pokud jste svůj plán podpory zakoupili prostřednictvím zástupce nebo partnera Microsoftu, požádejte o pomoc je.

 • Účtování bude probíhat měsíčně. Další informace najdete v dokumentaci ke správě nákladů a fakturaci v Azure.
 • Pokud jste svůj plán podpory zakoupili prostřednictvím webu Azure nebo Azure Portal nebo pokud nějaký máte v rámci Smlouvy se zákazníkem Microsoftu, automaticky ho obnovíme pomocí evidovaného způsobu platby.

  Pokud jste svůj plán podpory zakoupili prostřednictvím zástupce nebo partnera Microsoftu, upozorní vás na nutnost obnovy oni.

Podpora Azure pro smlouvu Enterprise

 • Zákazníci se smlouvou Enterprise si mohou od svých prodejců nebo od prodejního zástupce Microsoftu koupit technickou podporu Azure na úrovni Standard a ProDirect. Plán podpory Developer v rámci EA není dostupný. Zákazníci, kteří mají zájem o plán Unified nebo Premier Support, se spojí s prodejním zástupcem Microsoftu.
 • Zákazníci se smlouvou Enterprise si můžou koupit upgrade, aby mohli přejít z plánu Standard na Professional Direct (pokud je v jejich oblasti dostupný). Pokud si chcete koupit upgrade, kontaktujte prodejce LAR (Large Account Reseller).
 • Ano, ke každé zaregistrované smlouvě Enterprise musí být samostatný plán podpory. Pokud máte jeden plán podpory Azure a několik zaregistrovaných smluv Enterprise, vztahuje se podpora jenom na tu zaregistrovanou smlouvu, se kterou je plán podpory svázán. Pokud máte v jediné zaregistrované smlouvě Enterprise několik předplatných Azure s plánem podpory, platí přístup k technické podpoře pro všechna předplatná.
 • Pokud máte objednaný plán podpory prostřednictvím smlouvy Enterprise a čekáte na vyřízení objednávky, můžete na tuto přechodnou dobu získat technickou podporu. Pošlete žádost o podporu s označením Subscription Management (Správa předplatného) z webu Microsoft Azure Portal. Uveďte, jaký plán jste si objednali (Standard nebo Professional Direct), a popište problém. Bude vás kontaktovat pracovník technické podpory.

Podpora Azure pro plán Premier

 • Ujistěte se, že se při vytváření případu podpory vaše smlouva na plán Premier zobrazuje v rozevírací nabídce Plán podpory. Můžete to provést pomocí následujících možností:

  Předchozí spárování Microsoftem: Ve většině případů už tým Microsoft Premier spároval vaše předplatná Azure se smlouvou na plán Premier a při vytváření případu podpory je uvidíte na webu Azure Portal.

  Shodné účty: Pokud se k webu Azure Portal přihlásíte pomocí stejného účtu Microsoft nebo e-mailové adresy Microsoft (tj. outlook.com, live.com, Hotmail.com), jako používáte pro přístup k portálu Microsoft Premier Online (premier.microsoft.com), vaše smlouva na plán Premier se automaticky zobrazí na webu Azure Portal.

  Ruční zadání: Smlouvu na plán Premier můžete k účtu Azure připojit také tak, že na webu Azure Portal vyberete Nápověda a podpora, v nabídce na levé straně vyberete Propojit smlouvu o podpoře a zadáte své ID pro přístup odpovídající plánu Premier a ID smlouvy. Jde o jednorázovou akci. Informace o smlouvě na plán Premier se uloží do vašeho účtu Azure, abyste k nim měli přístup ze všech předplatných, kde máte oprávnění vlastníka nebo správce. Pokud nemáte ID pro přístup a ID smlouvy, obraťte se na zástupce TAM (Technical Account Manager).

  Přestože zákazníci s plánem Premier můžou i nadále odesílat žádosti o podporu z portálu Microsoft Premier Online nebo využít telefonní kanály, používání webu Azure Portal poskytuje řadu podstatných výhod, mezi které patří:

  • Automatické zachytávání potřebných dat (účet, ID předplatného atd.) a spouštění diagnostiky.
  • Rychlejší řešení díky automaticky zachyceným datům.
  • Možnost online vytvářet případy se závažností A/1.
  • Poskytování kontextové nápovědy týkající se problému, kterému čelíte.
 • Pokud si chcete koupit plán Premier Support, obraťte se na account manažera společnosti Microsoft. Pokud nevíte, na koho se obrátit, pošlete žádost prostřednictvím kontaktního formuláře plánu Premier.
 • Obraťte se na zástupce TAM (Technical Account Manager), který vám poradí, jak nejlépe využít stávající smlouvu Premier Support nebo jak ji nastavit, aby lépe vyhovovala vašim požadavkům na platformu Azure. Jméno zástupce TAM spolu s kontaktními údaji najdete na portálu Microsoft Premier Online.
 • Zákazníci s podporou Enterprise mají možnost zakoupit si službu Azure Rapid Response. Tento roční plán poskytuje urychlenou odezvu a služby zotavení pro výpadky Azure. Azure Event Management je krátkodobý plán, který pomáhá zákazníkům s plánovanými akcemi, které přinášejí velkou závislost na Azure, a během vlastní akce nabízí odpověď do 15 minut.
 • Ano, partneři se smlouvou PSfP (Premier Support for Partners) mohou využít svoje výhody k získání podpory Azure pro svoje interní potřeby nebo je mohou použít, když chtějí pomoci svým zákazníkům, pokud na ně jako na partnera byl delegován přístup správce/vlastníka k předplatnému Azure zákazníka. Přečtěte si předchozí odpověď, kde je postup, jak poslat žádost o podporu, když máte smlouvu Premier.
 • Mapa závislostí cloudových služeb (CSDM) zachycuje nejdůležitější systémové závislosti, které mohou u vašich cloudových služeb ovlivňovat odesílání a příjem dat. Díky nim dokážou pracovníci IT rozpoznat možné problémy dříve, než nastanou. A pokud problémy nastanou, pomáhají mapy při jejich rychlejším řešení.

Podpora Azure pro partnery

 • Ano, pokud máte na tyto výhody nárok a aktivovali jste si na portálu předplatného Visual Studia přístup k podpoře. Pro přístup k technické podpoře Azure potřebujete placený plán podpory. Některé programy Microsoftu nabízejí přístup k technické podpoře Azure prostřednictvím výhod podpory, i když nemáte placený plán podpory. Pokud se to týká i vás, otevřete na webu Azure Portal novou žádost o podporu. V kroku Support Plan (Plán podpory) vyberte Additional Options (Další možnosti), zadejte své ID pro přístup a ID smlouvy a pokračujte dále.
 • Ano, pokud máte na tyto výhody nárok. Podívejte se na portál MPN, kde najdete podrobnosti o výhodách týkajících se podpory. Pokud máte tyto výhody, odešlete z webu Azure Portal žádost o podporu. Pak v kroku Support Plan (Plán podpory) vyberte Additional Options (Další možnosti) a pokračujte tak, že zadáte své ID pro přístup a ID smlouvy.
 • Ano. Partneři MPN mohou k získání technické podpory Azure používat stejné výhody MPN jako u jiných produktů Microsoftu. Pokud chcete z webu Azure Portal poslat novou žádost o podporu, vyberte v kroku 4 žádosti o podporu Additional Support Options (Další možnosti podpory), zadejte své ID pro přístup a ID smlouvy a pokračujte dále.