Přeskočit navigaci

Vytvoření škálovatelného kvantového systému

Microsoft spolupracuje s partnery a výzkumnými týmy po celém světě na zajištění škálovatelných a přístupných kvantových výpočtů.

Hledání nových způsobů, jak řešit ty nejobtížnější problémy

Kvantové výpočty významným způsobem mění využití technologií při řešení v současnosti nezvladatelných problémů. Naplnění tohoto příslibu vyžaduje stabilní a škálovatelné kvantové řešení, které je dostupné pro každého a které dokáže řešit problémy relevantní z komerčního hlediska. Microsoft hraje hlavní roli při zajišťování škálovatelných a přístupných kvantových výpočtů, od převratných změn v oblasti fyziky a nanomateriálů až po bezproblémovou integraci s Microsoft Azure.

Další informace o přístupu Microsoftu

Projděte si zásobník Microsoft Quantum

Sestavení skutečně škálovatelného kvantového počítače vyžaduje vytvoření materiálů pro topologická kvantová zařízení, výrobu studené elektroniky a chladicích systémů a vývoj celkové infrastruktury. Zásobník služby Microsoft Quantum poskytuje vše potřebné k naprogramování kvantového počítače, včetně řídicího systému, softwaru, vývojářských nástrojů a služeb Azure.

Vývojářské nástroje

Quantum Development Kit je sada nástrojů pro sestavování, ladění a optimalizaci kvantových aplikací a algoritmů na podnikové úrovni.

Další informace

Azure Quantum je otevřený ekosystém kvantových technologií od Microsoftu a partnerů, které vývojářům, firmám i výzkumníkům umožňují sestavovat a nasazovat řešení kvantové výpočtů ve velkém.

Další informace

Provoz a řízení

Běhovou vrstvu tvoří firmware a operační systém kvantového počítače. Spouští kvantový algoritmus a současně zachovává stav počítače, provozuje řídicí systém v paralelním prostředí v reálném čase a komunikuje s vnějším světem.

Řídicí vrstva přijímá a odesílá signály pro zařízení v nanoměřítku. Přístup Microsoftu využívá klasické integrované obvody určené k provozu při kryogenních teplotách, ve kterých by standardní čipy nefungovaly, a kabeláž, která zpracovává signály v režimu supravodivosti. Celá infrastruktura, včetně systému chlazení, je integrovaná, aby se zajistila škálovatelnost.

Další informace

Zařízení a materiály

Microsoft provozuje po celém světě několik laboratoří specializovaných na výrobu kvantových zařízení, která fungují při teplotách téměř 200krát nižších, než je nejnižší dosažená teplota kosmického prostoru. Tato infrastruktura umožňuje efektivní připojení, zapojení a chlazení těchto zařízení, což podporuje rychlé vytváření prototypů, jejich charakterizaci a průzkum.

Topologické qubity jsou sestavené tak, aby automaticky chránily informace, které uchovávají a zpracovávají. Ve srovnání s konvenčními qubity nabízejí významné zvýšení výkonu, zvyšují stabilitu, snižují celkový počet potřebných qubitů a umožňují škálovatelnost.

Pro zajištění skutečně škálovatelného kvantového systému Microsoft vyvíjí materiály nezbytné k vytvoření topologických kvantových zařízení. Microsoft vytváří specializované nanokabely, které se používají k vytvoření qubitů, a pomocí techniky pro výrobu integrovaných obvodů vytváří vodivé vrstvy s exotickými topologickými vlastnostmi, které mají tloušťku jen několik atomů.

Fyzikální aspekty vytvoření kvantového počítače

Microsoft již po celá desetiletí provádí základní výzkum v oblasti kvantové fyziky s cílem zrychlit nástup kvantových výpočtů. Microsoft se přitom zaměřuje na topologické kvantové výpočty prostřednictvím Majoranova fermionu. Tyto částice, které jsou teoreticky svými vlastními antičásticemi, představují příslib rychlých a stabilních kvantových bitů. Převratné teoretické objevy vedly ke stejně převratným objevům v oblasti experimentální fyziky a otevírají cestu ke škálovatelným kvantovým výpočtům.

Čtěte nejnovější blogy, zprávy a výzkumy Microsoftu zaměřené na kvantové výpočty

Zajistěte si doručování verzí produktů, zpráv od vývojářů a výzkumných článků Microsoftu zaměřených na kvantové výpočty přímo do vaší e-mailové schránky.

Zaregistrovat se pro bulletin

Nejnovější zprávy z oblasti výzkumu

Získejte nejnovější zprávy, studie, interview a webináře od výzkumníků Microsoftu zaměřených na oblast kvantových výpočtů.

Zajištění škálovatelnosti v oblasti kvantových výpočtů

Přečtěte si, jak vytvořit kvantový počítač v reálném světě.

Mýtus versus realita: Kvantové výpočty z praktického pohledu

Přečtěte si článek probírající kvantové počítače z praktické stránky.

Zapojení do komunity Microsoft Quantum Network

Seznamte se s globálním ekosystémem partnerů Microsoftu.

Kariéra v oblasti výzkumu v Microsoftu

Projděte si volná místa ve výzkumných týmech Microsoftu zaměřených na kvantové výpočty.