Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Visual Studio pro Mac

Integrované vývojové prostředí (IDE) pro macOS navržené k vytváření výkonných škálovatelných aplikací .NET pro Azure.

Navržené pro cloudová řešení

Cloudové aplikace .NET můžete vyvíjet a nasazovat je do produkčního prostředí s použitím výkonných nástrojů pro integraci. Funkce a možnosti sady Visual Studio pro Mac vám umožní rychle a efektivně vytvářet vysoce zabezpečené aplikace optimalizované pro cloud.

Hluboká integrace s Azure DevOps a GitHubem ke zvýšení produktivity.

Rozšířené ladění, které vám pomůže rychle najít a opravit chyby přes různé jazyky.

Plná podpora .NET Core pro vytváření vysoce výkonných a škálovatelných webových aplikací, které běží na libovolné platformě.

Bezserverová výpočetní síla k vytváření řešení řízených událostmi s využitím .NET a Azure Functions.

Přepracovaná produktivita vývojářů

Pracujte s úložišti Git v integrovaném vývojovém prostředí macOS a využijte hlubokou integraci se správou zdrojového kódu. Upravujte své projekty .NET pomocí výkonného editoru kódu s podporou rozšířeného refaktoringu a funkcí IntelliSense. Pracujte bez ohledu na týmy a operační systémy a spolupracujte s dalšími vývojáři .NET.

Ladicí soubor v sadě Visual Studio pro Mac
Ladicí soubor v sadě Visual Studio pro Mac publikovaný do Azure

Vytvoření vysoce výkonných a škálovatelných webových aplikací

Vytvářejte aplikace, které běží na libovolné platformě, pomocí .NET Core. Využijte špičkový editor sady Visual Studio pro Mac pro jazyky C#, HTML5, CSS3 a JavaScript a zjednodušte své webové aplikace rozšířených funkcí LESS (Leaner Style Sheets) a SASS (Syntactically Awesome Style Sheets).

Lokální vývoj cloudových aplikací

Můžete pracovat bez přihlášení k Azure pomocí místních emulátorů a nástrojů. A když jste připravení své aplikace nasadit, snadno je přesměrujete na cloud. Bezserverové aplikace využívající .NET Azure Functions a reagující na události v produkčním prostředí můžete spouštět a ladit místně a v reálném čase.

Obrázek znázorňující uživatele, který přijímá doporučení pro zjednodušení kódu v sadě Visual Studio pro Mac.
Obrázek geparda identifikovaného v kódu v sadě Visual Studio pro Mac

Integrované nástroje zajistí hladký chod vašich aplikací

Pomocí výkonného ladicího programu rychle identifikujte a opravujte chyby a problémy výkonu ve svých cloudových aplikacích. Visual Studio pro Mac Profiler slouží k analýze nevrácení paměti a volání zásobníku a Roslyn k analýze kódu v reálném čase.

Okno pro konfiguraci projektu Azure Functions a rozevírací seznam zobrazující možnosti triggerů pro počáteční šablony.

Bezserverová architektura s využitím Azure Functions

Vytvářejte škálovatelná řešení řízená událostmi s využitím .NET a Azure Functions. Upravujte, buildujte a spouštějte funkce ve svém místním prostředí a laďte funkce, které mají vazby na živé funkce Azure. Pomocí integrovaného vývojového prostředí svůj projekt Azure Functions snadno nasdílejte přímo do cloudu.

Kód ladění s názvem WebHelper v sadě Visual Studio.

Použití kontejnerů na dosah ruky

Vytvářejte mikroslužby pomocí kontejnerů Dockeru nebo jednoduše kontejnerujte svou aplikaci .NET Core pomocí integrované podpory Dockeru. Rychle vytvořte a přidejte Dockerfile přímo v integrovaném vývojovém prostředí macOS pomocí místní nabídky Oblast řešení. Vytvářejte a laďte své kontejnerizované aplikace s plnou podporou vašeho integrovaného vývojového prostředí.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Zákazníci, kteří využívají Visual Studio pro Mac

Materiály pro vývojáře

Sestavování a nasazování

Vytvářejte aplikace připojené ke cloudu.

Sestavujte webové aplikace a nasazujte je v Azure pomocí opensourcových nástrojů a funkcí.

Vytvářejte mobilní aplikace a hry s připojením ke cloudu pro různé platformy (iOS, Android a MacOS) s využitím prostředí Xamarin, .NET a Unity.

Architektura a návrh

Vytvářejte webové aplikace pomocí ASP.NET Core a Azure podle bezplatné elektronické příručky.

Máte přístup k široké sbírce ukázkových aplikací a příkladů kódu pro vývojáře všech úrovní.

Nejčastější dotazy k sadě Visual Studio pro Mac

  • Podívejte se na minimální požadavky na systémvčetně operačních systémů, hardwaru a podporovaných jazyků.

  • Ve výchozím nastavení jsou všechny aplikace pro Mac, včetně sady Visual Studio pro Mac, aplikacemi s jednou instancí. Pokud je aplikace, kterou chcete použít, už otevřená, výběr příslušné ikony otevře spuštěnou instanci, místo aby se vytvořila nová. Pokud potřebujete další instance dané aplikace, požádejte systém, aby vám je otevřel.

  • Podívejte se na možnostinákupu.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure