Přeskočit navigaci

DevOps vs. agilita

DevOps i agilita jsou moderní postupy vývoje softwaru, jejichž cílem je zajistit architekturu pro vytváření částí produktů, spouštění nebo vydávání verzí.

Vysvětlení rozdílů

Přestože DevOps i agilita vedou k vývoji softwaru, jejich přístupy se liší, zahrnují různé skupiny a oddělení a využívají různé členění výroby.

Nejdůležitější, co je o DevOps a agilitě potřeba vědět, je, že se vzájemně nevylučují. DevOps je kultura, která podporuje spolupráci mezi všemi účastníky, kteří se podílejí na vývoji a údržbě softwaru. Agilitu je možné popsat jako metodologii vývoje, jejímž cílem je udržovat produktivitu a zrychlit vydávání verzí v prostředí měnících se potřeb. Přestože jsou mezi DevOps a agilitou rozdíly, při společném použití tyto dvě metodologie vedou ke zvýšení efektivity a spolehlivějším výsledkům.

Přehledné porovnání

Při srovnávání DevOps a agility je důležité porozumět celkové filozofii obou přístupů, v čem se podobají a v čem se liší, a také pochopit, jak je v rámci týmu integrovat. DevOps a agilita se vzájemně nevylučují – do vaší firmy můžete začlenit prvky obou těchto přístupů. Následující informace vám pomůžou lépe porozumět klíčovým podobnostem a rozdílům mezi DevOps a agilitou.

Definice DevOps

DevOps představuje metodu vývoje softwaru, která spojuje lidi, procesy a technologie za účelem poskytování trvalé hodnoty. Tento přístup se dělí na plánování a sledování, vývoj, sestavení a testování, doručování, monitorování a provoz. Přístup DevOps je jedinečný v tom, že díky spolupráci vývojových a provozních IT týmů a týmů kontroly kvality a zabezpečení se zvyšuje efektivita napříč všemi úlohami, které s sebou nese vydávání nových produktů, verzí nebo aktualizací.

Filozofie a zaměření DevOps

Cílem kultury DevOps, která vychází ze stability, konzistence a plánování, je identifikovat nové způsoby, jak vylepšit a zjednodušit procesy. Ve výsledku se DevOps zaměřuje na maximalizaci efektivity, identifikaci programovatelných procesů a zvýšení úrovně automatizace.

Rozsah DevOps

DevOps představuje průnik vývoje, provozu a kontroly kvality. Na vývoji a doručování softwaru spolupracují sjednocené mezioborové týmy.

Projevy DevOps

  • Nepřetržitá integrace
  • Nepřetržité doručování
  • Nepřetržité nasazování

Definice agility

Agilní vývoj představuje přístup k doručování, který souvisí se štíhlou výrobou. Základní principy agility se točí okolo vytvoření funkčního prototypu nebo sestavení v prostředí měnících se potřeb a požadavků. Základním atributem agility je přizpůsobitelnost, tedy odstranění překážek mezi vývojovým týmem a koncovým uživatelem, a upřednostňování potřeb uživatelů a zúčastněných stran před pevně nastavenými plány.

Filozofie a zaměření agility

Agilní způsob myšlení umožňující rychlou adaptaci prostřednictvím zpětné vazby se soustředí na přizpůsobitelnost a udržování tempa s potřebami a očekáváními zákazníků. Funkce se popisují jako uživatelské scénáře, které se zaměřují na jednotlivé uživatele, jejich potřeby a odůvodnění těchto potřeb.

Rozsah agility

Agilní vývoj je specifický pro vývojový tým, jeho produktivitu a pokrok směrem k dokončení aktuálního projektu. Vývoj probíhá v přírůstkových sprintech a doručování a nasazování softwaru a průběžnou údržbu jednotlivých verzí spravují různé týmy.

Projevy agility

  • Scrum
  • Kanban
  • Štíhlý vývoj
  • DSDM
  • Extrémní programování
  • Crystal
  • Vývoj založený na funkcích

Společné fungování DevOps a agility

DevOps i agilita nabízejí strukturu a architekturu, které můžou zrychlit doručování softwaru. Nemusíte si vybírat mezi DevOps a agilitou, místo toho můžete využívat obě metodologie. Síla agility spočívá v metodách organizace práce, například prostřednictvím Scrumu nebo Kanbanu, zatímco DevOps podporuje širší kulturu rychlejšího a spolehlivějšího doručování softwaru.

Místo rozhodování mezi DevOps a agilitou je skutečnou otázkou, jak implementovat oba přístupy. Při zvažování, jak vytvořit metodu vývoje s využitím toho nejlepšího z DevOps a agility, vám může s vytvořením vysoce optimalizovaného vývojového prostředí pomoct následujících několik příkladů klíčových výhod a funkcí.

Hlavní funkce DevOps

Širší rozsah, větší dosah

DevOps řeší všechny fáze vývoje a doručování softwaru a jeho cílem je zajistit rychlejší a spolehlivější vydávání verzí.

Spolupráce mezi odděleními

Kultura snižování tření a podpory týmů s různými funkcemi může vést ke zlepšení pracovního prostředí a zvýšení efektivity týmů.

Efektivita díky automatizaci

Cílem postupů DevOps je zvyšovat efektivitu díky vyhledávání příležitostí k vytváření programovatelných procesů a automatizaci pracovních postupů, kdykoli je to možné.

Hlavní funkce agility

Nástroje pro zvýšení produktivity pracovních postupů

Kanban, Scrum a další známé nástroje pro agilní plánování pomáhají sledovat práci a organizovat požadavky, úlohy a pokrok.

Postupný pokrok

Využívání sprintů nebo jiných časově omezených přístupů k výrobě pomáhá vytvářet konzistentní tempo vývoje.

Potřeby zákazníka

Agilní způsob myšlení umožňující rychlou a včasnou adaptaci prostřednictvím zpětné vazby pomáhá zajistit konzistentní smyčku zpětné vazby, kde jsou na předním místě očekávání zákazníků.

Nástroje pro DevOps a agilitu

Při vytváření přístupu k doručování softwaru a souvisejících postupů pravděpodobně budete chtít najít sadu nástrojů, které nejlépe odpovídají vašemu pracovnímu postupu. Azure DevOps poskytuje vše, co potřebujete k chytřejšímu plánování, zlepšení spolupráce a zrychlení dodávání díky sadě moderních služeb pro vývojáře.

Azure DevOps zahrnuje sadu nástrojů Azure Boards, která pomáhá plánovat, sledovat a diskutovat práci napříč týmy. Azure Boards podporuje Scrum i Kanban a usnadňuje tak implementaci agilního vývoje softwaru do přístupu DevOps.

Azure DevOps umožňuje přizpůsobit si prostředí tak, aby vyhovovalo vašim pracovním postupům – můžete tak vytvářet, testovat a nasazovat s využitím kontinuální integrace a průběžného doručování, plánovat a sledovat práci s využitím prověřených agilních nástrojů a testovat a dodávat bez obav. Díky modulárním nástrojům, které je možné různě kombinovat, je tato flexibilní komplexní sada vhodná pro vývoj na jakékoli platformě.