Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Vad är en virtuell dator (VM)?

En introduktion till virtualisering och fördelarna med virtuella datorer

Virtuell dator: virtuell dator på en vanlig dator

En virtuell dator, ofta förkortat till bara VM, fungerar precis som en vanlig fysisk dator, till exempel en bärbar dator, en smartphone eller en server. Den har en processor, minne, diskar för fillagring och kan ansluta till Internet om det behövs. Delarna som din dator består av (maskinvara) är fysiska komponenter som du kan ta på. En VM är en virtuell dator eller programvarudefinierad dator på en fysisk server, som bara finns som kod.

En illustration av virtuella datorer som är lagrade på fysiska datorer som kod.

Hur fungerar en virtuell dator?

Virtualisering syftar på att skapa en programvarubaserad, eller "virtuell", version av en dator med en dedikerad mängd processorkapacitet, minne och lagring som "lånas" från en fysisk värddator, t.ex. din PC, och/eller en fjärrserver, t.ex. en server i en molnleverantörs datacenter. En virtuell dator är en datorfil, som kallas avbildning, och fungerar som en fysisk dator. Den kan köras i ett fönster som en separat datormiljö, ofta med ett annat operativsystem, eller utgöra användarens hela datorupplevelse, vilket är vanligt på många arbetsdatorer. Den virtuella datorn partitioneras separat från resten av systemet, vilket innebär att programvaran på en virtuell dator inte kan störa värddatorns primära operativsystem.

När används virtuella datorer?

Virtuella datorer kan till exempel användas för att:

 • Skapa och distribuera appar till molnet.
 • Testa ett nytt operativ system (OS), inklusive betaversioner.
 • Skapa en ny miljö som gör det enklare för utvecklare att snabbt köra utvecklings- och testscenarier.
 • Säkerhetskopiera ett befintligt operativsystem.
 • Komma åt data som infekterats av virus eller köra ett äldre program genom att installera ett äldre operativsystem.
 • Köra programvara eller appar på operativsystem som de ursprungligen inte vara avsedda för.

Vilka är fördelarna med att använda virtuella datorer?

Virtuella datorer fungerar som vanliga datorer med operativsystem och program. Fördelen med virtuella datorer är dock att de kan köras helt oberoende av varandra och den fysiska värddatorn. En särskild programvara som kallas hypervisor, eller Virtual Machine Manager, gör att du kan köra olika operativsystem på olika virtuella datorer samtidigt. Det betyder att du till exempel kan köra virtuella Linux-datorer på ett Windows-operativsystem, eller köra en tidigare version av Windows på ett senare Windows-operativsystem.

Eftersom virtuella datorer är oberoende av varandra är de också extremt portabla. Du kan flytta en virtuell dator i ett hypervisor-program till ett annat hypervisor-program på en helt annan dator nästan direkt.

Virtuella datorer har hög flexibilitet och portabilitet, vilket ger många fördelar såsom:

 • Kostnadsbesparingar – Genom att köra flera virtuella miljöer från samma infrastruktur kan du avsevärt minska storleken på den fysiska infrastrukturen. Detta gör i sin tur att du har färre servrar att underhålla, vilket resulterar i lägre underhållskostnader och elförbrukning.
 • Flexibilitet och snabbhet – Det går snabbt och är relativt enkelt att skapa en virtuell dator, och det är mycket enklare än att etablera en helt ny miljö för dina utvecklare. Virtualisering gör att det går mycket snabbare att köra utvecklings- och testscenarier.
 • Mindre avbrottstid – Virtuella datorer är mycket portabla och kan enkelt flyttas från ett hypervisor-program till ett annat på en annan dator. Det gör dem till en perfekt lösning för säkerhetskopiering om värddatorn plötsligt skulle sluta fungera.
 • Skalbarhet – Med virtuella datorer kan du enkelt skala dina appar genom att lägga till fler fysiska eller virtuella servrar och distribuera arbetsbelastningen på flera virtuella datorer. Det betyder att du kan öka apparnas tillgänglighet och prestanda.
 • Säkerhetsfördelar – Eftersom virtuella datorer kan köras på flera operativsystem kan potentiellt osäkra appar köras på ett gästoperativsystem på en virtuell dator utan att säkerheten i värdoperativsystemet utsätts för några risker. Virtuella datorer underlättar även säkerhetsutredningar och används ofta för att undersöka datorvirus på ett säkert sätt, där virus isoleras så att värddatorn hela tiden är skyddad.

Relaterade produkter och tjänster för virtuella datorer

Azure Virtual Machines

Skapa virtuella Linux- och Windows-datorer (VM) på några sekunder och minska kostnaderna

Virtuella Windows-datorer

Skyddad virtualiserad infrastruktur på begäran med hög skalbarhet med virtuella Windows-datorer i Azure

Virtuella Linux-datorer

Virtuella Linux-datorer

Skapa och distribuera community-driven programvara i företagsklass med öppen källkod på några sekunder och minska kostnaderna

Azure Dedicated Host

Dedikerad fysisk server som ska vara värd för och köra virtuella datorer med Windows och Linux i Azure

Machine Learning Server på virtuella datorer

En flexibel maskininlärningsplattform för att avslöja insikter med R och Python

SQL Server på virtuella datorer

Migrera SQL Server-arbetsbelastningar till molnet med lägsta totala ägandekostnad

Azure Spot Virtual Machines

Med Azure kan du minska dina molnutgifter med skalbar beräkningskapacitet och riktigt bra rabatter

Azure IaaS (Infrastruktur som en tjänst)

Upptäck Azures skalbara, säkra molninfrastruktur med hög tillgänglighet – och betala bara för de resurser du använder

Azure Virtual Machine Scale Sets

Läs dokumentationen om hur du skapar skalbara program med VM-skalningsuppsättningar

Vanliga frågor och svar

 • Processen med att skapa en programvarubaserad eller "virtuell" version av något – vare sig det handlar om databearbetning, lagring, nätverk, servrar eller appar – brukar kallas för virtualisering. Virtualisering som teknik har en lång historik och är än i dag en viktig del i utvecklingen av strategier inom molnbaserad databehandling. Virtualisering är alltså processen, och en dator som skapas i processen brukar kallas för en virtuell dator eller bara en VM.

 • Flera virtuella datorer kan köras samtidigt på samma fysiska dator, och alla hanteras av ett hypervisor-program. Ett hypervisor-program är den programvara som integrerar den fysiska maskinvaran och den virtuella datorns virtuella "maskinvara". Detta påminner om hur ett operativsystem på en typisk dator fungerar: ungefär som en skolvakt som hjälper skolbarn över ett vältrafikerat övergångsställe, ser hypervisor-programmet till att varje virtuell dator får de resurser den behöver från den fysiska servern på ett välordnat och snabbt sätt.

 • Detta är den grundläggande kategorin för tjänster inom molnbaserad databehandling. Med IaaS hyr du IT-infrastruktur – servrar och virtuella datorer (VM), lagring, nätverk och operativsystem – från en molnleverantör som till exempel Microsoft Azure enligt modellen Betala per användning.

  Läs mer om laaS

 • Ja, och nej. Azure Virtual Machines är Azures IaaS-lösning (infrastruktur som en tjänst) som används för att distribuera permanenta virtuella datorer med nästan vilken VM-serverbelastning som helst. De är avbildningstjänstinstanser som ger skalbara databehandlingsresurser på begäran med användningsbaserad prissättning.

  Azure Virtual Machines är tjänsten som tillhandahåller virtuella datorer som är optimerade för generell användning eller lagring, minne, beräkning och grafikintensiva arbetsbelastningar. Tjänsten erbjuds i flera olika varianter och storlekar för att uppfylla dina behov och hålla nere kostnaderna.

  Läs mer om Azure IaaS

 • Virtuella datorer för oanvänd kapacitet (virtuella Spot-datorer) ingår i tjänster från molnleverantörer som Microsoft Azure och ger skalbar beräkningskapacitet med stor rabatt.

  Virtuella Spot-datorer är idealiska för arbetsbelastningar som kan avbrytas, t.ex.:

  • Vissa scenarier med högprestandaberäkning, batchbearbetningsjobb eller tillämpningar för visuell rendering.
  • Utvecklings-/testmiljöer, däribland arbetsbelastningar för kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans.
  • Containerbaserade, tillståndslösa analysprogram för stordata i stor skala.

   

  Läs mer om Azure Spot Virtual Machines

 • Azure-disklagring är en tjänst med avancerad och mycket pålitlig blocklagring som är avsedd att användas med Azure Virtual Machines. Med överlägsen återhämtningsförmåga, smidig skalbarhet och inbyggd säkerhet kan Azure-disklagring leverera optimal balans mellan pris och prestanda för dina verksamhets- och affärskritiska appar.

  Läs mer om Azure-disklagring

 •  Hybridmolnbaserad databehandling är generellt en molnmiljö som kombinerar offentliga moln och lokala infrastrukturer, däribland privata moln, genom att tillåta att data och appar delas mellan dem. Det utökar dina molndistributionsalternativ, ger större flexibilitet att skala resurser och dra nytta av molnteknikinnovationer, samtidigt som de kan erbjuda samverkan med lokala miljöer.

  Få en introduktion till offentliga moln, privata moln och hybridmoln

 • Molntjänstleverantörer kallar ibland tjänster för molnbaserad databehandling för en "stack", eftersom de staplas på varandra. IaaS (infrastruktur som en tjänst) är själva grundelementet i stacken, men andra tjänster används ofta tillsammans med IaaS, till exempel PaaS (plattform som en tjänst), SaaS (programvara som en tjänst) och serverlös databehandling.

  Lär dig mer om vanlig molnbaserad databehandling

VM-resurser

Snabbstarter på fem minuter

Om du har Linux skapar du en NGINX-webbserver på en virtuell Ubuntu-dator med:

Azure CLI

Azure Portal

Azure PowerShell

Om du har Windows skapar du en IIS-webbserver på en virtuell Windows Server 2016-dator med:

Azure CLI

Azure Portal

Azure PowerShell

Migrera till molnet

Hantera kostnader och migrera appar, data och infrastruktur med dessa kostnadsfria resurser:

Påbörja din molnresa på Azure Migration Center

Upptäck, utvärdera och migrera lokal appar, infrastruktur och data med Azure Migrate

Utbildningsmoduler

Lär dig hur du etablerar virtuella datorer på Azure med en steg för steg-guide från Microsoft Learn.

Skapa en virtuell Linux-dator

Skapa en virtuell Windows-dator

Välj rätt disklagring för din VM-arbetsbelastning

Utforska alla utbildningsvägar och kurser för Azure

Allt du behöver för att komma igång med virtuella datorer

Lär dig hur du väljer rätt virtuell dator för din arbetsbelastning och hur du minskar kostnaderna med Microsoft Azure.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto