Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Container Registry

Ett register över Docker- och OCI-avbildningar (Open Container Initiative), med stöd för alla OCI-artefakter.

Få 1 standardnivåregister med 100 GB lagringsutrymme och 10 webhooks kostnadsfritt varje månad i 12 månader.

Förenkla livscykelhanteringen för containrar

Skapa, lagra, säkra, skanna, replikera och hantera containeravbildningar och -artefakter med en helt hanterad, georeplikerad instans av OCI-distribution. Anslut i flera miljöer, inklusive Azure Kubernetes Service och Azure Red Hat OpenShift, samt i flera Azure-tjänster såsom App Service, Machine Learning och Batch.

Container Registry är nu tillgängligt utan kostnad i 12 månad med ditt kostnadsfria Azure-konto. Börja skapa idag.
Georeplikering för att enkelt hantera ett enda register som har replikerats i flera regioner
OCI-artefaktlagringsplats för att lägga till Helm-diagram, Singularity-stöd och nya format som stöds av OCI-artefakter
Automatiserat skapande och automatiserad korrigering av containrar inklusive uppdateringar av basavbildningar och schemaläggning av uppgifter
Integrerad säkerhet med autentisering, rollbaserad åtkomstkontroll, innehållsförtroende i Docker och virtuell nätverksintegrering för Azure Active Directory (Azure AD)

Lagra dina containeravbildningar och mer

Aktivera snabb och skalbar hämtning av containerarbetsbelastningar. Azure Container Registry hanterar privata Docker-containeravbildningar och relaterade innehållsformat, till exempel Helm-diagramOCI-artefakter och avbildningar som skapats enligt OCI-bildformatspecifikationen.

Logotyper för partner som Helm, OCI, ORAS med flera.

Använd pipelines för utveckling och korrigeringar

Effektivisera skapande, testning, push-överföring och distribution av avbildningar till Azure med Azure Container Registry-uppgifter. Utöka t.ex. din utvecklings inre loop till molnet genom att avlasta Docker-kompileringsåtgärder till Azure med az acr build. Konfigurera uppgifter för att automatiskt återskapa applikationsavbildningar när basavbildningar uppdateras, eller automatisera avbildningsversioner när ditt team skickar kod till en Git-lagringsplats. Skapa flerstegsuppgifter för att automatisera skapande, testning och korrigering av flera containeravbildningar parallellt i molnet. Automatisera tidsbaserade uppgifter med schemaläggning av uppgifter.

Skala globalt med några klick

Aktivera ett enda register för att hjälpa användare och värdar var de än befinner sig, med georeplikering av flera original. Synkronisera en artefakt till alla kopior genom att push-överföra den till vilken replik som helst. Gör distributionen snabbare genom att använda regionbaserade webhooks för att ta emot aviseringar när en lokal hämtning blir tillgänglig.

Lägg privata avbildningar på ett privat nätverk

Få både säkerheten från ett privat nätverk och stabiliteten från en hanterad, georeplikerad tjänst med Azure Virtual Network-integration och brandväggsregler. Begränsa åtkomst till ditt register till tjänster som distribueras på ett virtuellt nätverk – till exempel till en Azure Kubernetes Service-instans.

Skydda innehållsleverans med förtroende för innehåll

Se till att innehållet du hämtar från registret är det innehåll som körs på noden. Signera containeravbildningar som du push-överför till registret och konfigurera avbildningskonsumenter för att verifiera avbildningens integritet när den hämtas.

Kontrollera avbildningar med Azure Security Center-integration

Skanna avbildningar kontinuerligt på Azure Container Registry. Upptäck kända sårbarheter i paket eller andra beroenden som definieras i containeravbildningsfilen. Få utvärderingar av och rekommendationer för säkerhetsrisker, inklusive specifik vägledning för reparation.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Resurser för utvecklare

Dokumentation

Push-överför din första avbildning eller artefakt.

Skapa och korrigera avbildningar med uppgifter.

Utforska konceptsjälvstudier och anvisningar.

Microsoft Learn

Administrera containrar i Azure med kostnadsfria, praktiska och stegvisa inlärningsmoduler.

Vanliga frågor och svar om Azure Container Registry

  • Autentisera  via Azure Active Directory-användare, tjänstens huvudnamn eller administratörsinloggning, eller via  hanterad identitet i Azure.

  • Läs om  bästa metoder  för Azure Container Registry och rekommendationer för  taggning och versionshantering  för containeravbildningar.

  • Ja. Se dokumentation från Twistlock och Aqua.

  • Ja, du kan använda betrodda avbildningar i Azure Container Registry genom att aktivera funktionen för integrerad  Docker NotaryMer information.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure kostnadsfritt