Azure DevOps Server

Udostępniaj kod, śledź pracę i dostarczaj oprogramowanie przy użyciu zintegrowanych narzędzi do dostarczania oprogramowania hostowanych lokalnie

Korzystaj z wszystkich usług Azure DevOps Services lub tylko z tych, których potrzebujesz, aby uzupełnić istniejące przepływy pracy

Azure Boards

Dostarczaj wartość użytkownikom szybciej, korzystając ze sprawdzonych narzędzi Agile, które umożliwiają planowanie, śledzenie i omawianie pracy we wszystkich zespołach.

Dowiedz się więcej

Azure Pipelines

Kompiluj, testuj i wdrażaj za pomocą funkcji ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, które współpracują z każdym językiem oraz każdą platformą i chmurą — w tym z serwisem GitHub i każdym innym dostawcą Git.

Dowiedz się więcej

Azure Repos

Uzyskaj nielimitowane, hostowane w chmurze repozytoria Git i wspólnie twórz lepszy kod, korzystając z żądań ściągnięcia i zaawansowanego zarządzania plikami.

Dowiedz się więcej

Azure Test Plans

Testuj swobodnie i dostarczaj rozwiązania za pomocą zestawu narzędzi do testowania ręcznego i eksploracyjnego.

Dowiedz się więcej

Azure Artifacts

Twórz i hostuj pakiety, udostępniaj je członkom zespołu i dodawaj artefakty do potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania za pomocą jednego kliknięcia.

Dowiedz się więcej

Rozszerzenia w witrynie Marketplace

Uzyskaj dostęp do tworzonych przez społeczność rozszerzeń dla produktów takich jak Slack, SonarCloud oraz 1000 innych aplikacji i usług.

Dowiedz się więcej

Co to jest serwer Azure DevOps Server?

Narzędzia do obsługi wspólnych projektów programistycznych dla całego zespołu

Serwer Azure DevOps Server, znany wcześniej jako Team Foundation Server (TFS), to hostowany lokalnie zestaw narzędzi do obsługi wspólnych projektów programistycznych. Serwer Azure DevOps Server można zintegrować z istniejącym środowiskiem IDE lub edytorem, dzięki czemu zespoły składające się z osób pełniących różne funkcje mogą efektywnie pracować nad projektami o dowolnej złożoności.

Integracja

Otwarte i rozszerzalne

Integruj niestandardowe narzędzia lub usługi innych firm z serwerem Azure DevOps Server za pomocą otwartych standardów, takich jak interfejsy API REST i protokół OAuth 2.0. Zintegruj swoje ulubione narzędzia i usługi, korzystając z naszej witryny Marketplace rozszerzeń.

Dowiedz się więcej

Azure DevOps Server Express

Wersja bezpłatna dla użytkowników indywidualnych i małych zespołów

Indywidualni deweloperzy lub zespoły liczące nie więcej niż pięciu członków mogą korzystać z serwera Azure DevOps Server Express bez ponoszenia żadnych kosztów. Tę wersję można łatwo zainstalować na laptopie lub komputerze. Nie jest wymagany dedykowany serwer. Gdy liczba członków zespołu przekroczy pięć, można dokonać uaktualnienia do wersji Azure DevOps Server z zachowaniem całej historii.

Pobierz
Morgan Lewis

"Our productivity has increased at least threefold … We've gone from not being able to show people something for months to producing results in two to three weeks."

Anthony Terra: menedżer w dziale opracowywania architektury oprogramowania

Usługa w chmurze

Azure DevOps Services

Samodzielny hosting serwera

Azure DevOps Server