Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Interfejs API analizy tekstu

Zmień tekst pozbawiony struktury tak, aby uzyskiwać wgląd w istotne dane

Zrozum, co myślą klienci

Użyj kilku wierszy kodu, aby w prosty sposób analizować opinie, wyodrębniać kluczowe frazy oraz wykrywać tematy i język w dowolnym tekście.

Analiza opinii

Dowiedz się, co użytkownicy myślą o Twojej marce lub innym dowolnym temacie, analizując dowolny tekst w języku angielskim w celu uzyskania oceny na podstawie ogólnych opinii na dany temat. Możesz teraz w prosty sposób monitorować sposób postrzegania Twojej marki lub wybranego tematu oraz zmiany ich postrzegania zachodzące wraz z upływem czasu.

Wyodrębnianie kluczowych fraz

Automatycznie wyodrębniaj kluczowe frazy z tekstu w języku angielskim, aby szybko identyfikować jego główne punkty.

Wykrywanie tematu

Wyszukuj tematy w artykułach w języku angielskim i pobieraj je w celu identyfikowania kluczowych problemów lub propozycji regularnie wspominanych przez klientów.

Wykrywanie języka

Określaj, w jakim języku napisano dany fragment tekstu. Ta funkcja obsługuje 120 języków.

Co mówią nasi klienci

Ziosk
„Dzięki dostępnym w pakiecie Cortana Intelligence funkcjom analizowania tekstu możemy uwzględniać opinie gości na naszej platformie opinii gości z możliwością reakcji, która oferuje kompleksowy widok informacji na temat stopnia zadowolenia gości oraz wydajności serwerów. Opcje wizualizowania opinii gości przy użyciu usługi Power BI i analizy słów kluczowych oferują przełomowe metody wglądu w informacje o restauracjach i zarządzanie firmą”.
Al Pappa, dyrektor ds. analizy biznesowej, Ziosk

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Język

Dowiedz się, jak aplikacje mogą przetwarzać język naturalny, oceniać opinie i tematy oraz jak rozpoznawać zawartość szukaną przez użytkowników.

Language Understanding Intelligent Service

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API modelu języka sieci Web

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste automatyczne tłumaczenie tekstu dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Obraz

Najnowocześniejsze algorytmy przetwarzania obrazu pomagają w automatycznym moderowaniu zawartości i tworzeniu bardziej spersonalizowanych aplikacji dzięki zwracaniu takich szczegółów jak rozpoznane twarze, obrazy i emocje.

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Interfejs API rozpoznawania emocji

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Mowa

Przetwarzanie języka mówionego w aplikacjach

Interfejs API mowy (Bing)

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Wyszukiwanie

Dzięki interfejsom API wyszukiwania w usłudze Bing aplikacje, strony sieci Web i inne środowiska mogą działać w sposób inteligentniejszy i bardziej interesujący.

Interfejsy API wyszukiwania (Bing)

Interfejsy API wyszukiwania w sieci Web oraz wyszukiwania obrazów, klipów wideo i wiadomości dla aplikacji

Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje automatycznego sugerowania na potrzeby operacji wyszukiwania

Informacje

Mapuj złożone informacje i dane w celu wykonywania takich zadań jak inteligentne zalecenia i wyszukiwanie semantyczne.

Interfejs API zaleceń

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Bing Spell Check API, Bing Speech API, Bing Search APIs and Bing Autosuggest API are licensed separately and are governed by the following Terms of Use.

Wypróbuj usługi poznawcze za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure