Text Analytics

Wykrywaj tonację, wyrażenia kluczowe, jednostki nazwane i język w tekście

Wyodrębnianie informacji z tekstu

Poeksperymentuj z interfejsem API analizy tekstu, używając poniższego pokazu. Wybierz jeden z naszych przykładów lub podaj własny. Określ język, tonację, kluczowe wyrażenia i jednostki (wersja zapoznawcza) w swoim tekście, klikając przycisk Analizuj.

Zobacz, jak to działa

 1. Analizowany tekst
 2. JSON
Języki: English (ufność: 100%)
Kluczowe frazy: Seattle, wonderful trip, Space Needle
Opinia:
98 %
Jednostki: Seattle [Location]
Space Needle [Location]
Rozpoznawanie jednostek znaku: I had a wonderful trip to Seattle and enjoyed seeing the Space Needle!
{
 "languageDetection": {
  "documents": [
   {
    "id": "61a9d8de-a8d0-42a7-ad29-26e51a2b09ad",
    "detectedLanguages": [
     {
      "name": "English",
      "iso6391Name": "en",
      "score": 1.0
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "keyPhrases": {
  "documents": [
   {
    "id": "61a9d8de-a8d0-42a7-ad29-26e51a2b09ad",
    "keyPhrases": [
     "Seattle",
     "wonderful trip",
     "Space Needle"
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "sentiment": {
  "documents": [
   {
    "id": "61a9d8de-a8d0-42a7-ad29-26e51a2b09ad",
    "score": 0.97037649154663086
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "entities": {
  "documents": [
   {
    "id": "61a9d8de-a8d0-42a7-ad29-26e51a2b09ad",
    "entities": [
     {
      "name": "Seattle",
      "matches": [
       {
        "text": "Seattle",
        "offset": 26,
        "length": 7
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": "en",
      "wikipediaId": "Seattle",
      "wikipediaUrl": "https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle",
      "bingId": "5fbba6b8-85e1-4d41-9444-d9055436e473",
      "type": "Location"
     },
     {
      "name": "Space Needle",
      "matches": [
       {
        "text": "Space Needle",
        "offset": 57,
        "length": 12
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": "en",
      "wikipediaId": "Space Needle",
      "wikipediaUrl": "https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Needle",
      "bingId": "f8dd5b08-206d-2554-6e4a-893f51f4de7e",
      "type": "Location"
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 }
}

Chcesz to skompilować?

Analiza opinii

Interfejs API zwraca wynik liczbowy z zakresu od 0 do 1. Wyniki zbliżone do wartości 1 wskazują na pozytywną tonację, a wyniki zbliżone do wartości 0 wskazują na negatywną tonację. Wynik opinii jest generowany przy użyciu technik klasyfikacji. Funkcje wejściowe klasyfikatora obejmują n-gramy, funkcje wygenerowane na podstawie tagów części mowy i osadzenia wyrazów. Obsługuje wiele języków.

Dowiedz się więcej

Wyodrębnianie kluczowych fraz

Interfejs API zwraca listę ciągów wskazujących najważniejsze punkty w tekście wejściowym.

Korzystamy z technik używanych w wyrafinowanym zestawie narzędzi do przetwarzania języka naturalnego pakietu Microsoft Office. Obsługiwane są teksty w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i japońskim.

Dowiedz się więcej

Wykrywanie języka

Interfejs API zwraca wykryty język i wynik liczbowy z zakresu od 0 do 1. Wyniki zbliżone do wartości 1 oznaczają 100% pewności, że określony język jest poprawny. Obsługiwanych jest 120 języków.

Dowiedz się więcej

Rozpoznawanie jednostek znaku

Wykryj w tekście wszystkie jednostki znaku, takie jak organizacje, osoby, lokalizacje itd. Funkcja łączenia jednostek pozwala odróżnić odrębne jednostki dzięki skojarzeniu tekstu z dodatkowymi informacjami w Internecie. Na przykład za jej pomocą można stwierdzić, czy np. termin „times” odnosi się do „The New York Times”, czy „Times Square”.

Dowiedz się więcej
Prism Skylabs

„Odkryliśmy, że usługi Cognitive Services to brakujący składnik równania — potrzebny do wprowadzenia tego rozwiązania na rynek i prawdziwego zrewolucjonizowania sposobu oglądania wideo”.

Katie McCann: wiceprezes ds. inżynierii produktów | Prism Skylabs

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Computer Vision

Distill actionable information from images

Face

Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in photos

Ink Recognizer WERSJA ZAPOZNAWCZA

An AI service that recognizes digital ink content, such as handwriting, shapes, and ink document layout

Video Indexer

Unlock video insights

Custom Vision

Easily customize your own state-of-the-art computer vision models for your unique use case

Form Recognizer WERSJA ZAPOZNAWCZA

The AI-powered document extraction service that understands your forms

Text Analytics

Easily evaluate sentiment and topics to understand what users want

Translator Text

Easily conduct machine translation with a simple REST API call

Bing Spell Check

Detect and correct spelling mistakes in your app

QnA Maker

Distill information into conversational, easy-to-navigate answers

Language Understanding

Teach your apps to understand commands from your users

Speech Services

Unified speech services for speech-to-text, text-to-speech and speech translation

Speaker Recognition WERSJA ZAPOZNAWCZA

Use speech to identify and verify individual speakers

Content Moderator

Automated image, text, and video moderation

Anomaly Detector WERSJA ZAPOZNAWCZA

Easily add anomaly detection capabilities to your apps.

Personalizer WERSJA ZAPOZNAWCZA

An AI service that delivers a personalized user experience

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?