Interfejs API analizy tekstu

Wykrywanie opinii, wyrażeń kluczowych, tematów i języka w tekście

Wyodrębnianie informacji z tekstu

Poeksperymentuj z interfejsem API analizy tekstu, używając poniższego pokazu. Wybierz jeden z naszych przykładów lub podaj własny. Określ język, opinie i kluczowe wyrażenia w swoim tekście, klikając przycisk „Analizuj”!

Zobacz, jak to działa

 1. Analizowany tekst
 2. JSON
Języki: English (ufność: 100%)
Kluczowe frazy: wonderful experience, staff, rooms
Opinia:
100 %
{
 "languageDetection": {
  "documents": [
   {
    "id": "b6a3034e-106c-4678-8961-e6b04d14817c",
    "detectedLanguages": [
     {
      "name": "English",
      "iso6391Name": "en",
      "score": 1.0
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "keyPhrases": {
  "documents": [
   {
    "id": "b6a3034e-106c-4678-8961-e6b04d14817c",
    "keyPhrases": [
     "wonderful experience",
     "staff",
     "rooms"
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "sentiment": {
  "documents": [
   {
    "id": "b6a3034e-106c-4678-8961-e6b04d14817c",
    "score": 0.99979335069656372
   }
  ],
  "errors": []
 }
}

Przekazując dane do tego pokazu, wyrażasz zgodę na przechowywanie ich przez firmę Microsoft i wykorzystanie w celu ulepszenia usług firmy Microsoft, w tym tego interfejsu API. Aby pomóc chronić Twoją prywatność, podejmujemy kroki w celu cofnięcia identyfikacji Twoich danych i przechowywania ich w bezpieczny sposób. Nie będziemy publikować Twoich danych ani udostępniać ich innym osobom do użytku.

Chcesz to skompilować?

Analiza opinii

Interfejs API zwraca wynik liczbowy z zakresu od 0 do 1. Wyniki zbliżone do wartości 1 wskazują na pozytywną opinię, a wyniki zbliżone do wartości 0 wskazują na negatywną opinię. Wynik opinii jest generowany przy użyciu technik klasyfikacji. Funkcje wejściowe klasyfikatora obejmują n-gramy, funkcje wygenerowane na podstawie tagów części mowy i osadzenia wyrazów. Obsługiwane są teksty w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim, a 11 dodatkowych języków jest dostępnych w wersji zapoznawczej.

Dowiedz się więcej

Wyodrębnianie kluczowych fraz

Interfejs API zwraca listę ciągów wskazujących najważniejsze punkty w tekście wejściowym.

Korzystamy z technik używanych w wyrafinowanym zestawie narzędzi do przetwarzania języka naturalnego pakietu Microsoft Office. Obsługiwane są teksty w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i japońskim.

Dowiedz się więcej

Wykrywanie tematu

To jest nowo wydany interfejs API, który zwraca wykryte tematy dla listy przesłanych rekordów tekstowych. Temat jest identyfikowany za pomocą frazy kluczowej, która może być jednym wyrazem lub większą liczbą pokrewnych wyrazów. Ten interfejs API wymaga przesłania co najmniej 100 rekordów tekstowych, ale jest zaprojektowany do wykrywania tematów wśród setek, a nawet tysięcy rekordów. Należy pamiętać, że ten interfejs API nalicza 1 transakcję na przesłany rekord tekstowy. Ten interfejs API dobrze pracuje z krótkimi tekstami napisanymi przez człowieka, takimi jak recenzje i opinie użytkowników.

Dowiedz się więcej

Wykrywanie języka

Interfejs API zwraca wykryty język i wynik liczbowy z zakresu od 0 do 1. Wyniki zbliżone do wartości 1 oznaczają 100% pewności, że określony język jest poprawny. Obsługiwanych jest 120 języków.

Dowiedz się więcej
Prism Skylabs

„Odkryliśmy, że usługi Cognitive Services to brakujący składnik równania — potrzebny do wprowadzenia tego rozwiązania na rynek i prawdziwego zrewolucjonizowania sposobu oglądania wideo”.

Katie McCann: wiceprezes ds. inżynierii produktów | Prism Skylabs

Explore the Cognitive Services APIs

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Content Moderator

Niedrogie moderowanie tekstu, obrazów i zawartości wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Inteligentne przetwarzanie wideo zapewnia stabilne wyjście wideo, wykrywa ruch, tworzy inteligentne miniatury oraz wykrywa i śledzi twarze

Custom Vision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Usługa sieci Web z możliwościami dostosowywania, która uczy się rozpoznawać określoną zawartość na obrazach

Indeksator wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wyszukuj, edytuj i analizuj klipy wideo oraz uzyskuj wiedzę na ich podstawie

Language Understanding Intelligent Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API analizy tekstu WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Pomóż użytkownikom w poprawianiu błędów pisowni, rozpoznawaniu różnic nazw, nazw marek i żargonu, a także rozumieniu homofonów podczas ich wpisywania

Interfejs API tekstu usługi Translator

Łatwe tłumaczenie tekstu w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API analizy językowej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator

Tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wyeliminuj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API WERSJA ZAPOZNAWCZA

Skorzystaj z zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Knowledge Exploration Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uruchom środowiska obsługi interaktywnego wyszukiwania przez dane ze strukturą za pośrednictwem danych wejściowych języka naturalnego.

Interfejs API usługi QnA Maker WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać.

Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Zwiększ możliwości połączeń między danymi swojej aplikacji za pomocą rozpoznawania i rozróżniania nazwanych jednostek

Custom Decision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Projekt Prague

Sterowanie oparte na gestach

Projekt Cuzco

Zdarzenie skojarzone z wpisami w witrynie Wikipedia

Projekt Nanjing

Obliczenia izochron

Projekt Abu Dhabi

Macierz odległości

Projekt Johannesburg

Logistyka tras

Projekt Wollongong

Analizy lokalizacji

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?