Interfejs API analizy tekstu

Zmień tekst pozbawiony struktury tak, aby uzyskiwać wgląd w istotne dane

Zrozum, co myślą klienci

Użyj kilku wierszy kodu, aby w prosty sposób analizować opinie, wyodrębniać kluczowe frazy oraz wykrywać tematy i język w dowolnym tekście.

Analiza opinii

Dowiedz się, co użytkownicy myślą o Twojej marce lub innym dowolnym temacie, analizując dowolny tekst w języku angielskim w celu uzyskania oceny na podstawie ogólnych opinii na dany temat. Możesz teraz w prosty sposób monitorować sposób postrzegania Twojej marki lub wybranego tematu oraz zmiany ich postrzegania zachodzące wraz z upływem czasu.

Wyodrębnianie kluczowych fraz

Automatycznie wyodrębniaj kluczowe frazy z tekstu w języku angielskim, aby szybko identyfikować jego główne punkty.

Wykrywanie tematu

Wyszukuj tematy w artykułach w języku angielskim i pobieraj je w celu identyfikowania kluczowych problemów lub propozycji regularnie wspominanych przez klientów.

Wykrywanie języka

Określaj, w jakim języku napisano dany fragment tekstu. Ta funkcja obsługuje 120 języków.

Co mówią nasi klienci

Ziosk
„Dzięki dostępnym w pakiecie Cortana Intelligence funkcjom analizowania tekstu możemy uwzględniać opinie gości na naszej platformie opinii gości z możliwością reakcji, która oferuje kompleksowy widok informacji na temat stopnia zadowolenia gości oraz wydajności serwerów. Opcje wizualizowania opinii gości przy użyciu usługi Power BI i analizy słów kluczowych oferują przełomowe metody wglądu w informacje o restauracjach i zarządzanie firmą”.
Al Pappa, dyrektor ds. analizy biznesowej, Ziosk

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Język

Dowiedz się, jak aplikacje mogą przetwarzać język naturalny, oceniać opinie i tematy oraz jak rozpoznawać zawartość szukaną przez użytkowników.

Language Understanding Intelligent Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API analizy tekstu WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste automatyczne tłumaczenie tekstu dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Obraz

Najnowocześniejsze algorytmy przetwarzania obrazu pomagają w automatycznym moderowaniu zawartości i tworzeniu bardziej spersonalizowanych aplikacji dzięki zwracaniu takich szczegółów jak rozpoznane twarze, obrazy i emocje.

Interfejs API twarzy WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wizualizacji komputerowej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator WERSJA ZAPOZNAWCZA

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Mowa

Przetwarzanie języka mówionego w aplikacjach

Interfejs API mowy (Bing)

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Wyszukiwanie

Dzięki interfejsom API wyszukiwania w usłudze Bing aplikacje, strony sieci Web i inne środowiska mogą działać w sposób inteligentniejszy i bardziej interesujący.

Interfejsy API wyszukiwania (Bing)

Interfejsy API wyszukiwania w sieci Web oraz wyszukiwania obrazów, klipów wideo i wiadomości dla aplikacji

Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje automatycznego sugerowania na potrzeby operacji wyszukiwania

Informacje

Mapuj złożone informacje i dane w celu wykonywania takich zadań jak inteligentne zalecenia i wyszukiwanie semantyczne.

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API WERSJA ZAPOZNAWCZA

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing jest licencjonowany oddzielnie i podlega następującym Warunkom użytkowania.

Wypróbuj usługi poznawcze za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure