Analiza tekstu

Wykrywaj tonację, wyrażenia kluczowe, jednostki nazwane i język w tekście

Wyodrębnianie informacji z tekstu

Poeksperymentuj z interfejsem API analizy tekstu, używając poniższego pokazu. Wybierz jeden z naszych przykładów lub podaj własny. Określ język, tonację, kluczowe wyrażenia i jednostki (wersja zapoznawcza) w swoim tekście, klikając przycisk Analizuj.

Zobacz, jak to działa

 1. Analizowany tekst
 2. JSON
Języki: English (ufność: 100%)
Kluczowe frazy: week, Space Needle, wonderful trip, Seattle, times
Opinia:
84 %
Nazwane jednostki: Seattle [Location]
last week [DateTime-DateRange]
Space Needle [Location]
Space Needle [Organization]
2 [Quantity-Number]
Połączone jednostki: I had a wonderful trip to Seattle last week and even visited the Space Needle 2 times!
{
 "languageDetection": {
  "documents": [
   {
    "id": "44af8546-e999-413e-a340-7b9f51c71a4b",
    "detectedLanguages": [
     {
      "name": "English",
      "iso6391Name": "en",
      "score": 1.0
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "keyPhrases": {
  "documents": [
   {
    "id": "44af8546-e999-413e-a340-7b9f51c71a4b",
    "keyPhrases": [
     "week",
     "Space Needle",
     "wonderful trip",
     "Seattle",
     "times"
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "sentiment": {
  "documents": [
   {
    "id": "44af8546-e999-413e-a340-7b9f51c71a4b",
    "score": 0.83725243806838989
   }
  ],
  "errors": []
 },
 "entities": {
  "documents": [
   {
    "id": "44af8546-e999-413e-a340-7b9f51c71a4b",
    "entities": [
     {
      "name": "Seattle",
      "matches": [
       {
        "text": "Seattle",
        "offset": 26,
        "length": 7
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": "en",
      "wikipediaId": "Seattle",
      "wikipediaUrl": "https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle",
      "bingId": "5fbba6b8-85e1-4d41-9444-d9055436e473",
      "type": "Location",
      "subType": null
     },
     {
      "name": "last week",
      "matches": [
       {
        "text": "last week",
        "offset": 34,
        "length": 9
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": null,
      "wikipediaId": null,
      "wikipediaUrl": null,
      "bingId": null,
      "type": "DateTime",
      "subType": "DateRange"
     },
     {
      "name": "Space Needle",
      "matches": [
       {
        "text": "Space Needle",
        "offset": 65,
        "length": 12
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": "en",
      "wikipediaId": "Space Needle",
      "wikipediaUrl": "https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Needle",
      "bingId": "f8dd5b08-206d-2554-6e4a-893f51f4de7e",
      "type": "Location",
      "subType": null
     },
     {
      "name": "Space Needle",
      "matches": [
       {
        "text": "Space Needle",
        "offset": 65,
        "length": 12
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": null,
      "wikipediaId": null,
      "wikipediaUrl": null,
      "bingId": null,
      "type": "Organization",
      "subType": null
     },
     {
      "name": "2",
      "matches": [
       {
        "text": "2",
        "offset": 78,
        "length": 1
       }
      ],
      "wikipediaLanguage": null,
      "wikipediaId": null,
      "wikipediaUrl": null,
      "bingId": null,
      "type": "Quantity",
      "subType": "Number"
     }
    ]
   }
  ],
  "errors": []
 }
}

Chcesz to skompilować?

Analiza opinii

Interfejs API zwraca wynik liczbowy z zakresu od 0 do 1. Wyniki zbliżone do wartości 1 wskazują na pozytywną tonację, a wyniki zbliżone do wartości 0 wskazują na negatywną tonację. Wynik opinii jest generowany przy użyciu technik klasyfikacji. Funkcje wejściowe klasyfikatora obejmują n-gramy, funkcje wygenerowane na podstawie tagów części mowy i osadzenia wyrazów. Obsługuje wiele języków.

Dowiedz się więcej

Wyodrębnianie kluczowych fraz

Interfejs API zwraca listę ciągów wskazujących najważniejsze punkty w tekście wejściowym. <p>Korzystamy z technik używanych w wyrafinowanym zestawie narzędzi do przetwarzania języka naturalnego pakietu Microsoft Office. Obsługiwane są teksty w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i japońskim.

Dowiedz się więcej

Wykrywanie języka

Interfejs API zwraca wykryty język i wynik liczbowy z zakresu od 0 do 1. Wyniki zbliżone do wartości 1 oznaczają 100% pewności, że określony język jest poprawny. Obsługiwanych jest 120 języków.

Dowiedz się więcej

Rozpoznawanie jednostek znaku

Wykryj w tekście wszystkie jednostki znaku, takie jak organizacje, osoby, lokalizacje itd. Funkcja łączenia jednostek pozwala odróżnić odrębne jednostki dzięki skojarzeniu tekstu z dodatkowymi informacjami w Internecie. Na przykład za jej pomocą można stwierdzić, czy np. termin „times” odnosi się do „The New York Times”, czy „Times Square”.

Dowiedz się więcej

Prism Skylabs

"We found Cognitive Services to be the missing piece in the equation, the one that we needed to bring this solution to market and really revolutionize the way people look at video."

Katie McCann, wiceprezes ds. inżynierii produktów | Prism Skylabs

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Rozpoznawanie pisma odręcznego

Oparta na sztucznej inteligencji usługa umożliwiająca rozpoznawanie zawartości w postaci pisma cyfrowego, na przykład pisma ręcznego, kształtów i układu pisanych odręcznie dokumentów

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Rozpoznawanie formularzy

Napędzana przez sztuczną inteligencję usługa wyodrębniania dokumentów, która rozpoznaje formularze

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Czytnik immersyjny

Zwiększ możliwości użytkowników w każdym wieku i z różnymi zdolnościami w zakresie czytania i rozumienia tekstu

Usługi mowy

Ujednolicone usługi przetwarzania mowy umożliwiające zamianę mowy na tekst i tekstu na mowę oraz tłumaczenie mowy

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją

Zamiana mowy na tekst

Konwertuj dźwięk na tekst, aby umożliwić bardziej naturalne interakcje

Zamiana tekstu na mowę

Konwertuj tekst na mowę w celu tworzenia bardziej naturalnych i lepiej dostępnych interfejsów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i wideo

Narzędzie do wykrywania anomalii

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Personalizacja

Usługa sztucznej inteligencji udostępniająca spersonalizowane środowisko użytkownika

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?