Statyczne aplikacje internetowe

Nowoczesna usługa aplikacji internetowej oferująca usprawniony, kompleksowy rozwój od kodu źródłowego do wysokiej dostępności globalnej.

Szybkie opracowywanie nowoczesnych aplikacji internetowych zapewniających globalny zasięg i skalowanie

Przyspiesz opracowywanie aplikacji dzięki statycznemu frontonowi i dynamicznemu zapleczu obsługiwanemu przez bezserwerowe interfejsy API. Zapewniaj wysoką produktywność dzięki dostosowanemu lokalnemu środowisku programistycznemu, natywnym przepływom pracy w usłudze GitHub umożliwiającym tworzenie i wdrażanie aplikacji oraz ujednoliconemu hostingowi i zarządzaniu w chmurze.

Produktywność od lokalnego opracowywania aplikacji do natywnych przepływów pracy usługi GitHub na potrzeby ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Zarządzana globalna dostępność dla zawartości statycznej

Dynamiczne skalowanie bezserwerowych interfejsów API

Usprawnione zarządzanie obejmujące konfigurację i uwierzytelnianie domeny niestandardowej oraz autoryzację

Bezproblemowe środowisko programistyczne i ciągła integracja/ciągłe wdrażanie

Zwiększ produktywność dzięki dostosowanemu środowisku programistycznemu, które obejmuje rozszerzenie Visual Studio Code na potrzeby lokalnego opracowywania aplikacji, pełnej analizy repozytorium i natywnych przepływów pracy usługi GitHub na potrzeby ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

Wprowadzenie do programu Visual Studio Code

Globalna dystrybucja i dynamiczne skalowanie

Przeprowadzaj szybsze skalowanie dzięki w pełni zarządzanej globalnej dystrybucji zawartości statycznej i automatycznej aprowizacji bezserwerowych interfejsów API, które można skalować dynamicznie w zależności od zapotrzebowania.

Łączenie repozytorium i wdrażanie na platformie Azure

Usprawnione zarządzanie cyklem życia aplikacji

Korzystaj z usprawnionego i ujednoliconego zarządzania cyklem życia aplikacji dla nowoczesnych aplikacji internetowych pełnego stosu, w tym z niestandardowej konfiguracji domeny, zintegrowanego uwierzytelniania i autoryzacji, oraz automatycznej aprowizacji środowisk przedprodukcyjnych, co umożliwia sprawdzenie poprawności zmian przed ich scaleniem z gałęzią produkcyjną.

Dowiedz się więcej o funkcjach statycznych aplikacji internetowych

Swobodne opracowywanie kodu

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Często zadawane pytania na temat produktu Statyczne aplikacje internetowe

  • Statyczne aplikacje internetowe obsługują aplikacje frontonu napisane w języku JavaScript i TypeScript, w tym te opracowane przy użyciu popularnych środowisk, takich jak Vue.js, React, Angular i inne.
  • Statyczne aplikacje internetowe obsługują aplikacje usługi Azure Functions napisane w języku JavaScript i TypeScript.
  • Skorzystaj z rozszerzenia Visual Studio Code dla statycznych aplikacji internetowych. Aby rozpocząć, zobacz aka.ms/savscode.
  • Wskaż statycznym aplikacjom internetowym swoje repozytorium GitHub. Aby rozpocząć, zobacz aka.ms/saquickstart.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure