API Management

Publikowanie, zabezpieczanie i analizowanie interfejsów API oraz zarządzanie nimi w ciągu minut

Dowiedz się, jak usługa Azure API Management umożliwia otwieranie nowych kanałów dla klientów oraz monetyzację danych i usług.

Tworzenie bramy interfejsu API i portalu dla deweloperów w ciągu minut

Używaj usługi Azure API Management jako gotowego do użycia rozwiązania umożliwiającego publikowanie interfejsów API do klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Możesz szybko tworzyć spójne i nowoczesne bramy interfejsów API dla istniejących usług zaplecza hostowanych w dowolnym miejscu. Uwidaczniaj i publikuj architektury mikrousług oraz zarządzaj nimi jako interfejsami API. Poznaj lepiej i zoptymalizuj swoje interfejsy API.

Wybierz dedykowany model użycia, który obejmuje portal deweloperów oraz wstępnie przydzielone i izolowane zasoby, lub model użycia oparty na bezserwerowym użyciu, który obejmuje natychmiastową aprowizację, automatyczne skalowanie, wbudowaną wysoką dostępność i opłaty za wykonane działania.

Zarządzanie wszystkimi interfejsami API w jednym miejscu

Możesz automatyzować i skalować proces dołączania deweloperów, aby Twój program obsługi interfejsów API szybko zaczął działać. Skorzystaj z samoobsługowego portalu dla deweloperów oferującego automatycznie generowany wykaz interfejsów API, dokumentację oraz przykłady kodu. Zarządzaj dostępem i użyciem deweloperów oraz udostępniaj im raporty użycia interfejsów API i interakcyjną konsolę do testowania interfejsów API.

Zabezpieczanie i optymalizowanie interfejsów API

Ujawnianie wszystkich interfejsów API powiązanych z pojedynczą domeną i statycznym adresem IP. Zabezpieczaj interfejsy API przy użyciu kluczy, tokenów i funkcji filtrowania adresów IP. Wymuszaj użycie elastycznych i bardziej precyzyjnych przydziałów i limitów stawek, modyfikuj kształt i zachowanie interfejsów API przy użyciu zasad, a także zmniejszaj opóźnienia i usprawniaj proces skalowania interfejsów API przy użyciu funkcji buforowania odpowiedzi.

Uzyskaj wgląd w szczegółowe dane interfejsów API

Poznaj lepiej metody korzystania z interfejsów API oraz sposoby ich działania. Uprość i zoptymalizuj żądania oraz odpowiedzi dzięki zasadom przekształcania. Raporty analityczne niemal w czasie rzeczywistym pozwalają wskazywać trendy, które mogą mieć wpływ na działalność. Ponadto możesz rejestrować dane dotyczące żądań i odpowiedzi, aby przeprowadzać dalszą analizę w trybie online i offline.

Łączenie z usługami zaplecza z dowolnego miejsca

Łącz się bezpiecznie z usługami zaplecza kompilowanymi i uruchamianymi w dowolnym stosie technologicznym — bez względu na to, czy interfejsy API będą hostowane na platformie Azure, czy też przez inną usługę. Usługa API Management jest dostępna na całym świecie i gotowa do skalowania w górę i w dół na żądanie. Obsługuje ona dowolny wzrost lub szczyt ruchu.

Dowiedz się, jak firmy czerpią korzyści z usługi API Management

Seminarium internetowe

Bezproblemowa integracja aplikacji za pomocą interfejsów API, przepływów pracy, komunikatów i zdarzeń

Wideo

Wyeliminuj problemy, które nieodłącznie wiążą się z tworzeniem, utrzymywaniem i ujawnianiem interfejsów API oraz zarządzaniem nimi

Wideo

Dowiedz się więcej na temat usługi API Management i dowiedz się, jakie problemy pozwala rozwiązać

Oficjalny dokument

Przekształcanie danych w przewagę konkurencyjną przez ujawnienie swoich interfejsów API

Powiązane produkty i usługi

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Utwórz bramę interfejsu API, aby już dzisiaj rozpocząć zarządzanie interfejsami API