Pomiń nawigację

API Management

Publikowanie, zabezpieczanie i analizowanie interfejsów API oraz zarządzanie nimi w ciągu minut

Zarabiaj na swoich danych i usługach oraz otwieraj nowe kanały dla klientów za pomocą usługi Azure API Management.

Tworzenie bramy interfejsu API i portalu dla deweloperów w ciągu minut

Używaj usługi Azure API Management jako gotowego do użycia rozwiązania umożliwiającego publikowanie interfejsów API do klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Szybko twórz spójne i nowoczesne bramy interfejsów API na potrzeby istniejących usług zaplecza hostowanych w dowolnym miejscu, zabezpieczaj je oraz chroń przed naruszeniami i nadużyciami, a także uzyskuj wgląd w szczegółowe dane dotyczące użycia i kondycji. Ponadto możesz automatyzować i skalować proces dołączania deweloperów, aby Twój program obsługi interfejsów API zaczął działać.

Współpraca z każdym hostem, interfejsem API i skalą

Korzystaj z platformy zarządzania interfejsami API, która pracuje tak jak Ty. Łącz się bezpiecznie z usługami zaplecza kompilowanymi i uruchamianymi w dowolnym stosie technologicznym — bez względu na to, czy interfejsy API będą hostowane na platformie Azure, czy też przez inną usługę. Usługa API Management jest dostępna na całym świecie i gotowa do skalowania w górę i w dół na żądanie bez zakłóceń działania. Obsługuje ona dowolny wzrost lub szczyt ruchu.

Przyciąganie uwagi większej liczby deweloperów

Korzystaj z samoobsługowego portalu dla deweloperów, który oferuje dostęp do automatycznie generowanego wykazu interfejsów API, dokumentacji oraz przykładów kodu. Deweloperzy mogą logować się przy użyciu istniejących tożsamości klientów lub służbowych, zarządzać kluczami dostępu, wyświetlać raporty użycia interfejsów API oraz wykonywać wywołania interfejsów API za pośrednictwem konsoli interaktywnej bez konieczności pisania nawet wiersza kodu.

Zabezpieczanie i optymalizowanie interfejsów API

Zabezpieczaj interfejsy API przy użyciu kluczy, tokenów i funkcji filtrowania adresów IP. Wymuszaj użycie elastycznych i bardziej precyzyjnych przydziałów i limitów stawek, modyfikuj kształt i zachowanie interfejsów API przy użyciu zasad, a także zmniejszaj opóźnienia i usprawniaj proces skalowania interfejsów API przy użyciu funkcji buforowania odpowiedzi.

Uzyskaj wgląd w szczegółowe dane interfejsów API

Poznaj lepiej metody korzystania z interfejsów API oraz sposoby ich działania. Uzyskuj raporty analityczne tworzone prawie w czasie rzeczywistym i identyfikuj trendy, które mogą mieć wpływ na Twoją firmę. Ponadto możesz rejestrować dane dotyczące żądań i odpowiedzi, aby przeprowadzać dalszą analizę w trybie online i offline.

Diagram przedstawiający wprowadzanie danych do usługi Azure API Management przez deweloperów aplikacji, aplikacje i wydawców interfejsów API za pośrednictwem portalu deweloperów, bramy i portalu wydawców. Dane są następnie wyprowadzane bezpośrednio lub poprzez sieć VPN do usług zaplecza

Udostępnianie deweloperskiego środowiska pracy najwyższej jakości

 • Samoobsługowe zarządzanie kluczami interfejsów API
 • Automatycznie generowany wykaz interfejsów API, dokumentacja i przykłady kodu
 • Konsola interfejsu API z włączonym uwierzytelnianiem OAuth umożliwiająca eksplorowanie interfejsów API bez konieczności pisania wiersza kodu
 • Logowanie przy użyciu popularnych internetowych dostawców tożsamości oraz usługi Azure Active Directory

Zabezpieczanie i optymalizowanie interfejsów API

 • Upraszczanie i optymalizowanie żądań oraz odpowiedzi dzięki zasadom przekształcania
 • Zabezpieczanie interfejsów API przy użyciu kluczy, weryfikacji tokenu sieci Web JSON (JWT) oraz filtrowania adresów IP
 • Ochrona interfejsów API przez przeciążeniem i nadużyciami dzięki przydziałom i limitom stawek
 • Korzystanie z buforowanie odpowiedzi w celu zmniejszenia opóźnień i usprawnienia skalowania

Zarządzanie wszystkimi interfejsami API w jednym miejscu

 • Ujawnianie wszystkich interfejsów API powiązanych z pojedynczą domeną i statycznym adresem IP
 • Uzyskiwanie danych analitycznych użycia, wydajności i kondycji prawie w czasie rzeczywistym
 • Automatyzowanie zarządzania i integrowanie przy użyciu interfejsu API REST, programu PowerShell i serwisu Git
 • Aprowizacja usługi API Management i skalowanie jej na żądanie w jednym lub wielu regionach geograficznych

Łączenie z usługami zaplecza z dowolnego miejsca

 • Uwierzytelnianie certyfikatów klientów
 • Sieci wirtualne platformy Azure
 • Usługa ExpressRoute systemu Azure

Utwórz bramę interfejsu API, aby już dzisiaj rozpocząć zarządzanie interfejsami API