Pomiń nawigację

API Management

Hybrydowa, obejmująca wiele chmur platforma zarządzania dla interfejsów API we wszystkich środowiskach

Szybsze działanie dzięki ujednoliconemu zarządzaniu interfejsami API

Innowacyjne przedsiębiorstwa adaptują obecnie interfejsy API, które pozwalają im na szybszy rozwój. Uprość pracę w środowiskach hybrydowych i z wieloma chmurami dzięki jednemu miejscu do zarządzania wszystkimi interfejsami API.

Zarządzanie interfejsami API w wielu chmurach i w środowisku lokalnym

Wdrażaj bramy interfejsów API wraz z interfejsami API hostowanymi na platformie Azure, w innych chmurach i w środowisku lokalnym, aby optymalizować przepływ ruchu interfejsów API. Spełniaj wymagania dotyczące zabezpieczeń i zgodności, korzystając z ujednoliconego środowiska zarządzania i pełnego wglądu we wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne interfejsy API.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu rozproszonymi interfejsami API

Pomoc w ochronie zasobów

Steruj sposobem udostępniania danych i usług pracownikom, partnerom i klientom, stosując uwierzytelnianie, autoryzację i limity użycia.

Dowiedz się więcej o ochronie interfejsów API

Przyspiesz rozwój swojej firmy

Szybsze tworzenie aplikacji i dostarczanie bezpośredniej wartości klientom dzięki podejściom stawiającym interfejs API na pierwszym miejscu. Niezależna praca zespołów od frontonu i zaplecza dzięki pozorowaniu interfejsów API, poprawkom i wersjom interfejsów API oraz dokumentacji zautomatyzowanych interfejsów API. Zobacz, jak sieć supermarketów Wegmans utworzyła nową aplikację mobilną w czasie krótszym niż osiem tygodni.

Obejrzyj film

Poprawianie możliwości odnajdywania interfejsów API

Utwórz dostosowywalny portal deweloperów dla wszystkich swoich interfejsów API. Łatwo udostępniaj interfejsy API zespołom wewnętrznym, partnerom zewnętrznym i klientom oraz zarządzaj nimi.

Dowiedz się więcej na temat portalu

Przekształcanie istniejących usług

Automatycznie przekształcaj starsze usługi internetowe w nowoczesne interfejsy API oparte na technologii REST, tworząc fasady dla swoich usług zaplecza. Zobacz, jak innowatorzy, tacy jak firma Vipps, wiodący operator płatności w Norwegii, rewolucjonizują programowanie, stosując usługę Azure API Management.

Obejrzyj film

Pomoc w zabezpieczaniu interfejsów API

  • Trzymaj swoje wszystkie interfejsy API za pojedynczym statycznym adresem IP lub domeną i pomagaj w ich ochronie, stosując klucze, tokeny i filtrowanie adresów IP.
  • Wymuszaj elastycznie i precyzyjnie ustalane limity przydziału oraz szybkości. Modyfikuj kształt i sposób działania swoich interfejsów APIs za pomocą zasad. Skracaj opóźnienia i skaluj swoje interfejsy API, stosując buforowanie odpowiedzi.
  • Łącz lokalne interfejsy API z usługami w chmurze, tworząc fasadę pozwalającą bezpiecznie zintegrować środowiska lokalnej i w chmurze.

Zasoby wprowadzające

Jak nowoczesna platforma integracji jako usługa (iPaaS) umożliwia strategię biznesową?

Przeczytaj ten oficjalny dokument IDC, aby dowiedzieć się, jak oceniać platformy integracji i zalety nowoczesnej platformy integracji jako usługi (iPaaS).

Przeczytaj oficjalny dokument

Więcej informacji o usłudze Azure API Management

Zapoznaj się z omówieniem usługi Azure API Management.

Obejrzyj film

Projekt interfejsu API

Promuj wdrażanie Twoich interfejsów API przez stosowanie efektywnych projektów, wzorców i zasad.

Przeczytaj przewodnik

Interfejsy API i mikrousługi: Kompleksowy przewodnik po tworzeniu platformy interfejsów API w przedsiębiorstwie

Szybciej opracowuj nowe oprogramowanie i zarządzaj nim dzięki architekturom zorientowanym na interfejsy API oraz modularnemu projektowi oprogramowania za pośrednictwem mikrousług.

Przeczytaj e-booka

Usługa API Management w świecie rozwiązań hybrydowych i z wieloma chmurami

Zobacz, jakie korzyści daje zarządzanie interfejsami API w ujednoliconym środowisku i dowiedz się, jak zacząć pracę z zarządzaniem interfejsami API w rozwiązaniach hybrydowych i obejmujących wiele chmur.

Przeczytaj oficjalny dokument

Zarządzanie mikrousługami

Ułatw swojej organizacji odnalezienie mikrousług i korzystanie z nich, stosując się do reguł zarządzania interfejsami API.

Obejrzyj seminarium internetowe

Zaufanie firm każdej wielkości

"Customization is one of the strongest features of Azure API Management. We can customize our portal easily, moving components into the base, adding our own images and text, and choosing from a wide variety of layouts to highlight our brand."

Ricardo Chapa, dyrektor ds. architektury cyfrowej i nowych technologii, CEMEX
Cemex

"It was essential for us to maintain business momentum while we scaled up. We were able to do both by working with the expert Microsoft cloud team in Norway and the mature, flexible, and powerful Azure platform."

Thomas Wold Johansen, dyrektor ds. technologii, Vipps
Starbucks

"We are able to see which APIs are getting the most use and which ones aren't. We use this information to understand current trends on a very granular level. We share findings with our API partners to help them maximize success and optimize their application delivery journey."

Félix Grévy, globalny dyrektor ds. zarządzania produktem, Finastra
Finastra

"A high-transaction, low-margin business is new for our company, and we can't invest thousands of dollars on a database server to support the venture…. We needed a very scalable, cost-effective PaaS environment, and that's what Azure provided."

Jürg Staub, kierownik ds. architektury technicznej dla nieruchomości i nieszczęśliwych wypadków, Swiss Re
Swiss Re

Elastyczny cennik skalujący się wraz z potrzebami

Wybieraj z całego zakresu opcji cenowych — od płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem po oferty dedykowane. Łatwo przechodź między warstwami cenowymi w miarę jak zmienia się ruch lub potrzeby.

Rozpoczęcie korzystania z usługi API Management

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Przejrzyj dokumentację i utwórz swoje pierwsze wystąpienie usługi API Management.

Dowiedz się więcej z naszych nadzorowanych zasobów.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi API Management

Często zadawane pytania na temat produktu API Management

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure