Pomiń nawigację

Przenośność licencji za pośrednictwem programu Software Assurance w systemie Azure

Przenoszenie licencji w ramach pakietu Software Assurance zapewnia klientom licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft elastyczność wdrażania kwalifikujących się aplikacji serwera przy użyciu aktywnego pakietu Software Assurance w systemie Azure. Dzięki tej zalecie pakietu Software Assurance nie ma konieczności zakupu nowych licencji i nie trzeba ponosić opłat związanych z przenoszeniem licencji — istniejące licencje można łatwo wdrożyć na platformie usług w chmurze systemu Azure.

Wymagania kwalifikacyjne

Klient licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft posiadający kwalifikujące się* licencje serwera aplikacji objęte programem Software Assurance może wybrać opcję skorzystania z funkcji przenośności licencji za pośrednictwem programu Software Assurance.

Do kwalifikujących się programów licencjonowania zbiorowego należą: Enterprise Agreement, Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS) i Microsoft Open Value Agreement, w których jest uwzględniony pakiet Software Assurance, oraz inne programy licencjonowania zbiorowego, w których pakiet Software Assurance jest opcją, np. Microsoft Open License Agreement lub Select Plus Agreement.

Poniżej wymieniono podstawowe wymagania dotyczące korzystania z funkcji przenoszenia licencji w ramach pakietu Software Assurance w przypadku korzystania z kwalifikujących się produktów licencjonowania zbiorowego.

  • Przenoszenie licencji w ramach pakietu Software Assurance dotyczy wyłącznie kwalifikujących się produktów zgodnie z dokumentem Prawa do używania produktów. Wszystkie produkty, które obecnie kwalifikują się do programu „Przenoszenie licencji w obrębie farm serwerów” i są objęte pakietem Software Assurance, kwalifikują się do przenoszenia licencji w ramach pakietu Software Assurance. Ponadto w przypadku niektórych innych produktów można skorzystać z przenoszenia licencji w ramach korzyści z pakietu Software Assurance. Produkty te wymieniono w Załączniku 1 dokumentu Prawa do używania produktów.
  • Produkty Dynamics ERP, choć nie są dostępne na mocy licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft i nie są licencjonowane online, mają reguły dotyczące przenoszenia, które pozwalają na podobne ich używanie jak w przypadku przenoszenia licencji w ramach pakietu Software Assurance przy ich wdrażaniu w środowiskach udostępnionych.
  • Windows Server, komputerowy system operacyjny Windows® oraz aplikacje komputerowe nie są objęte przenoszeniem licencji w ramach pakietu Software Assurance.
  • Kwalifikujące się licencje muszą być objęte aktywnym pakietem Software Assurance. Wszystkie licencje używane do uruchamiania i uzyskiwania dostępu do licencjonowanego oprogramowania, takie jak licencje serwera, licencje procesorów, licencje CAL, licencje typu External Connector (EC) i licencje na zarządzanie serwerem, wymagają objęcia aktywnym pakietem Software Assurance. Prawa do uruchamiania licencjonowanego oprogramowania i zarządzania jego wystąpieniami w systemie Azure wygasają wraz z wygaśnięciem pakietu Software Assurance dla tych licencji.
  • Kwalifikujące się licencje trzeba utrzymywać w systemie Azure przez co najmniej 90 dni. Po upływie 90-dniowego okresu licencjonowane oprogramowanie można przenieść z powrotem do środowiska lokalnego.

Lista oprogramowania obsługiwanego na platformie Azure znajduje się na stronie https://support.microsoft.com/kb/2721672.

Więcej informacji o wymaganiach dotyczących przenoszenia licencji w ramach korzyści z pakietu Software Assurance (zobacz Załącznik 1 dokumentu Prawa do używania produktów) i pełną listę kwalifikujących się aplikacji serwera (zobacz „Korzyści Pakietu Software Assurance”) można znaleźć na stronie https://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx.

Jak utworzyć konto

Klient korzystający z funkcji przenośności licencji za pośrednictwem programu Software Assurance musi przejść proces weryfikacji licencji. Dzięki temu procesowi możemy stwierdzić, czy klient ma kwalifikujące się licencje objęte aktywnym pakietem Software Assurance, a następnie wysyłamy odpowiednie potwierdzenie. Oprogramowanie serwera aplikacji można wdrożyć przed tym procesem weryfikacji. Odpowiedzialność za zarządzanie korektami i odnowieniami zgodnie z umową licencjonowania zbiorowego ponosi klient. Ponadto klient musi przesłać nowy formularz weryfikacji, gdy odnawia swoją umowę lub wdraża jakiekolwiek niezweryfikowane wcześniej produkty.

Aby rozpocząć proces weryfikacji i zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat przenoszenia licencji w ramach pakietu Software Assurance, przejdź na stronę: https://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx.

* Kwalifikujące się produkty wymieniono w dokumencie firmy Microsoft Prawa do używania produktów, w załączniku „Korzyści z Pakietu Software Assurance”. Produkty Microsoft Dynamics ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) nie są dostępne na mocy licencjonowania zbiorowego i nie są licencjonowane online, ale mają reguły dotyczące przenoszenia licencji, które pozwalają na podobne ich używanie jak przy ich wdrażaniu w środowiskach udostępnionych.