Centrum zabezpieczeń — cennik

Centrum zabezpieczeń Azure umożliwia zapobieganie zagrożeniom, wykrywanie ich i odpowiadanie na nie dzięki lepszemu wglądowi w zabezpieczenia zasobów platformy Azure i większej kontroli nad nimi

Centrum zabezpieczeń Azure jest oferowane w dwóch warstwach: Bezpłatna i Standardowa. Dla warstwy Standardowa jest dostępna 90-dniowa bezpłatna wersja próbna. Po upływie 90 dni w przypadku kontynuowania korzystania z usługi będzie automatycznie naliczana opłata za użycie.

Centrum zabezpieczeń używa magazynu platformy Azure do zapisania danych zabezpieczeń wygenerowanych z chronionych węzłów. Koszty związane z tym magazynem nie są uwzględnione w cenie usługi i zostaną naliczone oddzielnie przy zastosowaniu zwykłych stawek za magazyn platformy Azure. Opłaty za magazyn są naliczane nawet w trakcie okresu próbnego.

Funkcje Bezpłatnie Standardowa
Zasady zabezpieczeń, ocena i rekomendacje
Połączone rozwiązania partnerów
Zaawansowane wykrywanie zagrożeń --
Inteligentna analiza zagrożeń --
Analiza behawioralna --
Analiza awarii --
Wykrywanie anomalii --
Dzienny przydział danych1 Nie dotyczy 500 MB dziennie
Cena Bezpłatnie $15.0 na węzeł/miesiąc

1 Warstwa Standardowa uwzględnia dzienny limit ilości danych wprowadzanych na węzeł. Nie ma żadnego limitu skojarzonego z funkcjami w warstwie Bezpłatnej.

Szczegółowe informacje na temat sposobu liczenia węzłów

  • Węzeł jest dowolnym zasobem platformy Azure, który jest monitorowany przez usługę. Obecnie liczone są tylko maszyny wirtualne (każda maszyna wirtualna platformy Azure jest liczona jako jeden węzeł), ale w miarę włączania dodatkowych możliwości monitorowania zabezpieczeń dla innych typów usług, takich jak Azure Cloud Services lub SQL Database, możemy zacząć wliczać również te zasoby.
  • Węzły są liczone i opłata naliczana proporcjonalnie do liczby dni.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów
  • Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś