Security Center — cennik

Zwiększ poziom bezpieczeństwa i chroń obciążenia hybrydowe w chmurze za pomocą usługi Azure Security Center.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Security Center ważny przez 12 miesięcy.

Azure Security Center to wbudowane narzędzie, które pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa w chmurze, a dzięki integracji z usługą Azure Defender zapewnia ochronę przed zagrożeniami dla obciążeń działających na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach. Usługa ta umożliwia ciągłą ocenę poziomu bezpieczeństwa, chroni przed cyberatakami przy użyciu rozbudowanych funkcji analizy zagrożeń firmy Microsoft i usprawnia zarządzanie zabezpieczeniami za pomocą zintegrowanych mechanizmów kontroli.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Security Center chroni platformę Azure, środowisko lokalne i zasoby hybrydowe za pomocą warstwy bezpłatnej oraz integracji z usługą Azure Defender.

Po włączeniu usługi Azure Defender automatycznie wykonamy rejestrację i zaczniemy chronić wszystkie zasoby, o ile nie zrezygnujesz z tego jawnie. Za każdy zasób chroniony przez usługę Azure Defender będzie naliczana opłata zgodnie z poniższym modelem cenowym.

Korzystanie z usługi Azure Defender jest bezpłatne przez pierwsze 30 dni. Za użycie po tym okresie zostanie automatycznie naliczona opłata zgodnie z poniższym schematem cenowym.

Funkcje Azure Security Center — warstwa bezpłatna Usługa Azure Defender
Ciągła ocena i zalecenia dotyczące zabezpieczeń Dostępna Dostępna
Wskaźnik bezpieczeństwa platformy Azure Dostępna Dostępna
Dostęp do maszyny wirtualnej dokładnie na czas ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Funkcje adaptacyjnego sterowania aplikacjami i wzmacnianie zabezpieczeń sieci ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami i raporty ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Ochrona przed zagrożeniami dla maszyn wirtualnych platformy Azure i serwerów poza platformą Azure (łącznie z EDR serwera) ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Ochrona usług PaaS przed zagrożeniami ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Microsoft Defender for Endpoint (servers) ‐ ‐ Niedostępne Dostępna

Aby uzyskać informacje o cenach i możliwościach funkcji ochrony przed zagrożeniami w usłudze Azure Defender, odwiedź stronę cennika usługi Azure Defender.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów.
  • Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

  • Transakcja to wywołanie interfejsu API z ładunkiem żądania do 1000 punktów danych w szeregu czasowym. Każdy przyrost 1000 punktów danych jest traktowany jak dodatkowa transakcja. Przykładowo wywołanie interfejsu API z rozmiarem ładunku żądania równym 2050 punktów danych to 3 transakcje. Maksymalny rozmiar ładunku żądania to 8640 punktów danych. Każdy punkt danych w szeregu czasowym to para składająca się z sygnatury czasowej i wartości liczbowej.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Security Center

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.