Security Center — cennik

Usługa Azure Security Center zapewnia ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami na potrzeby obciążeń chmury hybrydowej

Usługa Azure Security Center chroni wszystkie zasoby platformy Azure i niektóre zasoby lokalne w warstwach Bezpłatna i Standardowa.

Gdy podwyższysz poziom usługi Azure Security Center do warstwy Standardowa, automatycznie wykonamy rejestrację i zaczniemy chronić wszystkie zasoby, o ile nie zrezygnujesz z tego jawnie. Za każdy zasób chroniony przez usługę Security Center będzie naliczana opłata zgodnie z poniższym modelem cenowym.

Obecnie można włączyć usługę Azure Security Center na poziomie subskrypcji w witrynie Azure Portal.

Korzystanie z warstwy Standardowa jest bezpłatne przez pierwsze 30 dni. Za użycie po tym okresie zostanie automatycznie naliczona opłata zgodnie z poniższym schematem cenowym.

Funkcje Warstwa Bezpłatna Warstwa Standardowa1
Zasady zabezpieczeń, ocena i rekomendacje Dostępna Dostępna
Zbieranie i wyszukiwanie zdarzeń zabezpieczeń ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Dostęp do maszyny wirtualnej dokładnie na czas ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Adaptacyjne kontrolki aplikacji ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Zaawansowane wykrywanie zagrożeń ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Wbudowane i niestandardowe alerty ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Inteligentna analiza zagrożeń ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Zgodność z przepisami (wersja zapoznawcza) ‐ ‐ Niedostępne Dostępna

1 Korzystanie z usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa w celu ochrony maszyny wirtualnej lub serwera fizycznego uprawnia również do korzystania z oprogramowania System Center Endpoint Protection (SCEP) na tym punkcie końcowym. Te uprawnienia wygasają po zaprzestaniu korzystania z warstwy Standardowa w celu ochrony punktu końcowego.

Cennik

Typ zasobu Warstwa Bezpłatna Warstwa Standardowa
Maszyna wirtualna Bezpłatnie $-
Uwzględnione dane - 500 MB/dzień
App Services Bezpłatnie $-
SQL Database Niedostępne $-
MySQL (Wersja zapoznawcza) Niedostępne Bezpłatnie *
PostgreSQL (Wersja zapoznawcza) Niedostępne Bezpłatnie *
Magazyn (obiekty blob platformy Azure) Niedostępne $-/10 000 transakcji ***
Urządzenia IoT — według urządzeń (wersja zapoznawcza) Niedostępne $- miesięcznie **
Urządzenia IoT — według komunikatów (wersja zapoznawcza) Niedostępne $-/25 000 transakcji **

* Wyświetlana cena jest ceną wersji zapoznawczej. Cena ulegnie zmianie z chwilą ogólnego udostępnienia. Szczegółowe informacje na temat certyfikatu usługi App Service można znaleźć w dokumentacji konkretnego zasobu

** Wyświetlane ceny są cenami wersji zapoznawczej. Cena wersji zapoznawczej to 50% ceny usługi ogólnie dostępnej.

** Tylko w wersji zapoznawczej komunikaty dotyczące zabezpieczeń będą zliczane względem limitu przydziału usługi IoT Hub klienta.

*** Rozliczanie usługi Advanced Threat Protection w usłudze Storage (Azure Blobs) rozpocznie się od 01.07.2019

Dodatkowe opłaty za dane tylko w przypadku maszyn wirtualnych

Na podstawie obserwacji aktualnego użycia większość wdrożeń nie przekracza dziennego limitu „Uwzględnione dane”. Jeśli jednak zostaną zgromadzone dodatkowe dane przekraczające dzienny limit lub jeśli zechcesz zachować dane zabezpieczeń przez dłużej niż 1 miesiąc, zostaną naliczone następujące opłaty:

Licznik użycia nadwyżkowego Cena
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział $2.3 za GB
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej jednego miesiąca $0.1/GB/miesiąc

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów.
  • Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Security Center

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji