Security Center — cennik

Usługa Azure Security Center zapewnia ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami na potrzeby obciążeń chmury hybrydowej

Usługa Azure Security Center chroni wszystkie zasoby platformy Azure i niektóre zasoby lokalne w warstwach Bezpłatna i Standardowa.

Gdy podwyższysz poziom usługi Azure Security Center do warstwy Standardowa, automatycznie wykonamy rejestrację i zaczniemy chronić wszystkie zasoby, o ile nie zrezygnujesz z tego jawnie. Za każdy zasób chroniony przez usługę Security Center będzie naliczana opłata zgodnie z poniższym modelem cenowym.

Obecnie można włączyć usługę Azure Security Center na poziomie subskrypcji w witrynie Azure Portal.

Korzystanie z warstwy Standardowa jest bezpłatne przez pierwsze 30 dni. Za użycie po tym okresie zostanie automatycznie naliczona opłata zgodnie z poniższym schematem cenowym.

Funkcje Warstwa Bezpłatna Warstwa Standardowa
Ciągła ocena i zalecenia dotyczące zabezpieczeń Dostępna Dostępna
Wskaźnik bezpieczeństwa platformy Azure Dostępna Dostępna
Dostęp do maszyny wirtualnej dokładnie na czas ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Funkcje adaptacyjnego sterowania aplikacjami i wzmacnianie zabezpieczeń sieci ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami i raporty ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Ochrona przed zagrożeniami dla maszyn wirtualnych platformy Azure i serwerów poza platformą Azure (łącznie z EDR serwera) ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Ochrona usług PaaS przed zagrożeniami ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Usługa Microsoft Defender ATP dla serwerów ‐ ‐ Niedostępne Dostępna

Cennik

Typ zasobu Warstwa Bezpłatna Warstwa Standardowa
Maszyna wirtualna Bezpłatnie $-
Uwzględnione dane - 500 MB/dzień
App Services Bezpłatnie $-
SQL Database Niedostępne $-
MySQL (Wersja zapoznawcza) Niedostępne Bezpłatnie1
PostgreSQL (Wersja zapoznawcza) Niedostępne Bezpłatnie1
Magazyn — ochrona wszystkich kont magazynu w ramach subskrypcji3 Niedostępne $-/10 000 transakcji
Magazyn — ochrona wybranych kont magazynu w ramach subskrypcji3 Niedostępne $-/10 000 transakcji2
Urządzenia IoT — według urządzeń Niedostępne $- miesięcznie
Urządzenia IoT — według komunikatów Niedostępne $-/25 000 transakcji
Azure Kubernetes Services Niedostępne $-/rdzeń wirtualny/godz.4
Azure Container Registry Niedostępne $-/obraz4
Key Vault (Wersja zapoznawcza) Niedostępne $-/10 000 transakcji5

1 Wyświetlana cena jest ceną wersji zapoznawczej. Cena ulegnie zmianie z chwilą ogólnego udostępnienia. Szczegółowe informacje na temat certyfikatu usługi App Service można znaleźć w dokumentacji konkretnego zasobu

2 Zmiany zabezpieczeń wybranych kont magazynu zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

3 Usługa Azure Security Center obecnie chroni usługę Azure Blobs

4 Usługi Azure Container Registry i Azure Kubernetes Service są ogólnie dostępne, a przedstawiona powyżej cena wersji zapoznawczej będzie obowiązywała do 1 lipca 2020 r. Po tej dacie opłaty będą naliczane według cen wersji ogólnie dostępnej.

5 Usługa Key Vault (wersja zapoznawcza) jest oferowana z 50-procentowym rabatem w okresie wersji zapoznawczej

Dodatkowe opłaty za dane tylko w przypadku maszyn wirtualnych

Licznik użycia nadwyżkowego Cena
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział Zobacz stronę cennika usługi Azure Monitor, aby uzyskać informacje na temat cen pozyskiwania danych
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej jednego miesiąca Zobacz stronę cennika usługi Azure Monitor, aby uzyskać informacje na temat cen przechowywania danych

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów.
  • Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

  • Transakcja to wywołanie interfejsu API z ładunkiem żądania do 1000 punktów danych w szeregu czasowym. Każdy przyrost 1000 punktów danych jest traktowany jak dodatkowa transakcja. Przykładowo wywołanie interfejsu API z rozmiarem ładunku żądania równym 2050 punktów danych to 3 transakcje. Maksymalny rozmiar ładunku żądania to 8640 punktów danych. Każdy punkt danych w szeregu czasowym to para składająca się z sygnatury czasowej i wartości liczbowej.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Security Center

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji