Pomiń nawigację

Security Center — cennik

Usługa Azure Security Center zapewnia ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami na potrzeby obciążeń chmury hybrydowej

Usługa Azure Security Center jest oferowana w dwóch warstwach: Bezpłatna i Standardowa. Korzystanie z warstwy Standardowa jest bezpłatne przez pierwsze 60 dni. Za użycie po tym okresie zostanie automatycznie naliczona opłata zgodnie z poniższym schematem cenowym.

Funkcje Bezpłatnie (dotyczy tylko zasobów platformy Azure) Standardowa (hybrydowe i zasoby platformy Azure)
Zasady zabezpieczeń, ocena i rekomendacje Dostępna Dostępna
Połączone rozwiązania partnerów Dostępna Dostępna
Zbieranie i wyszukiwanie zdarzeń zabezpieczeń ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Dostęp do maszyny wirtualnej dokładnie na czas ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Adaptacyjne kontrolki aplikacji ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Zaawansowane wykrywanie zagrożeń na potrzeby sieci, maszyn wirtualnych/serwerów i usług platformy Azure ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Wbudowane i niestandardowe alerty ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Inteligentna analiza zagrożeń ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Uwzględnione dane Nie dotyczy 500 MB dziennie1
Cena Bezpłatnie $- /na węzeł2/godz.

1 Dzienny przydział uwzględnionych danych jest wspólny dla wszystkich węzłów. Jeśli na przykład z usługą jest połączonych 10 węzłów, łączny przydział uwzględnionych danych wynosi 5000 MB dziennie. Te 5000 MB to pula przypadająca na wszystkie 10 węzłów, a więc konkretny węzeł może przekazać w ciągu dnia więcej niż 500 MB, o ile tylko wszystkie węzły łącznie przekażą w ciągu tego dnia mniej niż 5000 MB danych. W tym przykładzie dodatkowe opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy łączna ilość przekazanych danych przekroczy 5000 MB w jednym dniu.

2 Węzeł to dowolny zasób platformy Azure, który jest monitorowany przez usługę. Obecnie każda maszyna wirtualna jest liczona jako jeden węzeł i każdy serwer bazy danych SQL (serwer logiczny, który może zawierać wiele baz danych SQL i/lub baz danych usługi SQL Data Warehouse) jest liczony jako jeden węzeł. W miarę jak dodatkowe możliwości monitorowania będą włączane dla innych typów usług, takich jak usługi Azure Cloud Services, możemy zacząć liczyć również te zasoby jako węzły. Węzły są liczone i opłata naliczana proporcjonalnie do liczby dni.

Dodatkowe opłaty za dane

Na podstawie obserwacji aktualnego użycia większość wdrożeń nie przekracza dziennego limitu „Uwzględnione dane”. Jeśli jednak zostaną zgromadzone dodatkowe dane przekraczające dzienny limit lub jeśli zechcesz zachować dane zabezpieczeń przez dłużej niż 1 miesiąc, zostaną naliczone następujące opłaty:

Licznik użycia nadwyżkowego Cena
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział $2.3 za GB
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej jednego miesiąca $0.1/GB/miesiąc

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów.
  • Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Security Center

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji