Centrum zabezpieczeń — cennik

Usługa Azure Security Center umożliwia zapobieganie zagrożeniom, wykrywanie ich i odpowiadanie na nie dzięki lepszemu wglądowi w zabezpieczenia zasobów platformy Azure i większej kontroli nad nimi

Usługa Azure Security Center jest oferowana w dwóch warstwach: Bezpłatna i Standardowa. Warstwa Standardowa jest oferowana za darmo przez pierwsze 60 dni. Jeśli zdecydujesz się używać usługi dłużej niż 60 dni, automatycznie zaczniemy naliczać za nią opłaty.

Centrum zabezpieczeń używa usługi Azure Storage do zapisania danych zabezpieczeń wygenerowanych z chronionych węzłów. Koszty związane z tym magazynem nie są uwzględnione w cenie usługi i zostaną naliczone oddzielnie przy zastosowaniu zwykłych stawek za usługę Azure Storage. Opłaty za magazyn są naliczane nawet w trakcie okresu próbnego.

Funkcje Bezpłatnie Standardowa
Zasady zabezpieczeń, ocena i rekomendacje
Połączone rozwiązania partnerów
Wykrywanie zagrożeń (analiza behawioralna i wykrywanie anomalii) dla:
Sieci
Maszyny wirtualne
Bazy danych SQL
Awarie systemu Windows
Uwzględnione dane Nie dotyczy 500 MB dziennie1
Cena Bezpłatnie $15 za węzeł2 miesięcznie

1 Dzienny przydział uwzględnionych danych jest wspólny dla wszystkich węzłów. Jeśli na przykład z usługą jest połączonych 10 węzłów, łączny przydział „Uwzględnione dane” wynosi 5000 MB dziennie. Te 5000 MB to pula przypadająca na wszystkie 10 węzłów, a więc konkretny węzeł może przekazać w ciągu dnia więcej niż 500 MB, o ile tylko wszystkie węzły łącznie przekażą w ciągu tego dnia mniej niż 5000 MB danych. W tym przykładzie dodatkowe opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy łączna ilość przekazanych danych przekroczy 5000 MB w jednym dniu.

2 Węzeł to dowolny zasób platformy Azure, który jest monitorowany przez usługę. Obecnie każda maszyna wirtualna jest liczona jako jeden węzeł i każdy serwer bazy danych SQL (serwer logiczny, który może zawierać wiele baz danych SQL i/lub baz danych usługi SQL Data Warehouse) jest liczony jako jeden węzeł. W miarę jak dodatkowe możliwości monitorowania będą włączane dla innych typów usług, takich jak usługi Azure Cloud Services, możemy zacząć liczyć również te zasoby jako węzły. Węzły są liczone i opłata naliczana proporcjonalnie do liczby dni.

Zmiany w magazynowaniu danych zabezpieczeń i rozliczanie proporcjonalne, począwszy od czerwca 2017 roku (wprowadzanie fazowe)

Od czerwca 2017 roku będą fazowo wprowadzane następujące zmiany:

a) Zamiast korzystać z usługi Azure Storage klienci zostaną zmigrowani na nową platformę danych. Nie będzie to miało wpływu na Twoją usługę i nie musisz podejmować żadnego działania. Po przejściu na nową platformę nie będą już naliczane opłaty za usługę Azure Storage za dane zabezpieczeń gromadzone przez usługę Azure Security Center.

  • Klienci w warstwie Bezpłatna po przejściu: Nie będą naliczane żadne opłaty za magazynowanie ani za dane tak długo, jak klienci pozostaną w warstwie Bezpłatna.
  • Klienci w warstwie Standardowa po przejściu: Nie będą naliczane żadne opłaty za dane tak długo, jak rozmiar danych nie przekroczy dziennego limitu „Uwzględnione dane” zgodnie z cennikiem powyżej. Na podstawie obserwacji aktualnego użycia większość wdrożeń nie przekracza dziennego limitu „Uwzględnione dane”. Jeśli jednak zostaną zgromadzone dodatkowe dane przekraczające dzienny limit lub jeśli zechcesz zachować dane zabezpieczeń przez dłużej niż 1 miesiąc, zostaną naliczone następujące opłaty:
Licznik użycia nadwyżkowego Cena
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział $2.3 za GB
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej 1 miesiąca $0.1/GB/miesiąc

b) Po migracji platformy danych opłata za węzły będzie naliczana proporcjonalnie do liczby godzin, a nie dni.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów
  • Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Centrum zabezpieczeń

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś