Pomiń nawigację

Cennik usług Cognitive Services — interfejs API wyszukiwania Bing

Twórz inteligentniejsze aplikacje dzięki możliwościom interfejsów API wyszukiwania.

Interfejs API wyszukiwania jednostek Bing zapewnia szeroki kontekst dotyczący osób, miejsc, rzeczy i lokalnych firm w Twoich aplikacjach, blogach lub witrynach internetowych, aby bardziej zaangażować użytkowników. Za jego pomocą na podstawie wyszukiwanego terminu zostanie zidentyfikowana najbardziej odpowiednia jednostka wraz z dotyczącymi jej podstawowymi danymi. Jednostki dotyczą wielu międzynarodowych rynków i ich typów oraz zawierają informacje o sławnych osobach, miejscach, filmach, programach telewizyjnych, grach wideo czy książkach. Informacje o lokalnych firmach są obecnie dostępne tylko na rynku EN-US.

Szczegóły cennika

Wystąpienie Transakcje na sekundę (TPS) Funkcje Cena
Bezpłatnie 1 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie jednostek Bing Bezpłatne transakcje miesięcznie: 1 000
Standardowa 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie jednostek Bing $3 za 1 000 transakcji
Interfejs API wyszukiwania jednostek Bing jest również dostępny jako część planów wyszukiwania Bing, które zapewniają więcej możliwości i są bardziej elastyczne. Zobacz szczegóły cennika odpowiednich planów wyszukiwania Bing poniżej —
Wyszukiwanie Bing, wersja 7, S1 250 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie obrazów Bing
Wyszukiwanie wiadomości Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
Wyszukiwanie jednostek Bing
Automatyczne sugerowanie Bing*
Sprawdzanie pisowni Bing*
$7 za 1 000 transakcji
$7 za 25 000 transakcji*
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji
Wyszukiwanie Bing, wersja 7, S6 100 transakcji/s (TPS) Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie jednostek Bing
$4 za 1 000 transakcji
Opcjonalny dodatek Statystyka Bing $1 za 1 000 transakcji

Wyszukiwanie Bing, wersja 7, oferta S1

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu dla zapytania, obrazu, wiadomości, wideo, jednostki i odpowiednich odpowiedzi wyszukiwania. W odpowiedzi na zapytanie zostanie zawarte sprawdzanie pisowni.

Ten pakiet zawiera również dodatkowe odpowiedzi, takie jak strefę czasową, konwersję jednostek, tłumaczenie i kalkulator, o ile jest to odpowiednie.

Ta warstwa oferuje również wyższe ograniczenia liczby transakcji na sekundę (TPS) i możliwość wywołania interfejsów API automatycznego sugerowania * i sprawdzania pisowni *.

Wyszukiwanie Bing, wersja 7, oferta S6

Odpowiedzi wyszukiwania w Internecie będą automatycznie zawierały i porządkowały odpowiednie wyniki z Internetu i wyniki wyszukiwania jednostki, o ile jest to dostępne. W odpowiedzi na zapytanie jest zawarte sprawdzanie pisowni.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

Interfejs API wyszukiwania (Bing)

 • Poniższa tabela zawiera listę dostępnych punktów końcowych dla każdego interfejsu API. Odpowiedź dla tego samego punktu końcowego interfejsu API wyszukiwania w Internecie jednostek Bing może się różnić w zależności od zakupionej warstwy. Więcej szczegółów zawiera odpowiedź na następne pytanie.

  Uwzględnione interfejsy API Punkty końcowe Dostępne w warstwach
  Wyszukiwanie w Internecie Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Wyszukiwanie obrazów Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Wyszukiwanie wiadomości Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Wyszukiwanie wideo Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Automatyczne sugerowanie Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Sprawdzanie pisowni Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
  Wyszukiwanie wizualne Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/visualsearch S9
 • Nie, interfejs API wyszukiwania w Internecie Bing jest ograniczony tak, aby spełniał warunki określonej oferty dla każdej warstwy. Na przykład warstwa S3 jest przeznaczona dla klientów chcących wykorzystywać w swoich aplikacjach tylko wyniki wyszukiwania w Internecie i obrazy. Klienci mają również możliwość wywołania tylko określonego punktu końcowego w ramach warstwy, a ich transakcje zostaną zaliczone do ogólnych transakcji pakietowych. Na przykład w warstwie S3 klient może wywołać tylko punkt końcowy interfejsu API obrazu i wykonać transakcje w liczbie 400, a ponadto może wywołać punkt końcowy interfejsu API wyszukiwania w Internecie dla kolejnych transakcji w liczbie 600; łączna liczba zaliczonych transakcji będzie wynosić 1 000.

 • Nie, oba interfejsy API mogą potencjalnie zwracać różne wyniki nawet wtedy, gdy szukasz tylko obrazów. Na przykład dla pewnego typu zapytania interfejs API wyszukiwania w Internecie Bing może zwracać kombinację wyników z Internetu, wideo, wiadomości, ale może nie zwracać obrazów. Jednak dla tego samego zapytania interfejs API wyszukiwania obrazów Bing może zwrócić obrazy.

 • Warstwy są wyceniane na podstawie liczby transakcji. Na przykład dla warstwy S3 cena 1 000 transakcji wynosi $4. Na końcu okresu rozliczeniowego, jeśli transakcje w liczbie 12 000 są zarejestrowane dla interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing i transakcje w liczbie 1 000 są zarejestrowane dla interfejsu API wyszukiwania obrazów Bing, wówczas użytkownik zostanie obciążony kwotą $52 obliczoną jako $4*(13 000/1000).

 • Interfejs API sprawdzania pisowni Bing i interfejs API automatycznego sugerowania Bing są rozliczane z przyrostem transakcji o wielkości 25 000 w warstwie S1. Natomiast inne interfejsy API są rozliczane z przyrostem transakcji o wielkości 1 000 w warstwie S1.

  Na przykład subskrybujesz warstwę S1 i na końcu okresu rozliczeniowego transakcje w liczbie 15 000 zostały zarejestrowane dla interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing, transakcje w liczbie 3 000 zostały zarejestrowane dla interfejsu API wyszukiwania wideo Bing, a transakcje w liczbie 25 000 zostały zarejestrowane dla interfejsu API automatycznego sugerowania Bing. W tym przypadku przybliżony rachunek wyniesie $133 obliczone jako $7*((15 000+3 000)/1 000) + $7*(25 000/25 000).

  Uwaga: W przypadku rozliczeń jest uwzględniany tylko punkt końcowy, a nie żądana odpowiedź. Na przykład wywołanie interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing tylko dla odpowiedzi w postaci obrazu zostanie zaliczone dla interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing, a nie dla interfejsu API wyszukiwania obrazów Bing.

 • Statystyka Bing to dodatek, który można kupić w witrynie Azure Portal razem z jedną z warstw interfejsów API Bing (od S1 do S9). Dla tego dodatku naliczana jest opłata w wysokości $1 za 1 jednostkę zasubskrybowanej warstwy. Przykładowo jeśli zasubskrybujesz warstwę S1 z dodatkiem Statystyka Bing i 2 000 razy wywołasz interfejs API wyszukiwania w Internecie Bing oraz 25 000 razy wywołasz sprawdzanie pisowni Bing, zostanie naliczona opłata w wysokości $24 za 3 jednostki — 2 dla interfejsu API wyszukiwania w Internecie Bing i 1 dla sprawdzania pisowni Bing — w tym dodatkowe $1 oprócz ceny $7 za pakiet Bing S1.

 • Dodatek Statystyka Bing jest dostępny wyłącznie z warstwami od S1 do S9 interfejsów API Bing. Nie jest dostępny dla ofert samodzielnych interfejsu API. Dodatek Statystyka Bing udostępnia jednak metryki dla wszystkich punktów końcowych zawartych w różnych warstwach. Nie jest również dostępny dla żadnych innych interfejsów API usług Cognitive Services poza interfejsami API Bing (warstwy od S1 do S9).

Ogólne

 • Interfejsy API wyszukiwania Bing są fakturowane zgodnie z liczbą transakcji (nazywanych też wywołaniami interfejsu API). Te plany są rozliczane w ramach modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i nie powodują naliczania dodatkowych opłat za złożone zapytania i więcej niż 10 wyników (w większości przypadków do 50 przypadków).

 • W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby transakcji na sekundę (TPS) użycie zostanie ograniczone do określonego limitu. Jeśli potrzebujesz więcej transakcji na sekundę niż podano na tej stronie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej platformy Azure.

 • Na potrzeby rozliczeń transakcja to pomyśle żądanie wywołania interfejsu API usługi Bing (istnieją jednak zastrzeżenia dotyczące ataków DoS). Na potrzeby rejestrowania i raportowania, na przykład w przypadku dodatku Statystyka Bing, jest to każde wywołanie interfejsu API usługi Bing (pomyślne i zakończone niepowodzeniem).

 • Możesz w dowolnym czasie zmienić warstwę usługi. Upewnij się, że używasz odpowiednich kluczy w wywołaniach interfejsu API. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement z firmą Microsoft, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji