Batch — cennik

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

Usługa Azure Batch udostępnia funkcje planowania zadań i zarządzania klastrem, pozwalając aplikacjom i algorytmom działać równolegle w dużej skali.

Za samą usługę Batch nie są pobierane opłaty. Płaci się tylko za bazowe zasoby obliczeniowe i inne, które są używane do uruchamiania zadań wsadowych, łącznie z mającymi zastosowanie kosztami licencji oprogramowania. Do obliczeń usługa Batch może wykorzystywać usługi w chmurze oraz maszyny wirtualne z systemami Linux i Windows. Mają zastosowanie standardowe stawki za obliczenia, które można przejrzeć poniżej. Oprócz tego poniżej są dostępne koszty licencji oprogramowania dla wsadowej grafiki i renderowania.

Maszyny wirtualne o niskim priorytecie

Maszyny wirtualne o niskim priorytecie mogą istotnie obniżyć koszt uruchamiania niektórych obciążeń albo pozwolić na wykonanie dużo większej ilości pracy na większą skalę za tę samą cenę. Te maszyny wirtualne mają jednak inną charakterystykę i nadają się tylko dla niektórych aplikacji i obciążeń. Są alokowane z nadmiarowej wydajności i dlatego ich dostępność waha się — czasem maszyny wirtualne mogą być niedostępne do alokacji, a zaalokowane maszyny wirtualne mogą być wypierane przez inne alokacje. Z tego powodu umowa SLA dotycząca dostępności maszyn wirtualnych z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem nie ma zastosowania do punktowych maszyn wirtualnych ani maszyn wirtualnych o niskim priorytecie.

Jeśli aplikacje są w stanie tolerować przerwy w działaniu, to użycie maszyn wirtualnych o niskim priorytecie może istotnie obniżyć koszty obliczeń. Pasujące obciążenia obejmują przetwarzanie wsadowe i zadania wymagające obliczeń o wysokiej wydajności, w przypadku których pracę można podzielić na wiele asynchronicznych zadań. Jeśli maszyny wirtualne zostaną wyparte, zadania można przerwać i uruchomić ponownie; czas potrzebny do ukończenia pracy wydłuża się też, gdy wydajność spada. Pule usługi Azure Batch mogą zawierać zarówno normalne maszyny wirtualne, jak i te o niskim priorytecie. Jeśli maszyna wirtualna o niskim priorytecie zostanie wyparta, każde przerwane zadanie zostanie ponownie dodane do kolejki, a pula będzie automatycznie próbować zastąpić utraconą wydajność.

Cennik maszyn wirtualnych o niskim priorytecie znajduje się poniżej. Aby zapoznać się z cennikiem punktowych maszyn wirtualnych, zobacz stronę cennika zestawów skalowania maszyn wirtualnych.

Opłaty za korzystanie z maszyn wirtualnych są naliczane za każdą sekundę z zaokrągleniem do ostatniej minuty.

Uwaga: W usłudze Azure Batch zostanie dodana obsługa maszyn wirtualnych typu spot, kiedy te maszyny będą ogólnie dostępne z nową wersją interfejsów API i narzędzi usługi Batch. Po dodaniu obsługi maszyn wirtualnych typu spot maszyny wirtualne o niskim priorytecie staną się przestarzałe, ale będzie można z nich korzystać przez co najmniej rok przy użyciu istniejących wersji narzędzia i interfejsu API.


Zastosowania ogólne

Zrównoważona moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Idealne na potrzeby testowania i programowania, małych i średnich baz danych oraz serwerów sieci Web o niewielkim i średnim ruchu.

Av2 Standard *

Standardowa Av2 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora CPU i szybszym dyskiem. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych. Tak samo jak wcześniejsza generacja A Standard, maszyny wirtualne Av2 będą oferować równoważenie obciążenia i skalowanie automatyczne bez dodatkowych opłat.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Av2.

* Uwaga: Na marzec 2021 r. zaplanowano wycofanie maszyn wirtualnych A8–A11. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

D2a — D96a v4

Maszyny wirtualne z serii Da v4 są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Dav4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z przestrzeni dyskowej SSD w warstwie Premium, wybierz maszyny wirtualne Das v4.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- ND
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- ND
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- ND
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- ND
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- ND
D48a v4 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $- ND
D64a v4 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- ND
D96a v4 96 384 GiB 2 400 GiB $- $- $- ND

D2as — D96as v4

Maszyny wirtualne z serii Das v4 obsługują przestrzeń dyskową SSD w warstwie Premium i są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Das v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych serii Das v4 są takie same jak dla serii Da v4. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- ND
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- ND
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- ND
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- ND
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- ND
D48as v4 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- ND
D64as v4 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- ND
D96as v4 96 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- ND

D2d — D64d v4 (najnowsza generacja)

Maszyny wirtualne z serii Dd v4 są oparte na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL. Ten niestandardowy procesor działa z prędkością podstawową 2,5 GHz i może osiągnąć do 3,4 GHz częstotliwości turbo wszystkich rdzeni. Rozmiary maszyn wirtualnych z serii Ddv4/Ddsv4 zapewniają szybki, duży, lokalny magazyn SSD (do 2400 GiB) i są odpowiednie dla aplikacji korzystających z magazynu lokalnego o małych opóźnieniach i dużej szybkości. Na przykład te nowe serie maszyn wirtualnych byłyby korzystne dla aplikacji, które potrzebują dużej liczby odczytów i zapisów w magazynie tymczasowym lub aplikacji wymagających tymczasowych danych magazynu dla plików tymczasowych lub pamięci podręcznej.

Rozmiary maszyn wirtualnych serii Dd v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Do tych maszyn wirtualnych można dołączyć magazyn dysków SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa. Aby korzystać z przestrzeni dyskowej SSD w warstwie Premium lub Ultra Disk, wybierz maszyny wirtualne Dds v4. Opłaty za magazyn dysków są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
D2d v4 2 8 GiB 75 GiB $- $- $- $- ND
D4d v4 4 16 GiB 150 GiB $- $- $- $- ND
D8d v4 8 32 GiB 300 GiB $- $- $- $- ND
D16d v4 16 64 GiB 600 GiB $- $- $- $- ND
D32d v4 32 128 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- ND
D48d v4 48 192 GiB 1 800 GiB $- $- $- $- ND
D64d v4 64 256 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- ND

D2ds — D64ds v4 (najnowsza generacja)

Maszyny wirtualne z serii Dds v4 są oparte na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL. Ten niestandardowy procesor działa z prędkością podstawową 2,5 GHz i może osiągnąć do 3,4 GHz częstotliwości turbo wszystkich rdzeni. Rozmiary maszyn wirtualnych Ddv4/Ddsv4 zapewniają szybki, duży lokalny magazyn dysków SSD (do 2 400 GiB) i są odpowiednie dla aplikacji korzystających z magazynu lokalnego o małych opóźnieniach i dużej szybkości, takich jak aplikacje wymagające szybkich odczytów i zapisów w magazynie tymczasowym, lub aplikacje wymagające tymczasowego magazynu na pamięci podręczne albo pliki tymczasowe.

Rozmiary maszyn wirtualnych z serii Dds v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Do tych maszyn wirtualnych można dołączyć magazyn dysków SSD w warstwie Standardowa, HDD w warstwie Standardowa i SSD w warstwie Premium. Można również dołączyć magazyn w warstwie Ultra Disk w zależności od jego regionalnej dostępności. Opłaty za magazyn dysków są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
D2ds v4 2 8 GiB 75 GiB $- $- $- $- ND
D4ds v4 4 16 GiB 150 GiB $- $- $- $- ND
D8ds v4 8 32 GiB 300 GiB $- $- $- $- ND
D16ds v4 16 64 GiB 600 GiB $- $- $- $- ND
D32ds v4 32 128 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- ND
D48ds v4 48 192 GiB 1 800 GiB $- $- $- $- ND
D64ds v4 64 256 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- ND

D2 — D64 v4 (najnowsza generacja bez magazynu tymczasowego) — wersja zapoznawcza

Maszyny wirtualne z serii D v4 są wyposażone w procesor Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesora Intel® Xeon® Scalable). Ten niestandardowy procesor działa z prędkością podstawową 2,5 GHz i może osiągnąć do 3,4 GHz częstotliwości turbo wszystkich rdzeni. Rozmiary maszyn wirtualnych Dv4/Dsv4 nie mają żadnego magazynu tymczasowego. Rozmiary maszyn wirtualnych serii D v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Do tych maszyn wirtualnych można dołączyć magazyn dysków SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa. Jeśli wolisz używać magazynu SSD w warstwie Premium lub Ultra Disk, wybierz zamiast nich maszyny wirtualne z serii Ds v4. Opłaty za magazyn dysków są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
D2 v4 2 8 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
D4 v4 4 16 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
D8 v4 8 32 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
D16 v4 16 64 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
D32 v4 32 128 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
D48 v4 48 192 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
D64 v4 64 256 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Dv4.

D2s — D64s v4 (najnowsza generacja bez magazynu tymczasowego) — wersja zapoznawcza

Maszyny wirtualne z serii Ds v4 są wyposażone w procesor Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesora Intel® Xeon® Scalable). Ten niestandardowy procesor działa z prędkością podstawową 2,5 GHz i może osiągnąć do 3,4 GHz częstotliwości turbo wszystkich rdzeni. Rozmiary maszyn wirtualnych Dv4/Dsv4 nie mają żadnego magazynu tymczasowego. Rozmiary maszyn wirtualnych z serii Ds v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Do tych maszyn wirtualnych można dołączyć magazyn dysków SSD w warstwie Standardowa, HDD w warstwie Standardowa i SSD w warstwie Premium. Można również dołączyć magazyn w warstwie Ultra Disk w zależności od jego regionalnej dostępności. Opłaty za magazyn dysków są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
D2s v4 2 8 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
D4s v4 4 16 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
D8s v4 8 32 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
D16s v4 16 64 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
D32s v4 32 128 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
D48s v4 48 192 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
D64s v4 64 256 GiB 0 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Dsv4.

D2-64 v3

Maszyny wirtualne z serii Dv3 są uruchomione na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) lub procesorach Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) w konfiguracji hiperwątkowej. Rozmiary serii Dv3 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i dysku lokalnego dobrze spełniające potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- ND
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- ND
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- ND
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- ND
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- ND
D48 v3 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- ND
D64 v3 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- ND

D2s-64s v3

Seria Dsv3 obsługuje usługę Premium Storage i jest uruchomiona na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) lub procesorach Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) z technologią Intel Turbo Boost Technology 2.0 i korzystają z technologii hiperwątkowości Intel®. Rozmiary serii Dsv3 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego dobrze dopasowaną do potrzeb większości obciążeń produkcyjnych.

Liczniki cen i rozliczeń maszyn wirtualnych dla serii Dsv3 są takie same jak dla serii Dv3. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- ND
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- ND
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- ND
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- ND
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- ND
D48s v3 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- ND
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- ND

D1–5 v2

Maszyny wirtualne z serii Dv2 są uruchomione na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) lub procesorach Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) z technologią Intel Turbo Boost Technology 2.0. Rozmiary maszyn D1-5 v2 oferują zrównoważoną kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i dysku lokalnego spełniające potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- ND
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- ND
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- ND
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- ND
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- $- $- ND

D1s-5s v2

Maszyny wirtualne z serii Dsv2 są uruchomione na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) lub procesorach Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) z technologią Intel Turbo Boost Technology 2.0 i obsługują magazyn dysków SSD w warstwie Premium. Rozmiary serii Dsv2 oferują zrównoważoną kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i dysku lokalnego spełniające potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych z serii Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- $- $- ND
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- $- $- ND
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- $- $- ND
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- $- $- ND
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- $- $- ND

D1–4 — v1

Wystąpienia D1–4 oferują kombinację procesora CPU, pamięci i dysku lokalnego o dużych możliwościach spełniającą potrzeby większości aplikacji produkcyjnych. W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych „Ds” i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Ds są takie same, jak dla serii D.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
D1 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- ND
D2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- ND
D3 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- ND
D4 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- ND

A0–7 (Standardowa)

Maszyny wirtualne A (standardowa) obsługują aplikacje wymagające równoważenia obciążenia i automatycznego skalowania. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
A2 2 3,5 GiB 135 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
A5 2 14 GiB 135 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
A3 4 7 GiB 285 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
A6 4 28 GiB 285 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
A4 8 14 GiB 605 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND
A7 8 56 GiB 605 GiB $- $- – – Puste – – Puste ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii A.

Optymalizacja pod kątem obliczeń

Duża moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Dobrze sprawdzają się w przypadku serwerów sieci Web o średnim ruchu, urządzeń sieciowych, procesów wsadowych i serwerów aplikacji.

Seria Fsv2

Maszyny wirtualne z serii Fsv2 zapewniają 2 GiB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci w lokalnym magazynie tymczasowym (dysk SSD) na każdy procesor wirtualny. Są one zoptymalizowane pod kątem dużych obciążeń obliczeniowych. Maszyny wirtualne z serii Fsv2 są hiperwątkowe i oparte na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable) lub procesorze Intel Xeon® Platinum 8168 (Skylake). Te maszyny wirtualne są idealne do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami internetowymi, funkcjami analitycznymi i grami. Maszyny wirtualne z serii Fsv2 można dołączać do magazynu SSD w warstwie Premium lub magazynu trwałego Ultra Disk. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- $- $- ND
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- $- $- ND
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- $- $- ND
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- $- $- ND
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- $- $- ND
F48s v2 48 96 GiB 384 GiB $- $- $- $- ND
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- $- $- ND
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- $- $- ND

Seria F

Maszyny wirtualne z serii F oferują 2 GiB pamięci RAM oraz 16 GiB pamięci na lokalnym magazynie tymczasowym SSD na każdy rdzeń procesora CPU. Są one zoptymalizowane do znacznego wykorzystania mocy obliczeniowych. Rozmiary serii F są oparte na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable), Intel® Xeon® 8171M 2,1GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) lub procesorze the Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell). Te maszyny wirtualne są dostosowane do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami internetowymi, funkcjami analitycznymi i grami.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków SSD w warstwie Premium, użyj maszyn wirtualnych z serii Fs. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Fs są takie same jak dla serii F. Zobacz cennik dysków

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- $- ND
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- $- ND
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- $- ND
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- $- ND
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- $- ND

Seria Fs

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- $- ND
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- $- ND
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- ND
F8s 8 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- ND
F16s 16 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- ND

Optymalizacja pod kątem pamięci

Duża ilość pamięci na rdzeń. Świetnie sprawdzają się w przypadku serwerów relacyjnych baz danych, średnich i dużych pamięci podręcznych oraz analizowania w pamięci.

E2a — E96a v4

Maszyny wirtualne z serii Ea v4 są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Maszyny wirtualne z serii Ea v4 są idealne dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu w warstwie Premium, użyj rozmiarów serii Eas v4.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
E2a v4 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- ND
E4a v4 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- ND
E8a v4 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- ND
E16a v4 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- ND
E20a v4 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $- ND
E32a v4 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- ND
E48a v4 48 384 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- ND
E64a v4 64 512 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- ND
E96a v4 96 672 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- ND

E2as — E96as v4

Maszyny wirtualne z serii Eas v4 obsługują przestrzeń dyskową SSD w warstwie Premium i są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Maszyny wirtualne z serii Eas v4 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych serii Eas v4 są takie same jak dla serii Ea v4. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
E2as v4 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- ND
E4as v4 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- ND
E8as v4 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- ND
E16as v4 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- ND
E20as v4 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $- ND
E32as v4 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- ND
E48as v4 48 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- ND
E64as v4 64 512 GiB 1 024 GiB $- $- $- $- ND
E96as v4 96 672 GiB 1 344 GiB $- $- $- $- ND

E2ds — E64ds v4 (najnowsza generacja)

Maszyny wirtualne z serii Eds v4 są oparte na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL. Ten niestandardowy procesor działa z prędkością podstawową 2,5 GHz i może osiągnąć do 3,4 GHz częstotliwości turbo wszystkich rdzeni. Rozmiary maszyn wirtualnych Edv4/Edsv4 zapewniają do 504 GiB pamięci RAM, szybki i duży lokalny magazyn dysków SSD (do 2 400 GiB) i są odpowiednie dla aplikacji korzystających z magazynu lokalnego o małych opóźnieniach i dużej szybkości, takich jak aplikacje wymagające szybkich odczytów i zapisów w magazynie tymczasowym, lub aplikacje wymagające tymczasowego magazynu na pamięci podręczne lub pliki tymczasowe.

Do tych maszyn wirtualnych można dołączyć magazyn dysków SSD w warstwie Standardowa, HDD w warstwie Standardowa i SSD w warstwie Premium. Można również dołączyć magazyn w warstwie Ultra Disk w zależności od jego regionalnej dostępności. Opłaty za magazyn dysków są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
E2ds v4 2 16 GiB 75 GiB $- $- $- $- ND
E4ds v4 4 32 GiB 150 GiB $- $- $- $- ND
E8ds v4 8 64 GiB 300 GiB $- $- $- $- ND
E16ds v4 16 128 GiB 600 GiB