Batch — cennik

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

Usługa Azure Batch udostępnia funkcje planowania zadań i zarządzania klastrem, pozwalając aplikacjom i algorytmom działać równolegle w dużej skali.

Za samą usługę Batch nie są pobierane opłaty. Płaci się tylko za bazowe zasoby obliczeniowe i inne, które są używane do uruchamiania zadań wsadowych, łącznie z mającymi zastosowanie kosztami licencji oprogramowania. Do obliczeń usługa Batch może wykorzystywać usługi w chmurze oraz maszyny wirtualne z systemami Linux i Windows. Mają zastosowanie standardowe stawki za obliczenia, które można przejrzeć poniżej. Oprócz tego poniżej są dostępne koszty licencji oprogramowania dla wsadowej grafiki i renderowania.

Maszyny wirtualne o niskim priorytecie i maszyny wirtualne typu spot

Usługa Azure Batch obsługuje maszyny wirtualne o niskim priorytecie od 2017 roku, a obecnie jest aktualizowana w celu zapewnienia obsługi punktowych maszyn wirtualnych. Punktowe maszyny wirtualne są bardzo podobne do maszyn wirtualnych o niskim priorytecie, ale nie mają stałej ceny — cena może być zmienna, a opcjonalnie można określić również cenę maksymalną, aby ograniczyć koszty punktowych maszyn wirtualnych.

Korzystanie z maszyn wirtualnych o niskim priorytecie ze stałą ceną będzie możliwe do końca października 2020 r. za pomocą aktualnych interfejsów API puli usługi Batch. Zostanie udostępniona nowa wersja interfejsu API umożliwiająca korzystanie z punktowych maszyn wirtualnych — zaktualizowane interfejsy API puli będą zawierały opcjonalny parametr ceny maksymalnej i będą korzystać z nowych nazw. Tak jak w przypadku maszyn wirtualnych i zestawów skalowania maszyn wirtualnych, jeśli cena maksymalna nie zostanie określona, jako maksimum zostanie przyjęta pełna cena według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Maszyny wirtualne o niskim priorytecie i punktowe maszyny wirtualne mogą istotnie obniżyć koszt uruchamiania niektórych obciążeń albo pozwolić na wykonanie dużo większej ilości pracy na większą skalę za tę samą cenę. Te maszyny wirtualne mają jednak inną charakterystykę i nadają się tylko dla niektórych aplikacji i obciążeń. Są alokowane z nadmiarowej wydajności i dlatego ich dostępność waha się — czasem maszyny wirtualne mogą być niedostępne do alokacji, a zaalokowane maszyny wirtualne mogą być wypierane przez inne alokacje. Z tego powodu umowa SLA dotycząca dostępności maszyn wirtualnych z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem nie ma zastosowania do punktowych maszyn wirtualnych ani maszyn wirtualnych o niskim priorytecie.

Jeśli aplikacje są w stanie tolerować przerwy w działaniu, to użycie punktowych maszyn wirtualnych może istotnie obniżyć koszty obliczeń. Pasujące obciążenia obejmują przetwarzanie wsadowe i zadania wymagające obliczeń o wysokiej wydajności, w przypadku których pracę można podzielić na wiele asynchronicznych zadań. Jeśli maszyny wirtualne zostaną wyparte, zadania można przerwać i uruchomić ponownie; czas potrzebny do ukończenia pracy wydłuża się też, gdy wydajność spada. Pule usługi Azure Batch mogą zawierać zarówno normalne, jak i punktowe maszyny wirtualne. Jeśli punktowa maszyna wirtualna zostanie wyparta, każde przerwane zadanie zostanie ponownie dodane do kolejki, a pula będzie automatycznie próbować zastąpić utraconą wydajność.

Cennik maszyn wirtualnych o niskim priorytecie znajduje się poniżej. Aby zapoznać się z cennikiem punktowych maszyn wirtualnych, zobacz stronę cennika zestawów skalowania maszyn wirtualnych.

Opłaty za korzystanie z maszyn wirtualnych są naliczane za każdą sekundę z zaokrągleniem do ostatniej minuty.


Zastosowania ogólne

Zrównoważona moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Idealne na potrzeby testowania i programowania, małych i średnich baz danych oraz serwerów sieci Web o niewielkim i średnim ruchu.

Av2 Standard

Standardowa Av2 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora CPU i szybszym dyskiem. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych. Tak samo jak wcześniejsza generacja A Standard, maszyny wirtualne Av2 będą oferować równoważenie obciążenia i skalowanie automatyczne bez dodatkowych opłat.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Av2.

D2a — D96a v4

Maszyny wirtualne z serii Da v4 są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Dav4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z przestrzeni dyskowej SSD w warstwie Premium, wybierz maszyny wirtualne Das v4.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND
D48a v4 48* 192 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- $- ND
D64a v4 64* 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND
D96a v4 96* 384 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- $- ND

* Maszyny wirtualne z 48, 64 i 96 procesorami wirtualnymi dla serii Da v4 są w wersji zapoznawczej. Zarejestruj się tutaj, aby zażądać dostępu.

D2as — D96as v4

Maszyny wirtualne z serii Das v4 obsługują przestrzeń dyskową SSD w warstwie Premium i są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Das v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych serii Das v4 są takie same jak dla serii Da v4. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND
D48as v4 48* 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- $- ND
D64as v4 64* 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- ND
D96as v4 96* 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- $- ND

* Maszyny wirtualne z 48, 64 i 96 procesorami wirtualnymi dla serii Das v4 są w wersji zapoznawczej. Zarejestruj się tutaj, aby zażądać dostępu.

Najnowsza generacja wystąpień D2–64 v3

Wystąpienia D2-64 v3 to najnowsza hiperwątkowa generacja ogólnego przeznaczenia działająca zarówno na procesorze Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) o szybkości 2,4 GHz, jak i Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) o szybkości 2,3 GHz. Dzięki technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0 wystąpienia Dv3 mogą osiągać częstotliwość do 3,5 GHz. Rozmiary serii Dv3 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i dysku lokalnego najlepiej spełniające potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND
D48 v3 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- $- ND
D64 v3 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND

Najnowsza generacja wystąpień D2s–64 v3

Seria Dsv3 obsługuje usługę Premium Storage i jest najnowszą hiperwątkową generacją ogólnego przeznaczenia działająca zarówno na procesorze Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) o szybkości 2,4 GHz, jak i Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) o szybkości 2,3 GHz. Dzięki technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0 wystąpienia Dsv3 mogą osiągać częstotliwość do 3,5 GHz. Rozmiary serii Dsv3 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego najlepiej dopasowaną do potrzeb większości obciążeń produkcyjnych.

Liczniki cen i rozliczeń maszyn wirtualnych dla rozmiarów Dsv3 są takie same jak dla serii Dv3. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND
D48s v3 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- $- ND
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- ND

D1–5 v2

Wystąpienia D1–5 v2 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz lub na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,1 GHz. Wystąpienia D1–5 v2 oferują kombinację procesora CPU, pamięci i dysku lokalnego o dużych możliwościach spełniającą potrzeby większości aplikacji produkcyjnych.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND

DS1–S5 v2

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Dsv2 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- $- $- $- ND
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- $- $- $- ND
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- $- $- $- ND
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- $- $- $- ND
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- $- $- $- ND

Seria DC

Maszyny wirtualne z serii DC to nowa rodzina maszyn wirtualnych na platformie Azure, która może ułatwić chronienie poufności i spójności Twoich danych oraz kodu, gdy są one przetwarzane w chmurze publicznej. Te maszyny korzystają z najnowszej generacji procesora Intel XEON E-2176G 3,7GHz z technologią SGX. Dzięki technologii Intel Turbo Boost Technology te maszyny mogą osiągać szybkość do 4,7 GHz. Wystąpienia z serii DC umożliwiają klientom tworzenie aplikacji opartych na bezpiecznych enklawach do ochrony kodu i danych w trakcie ich używania.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
DC2s 2 8 GiB 100 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
DC4s 4 16 GiB 200 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Dc.

*Cennik wersji zapoznawczej może ulec zmianie

DC1s-C8s v2

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
DC1s v2 2 4 GiB 50 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
DC2s v2 4 8 GiB 100 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
DC4s v2 8 16 GiB 200 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
DC8s v2 16 32 GiB 400 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Dcsv2.

D1–4 — v1

Wystąpienia D1–4 oferują kombinację procesora CPU, pamięci i dysku lokalnego o dużych możliwościach spełniającą potrzeby większości aplikacji produkcyjnych. W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych „Ds” i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Ds są takie same, jak dla serii D.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D1 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
D2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
D3 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
D4 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND

A0–7 (Standardowa)

Maszyny wirtualne A (standardowa) obsługują aplikacje wymagające równoważenia obciążenia i automatycznego skalowania. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A2 2 3,5 GiB 135 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A5 2 14 GiB 135 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A3 4 7 GiB 285 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A6 4 28 GiB 285 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A4 8 14 GiB 605 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A7 8 56 GiB 605 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii A.

Optymalizacja pod kątem obliczeń

Duża moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Dobrze sprawdzają się w przypadku serwerów sieci Web o średnim ruchu, urządzeń sieciowych, procesów wsadowych i serwerów aplikacji.

Seria Fsv2

Maszyny wirtualne z serii Fsv2 obsługują 2 GiB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci w lokalnym magazynie tymczasowym (dysk SSD) na każdy procesor wirtualny. Są one zoptymalizowane pod kątem dużych obciążeń obliczeniowych. Maszyny wirtualne z serii F są hiperwątkowe i oparte na procesorze Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake), który może osiągnąć szybkość zegara do 3,7 GHz w trybie Turbo dla pojedynczego rdzenia oraz stałą szybkość nawet 3,4 GHz w trybie Turbo dla wszystkich rdzeni dzięki technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0. Te maszyny wirtualne są dostosowane do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami internetowymi, funkcjami analitycznymi i grami.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND
F48s v2 48 96 GiB 384 GiB $- $- $- $- $- ND
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- ND
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- $- $- $- ND

Seria F

Maszyny wirtualne z serii F obsługują 2 GiB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci na lokalnym dysku półprzewodnikowym (SSD) na każdy rdzeń procesora CPU. Są one zoptymalizowane do znacznego wykorzystania mocy obliczeniowych. Maszyny wirtualne z serii F są oparte na procesorze 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), który może osiągnąć prędkość do 3,2 GHz przy użyciu technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0. Te maszyny wirtualne są dostosowane do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami internetowymi, funkcjami analitycznymi i grami.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych Fs i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Fs są takie same jak dla serii F.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND

Seria Fs

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- $- $- ND
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- $- $- ND
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
F8s 8 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
F16s 16 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND

Optymalizacja pod kątem pamięci

Duża ilość pamięci na rdzeń. Świetnie sprawdzają się w przypadku serwerów relacyjnych baz danych, średnich i dużych pamięci podręcznych oraz analizowania w pamięci.

Najnowsza generacja wystąpień E2–64 v3

Wystąpienia E2–64 v3 to najnowsza generacja hiperwątkowych wystąpień zoptymalizowanych pod kątem pamięci. Wystąpienia E2–64 v3 są oparte na procesorach Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,5 GHz. Wystąpienia E2–64 v3 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Esv3 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Esv3 są takie same jak dla serii Ev3. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
E2 v3 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
E4 v3 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
E8 v3 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
E16 v3 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
E20 v3 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $- $- ND
E32 v3 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND
E48 v3 48 384 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- $- ND
E64i v3 1 64 432 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND
E64 v3 64 432 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND

1 Usługa Azure Compute oferuje różne rozmiary maszyn wirtualnych, które są izolowane pod kątem konkretnego rodzaju sprzętu i przeznaczone dla jednego klienta. Te rozmiary maszyn wirtualnych są dostosowane do obciążeń wymagających wysokiego stopnia izolacji od innych klientów, a zwłaszcza obciążeń związanych z takimi elementami jak zgodność z przepisami i wymogi prawne.

E2a — E96a v4

Maszyny wirtualne z serii Ea v4 są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Maszyny wirtualne z serii Ea v4 są idealne dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu w warstwie Premium, użyj rozmiarów serii Eas v4.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
E2a v4 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
E4a v4 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
E8a v4 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
E16a v4 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
E20a v4 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $- $- ND
E32a v4 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND
E48a v4 48* 384 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- $- ND
E64a v4 64* 512 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND
E96a v4 96* 672 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- $- ND

* Maszyny wirtualne z 48, 64 i 96 procesorami wirtualnymi dla serii Ea v4 są w wersji zapoznawczej. Zarejestruj się tutaj, aby zażądać dostępu.

E2as — E96as v4

Maszyny wirtualne z serii Eas v4 obsługują przestrzeń dyskową SSD w warstwie Premium i są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Maszyny wirtualne z serii Eas v4 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych serii Eas v4 są takie same jak dla serii Ea v4. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(normalny priorytet)
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
E2as v4 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
E4as v4 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
E8as v4 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
E16as v4 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND
E20as v4 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $- $- ND
E32as v4 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- ND
E48as v4 48* 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- $- ND
E64as v4 64* 512 GiB 1 024 GiB $- $- $- $- $- ND