Co to jest oprogramowanie pośredniczące?

Oprogramowanie pośredniczące znajduje się między systemem operacyjnym a aplikacjami, które w nim działają. Stanowi ono ukrytą warstwę translacyjną, która umożliwia komunikację i zarządzanie danymi w aplikacjach rozproszonych. Oprogramowanie pośredniczące łączy dwie aplikacje, umożliwiając łatwy przepływ danych i baz danych między nimi. Dzięki oprogramowaniu pośredniczącemu użytkownicy mogą na przykład przesyłać formularze w przeglądarce internetowej lub umożliwić serwerowi sieci Web zwracanie dynamicznych stron internetowych na podstawie profilu użytkownika.

Przykładami oprogramowania pośredniczącego może być bazodanowe oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie pośredniczące serwera aplikacji, oprogramowanie pośredniczące ukierunkowane na komunikaty, internetowe oprogramowanie pośredniczące oraz monitory przetwarzania transakcji. Każdy program zwykle zapewnia usługi dotyczące komunikatów, dzięki którym różne aplikacje mogą się komunikować przy użyciu architektur, takich jak protokół SOAP (Simple Object Access Protocol), usługi internetowe, REST (Representational State Transfer) i JSON (JavaScript Object Notation). Każde oprogramowanie pośredniczące pełni funkcję komunikacyjną, ale typ oprogramowania wybrany przez daną firmę zależy od tego, jakie usługi są używane i jakie informacje muszą być przekazywane. Może to być uwierzytelnianie w kontekście zabezpieczeń, zarządzanie transakcjami, kolejkowanie komunikatów, a także serwery aplikacji, serwery sieci Web oraz katalogi. Oprogramowanie pośredniczące może także służyć do przetwarzania rozproszonego, w ramach którego akcje występują w czasie rzeczywistym, a danych nie trzeba przesyłać tam i z powrotem.

Powiązane produkty i usługi

Service Fabric

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych