Poufność i ochrona danych na platformie Azure

Zautomatyzuj poufność danych, wzbudź zaufanie klientów oraz pewnie twórz rozwiązania do analizy poufnych danych na chmurowej platformie Microsoft Azure, która spełnia najbardziej rygorystyczne standardy prywatności w branży.

Uprość zapewnianie zgodności w zakresie prywatności

Przyspiesz zapewnianie zgodności i oszczędzaj pieniądze dzięki narzędziom ułatwiającym automatyzację ochrony danych. Korzystaj z wbudowanych mechanizmów kontroli prywatności, narzędzi do zarządzania konfiguracją i narzędzi do obsługi żądań podmiotów danych, włącznie z:

Usługa Microsoft Azure Information Protection — konfigurowanie zasad w celu klasyfikowania, oznaczania etykietami i chronienia danych zależnie od ich poufności.

Usługa Azure Policy — definiowanie i wymuszanie zasad ułatwiających zapewnianie zgodności środowiska chmury z wewnętrznymi zasadami i zewnętrznymi przepisami.

Żądania podmiotów danych — łatwiejsza realizacja żądań dotyczących Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Menedżer zgodności — korzystanie z pulpitu nawigacyjnego do śledzenia zgodności z mechanizmami kontroli ISO 2700 i RODO w usługach Office 365 i Azure.

BinBox
"Prospects also really like our strengthened data protection story, too, as Azure's adherence to standards means we are now a fully GDPR-ready option now."
Tiberiu Croitoru, dyrektor generalny

Twoje dane należą do Ciebie i to Ty je kontrolujesz

Wykorzystaj elastyczność i możliwość wyboru sposobów przechowywania, przetwarzania i ochrony danych na platformie Azure. Twoja organizacja jest właścicielem jej informacji oraz kontroluje ich gromadzenie, używanie i dystrybucję. Dane jej klientów są używane tylko w uzgodnionych usługach — nigdy na potrzeby marketingu lub reklamy. Jeśli przestaniesz korzystać z usługi, firma Microsoft zastosuje rygorystyczne standardy i procesy usuwania danych z jej systemów.

Twórz rozwiązania na platformie opracowanej zgodnie z rygorystycznymi standardami prywatności

Chroń swoje dane dzięki najbardziej rygorystycznym wewnętrznym i zewnętrznym standardom prywatności w branży — włącznie z Microsoft Privacy Standard (Standard prywatności firmy Microsoft) i Microsoft Security Development Lifecycle (Cykl projektowania zabezpieczeń firmy Microsoft):

  • Specyfikacja Microsoft Privacy Standard (Standard prywatności firmy Microsoft) wymusza rygorystyczną ochronę procesów biznesowych firmy Microsoft.
  • Specyfikacja Microsoft Security Development Lifecycle (Cykl projektowania zabezpieczeń firmy Microsoft) ułatwia tworzenie wysoce bezpiecznego oprogramowania przez uwzględnienie zabezpieczeń i prywatności w każdej fazie opracowywania rozwiązań.

Platforma Azure spełnia też wiele zewnętrznych standardów, regulacji prawnych i przepisów dotyczących prywatności, w tym: RODO, ISO 27001, ISO 27018, klauzule modelowe Unii Europejskiej, HIPAA, HITRUST, FERPA, My Number Act (Japonia), PIPEDA (Kanada), LOPD (Hiszpania) i PDPA (Argentyna).

Uzyskaj pełny wgląd w praktyki firmy Microsoft

Uzyskuj jasne informacje o tym, gdzie są przechowywane Twoje dane i jak są zabezpieczane, włącznie z tym, kto ma do nich dostęp i w jakich okolicznościach.

Otrzymuj powiadomienia o zmianach w informacjach o mapowaniu danych dotyczących współpracy z nowymi podwykonawcami — włącznie z dostępem do pełnych raportów inspekcji w trybie online.

Firma Microsoft nie ujawni Twoich danych klientów rządom ani organom wymiaru sprawiedliwości (chyba że będzie to zgodne z Twoimi wytycznymi lub wymagane przez prawo) oraz zapewni stosowanie odpowiedniego procesu przy odpowiadaniu na żądania organów wymiaru sprawiedliwości dotyczące Twoich danych klientów.

Zarejestruj się

Przez 12 miesięcy korzystaj za darmo z popularnych produktów — dodatkowo $200 kredytu.

Nauka

Od razu rozpocznij korzystanie z platformy Azure dzięki tym samouczkom i filmom.

Kompilacja

Zapoznaj się z popularnymi usługami i rozpocznij tworzenie swojego rozwiązania.