Język Python na platformie Azure

Twórz i wdrażaj swoje aplikacje języka Python w chmurze — oraz poszerzaj możliwości dzięki sztucznej inteligencji i nauce o danych

Dlaczego warto używać języka Python na platformie Azure?

Kompilowanie aplikacji internetowych języka Python w chmurze

Szybciej kompiluj lepsze aplikacje internetowe dzięki naszej zarządzanej platformie aplikacji zoptymalizowanej pod kątem języka Python. Połącz aplikacje z danymi, używając usług platformy Azure na potrzeby popularnych relacyjnych i nierelacyjnych baz danych.

Elastyczna platforma obsługująca sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe przy użyciu języka Python

Szybko i prosto kompiluj, trenuj, hostuj i wdrażaj modele z dowolnego środowiska języka Python przy użyciu usług platformy Azure na potrzeby nauki o danych i uczenia maszynowego. Możesz również wprowadzić wstępnie skompilowane rozwiązania sztucznej inteligencji, aby dostarczać najnowocześniejsze środowiska do aplikacji języka Python.

Nasze narzędzia służące do programowania w języku Python — lub Twoje

Kompiluj i debuguj aplikacje języka Python przy użyciu programu Visual Studio Code i wypychaj aplikacje do chmury za pomocą kilku kliknięć. Następnie wypróbuj naszą opartą na chmurze usługę Azure DevOps i zastosuj pełen cykl życia metodyki DevOps w aplikacjach języka Python. Możesz również skorzystać z narzędzi, które już znasz.

Szybko rozpocznij opracowywanie swoich aplikacji Python z obsługą chmury, korzystając z najnowszych zunifikowanych zestawów SDK. Usprawnij opracowywanie aplikacji w chmurze dzięki funkcjom, takim jak ponawianie prób połączenia za pomocą protokołu HTTP, rejestrowanie czy obsługa protokołów transportowych i uwierzytelniania. Dowiedz się więcej ze wskazówek dotyczących zestawów SDK lub pobierz zestawy SDK, aby rozpocząć pracę.

Zobacz, co jest możliwe

Aplikacje internetowe

Skoncentruj się na aplikacji, a nie na infrastrukturze. Uruchamiaj aplikacje Django i Flask na naszej bezserwerowej platformie przy użyciu usług Azure Web Apps on Linux lub Azure Functions, podczas gdy platforma Azure zajmie się infrastrukturą bazową.

Platforma Azure oferuje relacyjne i nierelacyjne bazy danych jako usługi zarządzane. Łatwo dodawaj je do aplikacji w języku Python, wybierając spośród zarządzanych rozwiązań dla usług PostgreSQL i MySQL, Redis, Azure Cosmos DB (zgodna z bazą danych MongoDB) oraz innych usług.

Wdrażaj aplikację internetową w języku Python

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Twórz, trenuj i wdrażaj modele z użyciem usługi Azure Machine Learning za pomocą zestawu SDK języka Python oraz korzystaj ze wstępnie skompilowanych inteligentnych interfejsów API obsługujących obrazy, mowę, język, wiedzę i wyszukiwanie — w kilku wierszach kodu.

Analitycy danych pracujący z językiem Python mogą używać znanych narzędzi. Szybko rozpocznij pracę z w pełni zarządzaną aplikacją Jupyter Notebook, używając usługi Azure Notebooks, lub uruchamiaj eksperymenty na maszynach wirtualnych Data Science Virtual Machine w celu stworzenia przyjaznego dla użytkownika środowiska, które oferuje popularne narzędzia do eksplorowania, modelowania i opracowywania danych.

Wypróbuj usługę Azure Machine Learning

Narzędzia deweloperskie i metodyka DevOps

Wypróbuj program Visual Studio Code — nasz popularny edytor służący do kompilowania i debugowania aplikacji języka Python. Jest to bezpłatne narzędzie typu open source, które działa w systemach macOS, Linux i Windows. Dzięki wielu zaawansowanym rozszerzeniom można wdrażać i zdalnie debugować aplikacje w chmurze za pomocą zaledwie kilku kliknięć bez opuszczania edytora.

Następnie hostuj prywatne repozytoria Git, uruchamiaj potoki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania w systemie Linux i planuj pracę dzięki elastycznym tablicom Azure Boards przy użyciu opartej na chmurze usługi Azure DevOps — zawsze w wersji bezpłatnej dla użytkowników indywidualnych i małych zespołów (maksymalnie pięciu użytkowników).

Wypróbuj język Python w programie Visual Studio Code

Ulubione oferty pasjonatów języka Python

Azure Friday: Python

Dowiedz się więcej na temat platformy Azure i programu Visual Studio Code — pomogą Ci Carlton Gibson, Django Foundation Fellow, i Nina Zakharenko, ambasador deweloperów rozwiązań w chmurze w firmie Microsoft.

Obejrzyj serię filmów wideo

Język Python dla początkujących

Aby wspierać i ułatwiać rozwój społeczności języka Python, chcemy zaprezentować podstawy programowania w tym języku, zaczynając od typowego codziennego kodu i scenariuszy na tej liście odtwarzania serwisu YouTube zawierającej 44 klipy wideo.

Wszystko jest gotowe — zacznij programować aplikacje w języku Python na platformie Azure