Pomiń nawigację

Centrum deweloperów języka Python

Dowiedz się, jak tworzyć i wdrażać aplikacje języka Python na platformie Azure oraz jak korzystać z zasobów platformy Azure i zarządzać nimi za pomocą skryptów języka Python

Zestaw Azure SDK dla języka Python

Korzystaj z zasobów platformy Azure i zarządzaj nimi przy użyciu skryptów języka Python

Pobierz zestaw SDK (pip):

pip install azure

Pobierz źródło (GitHub):

git clone git://github.com/Azure/azure-sdk-for-python.git
cd azure-sdk-for-python
python setup.py install

Tworzenie pierwszej aplikacji sieci Web języka Python na platformie Azure

Zacznij korzystać z języka Python na platformie Azure i utwórz swoją pierwszą aplikację sieci Web dla systemu Mac/Linux/Windows za pomocą popularnej platformy sieci Web, a następnie wdróż ją na platformie Azure za pomocą narzędzia Git.

Uruchamianie aplikacji języka Python na maszynie wirtualnej

Uruchom aplikację języka Python na maszynie wirtualnej z systemem Windows lub Linux i migruj obciążenia bez modyfikowania istniejącego kodu

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Proste, działające na wielu platformach narzędzie wiersza polecenia umożliwiające zarządzanie usługami i wykonywanie typowych zadań.

Instalowanie i konfigurowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Opracowywanie i wdrażanie za pomocą programu Visual Studio

Program Visual Studio umożliwia edytowanie i debugowanie aplikacji oraz tworzenie profili aplikacji, a także bezpośrednie publikowanie na platformie Azure

Pobierz narzędzia Python Tools for Visual Studio 2.2

Tworzenie aplikacji Django i MySQL na platformie Azure za pomocą narzędzi Python Tools for Visual Studio 2.2

Informacje ogólne

Magazyn — obiekt blob

Magazyn — tabela

Magazyn — kolejka

Azure Cosmos DB

Zarządzanie usługami

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej