Gå til hovedinnhold

Azure Security Center – Forbedret Just-in-time-opplevelse

Publiseringsdato: 10 mars, 2020

Funksjonene, driften og brukergrensesnittet for just-in-time-verktøyene i Azure Security Center som sikrer administrasjonsportene har blitt forbedret som følger: 

  • Begrunnelsesfelt – Når du forespør tilgang til en virtuell maskin gjennom just-in-time-siden på Azure-portalen, er et nytt valgfritt felt tilgjengelig for å angi en begrunnelse for forespørselen. Informasjon som angis i dette feltet kan spores i aktivitetsloggen. 
  • Automatisk opprydding av redundante just-in-time-regler (JIT) – Hver gang du oppdaterer en JIT-policy kjøres et oppryddingsverktøy automatisk for å kontrollere gyldigheten til hele regelsettet. Dette verktøyet ser etter avvik mellom regler i policyen og reglene i NSG. Hvis oppryddingsverktøyet finner et avvik, bestemmer det årsaken og fjerner de innebygde reglene som ikke er nødvendige lengre når det er trygt å gjøre dette. Oppryddingsverktøyet sletter aldri regler som du har opprettet. 
  • Security Center
  • Security

Relaterte produkter