Hopp over navigasjon

Azure Security Center

Administrasjon av sikkerhetsstatus og beskyttelse mot trusler for arbeidsbelastninger i hybride skyer

Beskytt Azure- og hybridressurser

Microsoft bruker en rekke fysiske, infrastrukturbaserte og driftsmessige kontroller for å bidra til å sikre Azure, men du må utføre ytterligere handlinger for å sikre arbeidsbelastningene dine. Slå på Azure Security Center for å styrke sikkerhetsstatusen i skyen. I Azure Security Center bruker du Azure Defender til å beskytte arbeidsbelastninger i hybride skyer.

Vurder og visualiser sikkerhetstilstanden til ressursene i Azure, lokalt og i andre skyer med Azure-sikkerhetsvurdering

Gjør det enklere for virksomheten å overholde regler og standarder, og vurder forskriftssamsvaret opp mot lovpålagte krav

Beskytt arbeidsbelastninger i hybride skyer med Azure Defender, som er integrert med Security Center

Bruk kunstig intelligens og automatisering til å skjære gjennom falske alarmer, identifisere trusler raskt og effektivisere trusselundersøkelser

Styrk sikkerhetsstatusen for skybaserte arbeidsbelastninger

Vurder sikkerhetstilstanden til alle skyressursene, inkludert servere, lagring, SQL, nettverk, programmer og arbeidsbelastninger som kjører i Azure, lokalt eller i andre skyer. Visualiser sikkerhetstilstanden og forbedre sikkerhetsstatusen ved å bruke anbefalinger fra Azure-sikkerhetsvurderingen. Se hvordan du overholder en rekke lovpålagte krav eller interne sikkerhetskrav ved å håndtere sikkerhetspolicyer sentralt. Utfør kontinuerlig vurdering og få omfattende, nyttig innsikt og rapporter for å gjøre det enklere å overholde regler og standarder.

Få sikkerhetspoengsum direkte fra instrumentbordet

Beskytt arbeidsbelastninger i hybride skyer med Azure Defender

Azure Defender, som er integrert med Azure Security Center, beskytter arbeidsbelastninger i hybride skyer, inkludert servere, data, lagring, beholdere og IoT. Beskytt Windows-servere og -klienter med Microsoft Defender for endepunkt (servere), og beskytt Linux-servere. Vurder programsårbarheter i virtuelle maskiner.

Bidra til å beskytte data som ligger på virtuelle Azure-maskiner, lokalt eller i andre skyer, og oppdag uvanlige forsøk på å få tilgang til Azure-lagringskontoer.

Søk etter sikkerhetsproblemer i beholderavbildninger i Azure Container Registry, og beskytt administrerte Azure Kubernetes Service-forekomster.

Bruk Azure Arc til å utvide sikkerhetsdekningen til arbeidsbelastninger utenfor Azure.

Effektiviser sikkerhetsadministrasjonen

Rull ut og konfigurer Security Center på en enkel måte i store miljøer ved hjelp av policyer og automatisering. Bruk kunstig intelligens og automatisering til raskt å identifisere trusler, effektivisere trusselundersøkelsen og bidra til å automatisere utbedringen. Gi teamet ditt muligheten til å fokusere på det som er viktig for forretningene, selv når trussellandskapet endres.

Koble til eksisterende verktøy og prosesser, blant annet Azure Sentinel og annen administrasjon av sikkerhetsinformasjon og -hendelser, eller integrer sikkerhetsløsninger fra partnere for å effektivisere trusselreduksjonen. Automatiser arbeidsflyter med Azure Logic Apps.

Hvorfor bruke Azure for energi?

Slå på gratisnivået av Azure Security Center i dag

Skaff deg Azure Security Center, inkludert Azure-sikkerhetsvurdering med kontinuerlig vurdering og sikkerhetsanbefalinger, som en del av gratisnivået av Azure Security Center.

Azure Defender er gratis de første 30 dagene. Etter 30 dager betaler du for arbeidsbelastningsvernet du bruker. Se prisdetaljer.

Dokumentasjon, opplæring og ressurser

Kom i gang

La oss konfigurere din gratis Azure-konto.

Gå til Azure Security Center for å komme i gang med å evaluere Azure-sikkerhetsvurderingen din.

Bli med i fellesskapet

Bidra, hjelp oss med å forbedre policyer og konfigurasjoner, og finn skript og andre ressurser.

Følg det tekniske fellesskapet for Azure Security Center.

Se hvordan bedrifter beskytter arbeidsbelastningene sine med Security Center

Ledende PAM-skyleverandør overlater dataene – og kundene – til integrert trusselsbeskyttelse fra Microsoft

"We chose Azure Security Center for all our cloud workloads. Every month it evolves, with new features that add value for us. And the strong connections with Azure Sentinel and Microsoft Defender for Endpoint help us run a lean, efficient team."

Terence Jackson, sjef for informasjonssikkerhet og ansvarlig for personvern i Thycotic
Thycotic

Beskytt mot trusler med Azure Security Center

"Azure Security Center gives us the single pane of glass that enables us to improve our cloud security posture. We can now view recommendations on how to secure our services, receive threat alerts for our workloads, and quickly pass all that information to Azure Sentinel for intelligent threat hunting."

Stuart Gregg, Cyber Security Operations Lead, ASOS
ASOS

Europeisk energiselskap øker sikkerheten med Azure

"Within Security Center, we can see on a per-subscription basis which resources aren't following the Security Center best practice configurations, and we support the internal customers for their own subscriptions by helping to remedy security vulnerabilities"

Astrit Dibrani, Regional Lead, South Orange Networks
Vattenfall

SWC bruker Azure Sentinel og Azure Security Center i kombinasjon for å bidra til å beskytte komplette IT-infrastrukturer, både sine egne og kundenes, samt for å redusere angrepsresponstiden fra timer til bare noen sekunder.

SWC Technology Partners

Oppdateringer, blogger og kunngjøringer for Azure Security Center

Vanlige spørsmål

  • Azure Security Center er et verktøy for administrasjon av sikkerhetsstatus og beskyttelse mot trusler. Fordi Security Center er integrert med Azure Defender, beskytter tjenesten arbeidsbelastninger som kjører i Azure, lokalt og i andre skyer. Tjenesten muliggjør kontinuerlig vurdering av sikkerhetsstatus, beskytter mot cyberangrep ved hjelp av trusselinformasjon fra Microsoft og effektiviserer sikkerhetsadministrasjonen med integrerte kontroller.
  • Nei. Azure Security Center fortsetter å levere administrasjon av sikkerhetsstatus for skyen med Azure-sikkerhetsvurdering og overholdelse av regler og standarder, samt trusselbeskyttelse takket være integrert Azure Defender.
  • Azure Sentinel er Microsofts løsning for administrasjon av sikkerhetsinformasjon og -hendelser (SIEM) og sikkerhetsiverksetting og automatisert respons (SOAR). Azure Sentinel leverer intelligent sikkerhetsanalyse og trusselinformasjon for hele foretaket og gir deg én løsning for varselidentifisering, trusselsynlighet, proaktiv jakt og trusselrespons.

    Azure Security Center er en av mange kilder til trusselinformasjon som mates inn i Azure Sentinel for å skape en visning av hele foretaket. Vi anbefaler at du aktiverer Azure Security Center for trusselbeskyttelse av arbeidsbelastninger og deretter enkelt kobler Azure Security Center til Azure Sentinel. Når Azure Security Center-data er i Azure Sentinel, kan du kombinere dem med andre kilder, som brannmurer, brukere og enheter.

Slå på Azure Security Center

Kom i gang