TILGJENGELIG NÅ

Azure Private Link er nå tilgjengelig for flere nye Azure-tjenester

Publiseringsdato: 14 mai, 2020

 

Azure Private Link er nå generelt tilgjengelig for disse tjenestene:

 • Azure Cognitive Search
 • Azure Event Hubs
 • Azure Service Bus
 • Azure Backup
 • Azure beholderregister
 • Azure Event Grid-emner
 • Azure Event Grid-domener

Private Link er også tilgjengelig i forhåndsvisning for følgende tjenester:

 • Azure SignalR Service
 • Azure IoT Hub

Kontroller regional tilgjengelighet for støttede tjenester.

Kom i gang med hurtigstarter og opplæringer for Azure-portalPowerShell og Azure CLI.

Les mer om tilkobling av en Private Link-ressurs gjennom et privat endepunkt.

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Event Hubs
 • Event Grid
 • Service Bus
 • Azure Cognitive Search
 • Beholderregister
 • Azure Backup
 • Azure SignalR Service
 • Azure IoT Hub
 • Compliance
 • Services
 • Security