TILGJENGELIG NÅ

Azure Traffic Manager vil automatisk slutte å aktivere, deaktivere eller slette endepunkt for Azure Cloud Services 1. mai 2019

Oppdatert: 18 april, 2019

I dag kan Azure Traffic Manager automatisk aktivere, deaktivere eller slette endepunkt når du starter, stopper eller sletter tilhørende skytjeneste. Derimot vil denne muligheten bli avsluttet 1. mai 2019, og du må manuelt aktivere, deaktivere eller slette endepunkt i profiler i Traffic Manager når du starter, stopper eller sletter en skytjeneste. Du vil fortsatt bli fakturert for endepunktene med mindre de manuelt deaktiveres eller slettes.

Denne endringer påvirker ikke annen funksjonalitet i Azure Traffic Manager. Azure Traffic Manager vil fortsette å kontrollere endepunkt i Azure Skytjenester og styre trafikk basert på endepunktenes tilstand so vanlig. Bortsett fra endringene som er beskrevet over, kan du fortsette å bruke Azure Traffic Manager med Azure Skytjenester som normalt. 

Denne endringen påvirker bare endepunkt for profil av typen «Azure endepunkt» når målressursen er «skytjeneste». Alle andre typer endepunkt vil fortsatt fungere som normalt. Dette er et eksempel på et berørt endepunkt vist i Traffic Manager:

Anbefalt handling

Ingen umiddelbar handling er nødvendig. Men dersom du stopper eller sletter en skytjeneste permanent etter 1. mai 2019, må du sikre at du deaktiverer eller sletter de tilhørende endepunktene i profilene i Traffic Manager. Det vil være nødvendig å manuelt deaktivere eller slette endepunkt for å slippe å bli fakturert for ubrukte endepunkt etter at du har stoppet eller slettet en skytjeneste. Mer at å ikke implementere denne anbefalingen ikke vil medføre stopp i skytjenester eller påvirke distribusjon av trafikk til endepunkt for skytjenester.

Lær mer om Azure-endepunkt og administrering av endepunkt i Traffic Manager. Anbefalt fremgangsmåte er å sette opp varsel for statusen på endepunkt i traffic manager.

  • Traffic Manager
  • Cloud Services
  • Services
  • Retirements