Gå til hovedinnhold

Aktiv georeplikering tilgjengelig på alle Azure SQL Database-tjenestenivåer

Publiseringsdato: 29 april, 2016

Vi har med umiddelbar virkning utvidet funksjonene våre for georeplikering ved å innføre aktiv georeplikering på tjenestenivåene Basic og Standard i Azure SQL Database. På grunn av dette blir standard georeplikering trukket tilbake i april 2017. Ved å bruke aktiv georeplikering i en Basic- eller Standard-database oppnår kundene mange fordeler som medfører økt sikkerhet og driftskontinuitet i nødssituasjoner.

  • Nødgjenoppretting går raskt når du har replikert transaksjoner til databaser på forskjellige SQL Database-serverer i det samme eller forskjellige områder.
  • Redundans på tvers av områder gjør det mulig å gjenopprette programmer fra permanent datasentertap forårsaket av naturkatastrofer, katastrofiske menneskelige feil eller ondsinnede handlinger.
  • Tilkoblede sekundære databaser er lesbare og de kan brukes som belastningsfordeling for lesebeskyttede arbeidsbelastninger som for eksempel rapportering.
  • Med automatisk asynkron replikering, etter at en tilkoblet sekundær database er seedet, blir oppdateringer til den primære databasen automatisk kopiert til den sekundære databasen.

For mer informasjon om aktiv georeplikering og det fullstendige utvalget av egenskaper, kan du gå til dokumentasjonssiden Aktiv georeplikering for Azure SQL Database. For mer informasjon om priser, kan du gå til siden SQL Database-priser.

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Services