Azure-oppdateringer

Lær om viktige produktoppdateringer, veikart og kunngjøringer fra Azure. Registrer deg for meldinger for å holde deg oppdatert.

Produkter

  august 2019

  5 aug

  Gantt-visninger for overvåking av datasamlebånd på datafabrikken er nå tilgjengelig

  Gantt-visninger er nå tilgjengelig for overvåking av datasamlebånd på datafabrikken.

  • Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features
  • Services
  5 aug

  Opprett avhengigheter mellom datasamlebånd i Azure-datafabrikkene

  Opprett avhengige datasamlebånd i Azure-datafabrikkene dine ved å legge til avhengigheter blant tumlingsvindu-utløsere i datasamlebåndene.

  • Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features
  • Services

  juli 2019

  4 jul

  Azure Data Factorys tilordning av dataflyter legger til parameterstøtte for sin offentlige forhåndsversjon

  Azure Data Factorys tilordning av dataflyter gir et kodefritt designmiljø for kompilering og idriftsetting av ETL-datatransformasjoner i skala. ADF-teamet har nå lagt til parameterstøtte for dataflyter, hvilket aktiverer fleksible og gjenbrukbare dataflyter som kan oppkalles dynamisk fra datasamlebånd.

  • Data Factory
  • Features
  3 jul

  Azure Data Factory oppgraderer Teradata-kobling for å aktivere nye funksjoner og forsterkninger

  Azure Data Factory oppgraderte Teradata-koblingen med nye funksjonstillegg og forsterkninger, inkludert en innebygget Teradata-driver, utpakket datapartisjon for høyt samtidig inntak av data fra Teradata, og mer.

  • Data Factory
  • Features
  1 jul

  Azure Data Factory-logger er nå tilgjengelige som dedikerte tabeller i Azure Monitor-logger

  En ny loggemodus i diagnoseinnstillinger for et mål i Azure-logger, som begynner med Azure Data Factory, vil gjøre det mulig å dra fordel av forbedret inntaksventetid, spørringsytelse, datagjenkjennelse med mer!

  • Log Analytics
  • Data Factory
  • Features

  juni 2019

  26 jun

  Rydd opp i filene med innebygd sletteaktivitet i Azure Data Factory

  Du kan bruke ADF-sletteaktivitet i datasamlebåndet til å slette uønskede filer uten å måtte skrive kode.

  • Data Factory V2
  • Data Factory
  • Features
  • Services
  26 jun

  Nye koblinger tilgjengelige i Azure Data Factory: SAP Table og SAP BW via Open Hub

  Azure Data Factory gjør det nå mulig å kopiere data fra SAP Table og SAP Business Warehouse (BW) via Open Hub ved å bruke Kopier aktivitet.

  • Data Factory
  • Features
  26 jun

  Azure Data Factory beriker PolyBase-støtte for lasting av data inn i SQL DW

  Azure Data Factory integreres sømløst med Polybase for å hjelpe deg til effektivt å inkludere data i SQL DW. ADF legger nå til støtte for lasting av data fra ADLS Gen2 og fra BLOB med VNet-tjenesteendepunkt ved bruk av PolyBase.

  • Data Factory
  • SQL-datalager
  • Features
  26 jun

  Generell tilgjengelighet: Azure Data Factory i Kina, øst 2

  Azure Data Factory er nå generelt tilgjengelig i Azure Kina (Kina, øst 2).

  • Data Factory
  • Regions & Datacenters
  26 jun

  Tilgjengelig nå: Inkluder data effektivt fra Oracle-databasen med Azure Data Factory

  Azure Data Factory-kopieringsaktivitet støtter nå innebygd datapartisjonering for effektivt å inkludere data fra Oracle-databasen parallelt.

  • Data Factory
  • Features
  25 jun

  Bevar tilgangskontrollister når du oppgraderer fra ADLS Gen1 til Gen2 ved hjelp av Azure Data Factory

  Azure Data Factory hjelper deg til å kopiere data enkelt og effektivt fra Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen1 til Gen2. Videre kan du nå velge å bevare tilgangskontrollistene som er angitt på filene/katalogene, sammen med dataene.

  • Data Factory
  • Azure Data Lake Storage
  • Features

  mai 2019

  22 mai

  Funksjonen for dataflyttilordning er nå tilgjengelig i Azure Data Factory

  Med den nye funksjonen for dataflyttilordning i Azure Data Factory kan datateknikere visuelt utforme, feilsøke, administrere og sette i drift skalerte datatransformasjoner i skyen.

  • Data Factory
  • Features

  februar 2019

  26 feb

  Støtte for sikkerhetspakke for foretak - istandsatt HDInsight-klynger i Azure Data Factory

  Du kan bruke Azure Data Factory for å kontrollere din Azure HDInsight Spark og Hadoop-arbeidsbelastninger mot HDInsight.klynger med Entreprisesikkerhetspakken som er lenket til et aktivt katalog-domene.

  • Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features
  26 feb

  Overvåk Azure Data Factorys datasamlebånd ved å bruke Azure Monitor og Logganalyse

  Du kan overvåke Azure Data Factorys datasamlebånd ved å bruke Azure Monitoranalysetjenestepakke som er tilgjengelig på Azure Marketplace.

  • Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features
  • Services
  25 feb

  Azure Data Factorys visuelle redskaper er integrert med GitHub

  Azure Data Factorys visuelle redskaper er nå integrert med GitHub, slik at du kan samarbeide med andre utviklere, gjøre kildekontroll og sette versjoner for Data Factory-ressursene dine.

  • Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features
  • Services
  25 feb

  Egendriftet IR-deling på tvers av flere datafabrikker

  Du kan dele en eksisterende egendriftet IR med flere datafabrikker. Denne funksjonaliteten hjelper deg å gjenbruke en eksisterende egendriftet infrastruktur i en annen datafabrikk mens du bygger et hybrid dataintegrert samlebånd.

  • Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features
  • Services
  25 feb

  Parametriser koplingene til datalagrene i Azure Data Factory

  Du kan nå parametrisere tjenestelenkene i Azure Data Factory.

  • Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features
  • Services
  25 feb

  Lenket administratorstøtte er tilgjengelig for CI/CD i dine datafabrikker

  Azure Data Factory generer nå lenkende ressurs-administratormaler for CI/CD ved å bryte ned fabrikknyttelasten i flere filer for å hjelpe brukerne med ressursadministrasjonsmal-begrensninger.

  • Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features
  • Services
  25 feb

  Azure Functions er nå støttet som et steg i Azure Data Factory datasamlebånd

  Azure Functions er nå integrert i Azure Data Factory, slik at du kan kjøre en Azurefunksjon som et trinn i dine datafabrikk-samlebånd.

  • Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features
  • Services
  25 feb

  Opprett et varsel for å gjennomføre proaktiv overvåking av dine datafabrikk-samlebånd

  Organisasjoner kan nå forbedre operasjonell produktivitet ved å opprette varsler på dataintegreringstjenester (suksess/feil) og proaktivt overvåke via Azure Data.

  • Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features
  • Services

  Utforsk