Oppdateringslogg

Månedlige oppdateringer for juli 2019

15 jul

Grupper for nærhetsplassering er nå i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

En gruppe for nærhetsplassering er en logisk grupperingsfunksjon for virtuelle Azure-maskiner som du kan bruke til å redusere nettverkslatensen på virtuelle maskiner.

 • Virtuelle maskiner
 • Features
15 jul

Datatilgang mer flere protokoller for Azure Data Lake Storage er nå i offentlig prøveversjon

I TESTVERSJON

Ny funksjon som gjør deg i stand til å administrere de samme dataene ved bruk av enten Blob-API-er eller API-er for Data Lake Storage Gen2, er nå tilgjengelig i forhåndsversjon.

 • Azure Data Lake Storage
 • Blob-lagring
 • Storage-kontoer
 • Features
 • Microsoft Inspire
15 jul

Tilkoblet eller frakoblet overføring for MongoDB til Azure Cosmos DB er nå tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Migrer fra lokale eller skyimplementeringer av MongoDB til Azure Cosmos DB med minimal nedetid ved å bruke Azure Database Migration Service.

 • Azure-databaseoverføringstjeneste
 • Features
15 jul

Lesereplika på tvers av områder for Azure Database for MariaDB

I TESTVERSJON

Asynkron replikering på tvers av områder er nå i forhåndsvisning for Azure Database for MariaDB. Opprett opptil fem skrivebeskyttede replikaservere for hver hovedserver for å utvide og balansere tungleste arbeidsbelastninger på tvers av replikaservere og Azure-områder.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
15 jul

Azure Cosmos DB .NET V3 SDK er nå generelt tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Azure Cosmos DB .NET V3 SDK innlemmer ytelsesforbedringer (inkludert det nye strømme-API-et), en mer intuitiv, idiomatisk programmeringsmodell med utviklervennlige API-er, og en ny endringsfeed med hent- og send-programmeringsmodeller.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
15 jul

Azure DevTest Labs – Konfigurer laboratoriumet til å bruke en ekstern skrivebordsgateway

TILGJENGELIG NÅ

Bruk Azure DevTest Labs til å konfigurere en ekstern skrivebordsgateway for laboratoriumet for å sikre tilgang til de virtuelle maskinene (VM-ene), uten å måtte brukte RDP-porten.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
15 jul

Azure Cosmos DB Java V3 SDK er nå tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Azure Cosmos DB Java V3 SDK er nå generelt tilgjengelig og inneholder en ny, mer intuitiv, idiomatisk programmeringsmodell med utviklervennlige API-er, Reactor-basert asynkron programmeringsmodell, og støtte for Azure Cosmos DB direkte TCP-transportprotokoller for å øke ytelsen og tilgjengeligheten.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
15 jul

Azure Cosmos DB JavaScript V3 SDK er nå tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Azure Cosmos DB JavaScript V3 SDK er nå generelt tilgjengelig og inneholder brukbarhetsoppdateringer til objektmodellen for en bedre utvikleropplevelse, i tillegg til evnen til å ta i bruk partisjonsnøkler til å skalere tidligere ikke-partisjonerte beholdere.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
15 jul

Støtte for tilgjengelighetssoner er nå tilgjengelig for Azure Kubernetes Service (AKS) i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Beskytt programmer og data fra datasentersvikt med redundans på tvers av tilgjengelighetssoner.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
15 jul

Driverutvidelse for Cassandra i Azure Cosmos DB er nå i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Azure Cosmos DB tilbyr nå en driverutvidelse for forhåndsversjonen for Azure Cosmos DB Cassandra API-et til bruk for Java SDK.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
 • Services
11 jul

Under utvikling: interfoliering av spørringer for Azure Analysis Services

I TESTVERSJON

Måltilgjengelighet: Q4 2019

Enterprise BI-systemer må støtte høy brukersamtidighet, noe som betyr at mange spørringer kan sendes inn i samme tidsrom. Vi er glade for å kunne kunngjøre at vi arbeider på funksjonen for interfoliering av spørringer. Dette gjør at systemkonfigurasjon kan forbedre brukeropplevelsen i scenarioer med høy samtidighet. Med interfoliering av spørringer kan konfigurasjon forbedre brukeropplevelsen i scenarioer med høy samtidighet. Flere spørringer kan kjøre samtidig, slik at raske spørringer ikke blokkeres bak trege spørringer. Interfoliering av spørringer kan settes opp med prioritet til raske spørringer, slik at hvis systemer er under CPU-press, blir korte spørringer tildelt en større andel av CPU-ressurser enn spørringer med lang kjøretid. På den måten kan de fullføres raskere.

 • Azure Analysis Services
 • Features
 • Management
11 jul

Azure Ephemeral OS Disk er nå generelt tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Kunngjøring av den generelle tilgjengeligheten av Ephemeral OS-disk, som gir raskere reavbildning av de virtuelle maskinene dine til den opprinnelige tilstanden, i tillegg til å gi deg muligheten til å opprette tusenvis av virtuelle maskiner med Shared Image Gallery.

 • Features
 • Services
11 jul

Azure Migrate er nå en sentral hub der du kan starte, utføre og spore overføringen

TILGJENGELIG NÅ

Azure Migrate er nå forbedret og kan hjelpe deg med å oppdage, vurdere og overføre programmer, infrastruktur og data fra de lokale miljøene dine til Azure. Du kan spore fremgangen i overføringsprosessen sentralt, på tvers av flere Microsoft-verktøy og verktøy for uavhengige programvareleverandører (ISV-er), i Azure Migrate.

 • Azure Migrate
 • Features
 • Services
11 jul

Bruk- og innsiktsrapportering av godkjenningsmetode i Azure AD

I TESTVERSJON

Forstå bruken av selvbetjent tilbakestilling av passord (SSPR) og godkjenning med flere faktorer (MFA) i organisasjonen din med dette Azure AD-instrumentbordet.

 • Azure Active Directory
 • Features
 • Security
10 jul

Sentiment v3 for Cognitive Services-tekstanalyse tilgjengelig i offentlig forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Den nyeste utgivelsen av tekstanalyse-API-ens sentimentfunksjonalitet (v3) gir en betydelig forbedring i å oppdage positive, nøytrale og negative sentimenter i tekstdokumenter. Den er tilgjengelig i offentlig forhåndsversjon i Canada, sentralt, Øst-Asia og USA, sentralt.

 • Azure Cognitive Services
 • Tekstanalyser
 • Features
 • Services
10 jul

Azure AD-støtte for FIDO2-basert pålogging uten passord

UNDER UTVIKLING

Azure AD-brukere kan logge seg på uten passord ved å bruke en FIDO2-sikkerhetsnøkkel.

 • Azure Active Directory
 • Features
 • Security
9 jul

Oppdatering for serverløs Azure SQL Database gir enda bedre prisoptimering

TILGJENGELIG NÅ

Minimum forsinkelse som kan konfigureres for å stoppe databasen midlertidig automatisk, er redusert til én time. Dette gir enda bedre prisoptimeringsmuligheter for serverløse databaser.

 • Azure SQL Database
 • Features
9 jul

Stort lager for Azure Database for MySQL er i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Vi er glade for å annonsere at støtte for opp til 16 TB med lagring og opp til 20 000 IOPS i Azure Database for MySQL nå er i forhåndsversjon.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Open Source
9 jul

Stort lager for Azure Database for PostgreSQL er i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Vi er glade for å annonsere at støtte for opp til 16 TB med lagring og opp til 20 000 IOPS i Azure Database for PostgreSQL nå er i forhåndsversjon.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
 • Open Source
8 jul

Allmenn tilgjengelighet: Grupper utenfor Azure for Azure Update Management

TILGJENGELIG NÅ

Vi er glade for å kunne annonsere at målretting mot grupper utenfor Azure nå er tilgjengelig for Azure Update Management. Denne funksjonen muliggjør dynamisk målretting av oppdateringsdistribusjoner mot grupper utenfor Azure ...

 • Features
 • Management
 • Services

Ressurser

Last ned de kvartalsmessige oppdateringene fra Azure.

4. kvartal 2019

2019 3. kvartal

2. kvartal 2019

Les Azure-bloggen for å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Blogg

Fortell oss hva du synes om Azure og hva du ønsker å se i fremtiden.

Gi tilbakemelding

Azure er tilgjengelig i flere enn noen annen skyleverandør.

Se om produktet er tilgjengelig i ditt område