Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Under utvikling: interfoliering av spørringer for Azure Analysis Services

Publiseringsdato: 11 juli, 2019

Azure Analysis Services leverer semantiske modelleringsfunksjoner med forretningsintelligens i virksomhetsklasse, med skyens skalerbarhet, fleksibilitet og administrasjonsfordeler. Med Azure Analysis Services kan du transformere komplekse data til handlingsinnsikt. Enterprise BI-systemer må støtte høy brukersamtidighet, noe som betyr at mange spørringer kan sendes inn i samme tidsrom. Vi er glade for å kunne kunngjøre at vi arbeider på funksjonen for interfoliering av spørringer. Dette gjør at systemkonfigurasjon kan forbedre brukeropplevelsen i scenarioer med høy samtidighet

Som standard fungerer tabulærmotoren for Analysis Services etter et «først inn, først ut»-prinsipp når det gjelder CPU. Det betyr for eksempel at hvis en dyr/treg spørring for lagringsmaskin mottas, etterfulgt av to andre, raske spørringer, kan de raske spørringene bli blokkert mens de venter på at den dyre spørringen fullføres. Dette representeres av dette diagrammet, som viser Q1, Q2 og Q3 som de respektive spørringene, varigheten og CPU-tiden.

Først inn, først ut

Med interfoliering av spørringer kan samtidige spørringer dele CPU-ressurser, slik at raske spørringer ikke blir blokkert av trege spørringer. Tiden det tar å fullføre alle de tre spørringene, er fremdeles omtrent den samme, men Q2 og Q3 blir ikke blokkert til slutten.

Interfoliering av spørringer

Interfoliering av spørringer har liten eller ingen innvirkning på ytelsen for spørringer som kjøres alene. En enkelt spørring kan fremdeles bruke like mye CPU som den ville gjort med Først inn, først ut-modellen.

Prioritet til korte spørringer kan konfigureres med interfoliering av spørringer. Det betyr at raske spørringer (definert etter hvor mye CPU hver spørring allerede har brukt) kan bli tildelt en større andel av ressursene enn spørringer med lang kjøretid, slik at de kan fullførest relativt raskt. I denne illustrasjonen er spørringene Q2 og Q3 betegnet som «raske spørringer», og får derfor tildelt mer CPU enn Q1.

Prioritet til korte spørringer

Vi håper du ser verdien som interfoliering av spørringer med prioritet til korte spørringer legger til Enterprise BI-systemer for Azure Analysis Services!

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Management

Relaterte produkter