Hopp over navigasjon

Kunstig intelligens versus maskinlæring

Forstå forskjellen mellom kunstig intelligens og maskinlæring med denne oversikten.

Forskjellen mellom kunstig intelligens og maskinlæring

Kunstig intelligens og maskinlæring er tett beslektet og forbundet. Denne relasjonen betyr at når du sammenligner kunstig intelligens og maskinlæring, ser du faktisk på forbindelsen mellom dem.

Hva er kunstig intelligens?

kunstig intelligens er evnen til et datasystem for å etterligne menneskelige kognitive funksjoner som læring og problemløsning. Gjennom kunstig intelligens bruker et datasystem matematikk og logikk til å simulere resonnering som folk bruker til å lære av ny informasjon og ta beslutninger.

Er kunstig intelligens og maskinlæring det samme?

Kunstig intelligens og maskinlæring er tett forbundet, men ikke det samme. Maskinlæring regnes som en undergruppe av kunstig intelligens (AI).

Hva er maskinlæring?

Maskinlæring er et program for kunstig intelligens. Det er prosessen med å bruke matematiske modeller på data for å hjelpe en datamaskin med å lære uten å programmere den direkte. Dette gjør det mulig for et datasystem å fortsette å lære og forbedre på egen hånd, basert på erfaring.

Hvordan er kunstig intelligens og maskinlæring forbundet?

En «intelligent» datamaskin bruker kunstig intelligens til å tenke som et menneske og utføre oppgaver på egen hånd. Maskinlæring er måten datasystemet utvikler intelligensen sin på.

En måte å lære opp en datamaskin på for å etterligne menneskelig resonnement er å bruke et nevralnettverk, som er en serie algoritmer modellert etter menneskehjernen. Det nevrale nettverket hjelper datasystemet med å oppnå kunstig intelligens gjennom dyp læring. Denne tette forbindelsen betyr at det faktisk handler om hvordan kunstig intelligens og maskinlæring samarbeider.

Slik fungerer kunstig intelligens og maskinlæring sammen

Når du ser på forskjellen mellom kunstig intelligens og maskinlæring, er det nyttig å se på hvordan de samhandler gjennom den tette forbindelsen sin. Slik fungerer kunstig intelligens og maskinlæring sammen:

Trinn 1

Et system for kunstig intelligens blir bygd basert på maskinlæring og andre teknikker.

Trinn 2

Maskinlæringsmodeller blir opprettet ved å studere mønstre i dataene.

Trinn 3

Dataforskere optimaliserer maskinlæringsmodellene basert på mønstre i dataene.

Trinn 4

Prosessen gjentas og justeres til modellenes nøyaktighet er høy nok for oppgavene som må utføres.

Funksjonalitet for kunstig intelligens og maskinlæring

Bedrifter i nesten alle bransjer oppdager nye muligheter gjennom forbindelsen mellom kunstig intelligens og maskinlæring. Her er noen få eksempler på funksjonalitet som er nyttig for bedrifter som skal transformere prosesser og produkter:

Prediktiv analyse

Denne funksjonaliteten hjelper bedrifter med å forutse trender og atferdsmønstre ved å oppdage årsak-og-virkningrelasjoner i data.

Anbefalingsmotorer

Med anbefalingsmotorer bruker bedrifter dataanalyse til å anbefale produkter som kan være av interesse.

Talegjenkjenning og forståelse av naturlig språk

Med talegjenkjenning kan et datasystem identifisere ord i talt språk, og forståelse av naturlig språk gjenkjenner betydning i skrift- eller talespråk.

Bilde- og videobehandling

Denne funksjonaliteten gjør det mulig å gjenkjenne ansikter, objekter og handlinger i bilder og videoer samt implementere funksjoner som visuelt søk.

Analyse av stemninger

Et datasystem bruker sentimentanalyse til å identifisere og kategorisere positive, nøytrale og negative holdninger som uttrykkes i tekst.

Fordeler ved kunstig intelligens og maskinlæring

Forbindelsen mellom kunstig intelligens og maskinlæring gir store fordeler for bedrifter i nesten alle bransjer, og nye muligheter dukker stadig opp. Dette er bare noen av fordelene bedrifter allerede har erfart:

Flere datakilder

Med kunstig intelligens og maskinlæring kan bedrifter få nyttig innsikt fra enda flere strukturerte og ustrukturerte datakilder.

Bedre og raskere beslutninger

Bedrifter bruker maskinlæring for å forbedre dataintegriteten og kunstig intelligens for å redusere menneskelige feil – en kombinasjon som gjør det mulig å ta bedre beslutninger basert på bedre data.

Økt driftseffektivitet

Kunstig intelligens og maskinlæring gjør bedrifter mer effektive gjennom prosessautomatisering, noe som reduserer kostnadene og frigjør tid og ressurser.

Bruk av kunstig intelligens og maskinlæring

Selskaper i flere bransjer utvikler programmer som drar nytte av forbindelsen mellom kunstig intelligens og maskinlæring. Dette er bare noen eksempler på hvordan kunstig intelligens og maskinlæring hjelper bedrifter med å transformere prosesser og produkter:

Detaljhandel

Forhandlere bruker kunstig intelligens og maskinlæring til å optimalisere lagerbeholdningen, lage anbefalingsmotorer og forbedre kundeopplevelsen med visuelt søk.

Helsesektoren

Helseorganisasjoner bruker kunstig intelligens og maskinlæring i blant annet bildebehandling ved kreftundersøkelser og prediktiv analyse for genomikkforskning.

Bank og økonomi

I finanssammenheng er kunstig intelligens og maskinlæring verdifulle verktøy for å oppdage svindel, forutse risiko og gi mer proaktiv finansrådgivning.

Salg og markedsføring

Salgs- og markedsføringsteam bruker kunstig intelligens og maskinlæring til personlige tilbud, kampanjeoptimalisering, salgsprognoser, sentimentanalyser og prediksjon av kundefrafall.

Cybersikkerhet

Kunstig intelligens og maskinlæring er effektive våpen når det gjelder cybersikkerhet, og disse teknologiene hjelper organisasjoner med å beskytte seg selv og kundene ved å oppdage avvik.

Kundeservice

Bedrifter i en rekke bransjer bruker chatroboter og kognitivt søk til å svare på spørsmål, vurdere kundehensikt og levere virtuell hjelp.

Transport

Kunstig intelligens og maskinlæring er nyttig i transportanvendelser, der disse teknologiene hjelper bedrifter med å lage mer effektive ruter og bruke prediktiv analyse til for eksempel trafikkprognoser.

Produksjon

Industrien bruker kunstig intelligens og maskinlæring til forutsigbart vedlikehold og til å gjøre driften mer effektiv enn noen gang.

Gjør bedriften sterkere med kunstig intelligens og maskinlæring

Utvikle maskinlæringsmodeller og forbedre prosesser og produkter med intelligens. Kom i gang med 12 tjenester for kunstig intelligens gratis i 12 måneder.

Kan vi hjelpe deg?