Priser på Media Services

Utvikle og distribuer svært tilgjengelige, skalerbare komplette medieløsninger

Med Azure Media Services kan du levere alle medier, på så å si alle enheter, til hvor som helst i verden ved hjelp av skyen. Samlingen av tjenester tilbyr koding, strømming direkte eller på forespørsel, innholdsbeskyttelse og indeksering for video- og lydinnhold.

Koding av video på forespørsel

Standard Encoder transcodes video and audio input files into output formats suitable for playback on a variety of devices, including smartphones, tablets, PCs, gaming consoles, and televisions. See the standard encoder documentation for details on supported input and output formats, codecs, and settings.

Standard-koder1 Premium-koder2
$- per utdataminutt $- per utdataminutt

1Media Services fakturerer ikke for kansellerte eller defekte jobber. For eksempel faktureres ikke en jobb som har nådd 50 % fremgang og blir kansellert, med 50 % av jobbminuttene. Du belastes bare for utførte jobber.

2The Premium Encoder is only available in the v2 API. The version 2 of the Azure Media Services API and the Premium Encoder feature will be retired on February 29, 2024. Please refer to the migration guide for recommended solutions.

Obs! Kunder med Microsoft Foretaksavtale må kontakte sin Microsoft-kontoansvarlige for å få informasjon om priser.

H.264

H.264 Pricing table

Resolution Pris
SD $-
HD $-
4K $-

Audio add-on

Audio AAC $-

H.264 Multipliers

SD 1 10 minutes of SD output counts as 10 minutes
HD 2 10 minutes of HD output counts as 20 minutes
4K 4 10 minutes of 4K output counts as 40 minutes
AAC 0,25 4 minutes of audio output counts as 1 minute

Eksempel: Du har en QuickTime-video med en oppløsning på 1920 x 1080 piksler og 20 minutters varighet som du koder til en MP4-utdatafil med samme lengde, videooppløsning på 1920 x 1080 piksler og ett lydspor. Den effektive multiplikatoren blir 2 (for HD) pluss 0,25 (for lyd), noe som totalt gir en multiplikator på 2,25. Du faktureres for totalt (20 minutter x 2,25) = 45,00 utdataminutter. Hvis du brukte Media Encoder Standard for denne kodingen, blir kostnadene (45,00 utdataminutter x $- / utdataminutt) = $-.

Se vanlige spørsmål hvis du vil ha flere eksempler.

HEVC

HEVC Pricing

Speed Balanced Kvalitet
<=30 frames/sec >30 frames/sec and <=60 frames/sec >60 frames/sec and <=120 frames/sec <=30 frames/sec >30 frames/sec and <=60 frames/sec >60 frames/sec and <=120 frames/sec <=30 frames/sec >30 frames/sec and <=60 frames/sec >60 frames/sec and <=120 frames/sec
SD $- $- $- $- $- $- $- $- $-
HD $- $- $- $- $- $- $- $- $-
4K $- $- $- $- $- $- $- $- $-
8K $- $- $- $- $- $- $- $- $-

Price per output minute

Audio add-on

Audio AAC $-

Base Standard Definition (SD) encoding meter: $-

HEVC Multipliers

SD 1 10 minutes of SD output counts as 10 minutes
HD 2 10 minutes of HD output counts as 20 minutes
4K 4 10 minutes of 4K output counts as 40 minutes
8K 8 10 minutes of 8K output counts as 80 minutes
<=30 frames/sec 1 10 minutes of <=30 frames/sec output counts as 10 minutes
>30 frames/sec and <=60 frames/sec 1,25 10 minutes of > 30 and <=60 frames/sec output counts as 12,5 minutes
>60 frames/sec and <=120 frames/sec 1,5 10 minutes of >60 and <=120 frames/sec output counts as 15 minutes
Speed 0,5 10 minutes speed profile output counts as 5 minutes
Balanced 1 10 minutes balanced profile output counts as 10 minutes
Kvalitet 2 10 minutes quality profile output counts as 20 minutes
HEVC Codec 4/1,5 (2,67) 10 minutes HEVC codec output counts as 26,7 minutes
AAC 0,25 4 minutes of audio output counts as 1 minute

Pricing examples

Q: How do I calculate the total costs based on the encoder multipliers?
A: To calculate the price per minute you need to take all the multiplier values of the encoding preset and the regional base price (resolution * frames/sec * preset * HEVC codec * regional base price * minutes). As an Example, I want to encode 10 minutes of video using HEVC codec with a resolution of HD at 30 frames per second (frames/sec) using the speed optimized preset: HD=2, 30 frames/sec =1, speed=0,5, HEVC=2,67, minutes=10 and a base price=$-. The formula is: 2*1*0,5*2,67*10*$-=$- for 10 minutes HEVC encoding.

Q: When I use multiple outputs how do I calculate all the applied multipliers?
A: You need to calculate the multiplier value per output based on the example above. Finally, you add all multipliers and multiply by the base price per minute in the region where you plan to run the job.

Resolution thresholds3

SD is an output less than 720 resolution.

HD is an output greater than or equal to 720, less than or equal to 1080 resolution.

4K is an output greater than 1080, less than or equal to 2304 resolution.

8K is an output greater than 2304, up to and including 4608 resolution.

3Resolutions thresholds are based on the product of the width*height. We do not currently distinguish between landscape and portrait orientation.

Additional charges

Avgifter for lagring og dataoverføring kan også påløpe. Standard Azure-priser gjelder for disse.

Mediereserverte enheter

Mediereserverte enheter anbefales hvis arbeidsbelastningen krever kjøring av flere oppgaver samtidig. Du kan øke den generelle gjennomstrømmingen fra tjenesten ved (a) å øke antallet mediereserverte enheter for å få flere oppgaver behandlet samtidig, og (b) å bruke en raskere mediereservert enhet (for eksempel S3). Se dokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon. Kontakt oss hvis du forventer å bruke mer enn ti mediereserverte enheter.

S1 S2 S3
Hver enhet $- per time1 $- per time1 $- per time1
Samtidige prosesser 1 per enhet 1 per enhet 1 per enhet
Relativ ytelse2 Omtrent 2x S1 Omtrent 4x S1

1Faktureringen fordeles per minutt.

2Ytelsesøkning beregnet ved hjelp av Media Encoder Standard.

Live Video Analytics på IoT EdgeFORHÅNDSVERSJON

Med Live Video Analytics på IoT Edge kan du ta opp, registrere og analysere direktesendte videostrømmer ved å bruke kunstig intelligens som leveres av Microsoft eller som er skapt av ditt eget team1. Dette gjør det mulig for deg å bygge både sky- og kant-IoT-løsninger som kombinerer videoanalyse med data fra andre sensorer, slik at du kan ta forretningsavgjørelser i sanntid. Les mer.

Standard
Pris per videostrøm2 $- per dag

1Tilgjengeligheten varierer fra område til område

2Faktureringen beregnes utfra per minutt video som behandles per strøm. Fakturering starter når behandlingen av datasamlebåndet for video har startet, uansett hva behandlingsstatusen er (kjører/mislyktes osv.) og stopper når behandlingen tydelig stoppes.

Avgifter for dataoverføring kan også påløpe. Standard Azure-priser gjelder for disse.

Eksempel på priser

Du har 15 IP-kameraer som går på 1 Mbps i gjennomsnitt, til alle døgnets timer, og som genererer ca. 10,5 GB video per dag. Videoene blir behandlet av Live Video Analytics på IoT Edge og lagret i Azure Blob Storage i skyen i en 7-dagers periode med daglig sletting av innhold som er eldre enn syv dager. Hvert av de 15 kameraene genererer ca. 10,5 GB videodata per dag, for totalt ca. 158 GB per dag. (Beregningene tar utgangspunkt i 30 dager per måned.)

Kostnad for å kjøre Live Video Analytics på IoT Edge = $-

Kostnad for aktivering av videoavspilling (standard endepunkt for strømming SSU som gir 600 Mbps) = $-.

Kostnad for videolagring (Standard Azure Block Blob Hot) = $- (i jevn tilstand, etter at systemet har vært i gang i mer enn 30 dager).

Total månedlig kostnad = $-

Se Vanlige spørsmål for flere detaljer og eksempler.

Direktesendte arrangementer

Direktesendte arrangementer (også kjent som Kanaler i eldre API-er) lar deg strømme innhold til publikum nesten i sanntid. Direktesendte arrangementer brukes sammen med strømmingsenheter til å levere tjenester for direkteavspilling. Hvis du vil ha mer informasjon om strømmeenhetspriser, kan du se delen om strømming på denne siden. Mulighetene dine for direktesendte arrangementer er følgende.

Type Live Encoding Videreføring (ingen) Standard Live Encoding Premium Live Encoding
Maksimal oppløsning på utdataflyten Opptil 4K ved en bildefrekvens på 60 per sekund Opptil 720p ved en bildefrekvens på 30 per sekund Opptil 1080p ved en bildefrekvens på 30 per sekund
Flere bithastigheter for koding Ikke tilgjengelig Ja Ja
Pris1 ~$- per minutt ($- per time) ~$- per minutt ($- per time) ~$- per minutt ($- per time)
1 Faktureringen beregnes per sekund. Faktureringen er basert på hvor lenge enheten med det direktesendte arrangementet er i kjøre- eller ventemodus, uavhengig av om det vises noen video gjennom tjenesten. Stopp det direktesendte arrangementet når det ikke er i bruk så du unngår unødvendige kostnader.

Fakturering for alle typer direktesendte arrangementer er basert på hvor lenge de er i kjøre- eller ventemodus, uavhengig av om video strømmes gjennom tjenesten eller ikke. Hvis du vil ha mer informasjon om typer direktesendte arrangementer og fakturering, kan du se gjennom de vanlige spørsmålene nedenfor. Prisinformasjon for ventemodus blir oppdatert 10. mars 2021.

Avgifter for lagring og dataoverføring kan også påløpe. Standard Azure-priser gjelder for disse.

Transkripsjoner i sanntidFORHÅNDSVERSJON

Direkte transkripsjon er utformet for å fungere i forbindelse med arbeidsbelastninger for direkteavspilling, som en tilleggsfunksjonalitet når du bruker direktesendte arrangementer med passering eller direktesendte arrangementer med standard/premium sanntidskoder. Fakturering er basert på tiden det direktesendte arrangementet er i kjøremodus, uavhengig av om video strømmes gjennom tjenesten eller ikke. Hvis du vil ha mer informasjon om typer direkte transkripsjon og fakturering, kan du se gjennom de vanlige spørsmålene nedenfor. Denne evalueringsfunksjonaliteten er bare tilgjengelig i bestemte områder. Se dokumentasjon for detaljer.

Forekomst Pris
Transkripsjoner i sanntid ~$- per minutt ($- per time)

Strømming

Lever videostrømmer på forespørsel eller direktesendt til kunder – skalerbart og i flere formater. Standard og Premium strømmetjenester leverer innhold direkte til et program for medieavspilling eller til et innholdsleveringsnettverk for videre distribusjon.

Media Services-kunder velger enten et standard endepunkt eller én eller flere Premium strømmeenheter, alt etter hva de har behov for. Standard endepunkt for strømming passer for de fleste typer strømminger. Det inkluderer de samme funksjonene som Premium strømmeenheter og skalerer utgående båndbredde automatisk. Premium strømmeenheter passer for avanserte bruksområder, med dedikert, skalerbar båndbreddekapasitet. Premium strømmeenheter bruker «stakk», noe som betyr at hver enhet som aktiveres, kan levere ekstra båndbreddekapasitet til programmet. Standard endepunkt for strømmingen bruker ikke stakk. I stedet skaleres båndbredden automatisk basert på kravene til båndbredde. Se mer informasjon.

Strømming faktureres som en kombinasjon av strømmetjenester og mengden data som overføres. Når Azure Content Delivery Network er aktivert via Media Services-portalen eller API-en for et endepunkt for strømming, gjelder standard Content Delivery Network-priser for alle data som overføres. Når Azure Content Delivery Network ikke er aktivert for et strømmeendepunkt, belastes dataoverføring med dataoverføringspriser.

Strømmeenheter

Azure Streaming Endpoint Premium strømmeenheter
Pris (testversjon) 2 ~$- per dag ($- per md. 1) I/T
Pris (per enhet) I/T ~$- per dag ($- per md.1)
Bandwidth Opp til 600 Mbps fra endepunkt for strømming, og skaleres med Content Delivery Network Opp til 200 Mbps per enhet

1Billing is prorated hourly. 31-day billing month is used for the rate calculation.

2Testpriser kan endres basert på generell tilgjengelighet.

Innholdsbeskyttelse

Sikre ressursene dine med PlayReady Digital Rights Management (DRM), Widevine Modular-lisenslevering, Apple FairPlay Streaming eller Advanced Encryption Standard-kryptering (AES-kryptering) med slettenøkkel. Prisene er basert på antallet lisenser eller nøkler utstedt av tjenesten.

PlayReady

PlayReady
Pris $- per 100 lisenser

Widevine

Widevine
Pris $- per 100 lisenser

AES-nøkler (Advanced Encryption Standard)

AES-nøkler
Pris $- per 100 nøkler

Avgifter for lagring og dataoverføring kan også påløpe. Standard Azure-priser gjelder for disse.

FairPlay

FairPlay
Pris $- per 100 lisenser

Live Video Analytics på IoT EdgeFORHÅNDSVERSJON

Med Live Video Analytics på IoT Edge kan du ta opp, registrere og analysere direktesendte videostrømmer ved å bruke kunstig intelligens som leveres av Microsoft eller som er skapt av ditt eget team1. Dette gjør det mulig for deg å bygge både sky- og kant-IoT-løsninger som kombinerer videoanalyse med data fra andre sensorer, slik at du kan ta forretningsavgjørelser i sanntid. Les mer.

Standard
Pris per videostrøm2 $- per dag

1Tilgjengeligheten varierer fra område til område

2Faktureringen beregnes utfra per minutt video som behandles per strøm. Fakturering starter når behandlingen av datasamlebåndet for video har startet, uansett hva behandlingsstatusen er (kjører/mislyktes osv.) og stopper når behandlingen tydelig stoppes.

Avgifter for dataoverføring kan også påløpe. Standard Azure-priser gjelder for disse.

Eksempel på priser

Du har 15 IP-kameraer som går på 1 Mbps i gjennomsnitt, til alle døgnets timer, og som genererer ca. 10,5 GB video per dag. Videoene blir behandlet av Live Video Analytics på IoT Edge og lagret i Azure Blob Storage i skyen i en 7-dagers periode med daglig sletting av innhold som er eldre enn syv dager. Hvert av de 15 kameraene genererer ca. 10,5 GB videodata per dag, for totalt ca. 158 GB per dag. (Beregningene tar utgangspunkt i 30 dager per måned.)

Kostnad for å kjøre Live Video Analytics på IoT Edge = $-

Kostnad for aktivering av videoavspilling (standard endepunkt for strømming SSU som gir 600 Mbps) = $-.

Kostnad for videolagring (Standard Azure Block Blob Hot) = $- (i jevn tilstand, etter at systemet har vært i gang i mer enn 30 dager).

Total månedlig kostnad = $-

Se Vanlige spørsmål for flere detaljer og eksempler.

Video Indexer

Trekk ut, gjennomgå, kurater, tilpass, søk i og publisere innsikter i én jobb fra lyd- og videofilene dine ved hjelp av kunstig intelligens for videoteknologier, levert av Azure Media Services. Se hele listen med funksjoner for kunstig intelligens for Video Indexer

Video Indexer kan brukes med to kontotyper:

Gratis prøveversjon-konto: opptil 10 timers gratis indeksering for nettstedbrukere og opptil 40 timers gratis indeksering for API-brukere.

Betalt ubegrenset konto: for indeksering i større skala kan du opprette en ny Video Indexer-konto koblet til et betalt Microsoft Azure-abonnement.

Prisene er basert på varigheten til inndatafilen. Indeksering belastes for lydanalyse, videoanalyse eller begge deler. Tjenesten bruker de reserverte medieenhetene dine til å behandle oppgaver parallelt når det er mulig. Finn ut mer om mediebehandling

Lydanalyse er tilgjengelig i to bunter med funksjoner til ulike priser. Standardforhåndsinnstillingen for Audio Analyzer inneholder et mer omfattende utvalg metadata og bruker et forhåndsdefinert utvalg lydanalysemodeller basert på kunstig intelligens, blant annet taletranskripsjon, talerindeksering, talesentimentanalyse og nøkkelord samt formatert teksting for hørselshemmede eller formaterte undertekster. Den grunnleggende forhåndsinnstillingen for Audio Analyzer er et rimelig alternativ som gjør det mulig å trekke ut bare taletranskripsjon og formatere teksting for hørselshemmede og undertekster. Med grunnleggende Audio Analyzer får du to separate målere på fakturaen, inkludert en linje for transkripsjon og en egen linje for formatering av teksting for hørselshemmede og undertekster.

Videoanalyse Lydanalyse Grunnleggende lydanalyse*
Pris per inndataminutt $- $- $-
*Avrundet til nærmeste sekund med et minimum på 15 sekunder.

Redactor

Gjør videoer anonyme ved å registrere og gjøre ansiktene til utvalgte enkeltpersoner uskarpe. Azure Media Redactor er perfekt for bruk innen offentlig sikkerhet og nyhetsmedia. Prisene er basert på varigheten og oppløsningen til inndatafilen. Redactor bruker de mediereserverte enhetene til å kjøre videobehandlingsoppgaver parallelt når det er mulig. (Merk: serviceavtalen for Redaktor gjelder bare for mediereserverte enheter av typen S3). Se dokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon.

S1 S2 S3
Støttede inngangsoppløsninger1 640 x 480 og lavere 641 x 481 til 1280 x 720 1281 x 721 til 1920 x 1200
Første 50,000 minutter per måned2 $-/innholdsminutt ($- per time) $-/innholdsminutt ($- per time) $-/innholdsminutt ($- per time)
Neste 950 000 minutter (50K–1M minutter) per måned $-/innholdsminutt ($- per time) $-/innholdsminutt ($- per time) $-/innholdsminutt ($- per time)
Over 1 000 000 minutter per måned $-/innholdsminutt ($- per time) $-/innholdsminutt ($- per time) $-/innholdsminutt ($- per time)

1Begge dimensjonene til inngangsoppløsningen må passe innenfor målerens støttede inngangsoppløsning, ellers vil en høyere oppløsning bli målt (i vanlige spørsmål finner du et eksempel).

2Ett minutts minimumsbruk. All bruk avrundes opp til neste minutt.

Azure Media Indexer

Azure Media Indexer blir trukket tilbake 1. mars 2023 og blir erstattet av Azure Media Services Video Indexer (se ovenfor på denne siden).

Se dokumentasjonen for detaljer om migrering.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Teknisk støtte for alle generelt tilgjengelige tjenester, inkludert Azure Media Services, er tilgjengelig via kundestøtte for Azure med priser fra $29 per måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er uten kostnad.
 • Vi garanterer 99,9 % tilgjengelighet for REST-API-transaksjoner for Media Services-koding, -indeksering og -pakking og tjenester for innholdsbeskyttelse. Strømming har en 99,9 % tilgjengelighetsgaranti for eksisterende medieinnhold ved kjøp av minst én strømmeenhet. Vi garanterer en ekstern tilkoblingsmulighet for direktesendte arrangementer (mens de kjører) i minst 99,9 % av tiden. Tilgjengelighet beregnes over en månedlig faktureringssyklus. Testversjonstjenester har ingen serviceavtale. Gå til Azure-siden for serviceavtaler hvis du vil ha mer informasjon.

VANLIGE SPØRSMÅL

 • Under sending av video til indeksering, vil brukeren definere indeksen til å være videoanalyse, lydanalyse eller begge. Dette bestemmer hvilken SKU som belastes. Hvis det oppstår en kritisk feil under prosessering, vil en feilkode returneres som svar. I så tilfelle vil det ikke bli fakturert. En kritisk feil kan oppstå på grunn av en feil i koden vår eller en kritisk feil i en intern avhengighet som tjenesten har. Feil som feil identifisering eller innsiktsuttrekking regnes ikke som kritisk, og et svar returneres. Uansett når et gyldig (ikke-feilkode) svar blir returnert, vil det bli fakturert.

 • Ved å legge til mediereserverte enheter i kontoen din, sikrer du at flere filer behandles samtidig. Når du endrer typen mediereservert enhet, påvirkes hastigheten på filbehandlingen. Hvis for eksempel kontoen hadde tre mediereserverte enheter av typen S1, vil opptil tre filer behandles samtidig. Ved å endre typen reservert enhet til S3, behandles hver enkelt fil raskere. Se dokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon.

 • Ja, du kan skalere antallet mediereserverte enheter i kontoen din. Det er standardgrenser i Azure Portal, for eksempel maksimalt 25 mediereserverte enheter av typen S2, men disse grensene er myke. Du kan kontakte oss hvis du trenger høyere grenser.

 • Nei, du belastes bare basert på utdataminutter i tillegg til antallet mediereserverte enheter. Se eksempelet nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

 • Nei, du blir ikke bli belastet dersom en kodejobb feiler.
 • Ja, du blir belastet for kodingsutdataminutter (Standard-koder: $- per utdataminutt, Premium-koder: $- per utdataminutt) separat fra kostnaden for mediereserverte enheter. Se eksempelet nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

 • Eksempel 1: Joe har 30 kodingsjobber der han bruker Media Encoder Standard (det vil si at prisen for Standard-koder gjelder). Hver jobb genererer 10 utdataminutter (totalt 300 utdataminutter). Joe bruker én mediereservert enhet av typen S1, og hver jobb tar to timer å kjøre. Joe bruker S1-enheten i totalt 60 timer sammenhengende, og slår den deretter av (setter antallet enheter til null).

  • Utdataminutter (standard-koder): 300 x $- per minutt = $-
  • S1-mediereservert enhet: 1 enhet x 60 timer x $- per time = $-
  • Totalkostnad: $-

  Eksempel 2: Joe har 30 kodingsjobber der han bruker Media Encoder Standard. Hver jobb genererer 10 utdataminutter (totalt 300 utdataminutter). Denne gangen bruker Joe tre mediereserverte enheter av typen S2. Hver jobb tar bare 1 time å fullføre, og de 30 jobbene hans fullføres på bare 10 timer. Joe bruker de tre S2-enhetene i totalt 10 timer sammenhengende, og slår dem deretter av (setter antallet enheter til null).

  • Utdataminutter (standard-koder): 300 x $- per minutt = $-
  • S2-mediereserverte enheter: 3 enheter x 10 timer x $- per time = $-
  • Totalkostnad: $-

  Eksempel 3: Joe har en to timers film med en oppløsning på 1920 x 1080 piksler. Denne koder han med Media Encoder Standard med standard forhåndsinnstillingen «H264 Multiple Bitrate 1080p», slik at han kan strømme filmen til iOS- og Android-enheter. Den forhåndsangitte kodingen produserer tre HD-utdatavideoer, fem SD-utdatavideoer og én lydfil. Den totale multiplikatoren for denne kodingsoppgaven blir (3 x 2 + 5 + 0,25) = 11,25. Totalt antall utdataminutter blir derfor 11,25 x 2 x 60 = 1350. Den totale kostnaden blir 1350 x $- per minutt = $-.

 • Hvis du oppretter miniatyrbilder som en del av en vanlig kodejobb, som i eksempelet som vises her, finnes det ingen ekstragebyr for å opprette miniatyrbildene. Hvis du imidlertid sender inn en kodingsoppgave som bare genererer miniatyrbilder (dvs. resultatet har ingen video eller lyd), blir hvert bilde i utdataressursen telt som ett sekund (1/60 av ett minutt).

 • Du belastes basert på antallet minutter med faktisk bruk av mediereserverte enheter. Her følger et mer detaljert eksempel. Tenk deg at Joe hadde null mediereserverte enheter i utgangspunktet, og at han kl. 10.00 den dagen angir at kontoen skal bruke to S1-enheter. Flere videoer ankommer på ettermiddagen, så Joe endrer kontoen til å bruke fire S3-enheter kl. 13.15. Alle videoene hans behandles innen kl. 16.00, og Joe slår da av de mediereserverte enhetene i kontoen sin (setter antall enheter til null). Bruken utregnes på følgende måte.

  • S1-mediereserverte enheter: 2 enheter x 3,25 timer (10 AM til 1:15 PM) x $- per time = $-
  • S3-mediereserverte enheter: 4 enheter x 2,75 timer (1:15 AM til 4 PM) x $- per time = $-

  Joes totale kostnader for bruk av mediereserverte enheter den dagen vil dermed være $- + $- = $-

  I motsetning til mediereserverte enheter belastes strømmeenheter basert på det høyeste antallet strømmeenheter som klargjøres hver dag (høyvannsmerke).

 • Nei, belastningene for mediereserverte enheter fordeles per minutt. Belastningene for strømmingsenheter fordeles per time. Hvis det er bruk i løpet av en time, blir strømmingsenheten fakturert for hele timen. Prøv nettkalkulatoren vår for å se hvor mye et kodings- eller strømmeprosjekt kommer til å koste.

 • En strømmeenhet inneholder et dedikert sett med ressurser for strømming av innhold, og hver enhet øker den garanterte båndbreddegjennomstrømmingen med opptil 200 Mbps.

 • Ja, du kan kjøpe flere strømmeenheter for strømming av innhold.

 • Du belastes basert på det høyeste antallet strømmingsenheter som klargjøres hver time. Hvis du gjør endringen kl. 15:30, blir du i dette eksemplet belastet for to enheter frem til kl. 15:00 samme dag, og for fire enheter fra kl. 15:00.

 • Det avhenger av gjeldende tilstand for et direktesendt arrangement. Mulige verdier kan være:

  • Stoppet. Dette er starttilstanden til det direktesendte arrangementet etter at det er opprettet. I denne tilstanden kan egenskapene til det direktesendte arrangementet oppdateres, men strømming er ikke tillatt.
  • Starter. Det direktesendte arrangementet startes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden. Hvis det oppstår en feil, går det direktesendte arrangementet tilbake til stoppet tilstand.
  • Kjører. Det direktesendte arrangementet er i stand til å behandle direktestrømming.
  • Stopper. Det direktesendte arrangementet stoppes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden.
  • Sletter. Det direktesendte arrangementet slettes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden.

  Følgende tabell viser hvordan tilstander tilordnes faktureringsmodusen.

  Tilstand for direktesendt arrangement Fakturert?
  Start Nei (midlertidig tilstand)
  Kjører Ja
  Stopper Nei (midlertidig tilstand)
  Stoppet Nei
 • Scenario: Stella ønsker å strømme et totimers sportsarrangement, og skal bruke et direktesendt arrangement med Standard Live Encoding

  1. Stella konfigurerer det direktesendte arrangementet og starter det 20 minutter før arrangementet begynner. Det direktesendte arrangementet er i oppstartstilstand i fem minutter.
   • Stella blir ikke fakturert for denne tiden
  2. Når det direktesendte arrangementet er startet, går det over i kjørende tilstand og er klar til å motta en strøm. Det direktesendte arrangementet er i kjøretilstand i 15 minutter.
   • Stella blir fakturert for denne perioden
  3. Strømmingen av arrangementet starter i tide og varer i to timer eller 120 minutter.
   • Stella blir fakturert for denne perioden
  4. Stella stopper videofeeden men stopper ikke det direktesendte arrangementet. Hun etterlater det direktesendte arrangementet i denne modusen i fem minutter.
   • Stella blir fakturert for denne perioden
  5. Stella strømmer deretter et oppfølgingsprogram etter en kamp i 30 minutter.
   • Stella blir fakturert for denne perioden
  6. Når programmet etter kampen er slutt, stopper Stella det direktesendte arrangementet umiddelbart og sletter det.
   • Stella blir ikke fakturert for denne tiden

  Det direktesendte arrangementet kjørte i totalt 170 minutter (15 minutter uten strømming før arrangementet + 120 minutter under arrangementet + 5 minutter uten strømming etter arrangementet + 30 minutter under programmet etter kampen). Kostnaden er:

  170 minutter x ~$- = ~$-

 • Begge kantene til inngangsvideoen må passe innenfor den støttede inngangsoppløsningen til hver måler. En video på 600 x 481 overskrider for eksempel den maksimale oppløsningen på 640 x 480 til S1 fordi begge kantene er større enn 480. Den blir derfor underlagt S2-måling.

 • Nei, du kan bruke Standard Live Encoding i dette tilfellet. Det er resultatet av høyde og bredde som må være på eller under 1280 x 720. Du blir bare fakturert til Standard Live Encoding-priser.
 • Du belastes alt etter type direktesendt arrangement du bruker. I dette tilfellet bør du velge Standard Live Encoding og bli fakturert til Standard Live Encoding-priser, selv om utdatavideoen ikke er 1280 x 720.

  Merk at hvis du velger å konfigurere det direktesendte arrangementet til å bruke Premium Live Encoding, vil du også bli fakturert til den prisen.

 • Du blir fakturert for direkte transkripsjon når du aktiverer denne funksjonen mens du bruker et direktesendt arrangement til å strømme for eksempel et webinar. Kontoen din blir fakturert for tidsrommet der det direktesendte arrangementet er i en kjørende tilstand. Mulige verdier for tilstanden til et direktesendt arrangement omfatter blant annet:

  • Stoppet. Dette er starttilstanden til det direktesendte arrangementet etter at det er opprettet. I denne tilstanden kan egenskapene til det direktesendte arrangementet oppdateres, men strømming er ikke tillatt.
  • Start. Det direktesendte arrangementet startes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden. Hvis det oppstår en feil, går det direktesendte arrangementet tilbake til stoppet tilstand.
  • Kjører. Det direktesendte arrangementet er i stand til å behandle direktestrømming.
  • Stopper. Det direktesendte arrangementet stoppes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden.
  • Sletter. Det direktesendte arrangementet slettes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden.

  Følgende tabell viser hvordan tilstander tilordnes faktureringsmodusen.

  Tilstand for direktesendt arrangement Fakturert?
  Start Nei (midlertidig tilstand)
  Kjører Ja
  Stopper Nei (midlertidig tilstand)
  Stoppet Nei
 • Scenario: Stella ønsker å strømme et totimers webinar og skal bruke et direktesendt arrangement med Standard Live Encoding med direkte transkripsjon aktivert.

  1. Stella konfigurerer det direktesendte arrangementet og starter det 20 minutter før arrangementet begynner. Det direktesendte arrangementet er i oppstartstilstand i fem minutter.
   • Stella blir ikke fakturert for denne tiden
  2. Når det direktesendte arrangementet er startet, går det over i kjørende tilstand og er klar til å motta en strøm. Det direktesendte arrangementet er i kjøretilstand i 15 minutter.
   • Stella faktureres for denne perioden, for Standard Live Encoding og for direkte transkripsjon. Hun blir fakturert uansett om lydfeeden har noen talte ord i denne perioden eller ikke.
  3. Strømmingen av arrangementet starter i tide og varer i to timer eller 120 minutter.
   • Stella blir fakturert for denne perioden, både for Standard Live Encoding og for direkte transkripsjon
  4. Stella stopper videofeeden men stopper ikke det direktesendte arrangementet. Hun etterlater det direktesendte arrangementet i denne modusen i fem minutter.
   • Stella faktureres for denne perioden, for Standard Live Encoding og for direkte transkripsjon
  5. Stella strømmer deretter en spørsmål og svar-økt i 30 minutter.
   • Stella blir fakturert for denne perioden, både for Standard Live Encoding og for direkte transkripsjon
  6. Etter spørsmål og svar-økten stopper Stella det direktesendte arrangementet umiddelbart og sletter det.
   • Stella blir ikke fakturert for denne tiden

  Det direktesendte arrangementet kjørte i totalt 170 minutter (15 minutter uten strømming før arrangementet + 120 minutter under arrangementet + 5 minutter uten strømming etter arrangementet + 30 minutter under spørsmål og svar). Kostnaden er: 170 minutter x ~$- = ~$- (170 minutter x (pris for Standard Live Encoding + pris for direkte transkripsjon)

 • Si at et stort sykehus har 15 IP-kameraer som dekker forskjellige områder. La oss anta at hvert kamera kjører med 1 Mbps i gjennomsnitt, til alle døgnets tider, og genererer ca. 10,5 GB video per dag. Dataene innlemmes i Live Video Analytics på IoT Edge og lagret i Azure Blob Storage i skyen i en 7-dagers periode, med en daglig sletting av innhold som er eldre enn 30 dager. Kundeprogrammet viser ca. 120 timer (7 200 minutter, 52,5 GB) med video per dag. De månedlige kostnadene (beregnet basert på 30 dager per måned) blir beregnet som følger:

  Månedlige priser og volumer

  • Live Video Analytics per videostrømpris: $- per dag (beregnet til $- per minutt).
  • Azure Blob Storage-priser: $- per GB per måned.
  • Standard endepunkt for strømming (600 Mbps) priser: ca. $-/dag ($-/måned)
  • Hvert kamera genererer ca. 10,5 GB videodata per dag; til sammen 158,2 GB per dag.

  Månedlige avgifter:

  • Kostnad for Live Video Analytics på IoT Edge: $-
  • Kostnad for å aktivere videostrømming til apper: $-
  • Kostnad for videolagring: $-

  Totalt per måned: $- ($- per kamera per måned)

  Obs! Du blir belastet for standard dataoverføringskostnader når du henter data fra videostrømmene dine til mål på Internett utenfor Azure.

 • Si at en stor forhandler har 1 000 butikker med fem kameraer per butikk (5 000 kameraer). I hver butikk tar fire av fem kameraer opp video med bevegelse med en 7-dagers oppbevaringspolicy, mens ett av dem arkiverer hele døgnet i arkiver som har en 3-dagers oppbevaringspolicy. Hvert kamera med bevegelsessensor sender bare de bevegelsesbaserte klippene til Live Video Analytics på IoT Edge. Behandlingen starter når bevegelsesbildene kommer, og stopper når bevegelsen avsluttes. La oss anta at hver kamerastrøm har gjennomsnittlig 20 minutter med video per dag. Ved 1Mbps genererer hvert slikt kamera 150 MB videodata per dag, og en slik video lagres i Azure Blob Storage i én uke. For kameraer med kontinuerlig arkivering døgnet rundt genererer hvert kamera 10,5 GB videodata per dag. Disse videoene lagres i Azure Blob Storage i tre dager. La oss anta at bare 100 brukere spiller av den lagrede videoen med den tilhørende appen, og at de ser 33,33 timer (2000 minutter, 14,65 GB) video per dag. (Beregningene tar utgangspunkt i 30 dager per måned.)

  Månedlige priser og volumer:

  • Live Video Analytics per videostrømpris: $- per dag (beregnet til $- per minutt)
  • Azure Blob Storage-priser: $- per GB per måned.
  • Standard endepunkt for strømming (600 Mbps) priser: ca. $-/dag ($-/måned)
  • Hvert arkivkamera som tar opp hele døgnet genererer ca. 10,5 GB videodata per dag, for totalt 10,500 GB per dag. (1,000 kameraer)
  • Hvert bevegelsesaktivert kamera genererer ca. 150 MB videodata per dag; til sammen 4,395 GB per dag. (4,000 kameraer)

  Månedlige kostnader for kameraer med bevegelsessensor:

  • Kostnad for Live Video Analytics på IoT Edge: $-
  • Kostnad for å aktivere videostrømming til apper: $-
  • Kostnad for videolagring: $-

  Månedlige kostnader for kontinuerlige arkivkameraer:

  • Kostnad for Live Video Analytics på IoT Edge: $-
  • Kostnad for videolagring: $-

  Totalt per måned: $- ($- per kamera per måned)

  Obs! Du blir belastet for standard dataoverføringskostnader når du henter data fra videostrømmene dine til mål på Internett utenfor Azure.

 • Si at en kommersiell sikkerhetssystemleverandør har 1 000 kameraer (gamle kameraer uten mulighet for bevegelsessensor) og ser etter inntrengere med våpen i lokalene. La oss anta at hvert kamera kjører med 1 Mbps i gjennomsnitt, til alle døgnets tider. Live Video Analytics på IoT Edge kan oppdage bevegelse og sende relevante bilder til kunstig intelligens-kantmodulen for persondeteksjon-pluss-våpendeteksjon for analyse.

  La oss anta at kamerastrømmen bare har bevegelse i 20 minutter per dag. Ved 1Mbps genererer hvert slikt kamera 150 MB videodata per dag, og slik video lagres i Azure Blob Storage i en tre dagers periode. La oss også anta at ti brukere spiller av den lagrede videoen på den tilhørende appen, og ser på 33,33 timer (200 minutter, 14,65 GB) med video per dag. (Beregningene tar utgangspunkt i 30 dager per måned.)

  Månedlige priser og volumer:

  • Live Video Analytics per videostrømpris: $- per dag (beregnet til $- per minutt).
  • Azure Blob Storage-priser: $- per GB per måned.
  • Standard endepunkt for strømming (600 Mbps) priser: ca. $-/dag ($-/måned)
  • Hvert arkivkamera som tar opp hele døgnet genererer ca. 10,5 GB videodata per dag, for totalt 105,000 GB per dag. (10,000 kameraer)
  • Hvert kamera kjører hele dagen, men bevegelsessensoren i Live Video Analytics genererer og analyserer bare ca. 150 MB videodata per dag, for totalt 146,5 GB per dag (1,000 kameraer)

  Månedlige avgifter:

  • Kostnad for Live Video Analytics på IoT Edge: $-
  • Kostnad for å aktivere videostrømming til apper: $-
  • Kostnad for videolagring: $-
  • Kostnad for å kjøre kunstig intelligens-modeller: $2000

  Totalt per måned: $- ($- per kamera per måned)

  Obs! Du blir belastet for standard dataoverføringskostnader når du henter data fra videostrømmene dine til mål på Internett utenfor Azure.

 • Hvis du for eksempel analyserer lyd med grunnleggende lydanalyse og laster opp én time med innhold, blir den samlede prisen (medietranskripsjon + teksting) per time = $-. Du blir fakturert for $- totalt, men dette blir rapportert under to ulike navn, $- for medietranskripsjon og $- for teksting.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Media Services

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Kod opptil 100 GB video.