Gå til hovedinnhold

Priser på Media Services

Kod, oppbevar og spill av skalert video og lyd

Med Azure Media Services kan du levere alle medier, på så å si alle enheter, til hvor som helst i verden ved hjelp av skyen. Samlingen av tjenester tilbyr koding, strømming direkte eller på forespørsel, innholdsbeskyttelse og indeksering for video- og lydinnhold.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. De faktiske prisene kan variere avhengig av avtaletypen, som er angitt med Microsoft, kjøpsdatoen og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar, og konverteres ved hjelp av London-spotkurser registrert to virkedager før den siste virkedagen i utgangen av forrige måned. Hvis de to virkedagene før slutten av måneden faller på en helligdag i de største markedene, er prissettingsdagen vanligvis dagen umiddelbart før de to virkedagene. Denne satsen gjelder for alle transaksjoner i løpet av den kommende måneden. Logg på priskalkulatoren for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser, eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Merk: Video Indexer er flyttet fra Azure Media Services til Azure AI Services. For å lese mer kan du besøke produktsiden for Azure Video Indexer.

Audio Analytics

Trekk ut fra lyd- og videofilene dine i én jobb ved hjelp av kunstig intelligens for videoteknologier.

Lydanalyse er tilgjengelig i to bunter med funksjoner til ulike priser. Standardforhåndsinnstillingen for Audio Analyzer inneholder et mer omfattende utvalg metadata og bruker et forhåndsdefinert utvalg lydanalysemodeller basert på kunstig intelligens, blant annet taletranskripsjon, talerindeksering, talesentimentanalyse og nøkkelord samt formatert teksting for hørselshemmede eller formaterte undertekster. Den grunnleggende forhåndsinnstillingen for Audio Analyzer er et rimelig alternativ som gjør det mulig å trekke ut bare taletranskripsjon og formatere teksting for hørselshemmede og undertekster. Med grunnleggende Audio Analyzer får du to separate målere på fakturaen, inkludert en linje for transkripsjon og en egen linje for formatering av teksting for hørselshemmede og undertekster.

Ikke tilgjengelig Lydanalyse2 Grunnleggende lydanalyse1, 2
Pris per inndataminutt $- $-

1Avrundet til nærmeste sekund med et minimum på 15 sekunder.

2Ved bruk av standard og grunnleggende lydanalysemoduser i datasentre som ikke har et lokalt tale til tekst-endepunkt, tilkommer det ytterligere kostnader for nettverksdataoverføring i området. Følgende områder har for øyeblikket ikke et lokalt taleendepunkt og krever dataoverføring til nærmeste endepunkt i området: Australia, sørøst, Canada, øst, Frankrike, sør, Tyskland, vest-sentralt, Tyskland, nord, India, sør, India, vest, Korea, sør, Sør-Afrika, nord, Sør-Afrika, vest, De forente arabiske emirater, sentralt, Storbritannia, vest, Kina, øst, Kina, nord, Kina, nord 2 og US Gov Texas. Listen over områder kan bli endret når nye taleendepunkter blir aktivert.

Koding av video på forespørsel

Standard-koderen transkoder video- og lydinndatafiler til utdataformater som er egnet for avspilling på ulike enheter, blant annet smarttelefoner, nettbrett, PC-er, spillkonsoller og TV-er. Se dokumentasjon om standardkoderen hvis du vil ha detaljer om støttede inn- og utdataformater, kodeker og innstillinger.

Standard-koder1 $- per utdataminutt

1Media Services fakturerer ikke for kansellerte eller defekte jobber. For eksempel faktureres ikke en jobb som har nådd 50 % fremgang og blir kansellert, med 50 % av jobbminuttene. Du belastes bare for utførte jobber.

Obs! Kunder med Microsoft Foretaksavtale må kontakte sin Microsoft-kontoansvarlige for å få informasjon om priser.

Den behovsbaserte prisen for H.264 Basic-kodeken gjelder for alle bildefrekvenser for H.264-utdata for hastighetsprofilkompleksiteten. Se H.264-fanen for priser på både balanserte og kvalitetsprofilkompleksiteter.

H.264 Basic-modusprising (per utdataminutt)

Oppløsning Pris
SD $-
HD $-
4000 $-

H.264 Basic-modusmultiplikatorer

SD 0,5 10 minutter med utdata i SD teller som 5 minutte
HD 1 10 minutter med utdata i HD teller som 10 minutter
4000 2 10 minutter med utdata i 4K teller som 20 minutter
Merk: H.264 Basic-priser gjelder ikke for forhåndsinnstillingen Innholdsavhengig koding. Innholdsavhengig koding prises i henhold til de vanlige H.264-prisene

H.264

H.264-priser (per utdataminutt)

Oppløsning Pris
SD $-
HD $-
4000 $-

Priser for lydtillegg (per utdataminutt)

Lyd-AAC $-

H.264-multiplikatorer

SD 1 10 minutter med utdata for SD teller som 10 minutter
HD 2 10 minutter med utdata for HD teller som 20 minutter
4000 4 10 minutter med utdata for 4000 teller som 40 minutter
AAC 0,25 4 minutter med utdata for lyd teller som 1 minutter

Priseksempel: Du har en QuickTime-video med en oppløsning på 1920 x 1080 piksler og 20 minutters varighet som du koder til en MP4-utdatafil med samme lengde, videooppløsning på 1920 x 1080 piksler og ett lydspor. Den effektive multiplikatoren blir 2 (for HD) pluss 0,25 (for lyd), noe som totalt gir en multiplikator på 2,25. Du faktureres for totalt (20 minutter x 2,25) = 45,00 utdataminutter. Hvis du brukte Media Encoder Standard for denne kodingen, blir kostnadene (45,00 utdataminutter x $- / utdataminutt) = $-.

Se vanlige spørsmål hvis du vil ha flere eksempler.

HEVC

HEVC-priser (per utdataminutt)

Hastighet Balansert Kvalitet
< = 30 bilder/sek > = 30 bilder/sek og < = 60 bilder/sek > = 60 bilder/sek og < = 120 bilder/sek < = 30 bilder/sek > = 30 bilder/sek og < = 60 bilder/sek > = 60 bilder/sek og < = 120 bilder/sek < = 30 bilder/sek > = 30 bilder/sek og < = 60 bilder/sek > = 60 bilder/sek og < = 120 bilder/sek
SD $- $- $- $- $- $- $- $- $-
HD $- $- $- $- $- $- $- $- $-
4000 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
8000 $- $- $- $- $- $- $- $- $-

HEVC-multiplikatorer

SD 1 10 minutter med utdata for SD teller som 10 minutter
HD 2 10 minutter med utdata for HD teller som 20 minutter
4000 4 10 minutter med utdata for 4000 teller som 40 minutter
8000 8 10 minutter med utdata for 8000 teller som 80 minutter
&lt; = 30 bilder/sek 1 10 minutter med utdata for < = 30 bilder/sek teller som 10 minutter
> = 30 bilder/sek og &lt; = 60 bilder/sek 1,25 10 minutter med utdata for > 30 og < = 60 bilder/sek teller som 12,5 minutter
> = 60 bilder/sek og &lt; = 120 bilder/sek 1,5 10 minutter med utdata for > 60 og < = 120 bilder/sek teller som 15 minutter
Hastighet 0,5 10 minutter med utdata for hurtigprofil teller som 5 minutter
Balansert 1 10 minutter med utdata for balansert profil teller som 10 minutter
Kvalitet 2 10 minutter med utdata for kvalitetsprofil teller som 20 minutter
HEVC-kodek 4/1,5 (2,67) 10 minutter med utdata for HEVC-kodek teller som 26,7 minutter
Lyd-AAC 0,25 4 minutter med utdata for lyd teller som 1 minutter

Lydtillegg (per utdataminutt)

Lyd-AAC $-

Priseksempler

SPM: Hvordan beregner jeg de totale kostnadene basert på kodermultiplikatorene?
Svar: Hvis du vil beregne prisen per minutt må du ta alle multiplikatorverdiene til kodingsforhåndsinnstillingen og områdets basispris (oppløsning x bilder/sek x forhåndsinnstilling x HEVC-kodek x områdets basispris x minutter). Jeg vil som et eksempel kode 10 minutter med video ved hjelp av HEVC-kodek med HD-oppløsning med 30 bilder per sekund (bilder/sek), ved hjelp av den hastighetsoptimaliserte forhåndsinnstillingen: HD = 2, 30 bilder/sek = 1, hastighet = 0,5, HEVC = 2,67, minutter = 10 og en basispris = $-. Formelen er: 2 x 1 x 0,5 x 2,67 x 10 x $- = $- for 10 minutter med HEVC-koding.

SPM: Hvordan beregner jeg alle brukte multiplikatorer når jeg bruker flere utdata?
Svar: Du må beregne multiplikatorverdien per utdata basert på eksempelet over. Til slutt legger du til alle multiplikatorer og multipliserer med basisprisen per minutt i området der du planlegger å kjøre jobben.

Se vanlige spørsmål hvis du vil ha flere eksempler.

Oppløsningsterskler3

SD er utdata med oppløsning lavere enn 720.

HD er utdata for oppløsning høyere enn 720, lavere enn eller lik 1080.

4000 er utdata for oppløsning høyere enn 1080, lavere enn eller lik 2304.

8000 er utdata for oppløsning høyere enn 2304, opp til og med 4608.

3Oppløsningsterskler baseres på resultatet av bredde x høyde. Vi skiller for øyeblikket ikke mellom liggende og stående retning.

Tilleggsgebyrer

Avgifter for lagring og dataoverføring kan også påløpe. Standard Azure-priser gjelder for disse.

Direktesendte arrangementer

Direktesendte arrangementer (også kjent som Kanaler i eldre API-er) lar deg strømme innhold til publikum nesten i sanntid. Direktesendte arrangementer brukes sammen med strømmeendepunkter (opprinnelige) til å levere tjenester for direkteavspilling. Du finner mer informasjon om strømmepriser i delen om strømming på denne siden. Mulighetene dine for direktesendte arrangementer er følgende.

Type Live Encoding Basic passering Utpassering Standard Live Encoding Premium Live Encoding
Inndata for direktearrangement Støtter kombinerte inndata på opptil 5 Mbps, individuelle bithastigheter som ikke overskrider 4 Mbps. Ingen begrensning av bildefrekvens for video. Støtter kombinerte inndata på opptil 60 Mbps, individuelle bithastigheter som ikke overskrider 20 Mbps. Ingen begrensning av bildefrekvens for video. Støtter inndata med enkel bithastighet. Individuell inndatabåndbredde kan ikke overskride 20 Mbps. Bildefrekvens for video kan ikke overskride 60 bilder/sekund. Støtter inndata med enkel bithastighet. Individuell inndatabåndbredde kan ikke overskride 20 Mbps. Bildefrekvens for video kan ikke overskride 60 bilder/sekund.
Utdataflyt Samme som inndataflyt Samme som inndataflyt Opptil 720p ved en bildefrekvens på 30 per sekund Opptil 1080p ved en bildefrekvens på 30 per sekund
Flere bithastigheter for utdata Bare hvis inndata er innhold med flere bithastigheter Bare hvis inndata er innhold med flere bithastigheter Ja Ja
Transkripsjoner i sanntid Ikke tilgjengelig Tilgjengelig med ekstra kostnader Tilgjengelig med ekstra kostnader Tilgjengelig med ekstra kostnader
Pris ved kjøring $- per minutt ($- per time) $- per minutt ($- per time) $- per minutt ($- per time) $- per minutt ($- per time)
Pris ved ventemodus $- per minutt ($- per time) $- per minutt ($- per time) $- per minutt ($- per time) $- per minutt ($- per time)

Fakturering for alle typer direktesendte arrangementer er basert på hvor lenge de er i kjøre- eller ventemodus, uavhengig av om video strømmes gjennom tjenesten eller ikke. Hvis du vil ha mer informasjon om typer direktesendte arrangementer og fakturering, kan du se gjennom de vanlige spørsmålene nedenfor.

Avgifter for lagring og dataoverføring kan også påløpe. Standard Azure-priser gjelder for disse.

Transkripsjoner i sanntidFORHÅNDSVERSJON

Direkte transkripsjon er utformet for å fungere sammen med arbeidsbelastninger for direktestrømming, som en tilleggsfunksjon når du bruker Live Events-passering eller Standard/Premium Live Encoder-direktesendte arrangementer. Fakturering er basert på hvor lenge det direktesendte arrangementet kjører, uansett om video strømmes gjennom tjenesten eller ikke. Hvis du vil ha mer informasjon om direkte transkripsjon og fakturering, kan du se vanlige spørsmål nedenfor. Denne prøvefunksjonen er bare tilgjengelig i bestemte områder. Se dokumentasjon for detaljer.

Forekomst Pris
Transkripsjoner i sanntid $- per minutt ($- per time)

Strømming

Lever videostrømmer på forespørsel eller direktesendt til kunder – skalerbart og i flere formater. Standard og Premium strømmetjenester leverer innhold direkte til et program for medieavspilling eller til et innholdsleveringsnettverk for videre distribusjon.

Media Services-kunder velger enten et standard endepunkt eller én eller flere Premium strømmeenheter, alt etter hva de har behov for. Standard endepunkt for strømming passer for de fleste typer strømminger. Det inkluderer de samme funksjonene som Premium strømmeenheter og skalerer utgående båndbredde automatisk. Premium strømmeenheter passer for avanserte bruksområder, med dedikert, skalerbar båndbreddekapasitet. Premium strømmeenheter bruker «stakk», noe som betyr at hver enhet som aktiveres, kan levere ekstra båndbreddekapasitet til programmet. Standard endepunkt for strømmingen bruker ikke stakk. I stedet skaleres båndbredden automatisk basert på kravene til båndbredde. Se mer informasjon.

Strømming faktureres som en kombinasjon av strømmetjenester og mengden data som overføres. Når Azure Content Delivery Network er aktivert via Media Services-portalen eller API-en for et endepunkt for strømming, gjelder standard Content Delivery Network-priser for alle data som overføres. Når Azure Content Delivery Network ikke er aktivert for et strømmeendepunkt, belastes dataoverføring med dataoverføringspriser.

Strømmeenheter

Azure Streaming Endpoint Premium strømmeenheter
Pris (testversjon)2 $- per dag ($- per måned1) I/T
Pris (per enhet) I/T $- per dag ($- per måned1)
Bandwidth Opp til 600 Mbps fra endepunkt for strømming, og skaleres med Content Delivery Network Opp til 200 Mbps per enhet

1Faktureringen fordeles per time. 31-dagers faktureringsmåned brukes til prisberegningen.

2Testpriser kan endres basert på generell tilgjengelighet.

Innholdsbeskyttelse

Sikre ressursene dine med PlayReady Digital Rights Management (DRM), Widevine Modular-lisenslevering, Apple FairPlay Streaming eller Advanced Encryption Standard-kryptering (AES-kryptering) med slettenøkkel. Prisene er basert på antallet lisenser eller nøkler utstedt av tjenesten.

PlayReady

PlayReady
Pris $- per 100 lisenser

Widevine

Widevine
Pris $- per 100 lisenser

AES-nøkler (Advanced Encryption Standard)

AES-nøkler
Pris $- per 100 nøkler

Avgifter for lagring og dataoverføring kan også påløpe. Standard Azure-priser gjelder for disse.

FairPlay

FairPlay
Pris $- per 100 lisenser

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-priser. Forstå prisingen for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et egendefinert forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Media Services

Les mer om Media Services funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for Media Services.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Media Services ressurser.

 • Mediereserverte enheter ble tidligere brukt til å kontrollere samtidighet og ytelse for koding. Du trenger ikke lenger å angi mediereserverte enheter, siden systemet automatisk skalerer opp og ned basert på belastning for både V3- og V2-kontoer. Selv om det tidligere var belastninger for mediereserverte enheter, er det fra 17. april 2021 ikke lenger noen belastninger for kontoer som har konfigurasjon for mediereserverte enheter.

 • Nei, blir du bare belastet basert på utdataminutter. Se eksemplet nedenfor for mer informasjon.

 • Nei, du blir ikke bli belastet dersom en kodejobb feiler.
 • Eksempel 1 – Joe har 30 kodingsjobber som han bruker Media Encoder Standard for (det vil si at standard koderhastighet gjelder). Hver jobb oppretter 10 utdataminutter (totalt 300 utdataminutter).

  • Utdataminutter (standard koder): 300 x $- per minutt = $-

  Eksempel 2 – Joe har en totimers film med oppløsning på 1920 x 1080, som han koder med Media Encoder Standard ved hjelp av standardinnstillingen \"H264 Multiple Bitrate 1080p\", slik at han kan strømme filmen til iOS- og Android-enheter. Forhåndsinnstillingen for koding produserer 3 HD-utdatavideoer, 5 SD-utdatavideoer og 1 lydspor. Den totale multiplikatoren for denne kodingsoppgaven vil være (3 x 2 + 5 + 0,25) = 11,25. Totalt antall utdataminutter vil derfor være 11,25 x 2 x 60 = 1350. Den totale kostnaden vil være 1350 x $- per minutt = $-.

 • Hvis du oppretter miniatyrbilder som en del av en vanlig kodejobb, som i eksempelet som vises her, finnes det ingen ekstragebyr for å opprette miniatyrbildene. Hvis du imidlertid sender inn en kodingsoppgave som bare genererer miniatyrbilder (dvs. resultatet har ingen video eller lyd), blir hvert bilde i utdataressursen telt som ett sekund (1/60 av ett minutt).

 • Nei, belastningene for strømmingsenheter fordeles per time. Hvis det er bruk i løpet av en time, blir strømmingsenheten fakturert for hele timen. Prøv nettkalkulatoren vår for å se hvor mye et strømmeprosjekt kommer til å koste.

 • En strømmeenhet inneholder et dedikert sett med ressurser for strømming av innhold, og hver enhet øker den garanterte båndbreddegjennomstrømmingen med opptil 200 Mbps.

 • Ja, du kan kjøpe flere strømmeenheter for strømming av innhold.

 • Du belastes basert på det høyeste antallet strømmingsenheter som klargjøres hver time. Hvis du gjør endringen kl. 15:30, blir du i dette eksemplet belastet for to enheter frem til kl. 15:00 samme dag, og for fire enheter fra kl. 15:00.

 • Det avhenger av gjeldende tilstand for et direktesendt arrangement. Mulige verdier kan være:

  • Stoppet. Dette er starttilstanden til det direktesendte arrangementet etter at det er opprettet. I denne tilstanden kan egenskapene til det direktesendte arrangementet oppdateres, men strømming er ikke tillatt.
  • Starter. Det direktesendte arrangementet startes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden. Hvis det oppstår en feil, går det direktesendte arrangementet tilbake til stoppet tilstand.
  • Kjører. Det direktesendte arrangementet er i stand til å behandle direktestrømming.
  • Stopper. Det direktesendte arrangementet stoppes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden.
  • Sletter. Det direktesendte arrangementet slettes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden.
  • Tildeler. Tildelingshandlingen ble kalt opp under det direktesendte arrangementet, og ressursene klargjøres for dette direktesendte arrangementet. Når denne operasjonen er fullført, går det direktesendte arrangementet tilbake til ventemodus.
  • Ventemodus. Livehendelsesressursene er klargjort og klare til å starte. Fakturering skjer i denne tilstanden. De fleste egenskapene kan fremdeles oppdateres, men inntak eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden.

  Følgende tabell viser hvordan tilstander tilordnes faktureringsmodusen.

  Tilstand for direktesendt arrangement Fakturert?
  Start Nei (midlertidig tilstand)
  Kjører Ja
  Stopper Nei (midlertidig tilstand)
  Stoppet Nei
  Tildeler Nei (midlertidig tilstand)
  Ventemodus Ja
 • Scenario: Stella ønsker å strømme et totimers sportsarrangement, og skal bruke et direktesendt arrangement med Standard Live Encoding

  1. Stella konfigurerer det direktesendte arrangementet og starter det 20 minutter før arrangementet begynner. Det direktesendte arrangementet er i oppstartstilstand i fem minutter.
   • Stella blir ikke fakturert for denne tiden
  2. Når det direktesendte arrangementet er startet, går det over i kjørende tilstand og er klar til å motta en strøm. Det direktesendte arrangementet er i kjøretilstand i 15 minutter.
   • Stella blir fakturert for denne perioden
  3. Strømmingen av arrangementet starter i tide og varer i to timer eller 120 minutter.
   • Stella blir fakturert for denne perioden
  4. Stella stopper videofeeden men stopper ikke det direktesendte arrangementet. Hun etterlater det direktesendte arrangementet i denne modusen i fem minutter.
   • Stella blir fakturert for denne perioden
  5. Stella strømmer deretter et oppfølgingsprogram etter en kamp i 30 minutter.
   • Stella blir fakturert for denne perioden
  6. Når programmet etter kampen er slutt, stopper Stella det direktesendte arrangementet umiddelbart og sletter det.
   • Stella blir ikke fakturert for denne tiden

  Det direktesendte arrangementet kjørte i totalt 170 minutter (15 minutter uten strømming før arrangementet + 120 minutter under arrangementet + 5 minutter uten strømming etter arrangementet + 30 minutter under programmet etter kampen). Kostnaden er:

  170 minutter x ~$- = ~$-

 • Begge kantene til inngangsvideoen må passe innenfor den støttede inngangsoppløsningen til hver måler. En video på 600 x 481 overskrider for eksempel den maksimale oppløsningen på 640 x 480 til S1 fordi begge kantene er større enn 480. Den blir derfor underlagt S2-måling.

 • Nei, du kan bruke Standard Live Encoding i dette tilfellet. Det er resultatet av høyde og bredde som må være på eller under 1280 x 720. Du blir bare fakturert til Standard Live Encoding-priser.
 • Du belastes alt etter type direktesendt arrangement du bruker. I dette tilfellet bør du velge Standard Live Encoding og bli fakturert til Standard Live Encoding-priser, selv om utdatavideoen ikke er 1280 x 720.

  Merk at hvis du velger å konfigurere det direktesendte arrangementet til å bruke Premium Live Encoding, vil du også bli fakturert til den prisen.

 • Du blir fakturert for direkte transkripsjon når du aktiverer denne funksjonen mens du bruker et direktesendt arrangement til å strømme for eksempel et webinar. Kontoen din blir fakturert for tidsrommet der det direktesendte arrangementet er i en kjørende tilstand. Mulige verdier for tilstanden til et direktesendt arrangement omfatter blant annet:

  • Stoppet. Dette er starttilstanden til det direktesendte arrangementet etter at det er opprettet. I denne tilstanden kan egenskapene til det direktesendte arrangementet oppdateres, men strømming er ikke tillatt.
  • Start. Det direktesendte arrangementet startes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden. Hvis det oppstår en feil, går det direktesendte arrangementet tilbake til stoppet tilstand.
  • Kjører. Det direktesendte arrangementet er i stand til å behandle direktestrømming.
  • Stopper. Det direktesendte arrangementet stoppes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden.
  • Sletter. Det direktesendte arrangementet slettes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden.

  Følgende tabell viser hvordan tilstander tilordnes faktureringsmodusen.

  Tilstand for direktesendt arrangement Fakturert?
  Start Nei (midlertidig tilstand)
  Kjører Ja
  Stopper Nei (midlertidig tilstand)
  Stoppet Nei
 • Scenario: Stella ønsker å strømme et totimers webinar og skal bruke et direktesendt arrangement med Standard Live Encoding med direkte transkripsjon aktivert.

  1. Stella konfigurerer det direktesendte arrangementet og starter det 20 minutter før arrangementet begynner. Det direktesendte arrangementet er i oppstartstilstand i fem minutter.
   • Stella blir ikke fakturert for denne tiden
  2. Når det direktesendte arrangementet er startet, går det over i kjørende tilstand og er klar til å motta en strøm. Det direktesendte arrangementet er i kjøretilstand i 15 minutter.
   • Stella faktureres for denne perioden, for Standard Live Encoding og for direkte transkripsjon. Hun blir fakturert uansett om lydfeeden har noen talte ord i denne perioden eller ikke.
  3. Strømmingen av arrangementet starter i tide og varer i to timer eller 120 minutter.
   • Stella blir fakturert for denne perioden, både for Standard Live Encoding og for direkte transkripsjon
  4. Stella stopper videofeeden men stopper ikke det direktesendte arrangementet. Hun etterlater det direktesendte arrangementet i denne modusen i fem minutter.
   • Stella faktureres for denne perioden, for Standard Live Encoding og for direkte transkripsjon
  5. Stella strømmer deretter en spørsmål og svar-økt i 30 minutter.
   • Stella blir fakturert for denne perioden, både for Standard Live Encoding og for direkte transkripsjon
  6. Etter spørsmål og svar-økten stopper Stella det direktesendte arrangementet umiddelbart og sletter det.
   • Stella blir ikke fakturert for denne tiden

  Det direktesendte arrangementet kjørte i totalt 170 minutter (15 minutter uten strømming før arrangementet + 120 minutter under arrangementet + 5 minutter uten strømming etter arrangementet + 30 minutter under spørsmål og svar). Kostnaden er: 170 minutter x ~$- = ~$- (170 minutter x (pris for Standard Live Encoding + pris for direkte transkripsjon)

 • Hvis du for eksempel analyserer lyd med grunnleggende lydanalyse og laster opp én time med innhold, blir den samlede prisen (medietranskripsjon + teksting) per time = $-. Du blir fakturert for $- totalt, men dette blir rapportert under to ulike navn, $- for medietranskripsjon og $- for teksting.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?