Hopp over navigasjon

Administrerte disker

Vedvarende, sikret disklagring for virtuelle Azure-maskiner

Forenklet administrasjon

Spesifiser lagringstypen (premium eller standard) og størrelsen du trenger, Azure vil da opprette og administrere de administrerte diskene for deg.

Skalerbare distribusjoner av virtuelle maskiner

Opprett tusenvis av administrerte disker samtidig på få minutter i ett enkelt Azure-abonnement. Opprett opptil 1000 virtuelle maskiner i ett enkelt skaleringssett for å distribuere én stor klynge, for eksempel en Hadoop- eller DataSynapse-distribusjon i stor skala.

Sikrere

Bruk detaljerte tilgangskontroller på de administrerte diskene med Rollebasert tilgangskontroll for Azure. Gi bare tilgang til operasjonene som er nødvendige for å utføre jobben.

Svært robust og tilgjengelig

Replikerer dataene dine til tre ulike kopier samtidig. Hvis én kopi opplever problemer, kan to andre ta over for å bidra til å sikre dataene dine og ha høy toleranse mot feil.

Flere lagringsalternativer

Velg Premium SSD (solid state drive) administrerte disker for produksjons- og ytelsessensitive arbeidsbelastninger der lav forsinkelse og høy gjennomstrømming er viktig. Velg Standard SSD administrerte disker for lave IOP-arbeidsbelastninger som krever kontinuerlig ytelse og kostnadseffektiv utvikling og testing. Bruk Standard HDD (harddisker) administrerte disker for ikke-kritiske arbeidsbelastninger som krever mindre hyppig tilgang.

Enkel overføring

Overfør enkelt dine standard administrerte disker til premium administrerte disker, i tillegg til dine eksisterende virtuelle maskiner i Azure Resource Manager til administrerte disker med én enkel omstart. Planlegg enkelt å utføre overføringen i et eksisterende vedlikeholdsvindu som kan fullføres i løpet av noen få minutter.

Overfør til administrerte disker

Tidspunktsbasert sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopier de administrerte diskene som tidspunktsbaserte øyeblikksbilder. Opprett nye administrerte disker senere med øyeblikksbilder som eksisterer uavhengig av kildedisken.

Enkel administrasjon av tilpassede avbildninger

Opprett en administrert tilpasset avbildning fra den virtuelle harddisken eller fra aktive virtuelle maskiner. Bruk den tilpassede avbildningen til å opprette flere virtuelle maskiner eller flere store skaleringssett i samme område.

kryptering

Krypter dataene ved å bruke Azure Disk Encryption med kundeadministrerte eller Microsoft-administrerte nøkler.

Related products and services

Lagring

Varig, svært tilgjengelig og svært skalerbar skybasert lagring

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

Skaleringssett for Virtual Machine

Administrer og skaler opp til tusenvis av virtuelle Linux- og Windows-maskiner

Prøv administrert disklagring