IoT Hub

Koble til, overvåk og administrer milliarder av IoT-ressurser

Opprett toveis kommunikasjon med milliarder av IoT-enheter

Vær trygg på at Azure IoT Hub kobler til Tingenes Internett-ressursene dine på en enkel og sikker måte. Bruk enhet-til-sky-telemetridata for å forstå tilstanden til enhetene og ressursene dine, og vær klar til å handle når en IoT-enhet trenger tilsyn. I sky-til-enhet-meldinger kan du sende kommandoer og varslinger til tilkoblede enheter på en pålitelig måte og spore levering av meldinger med mottaksbekreftelse. Enhetsmeldinger sendes på en robust måte for å ta høyde for enheter som bare periodevis er tilkoblet.

Godkjenn på enhetsbasis for IoT-løsninger med bedre sikkerhet

Konfigurer individuelle identiteter og legitimasjon for hver tilkoblet enhet, og bidra til å bevare konfidensialiteten til både sky-til-enhet- og enhet-til-sky-meldinger. Fjern selektivt tilgangsrettigheter til spesifikke enheter for å beholde systemets integritet.

Registrer enheter i skala med tjenesten IoT Hub Device Provisioning

Akselerer IoT-distribusjonen ved å registrere og klargjøre enheter uten berøring på en sikker og skalerbar måte. Tjenesten IoT Hub Device Provisioning-støtter alle typer IoT-enheter som er kompatible med IoT Hub. Les mer.

Administrer IoT-enhetene dine i stor skala med enhetsbehandling

Med nye funksjoner for enhetsbehandling i IoT Hub kan administratorer eksternt vedlikeholde, oppdatere og administrere IoT-enheter i stor skala fra skyen. Spar tid og penger – du trenger ikke lenger utvikle og vedlikeholde en tilpasset løsning for enhetsbehandling eller bruke ressurser på reiser for å vedlikeholde globale ressurser.

La skyens kraft nå kantenheten din

Bruk Azure IoT Edge til å sette hybride sky- og kant-IoT-løsninger ut i livet. IoT Edge gir enkel orkestrering mellom kode og tjenester slik at de flyter sikkert mellom sky og kant, for å distribuere informasjon mellom en rekke enheter. Aktiver kunstig intelligens og avanserte analyser ved kanten, reduser kostnadene for IoT-løsninger, forenkle utviklingsarbeidet og bruk enheter frakoblet eller med periodisk tilkobling. Les mer.

Related products and services

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Machine Learning

Bygg, distribuer og administrer prediktive analyseløsninger på en enkel måte

Stream Analytics

Behandling av data i sanntidsstrømmer fra millioner av IoT-enheter

Kom i gang med IoT Hub