Azure IoT Hub

Koble til, overvåk og administrer milliarder av IoT-ressurser

Utvikle IoT-programmet ditt med Azure IoT Hub

Les om hvordan IoT Hub-funksjoner som enhetsadministrasjon og -klargjøring gjør deg i stand til å skalere til flere milliarder enheter ved hjelp av velkjente verktøy.

Opprett toveis kommunikasjon med milliarder av IoT-enheter

Bruk enhet-til-sky-telemetridata for å forstå tilstanden til enhetene dine og definer meldingsruter til andre Azure-tjenester uten å måtte skrive kode. I sky-til-enhet-meldinger kan du sende kommandoer og varslinger til tilkoblede enheter på en pålitelig måte og spore levering av meldinger med mottaksbekreftelse. Enhetsmeldinger sendes på en robust måte for å ta høyde for enheter som bare periodevis er tilkoblet.

Godkjenn på enhetsbasis for IoT-løsninger med bedre sikkerhet

Konfigurer individuelle identiteter og legitimasjon for hver tilkoblet enhet, og bidra til å bevare konfidensialiteten til både sky-til-enhet- og enhet-til-sky-meldinger. Fjern selektivt tilgangsrettigheter til spesifikke enheter for å beholde systemets integritet.

Automatiser IoT-enhetsklargjøring og -registrering for å få fart på IT-distribusjonen

Få fart på IoT-distribusjonen ved å registrere og klargjøre enheter uten berøring på en sikker og skalerbar måte. Tjenesten IoT Hub Device Provisioning-støtter alle typer IoT-enheter som er kompatible med IoT Hub.

Les dokumentasjonen

La skyens kraft nå kantenheten din

Bruk IoT Edge til å sette hybride sky- og kant-IoT-løsninger ut i livet. IoT Edge gir enkel orkestrering mellom kode og tjenester slik at de flyter sikkert mellom sky og kant, for å distribuere informasjon mellom en rekke enheter. Aktiver kunstig intelligens og avanserte analyser ved kanten, reduser kostnadene for IoT-løsninger, forenkle utviklingsarbeidet og bruk enheter frakoblet eller med periodisk tilkobling.

Utforsk IoT Edge

Kunder gjør de utroligste ting med Azure IoT-løsningakseleratorer

Tilknyttede løsninger

Azure IoT-oversikt

Opplev enkeltheten ved SaaS for IoT, uten behov for skyekspertise

Opprett fullstendig tilpassbare løsninger med maler for vanlige IoT-scenarioer

Koble til, overvåk og administrer milliarder av IoT-ressurser

Utvid skyintelligens og analyse til kantenheter

Få mer informasjon

Finn en partner for å hjelpe deg

Kom i gang med Azure IoT Hub