IoT Hub

Koble til, overvåk og administrer milliarder av IoT-ressurser

Opprett toveis kommunikasjon med milliarder av IoT-enheter

Vær trygg på at Azure IoT Hub kobler til Tingenes Internett-ressursene dine på en enkel og sikker måte. Bruk enhet-til-sky-telemetridata for å forstå tilstanden til enhetene og ressursene dine, og vær klar til å handle når en IoT-enhet trenger tilsyn. I sky-til-enhet-meldinger kan du sende kommandoer og varslinger til tilkoblede enheter på en pålitelig måte og spore levering av meldinger med mottaksbekreftelse. Enhetsmeldinger sendes på en robust måte for å ta høyde for enheter som bare periodevis er tilkoblet.

Godkjenn på enhetsbasis for IoT-løsninger med bedre sikkerhet

Konfigurer individuelle identiteter og legitimasjon for hver tilkoblet enhet, og bidra til å bevare konfidensialiteten til både sky-til-enhet- og enhet-til-sky-meldinger. Fjern selektivt tilgangsrettigheter til spesifikke enheter for å beholde systemets integritet.

Registrer enheter i skala med tjenesten IoT Hub Device Provisioning

Akselerer IoT-distribusjonen ved å registrere og klargjøre enheter uten berøring på en sikker og skalerbar måte. Tjenesten IoT Hub Device Provisioning-støtter alle typer IoT-enheter som er kompatible med IoT Hub. Les mer.

Administrer IoT-enhetene dine i stor skala med enhetsbehandling

Med nye funksjoner for enhetsbehandling i IoT Hub kan administratorer eksternt vedlikeholde, oppdatere og administrere IoT-enheter i stor skala fra skyen. Spar tid og penger – du trenger ikke lenger utvikle og vedlikeholde en tilpasset løsning for enhetsbehandling eller bruke ressurser på reiser for å vedlikeholde globale ressurser.

La skyens kraft nå kantenheten din

Bruk Azure IoT Edge til å sette hybride sky- og kant-IoT-løsninger ut i livet. IoT Edge gir enkel orkestrering mellom kode og tjenester slik at de flyter sikkert mellom sky og kant, for å distribuere informasjon mellom en rekke enheter. Aktiver kunstig intelligens og avanserte analyser ved kanten, reduser kostnadene for IoT-løsninger, forenkle utviklingsarbeidet og bruk enheter frakoblet eller med periodisk tilkobling. Les mer.

Related products and services

Funksjoner

Behandle hendelser med kode uten server

Machine Learning Studio

Bygg, distribuer og administrer prediktive analyseløsninger på en enkel måte

Stream Analytics

Behandling av data i sanntidsstrømmer fra millioner av IoT-enheter

Kom i gang med IoT Hub