Azure DDoS-beskyttelse

Beskytt Azure-ressursene dine mot DDoS-angrep (tjenestenektangrep)

Produktfunksjoner

  • Kontinuerlig overvåking og automatisk reduksjon av nettverksangrep
  • Adaptiv justering basert på plattforminnsikter i Azure
  • Beskyttelse på programnivå med Azure Application Gateway-brannmur for nettbaserte apper
  • Integrasjon med Azure Monitor for analyser og innsikter
  • Beskyttelse mot den uforutsette kostnaden ved et DDoS-angrep

DDoS-angrepsbeskyttelse med skaleringen og fleksibiliteten til Azure

Med støtte fra det globale nettverket til Microsoft, kan DDoS Protection tilby enorm DDoS-begrensningskapasitet i alle Azure-områder. Skyv trafikken på Azure-nettverkskanten før den kan påvirke egenskapene til tjenesten din.

Produksjonsklart forsvar

Dekk alle ressursene på et virtuelt nettverk når du aktiverer Azure DDoS Protection gjennom en forenklet konfigurasjon. Kontinuerlig trafikkovervåking gir nær sanntidsoppdagelse av et DDoS-angrep, uten behov for å gripe inn. DDoS Protection reduserer angrepet automatisk så snart det oppdages.

Adaptiv justering

DDoS Protection tilbyr avansert intelligens som automatisk konfigurerer og justerer innstillingene dine for DDoS Protection. DDoS-tjenesten forstår ressursene og ressurskonfigurasjonene dine, og bruker intelligent trafikkprofilering for å lære programtrafikkmønstre over tid.

Beskyttelse på flere nivåer

DDos Protection, som distribueres med Application Gateway Web Application Firewall, forsvarer mot et omfattende utvalg av angrep på nettverksnivået (nivå 3/4) og beskytter webprogrammer mot vanlige angrep på programnivået (nivå 7), som for eksempel SQL-injeksjon, skriptangrep på tvers av nettsteder og øktkapringer. Web Application Firewall er forhåndskonfigurert til å takle trusler som OWASP (Open Web Application Security Project) har identifisert som de 10 vanligste sårbarhetene.

Måledata og varsler i nær sanntid

Opprinnelig integrasjon med Azure Monitor eksponerer måledata og telemetri om angrep sammen med annen ressurstelemetri. Fleksible varslingsmekanismer varsler deg når et program er under angrep.

Angrepsanalyse

Få detaljerte rapporter i hvert femte minutt i løpet av et angrep og et fullstendig sammendrag etter at angrepet er over. Strøm DDoS-begrensningsflytlogger til et frakoblet system for sikkerhetsinformasjon og hendelsesbehandling (SIEM) for overvåkning i løpet av et angrep i nær sanntid.

Hurtig respons

Engasjer DDoS Protection-hurtigresponslaget for hjelp med angrepsundersøkelse, tilpasset begrensning og analyse.

Beskyttelse mot uforutsette ressurskostnader

Få tjenestekreditt for ressurskostnader som oppstår på grunn av et dokumentert DDoS-angrep.

Related products and services

Application Gateway

Utvikle sikre, skalerbare og svært tilgjengelige nettfronter i Azure

Virtual Network

Forsyn private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Lastbalansering

Lever høy tilgjengelighet og nettverksytelse til dine applikasjoner

Kom i gang med DDoS Protection