Hopp over navigasjon

Azure DDoS-beskyttelse

Beskytt Azure-ressursene dine mot DoS-trusler

Beskyttelse som utnytter Azures skala og elastisitet

DDoS-beskyttelse utnytter skaleringen og elastisiteten i Microsofts globale nettverk til å levere en massiv kapasitet for DDoS-skadebegrensning i ethvert Azure-område. Microsofts DDoS-beskyttelsestjeneste beskytter Azure-programmene dine ved å skrubbe datatrafikken i ytterkant av Azure-nettverket før den kan påvirke tilgjengeligheten til tjenesten din.

Nøkkelferdig beskyttelse

Forenklet konfigurasjon betyr at alle ressurser i et virtuelt nettverk beskyttes umiddelbart så snart Azure DDoS-beskyttelse aktiveres. Kontinuerlig trafikkovervåking gir nesten sanntidsoppdagelse av et DDoS-angrep. Det trengs ingen intervensjon. DDoS-beskyttelse reduserer umiddelbart og automatisk angrepet når det har blitt gjenkjent.

Adaptiv justering

Azure DDoS-beskyttelse integreres med Azure-plattformen og leverer avansert intelligens som automatisk kan konfigurere og justere innstillingene dine for DDoS-beskyttelse. DDoS-beskyttelse forstår ressursene dine og ressurskonfigurasjonen din. Intelligent trafikkprofilering lærer automatiske om programmets trafikk over tid.

Beskytt mot DDoS-angrep på nivåene 3–7

DDoS-beskyttelse som distribueres sammen med Azure Application Gateway-brannmur for nettbaserte apper, tilbyr avansert beskyttelse for alle nivåer 3/4. DDoS-beskyttelsetjenesten beskytter programmet ditt mot et stort utvalg av angrep på nettverksnivå (nivå 3/4). For beskyttelse på nivå 7, hjelper Azure Application Gateway WAF med beskyttelse av webprogrammer mot vanlige programnivåangrep som SQL-innsetting, skriptangrep på tvers av området og kapring av økter. AppGW WAF er forhåndskonfigurert med beskyttelse mot trusler som OWASP (Open Web Application Security Project) har identifisert som de 10 vanligste sårbarhetene.

Varsling og innsikt i DDoS-angrepstelemetri

Opprinnelig integrasjon med Azure Monitor eksponerer måledata og telemetri om angrep sammen med annen ressurstelemetri. Azure Monitor-varselintegrasjon tilbyr fleksible varslingsmekanismer for å varsle deg når programmet er under angrep.

Beskyttelse mot uforutsette kostnader

Kostnadsbeskyttelsen vår tilbyr servicekreditt for ressurskostnader som oppstår som et resultat av et dokumentert DDoS-angrep.

Related products and services

Application Gateway

Utvikle sikre, skalerbare og svært tilgjengelige nettfronter i Azure

Virtual Network

Forsyn private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Lastbalansering

Lever høy tilgjengelighet og nettverksytelse til dine applikasjoner

Kom i gang med DDoS-beskyttelse