Hopp over navigasjon

Security Center

Beskytt miljøer med flere skyer og hybride miljøer

Beskytt miljøer med flere skyer og miljøer med hybride skyer

Microsoft Defender for skyen er en løsning for administrasjon av status for skysikkerhet (CSPM) og skybasert arbeidsbelastningsvern som finner svake punkter i skykonfigurasjonen. Den bidrar til å styrke den generelle sikkerhetsstatusen i miljøet ditt og kan beskytte arbeidsbelastninger på tvers av miljøer med flere skyer og hybride miljøer mot trusler i utvikling.

Vurder og styrk sikkerhetskonfigurasjonen til skyressursene dine

Administrer forskriftssamsvar i henhold til kritiske bransje- og forskriftsmessige standarder

Aktiver trusselbeskyttelse for arbeidsbelastninger som kjører i Azure, AWS, Google Cloud Platform og lokalt

Oppdag sårbarheter for å beskytte arbeidsbelastninger med flere skyer og hybride enheter mot skadelige angrep

Styrk sikkerhetsstatusen til skyressursene dine

Få en kontinuerlig vurdering av sikkerheten til skyressursene som kjører i Azure og AWS. Bruk innebygde policyer og prioriterte anbefalinger som er justert i henhold til viktige bransje- og forskriftsmessige standarder, eller bygg tilpassede krav som oppfyller organisasjonens behov. Bruk handlingsrettet innsikt til å automatisere anbefalinger og bidra til å sørge for at ressursene konfigureres sikkert og oppfyller behovene dine for forskriftssamsvar.

Finn ut mer

Beskytt skybaserte og hybride arbeidsbelastninger mot trusler

Med Microsoft Defender for skyen kan du beskytte deg mot trusler i stadig utvikling på tvers av miljøer med flere skyer og hybride miljøer. Med innsikt fra bransjeledende sikkerhetsforskning vil du kunne forstå sårbarheter og sikre kritiske arbeidsbelastninger, i virtuelle maskiner, lagring, beholdere og på tvers av selve plattformen. Bruk mange alternativer for å automatisere og strømlinjeforme sikkerhetsadministrasjonen fra ett enkelt sted.

Finn ut mer

Trusselbeskyttelse for kritiske arbeidsbelastninger i miljøer som er hybride, og miljøer med flere skyer.

Prøv de forbedrede sikkerhetsfunksjonene i Microsoft Defender for skyen gratis i 30 dager. Deretter betaler du bare for forbruket av den typen arbeidsbelastningsbeskyttelse du velger.

Kom i gang med en gratis konto i Azure

Det er gratis å komme i gang.$200 kreditt som kan brukes i 30 dager. Mens du har kreditten kan du få en mengde populære tjenester gratis, og mer enn 25 andre tjenester.

Etter endt kreditt betaler du for forbruk, dersom du ønsker å motta populære tjenester og mer enn 25 andre tjenester. Du betaler bare dersom du bruker mer enn gratismengden i løpet av en måned.

Etter 12 måneder fortsetter du å motta mer enn 25 tjenester, gratis for alltid. Du betaler fremdeles kun for det du bruker utover gratismengden i løpet av en måned.

Se hvordan bedrifter beskytter skyressursene sine med Defender for skyen

Rabobank grows a safer global IT landscape with Microsoft Security

"We wanted protection and visibility everywhere. That's why we use Defender for Cloud—it gives us single pane of glass visibility across our hybrid and multicloud environment."

Raoul van der Voort, Global Service Owner, Cyber Defense Center at Rabobank
Rabobank

Beskytte mot trusler med Microsoft Defender for skyen

"[Microsoft Defender for Cloud] gives us the single pane of glass that enables us to improve our cloud security posture. We can now view recommendations on how to secure our services, receive threat alerts for our workloads, and quickly pass all that information to Microsoft Sentinel for intelligent threat hunting."

Stuart Gregg, Cyber Security Operations Lead, ASOS
ASOS

Europeisk kraftselskap øker sikkerheten med Azure

"Within [Microsoft Defender for Cloud], we can see, on a per-subscription basis, which resources aren't following best-practice configurations, and we support the internal customers for their own subscriptions by helping to remedy security vulnerabilities."

Astrit Dibrani, Regional Lead, South Orange Networks
Vattenfall

IT-selskapet automatiserer sikkerhet, gir merverdi til tilbudet for mellomstore kunder

"With elastic cloud security tools like Microsoft Sentinel and [Microsoft Defender for Cloud], coupled with the threat telemetry and everything else that Microsoft delivers, we can help our customers keep ahead of increasingly agile hackers."

Ric Opal, Vice President of Marketing, SWC Technology Partners
SWC Technology Partners

Dokumentasjon, opplæring og andre ressurser

Kom i gang

Konfigurer en gratis Azure-konto.

Besøk Microsoft Defender for skyen for å evaluere skysikkerhetsstatusen.

Forstå dentotale økonomiske konsekvensen™ av Microsoft Defender for skyen (tidligere Azure Security Center og Azure Defender).

Bli med i fellesskapet og få tilgang til hundrevis av ressurser

Finn script og andre ressurser eller bidra til å forbedre policyene og innstillingene våre.

Følg Microsoft Defender for skyen sitt tekniske felleskap.

Abonner på bloggen for å få de nyeste oppdateringene.

Dokumentasjon

Utforsk dokumentasjon og hurtigstartveiledninger.

Vis den interaktive veiledning for å få en helhetlig produktoversikt.

Vanlige spørsmål om Microsoft Defender for skyen

  • Microsoft Defender for skyen er en løsning for administrasjon av status for skysikkerhet (CSPM) og skybasert arbeidsbelastningsvern som finner svake punkter i skykonfigurasjonen. Den bidrar til å styrke den generelle sikkerhetsstatusen i miljøet ditt og kan beskytte arbeidsbelastninger på tvers av miljøer med flere skyer og hybride miljøer mot trusler i utvikling.
  • Ja, Microsoft Defender for skyen er en sikkerhetsløsning med flere skyer som støtter andre skyer enn Azure og hybridscenarioer for lokale arbeidsbelastninger ved hjelp av Azure Arc.

    Den gir opprinnelige CSPM-funksjoner for AWS-miljøer og støtter trusselbeskyttelse for arbeidsbelastninger på tvers av AWS og Google Cloud Platform.

  • Nei. Funksjonene for administrasjon av status for skysikkerhet i Microsoft Defender for skyen er gratis for Azure-abonnementet. Les fullstendige prisdetaljer for forbedrede sikkerhetsfunksjoner som bidrar til å beskytte arbeidsbelastningene.

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din

Kan vi hjelpe deg?