Gå til hovedinnhold

Kubernetes-opplæring

Få veiledning for reisen din til skyen. Utforsk Kubernetes-opplæringsressurser – inkludert videoer, artikler, bøker og tekniske nettseminarer. Forstå det grunnleggende og få praktisk erfaring med forskjellige Kubernetes-egenskaper og -løsninger, inkludert Azure Kubernetes Service (AKS).

Få en oversikt over Kubernetes

Begynn Kubernetes-opplæringen ved å gjøre deg selv kjent med programvaren – og dens komponenter – på et høyt nivå. Hvis Kubernetes er helt nytt for deg, kan du begynne med å lære hva Kubernetes er og deretter lære hvordan beholdere fungerer. Hvis du allerede er kjent med beholdere og Docker, et åpen kilde-beholderformat, kan du se hvordan Kubernetes og Docker fungerer i sammen.

Videoserie om det grunnleggende i Kubernetes

Utvikle et sterkt fundament av Kubernetes i disse videoene, med Kubernetes medstifteren Brendan Burns. Se lightboard-videodemonstrasjoner om emner som blant annet beholdere, Kubernetes-komponenter, -distribusjoner og -konfigurasjoner.

Hvordan Kubernetes fungerer

Bli kjent med hovedkomponentene, inkludert podder, distribusjoner, replikasett, planlegger og belastningsfordeling.

Sette opp en Kubernetes kompileringskontroll

Se en demonstrasjon av sikkerhet og tilknyttede kontroller og balanser.

Oversikt over vanlige Kubernetes-scenarioer

Bruk Kubernetes til formål utover levering av mikrotjenester, som bunkeanalyse og arbeidsflyter.

Hvordan fungerer volumer og lagring i Kubernetes

Finn ut mer om emptyDir, vedvarende volum og vedvarende volumerklæring.

Forstå hemmelighetsbehandling i Kubernetes

Distribuer og administrer sensitiv informasjon som passord og sertifikater på en trygg måte.

Hvordan fungerer Kubernetes-konfigurasjonsbehandling

Få mer informasjon om administrasjonspraksiser og emner som ConfigMaps, utrulling av konfigurasjoner og malopprettelse.

Forstå rollebasert tilgangskontroll (RBAC) i Kubernetes

Påse at de som jobber med et prosjekt ikke påvirker andres arbeid ved å konfigurere et fungerende RBAC-system.

Slik klargjør du produksjon i Kubernetes

Sett Kubernetes-tjenester i produksjon og se også hvorfor kontinuerlig integrering og kontinuerlig distribusjon (CI/CD), overvåking og planlegging for failover er viktig.

Begynn med beholderbaserte programmer

Visualiser relasjonene mellom Kubernetes-komponenter og -konsepter – inkludert klyngen og kontrollplanet. Se også tips for distribusjon av apper og arbeidsbelastninger i tillegg til strukturering og sikring av Kubernetes-miljøer.

Lær deg Kubernetes på en underholdende måte med Phippy

Utforsk Kubernetes-konsepter som for eksempel pod-er og distribusjoner – presentert i form av en illustrert barnebok. Følg giraffen Phippy og sebraen Zee i dette muntre lærerike eventyret.

Grunnleggende konsepter for Azure Kubernetes Service (AKS)

Få mer informasjon om infrastrukturkomponenter, tilgang og sikkerhet, sikkerhetsnettverk, lagring og skaleringsfunksjon i Azure Kubernetes Service (AKS) fra disse tekniske artiklene. AKS er en administrert Kubernetes-tjeneste som videre forenkler beholderbasert programdistribusjon og -administrasjon.

Klynger og arbeidsbelastninger

Se hvordan infrastrukturkomponenter som kontrollplanet, noder og nodeutvalg fungerer i AKS – i sammen med arbeidsbelastningsressurser slik som pod-er, distribusjoner og sett. Finn ut hvordan du grupperer ressurser i navneområder.

Alternativer for tilgang og identitet

Godkjenn og tilordne tillatelser i AKS ved hjelp av Kubernetes-tjenestekontoer, Azure Active Directory-integrering, rollebasert tilgangskontroll, Roles og ClusterRoles, og RoleBindings og ClusterRoleBindings.

Konsepter for program- og klyngesikkerhet

Beskytt programmene i AKS med masterkomponentsikkerhet, nodesikkerhet, klyngeoppgraderinger, nettverkssikkerhet og Kubernetes-hemmeligheter.

Nettverkskonsepter for programmer

Gi programmene dine nettverk i AKS, inkludert tjenester, virtuelle Azure-nettverk, inngående kontrollere og nettverkspolicyer.

Skaleringsalternativer for programmer

Skaler programmer i AKS ved hjelp av manuell skalering, horisontal pod-autoskalering (HPA), klyngeautoskalering og integrering av Azure-beholderforekomst (ACI).

Lagringsalternativer for programmer

Lagre programmer i AKS ved hjelp av volumer, vedvarende volumer, lagringsklasser og vedvarende volumkjeder.

Nettseminarer for Kubernetes-opplæring

Få mer detaljer om Kubernetes-brukseksempler i disse tekniske, forespørselsbaserte nettseminarene som presenteres av anerkjente teknikere, programledere og utviklere – og få svar på praktiske spørsmål fra andre som lærer og benytter Kubernetes.

Få Kubernetes i gang

Se hvor du begynner med Kubernetes. Finn ut hvordan du forenkler daglige operasjoner med en administrert Kubernetes-tjeneste.

Prosjektutforming og -oppsett for vellykkede Kubernetes-apper

Klargjør programmet for Kubernetes og organiser for en ukentlig eller daglig lansering etter disse filsystemoppsettene.

Benytt anbefalte Kubernetes-fremgangsmåter for klyngeadministrasjon

Bruk AKS optimalt helt fra begynnelsen. Få mer informasjon om multi-instanser, logisk isolering med navneområder og klynge- og avbildningssikkerhet.

Nettverkskonsepter for programmer

Gi programmene dine nettverk i AKS, inkludert tjenester, virtuelle Azure-nettverk, inngående kontrollere og nettverkspolicyer.

Opprett hendelsesdrevne beholdere med Azure Functions på Kubernetes

Benytt deg av hendelser på hvilket som helst skyopprinnelig program med disse arkitekturene, mønstrene og anbefalte fremgangsmåtene.

Administrer mikrotjenestene dine med Azure API Management

Få omfattende eksempler og få mer informasjon om når og hvorfor du skal bruke API Management i organisasjonen din.

Kubernetes-arkitekturer og -mønstre

Utforming av mikrotjenestearkitektur

Se en grunnleggende AKS-konfigurasjon som kan fungere som et utgangspunkt for de fleste mikrotjenestedistribusjoner. Få i tillegg mer informasjon om infrastrukturen og DevOps-vurderinger ved å kjøre en mikrotjenestearkitektur i AKS.

Maskinlæringsoperasjoner (MLOps)

Implementer en kontinuerlig integrering og kontinuerlig levering (CI/CD) og et datasamlebånd for gjenopplæring for et AI-program ved hjelp av Azure DevOps og Azure Machine Learning.

Utforming av distribuerte systemer

Få mer informasjon om repeterbare, generiske mønstre og gjenbrukbare komponenter for å utvikle pålitelige distribuerte systemer enklere og mer effektiv – og få tid til å fokusere deg om strategi – fra denne e-boken.

Seminar: Distribuer et program over flere beholdere

Få trinnvis opplæring for å opprette en Kubernetes-klynge, distribuere et mikrotjenestebasert program og konfigurere et CI/CD-datasamlebånd ved hjelp av AKS i denne praktiske opplæringen.

Anbefalt fremgangsmåte for drift av Kubernetes

Bli kjent med de beste fremgangsmåtene for å nærme seg hverdagsscenarier fra distribusjoner i den virkelige verden, slik de er beskrevet av fageksperter.

Gjennomgå alle de anbefalte fremgangsmåtene

Anbefalte fremgangsmåter for klyngeoperatører

Anbefalte fremgangsmåter for utviklere

E-boksamlingen Kubernetes i gang

Gjennomgå de praktiske Kubernetes-distribusjonskunnskapene du trenger for å forbedre smidigheten, påliteligheten og effektiviteten til de distribuerte systemene.

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din