Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Vilkår for databehandling i skyen

migrering av programmer

Prosessen med å flytte programmer fra ett databehandlingsmiljø til et annet, ofte som en del av en strategi for skyinnføring. Organisasjoner kan overføre programmene sine fra lokale servere til skyen samt fra én sky til en annen. Mer informasjon.

modernisering av programmer

Oppdatere eldre programmer, prosesser og dataadministrasjon med teknologier for databehandling i skyen. Modernisering kan hjelpe organisasjoner med å forbedre IT-ytelsen, forbedre kunde- og ansattopplevelser og få fart på markedet for nye tilbud og oppdateringer. Mer informasjon.

kunstig intelligens (AI)

Evnen et datasystem har til å imitere menneskelig intelligens. Ved å bruke matematikk og logikk simulerer datasystemet menneskelige resonnementer for å lære fra ny informasjon og ta avgjørelser. Mer informasjon.

kunstig intelligens versus maskinlæring

“Intelligente” datamaskiner bruker kunstig intelligens til å behandle informasjon som mennesker og fullføre oppgaver på egen hånd. Maskinlæring—som er et program for kunstig intelligens—bruker algoritmer for å gjøre det mulig for datasystemer å lære uten menneskelig instruksjon og utvikle sin egen intelligens. Mer informasjon.

stordataanalyse

Består av verktøyene, systemene og programmene som bedrifter bruker til å samle inn, behandle og få innsikt fra store datasett med høy hastighet. Disse komplekse datasettene kommer fra ulike kilder, inkludert Internett, e-postmeldinger, sosiale medier og smarte enheter. Mer informasjon.

forretningsanalyseverktøy

Verktøy som trekker ut data fra flere forretningssystemer og integrerer dem i et lager, slik som et datalager, der de kan analyseres. Analyseverktøy kan være alt fra regneark med statistikkfunksjoner til avanserte verktøy for datautvinning og prediktiv modellering. Mer informasjon.

hurtigbufring

Prosessen med å lagre viktige data i midlertidig minne raskere og mer effektivt enn vanlig lagrede data. Hurtigbufring bidrar til å optimalisere databasekostnader, forbedre gjennomstrømmingen, redusere ventetiden og øke appytelsen. Mer informasjon.

sky

En metafor for et globalt databehandlingsnettverk av eksterne servere som kjører programmer, lagrer data og leverer innhold og tjenester. Skyen gjør det mulig å få tilgang til data på nettet fra Internett-aktiverte enheter i stedet for utelukkende fra lokale datamaskiner. Mer informasjon.

skyfordeling

En konfigurasjon mellom en privat sky og en offentlig sky for å administrere etterspørselen etter skyressurser. Hvis 100 prosent av ressurskapasiteten brukes i en privat sky, blir overflytende trafikk sendt til den offentlige skyen ved hjelp av skyfordeling. Mer informasjon.

databehandling i skyen

En leveringsmodell for databehandlingsressurser hvor forskjellige servere, programmer, data og andre ressurser integreres og leveres som en tjeneste over Internett. Ressurser virtualiseres ofte, og brukere betaler vanligvis bare for tjenestene de bruker. Mer informasjon.

typer databehandling i skyen

Det finnes tre hovedtyper databehandling i skyen, hvor de tre mest populære er programvare som en tjeneste (SaaS) for nettbaserte programmer, infrastruktur som en tjeneste (IaaS) for Internett-basert tilgang til lagring og databehandling og plattform som en tjeneste (PaaS), og disse gir utviklere verktøy for å bygge og være vert for webprogrammer. Mer informasjon.

skyinfrastruktur

Maskinvare- og programvarekomponentene som brukes til å levere tjenester for databehandling i skyen over Internett. Disse komponentene inkluderer servere, lagring, nettverksutstyr og virtualiseringsteknologi. Mer informasjon.

skyoverføring

Prosessen med å flytte noen eller alle ressursene til et firma til én eller flere plasseringer i skyen. Selv om skyoverføring ofte innebærer flytting av ressurser fra lokale plasseringer til en skyleverandørs servere, kan det også medføre flytting av ressurser mellom skyer. Mer informasjon.

fordeler ved skyoverføring

Fordelene ved skyoverføring er utallige. De inkluderer optimaliserte IT-kostnader, større fleksibilitet og skalerbarhet, forbedret sikkerhet og forskriftssamsvar, forbedret forretningskontinuitet og forenklet ressursadministrasjon og overvåking. Mer informasjon.

skyleverandør

Et tredjepartsselskap som tilbyr tjenester og ressurser for databehandling i skyen, vanligvis basert på betaling per bruk. Velkjente skyleverandører inkluderer Microsoft Azure, Google Cloud Platform og Amazon Web Services. Mer informasjon.

skytjenesteleverandør

Et selskap som tilbyr en skybasert plattform, infrastruktur, program eller lagringstjenester, vanligvis mot en avgift. Mer informasjon.

skylagring

En gruppe datamaskiner i et nettverk som jobber sammen for å utføre store oppgaver, for eksempel for å analysere store sett med data eller utføre værmodellering. Ved hjelp av databehandling i skyen kan du bruke enorme datamaskingrupper i bestemte perioder og for bestemte formål. Du betaler bare for det du bruker, og sparer derved både tid og penger siden du ikke behøver å kjøpe og distribuere de nødvendige ressursene selv. Mer informasjon.

datamaskingrupper

En tjeneste som gir deg mulighet til å lagre, få tilgang til og administrere data på et eksternt lagringssystem som vedlikeholder av en tredjepart. Skylagringssystemer kan vanligvis skaleres etter behovene til enkeltpersoner eller organisasjoner. Mer informasjon

visuelt innhold

En form for kunstig intelligens som emulerer måten mennesker ser, forstår og gjenkjenner bilder på. Visuelt innhold bruker algoritmer og automatisering for å gjøre det mulig for datamaskiner å identifisere og tolke personer og objekter som vises i bilder og videoer. Mer informasjon.

beholder

En programvareenhet som grupperer en programkode med konfigurasjonsfilene, bibliotekene og avhengighetene den trenger for å kjøre. Beholdere gjør det mulig for IT-team å distribuere programmer på tvers av forskjellige miljøer med minimale justeringer. Mer informasjon.

datastyring

Organisasjoner som er avhengige av data for forretningsvekst, trenger en strategi for å administrere disse dataene effektivt og virkningsfullt. Datastyring refererer til de unike prosessene, policyene og standardene som en organisasjon bruker til å holde dataene sikre, private og nøyaktige. Mer informasjon.

dataintegrasjon

Prosessen med å kombinere og konsolidere data fra flere ulike kilder til ett enkelt system med en enhetlig visning. Mer informasjon.

datasjø

En type datarepositorium som fanger opp både relasjonelle og ikke-relasjonelle data fra en rekke kilder. I motsetning til et datalager, som bare kan lagre strukturerte data, kan en datasjø lagre halvstrukturerte og ustrukturerte data i tillegg til strukturerte data. Mer informasjon.

dataoverføring

Overføre data fra én lagringsplassering, for eksempel en lokal server, til en annen plassering, for eksempel serveren til en skytjenesteleverandør. Dataoverføring omfatter valg, klargjøring, utpakking og overføring av data fra ett datalagringssystem til et annet. Mer informasjon.

datavitenskapsforskere

Forskere som bruker teknologi, matematisk ekspertise, forretnings- og kommunikasjonsekspertise til å trekke ut verdifull informasjon fra store datasett. Dataforskere bruker stordata til å avdekke mønstre, lage prognoser og opprette strategier i en rekke ulike felt. Mer informasjon.

datalager

En sentral lagringsplassering for strukturerte og halvstrukturerte data som brukes til rapportering og analyse. Informasjon kan sendes til et datalager fra en rekke kilder, inkludert POS-systemer, programmer og relasjonsdatabaser. Mer informasjon.

databasesikkerhet

Prosessene, verktøyene og kontrollene som organisasjoner bruker til å sikre og beskytte databasene sine mot trusler og sikkerhetsrisikoer. Databasesikkerhet beskytter selve databasen, databaseadministrasjonssystemer, fysiske og virtuelle servere og nettverksinfrastruktur. Mer informasjon.

databasefragmentering

En type partisjonering som lar deg dele en stor database i mindre databaser, som kan administreres raskere og enklere på tvers av servere. Mer informasjon.

databaser

I sin bredeste definisjon er en database en samling av informasjon som er relatert. I datavitenskap refererer en database til en samling av data som er lagret i et datasystem. De mest grunnleggende databasetypene er relasjonelle og ikke-relasjonelle. Mer informasjon.

dyplæring

En type maskinlæring der kunstige nevrale nettverk behandler, lærer og tar beslutninger basert på ustrukturerte data. Den brukes ofte til å analysere store, komplekse datasett, fullføre ikke-lineære oppgaver og svare på inndata raskere og mer nøyaktig enn mennesker. Mer informasjon.

DevOps

Samlingen av personer, prosesser og teknologier for å muliggjøre kontinuerlig leveranse av verdier til kunder. Praksisen med DevOps bringer utviklings- og operasjonsteam sammen for å øke hastigheten på programvareleveransene og gjøre produktene sikrere og mer pålitelige. Mer informasjon.

databehandling på kanten

En teknologi som gjør det mulig for Tingenes Internett (IoT)-enheter å behandle data på “kanten” av et nettverk, enten av selve enheten eller av en lokal server. Dette forbedrer responstiden på eksterne enheter og gjør det mulig for bedrifter å få mer nyttig innsikt fra enhetsdata. Mer informasjon.

elastisk databehandling

Muligheten til å dynamisk utvide eller redusere databehandlings-, minne- og lagringsressurser i henhold til skiftende behov, uten å måtte tenke på kapasitetsplanlegging og tekniske løsninger for bruk ved topper i etterspørselen. Mer informasjon.

ansiktsgjenkjenning

En personlig identifikasjonsteknologi som er avhengig av optisk analyse for å analysere et bilde. Ansiktsgjenkjenning kan brukes til ansiktsidentifikasjon, gruppering og kontroll. Mer informasjon.

rutenett-databehandling

En tjeneste som bruker en gruppe nettverksdatamaskiner som arbeider sammen som en virtuell superdatamaskin for å utføre store eller dataintensive oppgaver. Mer informasjon.

hybrid databehandling i skyen

En type databehandling der lokale datasentre kombineres med produkter og tjenester for databehandling i skyen for å modernisere eldre ressurser. Dette gjør det mulig for bedrifter å forbedre IT-ytelsen, optimalisere kostnadene og umiddelbart skalere kapasiteten opp eller ned. Mer informasjon.

infrastruktur som en tjeneste (IaaS)

Et virtualisert datamiljø som leveres som en tjeneste over Internett av en skytjenesteleverandør. Infrastrukturen kan inkludere servere, nettverksutstyr og programvare. Mer informasjon.

Tingenes Internett (IoT)

Tingenes Internett, eller IoT, refererer til utstyr, maskiner, produkter og enheter som er koblet til skyen og konfigurert for å samle og overføre data på en trygg måte. IoT hjelper mange bransjer med å analysere data og ta informerte beslutninger om dem i sanntid. Mer informasjon.

Java-dataspråk

Et multiplattformbasert, objektorientert dataspråk som driver programmer, operativsystemer for smarttelefoner, bedriftsprogramvare og mange velkjente programmer på milliarder av enheter over hele verden. Mer informasjon.

Java Spring Boot

En utvidelse for Spring (et webprogramrammeverk med åpen kildekode basert på Java) som bidrar til å effektivisere Java-apputvikling. Mer informasjon.

Kubernetes

En orkestreringsprogramvare med åpen kildekode som hjelper deg med å distribuere, administrere og skalere beholdere. Mer informasjon

Kubernetes vs. Docker

Docker er et åpen kilde-teknologi- og beholderfilformat for automatisering av distribusjon av programmer i beholdere. Kubernetes er orkestreringsprogramvare med åpen kildekode som gir en API for å kontrollere hvordan og hvor beholdere kjører. Selv om det er en vanlig misforståelse at du må velge mellom Kubernetes og Docker, fungerer de vanligvis godt sammen. Mer informasjon

maskinlæring

Prosessen med å bruke matematiske modeller til å forutsi resultater i stedet for å være avhengig av et sett med instruksjoner. Maskinlæring fungerer ved å identifisere mønstre i data, bygge en analytisk modell og bruke den til å foreta prognoser og beslutninger. Prosessen ligner på hvordan mennesker lærer ved at økt erfaring kan forbedre nøyaktigheten. Mer informasjon.

algoritmer for maskinlæring

Hjelp dataforskere med å identifisere mønstre i datasett. Maskinlæringsalgoritmer er valgt basert på ønsket resultat – forutse verdier, identifisere avvik, finne struktur eller avgjøre kategorier – og er vanligvis delt inn i de som brukes til overvåket læring, de som brukes til læring uten overvåkning eller til forsterkningslæring. Mer informasjon.

Microsoft Azure

Microsoft-skyplattformen som har en omfattende samling av produkter og tjenester som er utformet for å hjelpe deg med å gi liv til nye løsninger. Azure gjør det mulig for deg å bygge, kjøre og administrere programmer over flere apper, lokalt og på kanten. Mer informasjon.

mellomvare

Programvare som ligger mellom et operativsystem og programmene som kjører på det. Mellomvare legger til rette for kommunikasjon og dataadministrasjon for distribuerte programmer. Eksempler er nettservere, programservere og innholdsadministrasjonssystemer. Mer informasjon.

utvikling av mobilapper

Alle prosessene som er involvert i utvikling, koding og utgivelse av en mobilapp for bruk på bærbare elektroniske enheter som smarttelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, e-lesere, smartklokker og håndholdte spillkonsoller. Mer informasjon.

multisky

Multisky er praksisen med å bruke tjenestene til flere skyleverandører for å optimalisere arbeidsbelastningsytelsen, øke fleksibiliteten og redusere risikoen tilknyttet å benytte bare én leverandør. Mer informasjon.

NoSQL-databaser

NoSQL-databaser, som kalles «ikke-relasjonelle», «NoSQL DB-er» eller «ikke-SQL», bruker fleksible datamodeller som ikke er avhengige av et fast skjema, slik relasjonsdatabaser (SQL) gjør, for å muliggjøre effektiv, skalerbar lagring som kan håndtere store volumer med raskt skiftende, ustrukturerte data.  Mer informasjon

maskinlæring med åpen kildekode

Maskinlæring gjør det mulig for algoritmer og statistiske modeller i ulike teknologier å forbedre ytelsen når de eksponeres for flere data. Et økende antall selskaper har begynt å gjøre maskinlæringsalgoritmer og programvarebiblioteker offentlig tilgjengelige, noe som gir utviklere muligheten til å eksperimentere med maskinlæringsprosjekter med åpen kildekode. Denne eksperimenteringen har ført til rask vekst og utvikling av maskinlæringsrammeverk og -biblioteker. Mer informasjon

plattform som en tjeneste (PaaS)

En databehandlingsplattform (operativsystem og andre tjenester) som leveres som en tjeneste over Internett av en skytjenesteleverandør som Azure. Et eksempel på PaaS er et programutviklingsmiljø som du kan abonnere på og bruke umiddelbart. Mer informasjon.

PostgreSQL

En relasjonsdatabase med åpen kildekode som er populær blant utviklere og administratorer for sin fleksibilitet og integritet. PostgreSQL brukes på tvers av en rekke felt, inkludert finanstjenester, produksjon, detaljhandel og logistikk. Mer informasjon.

privat sky

Tjenester for databehandling i skyen som tilbys over nettet eller et privat, internt nettverk bare til utvalgte brukere, ikke til allmennheten. Mer informasjon.

private, offentlige versus hybride skyer

En offentlig sky er avhengig av skyressurser som eies og drives av en tredjeparts tjenesteleverandør, mens en privat sky brukes utelukkende av én organisasjon. En hybrid sky kombinerer lokal infrastruktur, eller en privat sky, med en offentlig sky. Mer informasjon.

offentlig sky

Tjenester for databehandling i skyen som tilbys over nettet av en tredjepartsleverandør, og som er tilgjengelige for alle som ønsker å kjøpe dem. Mer informasjon.

kvantedatabehandling

Bruken av kvantemekanikk til å kjøre beregninger på spesialisert maskinvare. Kvantedatamaskiner bruker atferden til kvantefysikk til databehandling, blant annet superposisjon, sammenfiltring og kvanteinterferens. Mer informasjon.

kvantebit

Den grunnleggende informasjonsenheten i kvantedatabehandling. Selv om en klassisk binærbit bare kan representere én enkelt binærverdi, for eksempel 1 eller 0, kan en kvantebit representere 0 eller 1 eller en hvilken som helst andel av 0 og 1 i superposisjonen til begge tilstandene. Mer informasjon.

relasjonsdatabase

En effektiv, fleksibel type database som lagrer og organiserer datapunkter med definerte relasjoner for rask tilgang. Data er organisert i tabeller som inneholder informasjon om hver enhet, og viser forhåndsdefinerte kategorier som rader og kolonner. Mer informasjon.

utskalering versus oppskalering

Loddrett skalering (oppskalering) lar deg øke eller redusere databehandlingskraft eller databaser etter behov. Vannrett skalering (utskalering) innebærer å legge til flere databaser eller å dele en stor database inn i mindre noder ved hjelp av en datapartisjonstilnærming kalt fragmentering. Mer informasjon.

serverløs databehandling

En databehandlingsmodell hvor skyleverandøren klargjør og administrerer servere. Den gjør utviklere i stand til å bruke mer tid på å utvikle apper og mindre tid på administrasjon av infrastruktur. Mer informasjon.

programvare som en tjeneste (SaaS)

Et program som leveres over internett av en programvareleverandør. Programmet trenger ikke å kjøpes, installeres eller kjøres på datamaskinene til brukere, og opererer i stedet i skyen. Mer informasjon.

SQL-database

Relasjonsdatabaser som lagrer samlinger av tabeller og organiserer strukturerte sett med data i et tabellformat for kolonner og rader. SQL-databaser bygges ved hjelp av et programmeringsspråk kalt strukturert spørringsspråk (SQL). Mer informasjon

infrastruktur for virtuelle skrivebord (VDI)

IT-infrastruktur som gir deg tilgang til datasystemer fra nesten alle enheter (for eksempel en personlig datamaskin, smarttelefon eller et nettbrett). Denne tjenesten eliminerer behovet for at firmaet ditt skal gi deg en fysisk maskin. Mer informasjon.

virtuell maskin (VM)

En datafil (vanligvis kalt en avbildning) som oppfører seg som en faktisk datamaskin. Flere virtuelle maskiner kan kjøre samtidig på den samme fysiske datamaskinen. Få mer informasjon.

virtuelt privat nettverk (VPN)

Et virtuelt privat nettverk som etablerer en tilkobling mellom datamaskinen og en ekstern server som eies av en VPN-leverandør. Denne tilkoblingen oppretter en punkt-til-punkt-tunnel som krypterer personopplysningene dine, maskerer IP-adressen din og lar deg navigere rundt nettstedblokker og brannmurer. Mer informasjon.

virtualisering

Opprettelsen av en virtuell versjon av et databehandlingsmiljø, inkludert maskinvare, operativsystem og lagringsenheter. Organisasjoner bruker virtualisering til å gjøre én enkelt fysisk datamaskin om til flere virtuelle maskiner som deler ressursene til vertsmaskinen. Mer informasjon.