Detaljert informasjon om Microsoft Azure-tilbudene

Tabellene nedenfor gir en oversikt over alle de aktive tilbudene våre. Den første tabellen inneholder tilbudene som er tilgjengelige for kjøp for øyeblikket. Den andre tabellen inneholder tilbudene som ikke lenger er tilgjengelige for kjøp. Eksisterende kunder kan imidlertid fortsette med disse prisabonnementene.

Nåværende tilbud

Tilbudsnavn Tilbudsnummer Forbruksgrense
Azure-planen 0017G Tom
Støtte for foretaksavtale Tom Tom
Microsoft Azure EA sponsoravtale 0136P Tom
Forbruksbetaling 0003P Tom
Støtteplaner 0041P, 0042P, 0043P Tom
Gratis prøveperiode 0044P
Visual Studio Professional-abonnenter 0059P
Visual Studio Test Professional-abonnenter 0060P
MSDN-plattformabonnenter 0062P
Visual Studio Enterprise-abonnenter 0063P
Abonnenter på Visual Studio Enterprise (BizSpark) 0064P
Abonnenter på Visual Studio Enterprise (MPN) 0029P
Pay-As-You-Go Dev/Test 0023P Tom
Foretak Dev/test 0148P Tom
Action Pack 0025P
Microsoft Azure-sponset tilbud 0036P Tom
Azure Pass – Sponsing 0243P Tom
Azure i åpen lisensiering 0111p
Azure for Students 0170p
Microsoft Azure for Students Starter 0144P
Azure i CSP 0145P Tom
Microsoft Azure Dev Tools for Undervisning Tom

*Det er ingen forbruksgrense for tilbud der kolonnen Forbruksgrense er tom.