I TESTVERSJON

Forbedret observerbarhet for hendelsesdrevne programmer med Azure Event Grid nå i forhåndsversjon

Publiseringsdato: 18 november, 2019

Azure Event Grid tillater nå at du angir varsler på alle måledata som allerede er tilgjengelig for Event Grid-ressurser.

Les mer i brukerdokumentasjonen

  • Event Grid
  • Azure Monitor
  • Features
  • Services

Relaterte produkter