Vanlige spørsmål om lisensiering av virtuelle maskiner

Spørsmål om Windows Server

 • Lisensen for å kjøre Windows Server i Azure-miljøet er som standard inkludert i kostnaden per minutt for den virtuelle Windows-maskinen.

  Windows Server-lisenser er ikke kvalifisert for lisensmobilitet via Software Assurance, men kunder som lisensierer Windows Server med Software Assurance, kan dra nytte av brukerfordelene ved hybridbruk av Azure og betale mindre per minutt ved kjøring av en virtuell Windows-maskin.

  Lisenser for bruk av Windows Server lokalt (enten i en VHD eller på andre måter) må anskaffes separat gjennom volumlisensiering.

 • Selv om Windows Server ikke dekkes under lisensmobilitet, kan volumlisensieringskunder likevel laste opp en egen avbildning som inneholder Windows Server, til Azure, hvis de tar den med seg som en del av lisensieringsmobilitet for et annet produkt som de tar med seg.

  Vi belaster kunden i henhold til den aktuelle prisen for virtuell Windows Server-maskin for forekomsten.

  Kunder kan betale mindre per minutt ved å dra nytte av brukerfordelene ved hybridbruk av Azure.

  Kundene er ansvarlige for at alle programmer og all mellomvare i avbildningen har riktig lisensiering.

 • Nei. Klientadgangslisenser for Windows Server kreves ikke for tilgang til Windows Server som kjører i Azure-miljøet, fordi tilgangsrettighetene er inkludert i prisen per minutt for de virtuelle maskinene. Bruk av Windows Server lokalt (enten i en VHD eller på andre måter) krever en separat lisens og er underlagt normale lisensieringskrav for bruk av programvare lokalt.
 • En kunde kan bruke lisensmobilitetsfordelene under Software Assurance til å tilordne sin System Center 2012-lisens til en Windows Server-forekomst som kjører på Azure. En System Center-standardlisens kan brukes til å administrere 2 VM-forekomster, og en System Center-datasenterlisens kan brukes til å administrere 8 VM-forekomster.

Spørsmål om SQL Server

 • Hvis du er en sluttkunde som bruker SQL Server, kan du gjøre følgende:

  1. Skaff deg en SQL Server-avbildning fra Marketplace, og betal lisensieringsprisen per minutt for SQL Server. SQL Server-lisensavgiften er inkludert i avbildningsprisen for den virtuelle maskinen, som vist på siden med priser for virtuelle maskiner.
  2. Kunder med Software Assurance kan bruke lisensmobilitet for å få lisenser lokalt. Dette er mulig ved å gjøre følgende:
   1. skaffe en BYOL-basert SQL Server-avbildning fra Marketplace – Azure tar ikke betalt for avbildninger med SQL-lisensiering
   2. installere SQL Server manuelt i en virtuell Windows Server-maskin fra Marketplace
   3. opprette en virtuell maskin ved å laste opp en lokal SQL Server-avbildning til Azure

  Du må rapportere bruken av lisenser til Microsoft via bekreftelsesskjemaet for lisensmobilitet innen ti dager.

 • SQL Server 2012 lisensieres per kjerne, som regnes som tilsvarende virtuelle kjerner i virtuelle maskinforekomster i Azure. Minimumsantallet kjerner som kan tilordnes til en virtuell maskinforekomst, er 4. Dette betyr at alle forekomster av typen Ekstra liten (A0), Liten (A1), Middels (A2), Stor (A3) og A6 må tilordnes til 4 SQL Server-kjernelisenser. Forekomster av typen Ekstra stor (A4) og A7 må tilordnes til 8 SQL Server-kjernelisenser.

Spørsmål om BizTalk Server

 • Hvis du er en sluttkunde som bruker BizTalk Server, kan du gjøre følgende:

  • Skaffe deg en BizTalk Server-avbildning fra Azure VM-markedsplassen og betale prisen per minutt for BizTalk Server, eller
  • Installere eller laste opp din egen BizTalk Server-avbildning ved hjelp av lisensmobilitetsfordelene under Software Assurance

  Hvis du er en tjenesteleverandør med en signert lisensavtale for tjenesteleverandører (SPLA), kan du gjøre følgende:

  • Skaffe deg en BizTalk Server-avbildning fra Azure VM-markedsplassen og betale prisen per minutt for BizTalk Server

Spørsmål om eksterne skrivebordstjenester

 • Ja, tjenesteleverandører kan tilby vertsbaserte løsninger gjennom RDS som kjører Azure, så lenge de har skaffet seg RDS-lisenser for abonnenttilgang via en Microsoft-forhandler med signert lisensavtale for tjenesteleverandører.
 • Fra og med 1. januar 2014 har volumlisensieringskunder med aktiv Software Assurance i sine RDS-klientadgangslisenser utvidede rettigheter i RDS-klientadgangslisensen. Dermed kan de bruke RDS-klientadgangslisensen for Windows Server som kjører på Azure eller delte servermiljøer fra andre tjenesteleverandører. Med denne Software Assurance-fordelen for RDS-klientadgangslisensen kan hver bruker få tilgang til RDS-funksjonalitet på ett delt servermiljø (f.eks. Azure eller en tredjeparts server), i tillegg til tilgang til de respektive lokale serverne. For å dra nytte av denne fordelen må du fylle ut og sende inn skjemaet for bekreftelse av lisensmobilitet til Azure eller en autorisert mobilitetspartner, der det vertsbaserte grafiske brukergrensesnittet skal kjøre. Du finner mer informasjon i tillegg 2 i avsnittet om Software Assurance-fordelen i dokumentet om produktbrukerrettigheter (PUR).
 • Nei, vertskap for flere leiere er begrenset i PUR for Windows-klienten, som for eksempel Windows 7 eller Windows 8. Windows-klientskrivebord er ikke tilgjengelig på verken Azure eller andre tjenesteleverandører, som for eksempel Amazon eller Rackspace. Du kan lese mer om Microsofts produktbrukerrettigheter her.

Spørsmål om SharePoint SQL Server

 • SharePoint-servere kan distribueres til Azure gjennom en kundes volumlisensavtale ved å bruke lisensmobilitet for Software Assurance, eller som en del av en vertsbasert løsning lisensiert via SPLA.

Andre lisensieringsspørsmål

 • I tillegg til Windows Server, SQL Server og BizTalk Server støtter vi Project Server, Dynamics NAV, Dynamics GP og Team Foundation Server. Du kan finne den nyeste listen over støttede arbeidsbelastninger i denne artikkelen. I tabellen nedenfor oppsummeres lisensieringsmodellene for hvert produkt:
  ProdukterTilgjengelig på avbildningsmarkedsplassen og belastes per minuttLisensmobilitet gjennom Software AssuranceSPLA-lisens for abonnementtilgang
  Windows Server Datacenter Edition hakemerke (prisen per minutt inkluderer bruk av maskinvareressurser, serverlisens og klientadgangsrettigheter)
  Windows Server Standard Edition
  SQL Server Enterprise Edition hakemerke hakemerke
  SQL Server Standard Edition hakemerke hakemerke hakemerke
  SQL Server Web Edition hakemerke
  BizTalk Server Enterprise Edition hakemerke hakemerke
  BizTalk Server Standard Edition hakemerke hakemerke
  SharePoint Server hakemerke hakemerke
  System Center Datacenter hakemerke
  System Center Standard hakemerke
  Team Foundation Server hakemerke hakemerke
  Project Server hakemerke hakemerke
  Microsoft Dynamics NAV hakemerke
  Microsoft Dynamics GP hakemerke
 • Nei. Under Microsofts produktbrukerrettigheter (PUR) er ikke Office og Windows 7 lisensiert til å kjøre på virtuelle maskiner. Microsoft Office er særskilt klassifisert i PUR som «skrivebordsprogrammer», som ikke er inkludert i lisensieringsmobilitet.

  Du finner mer informasjon på nettstedet med Microsofts produktbrukerrettigheter.

 • Ja, enhver Visual Studio-abonnent som har aktivert abonnementet, kan kjøre mesteparten av programvaren som er lisensiert under MSDN, på Azure Virtual Machines, noe som gir økt fleksibilitet under utvikling og testing av programmer.

  Denne bruksrettigheten for skyen gjelder for all programvare som er inkludert i MSDN-abonnementet, bortsett fra Windows-klienten og Windows Server. Visual Studio-abonnenter kan kjøre Windows Server på Azure Virtual Machines, men siden dette ikke er inkludert som en del av bruksrettighetene for skyen, belastes abonnentene i henhold til prisen for virtuelle Windows Server-maskiner. Visual Studio-abonnenter kan bare kjøre virtuelle Windows-maskiner innenfor Azure MSDN-fordelsabonnementet eller det forbruksbaserte abonnementet for utvikling og testing i MSDN. Du finner mer informasjon om bruksrettigheter for skyen i hvitboken om Visual Studio- og MSDN-lisensiering.

  I tillegg til denne nye bruksrettigheten for Visual Studio-abonnenter har vi oppdatert Azure MSDN-brukerfordelen. MSDN-abonnenter får nå en månedlig kreditt de kan bruke på Azure-tjenester, samt reduserte priser for kjøring av virtuelle Windows Server-maskiner.