Hopp over navigasjon

Vanlige spørsmål om lisensiering av virtuelle maskiner

Vanlige spørsmål

Spørsmål om Windows Server

 • Lisensen for å kjøre Windows Server i Azure-miljøet er som standard inkludert i kostnaden per minutt for den virtuelle Windows-maskinen.

  Windows Server-lisenser er ikke kvalifisert for lisensmobilitet via Software Assurance, men kunder som lisensierer Windows Server med Software Assurance, kan dra nytte av brukerfordelene ved hybridbruk av Azure Hybrid Benefit og betale mindre per minutt ved kjøring av en virtuell Windows-maskin.

  Lisenser for bruk av Windows Server lokalt (enten i en virtuell harddisk (VHD) eller på andre måter) må anskaffes separat gjennom volumlisensiering.

 • Selv om Windows Server ikke dekkes under lisensmobilitet, kan volumlisenskunder likevel laste opp en egen avbildning som inneholder Windows Server, til Azure, hvis de tar den med seg som en del av lisensmobiliteten for et annet produkt som de tar med seg.

  Vi belaster kunden i henhold til den aktuelle prisen for virtuell Windows Server-maskin for forekomsten.

  Kunder kan betale mindre per minutt ved å dra nytte av brukerfordelene ved hybridbruk av Azure Hybrid Benefit.

  Kundene er ansvarlige for at alle programmer og all mellomvare i avbildningen har riktig lisensiering.

 • Nei. Klientadgangslisenser for Windows Server kreves ikke for tilgang til Windows Server som kjører i Azure-miljøet, fordi tilgangsrettighetene er inkludert i prisen per minutt for de virtuelle maskinene. Bruk av Windows Server lokalt (enten i en VHD eller på andre måter) krever en separat lisens og er underlagt normale lisensieringskrav for bruk av programvare lokalt.

 • En kunde kan bruke lisensmobilitetsfordelene under Software Assurance til å tilordne sin System Center 2012-lisens til en Windows Server-forekomst som kjører på Azure. En System Center-standardlisens kan brukes til å administrere to virtuell maskin-instanser, og en System Center-datasenterlisens kan brukes til å administrere åtte virtuell maskin-instanser.

Spørsmål om SQL Server

 • Hvis du er en sluttkunde som bruker SQL Server, kan du gjøre følgende:

  1. Skaff deg en SQL Server-avbildning fra Marketplace, og betal lisensieringsprisen per minutt for SQL Server. SQL Server-lisensavgiften er inkludert i avbildningsprisen for den virtuelle maskinen, som vist på siden med priser for virtuelle maskiner.
  2. Kunder med Software Assurance kan bruke lisensmobilitet for å få lisenser lokalt. Dette er mulig ved å gjøre følgende:
   1. Skaffe en SQL Server, bruk din egen lisens (BYOL)-avbildning fra Marketplace. Azure tar ikke betalt for avbildninger med SQL-lisensiering.
   2. installere SQL Server manuelt i en virtuell Windows Server-maskin fra Marketplace
   3. Opprette en virtuell maskin ved å laste opp en lokal SQL Server-avbildning til Azure.

  Du må rapportere bruken av lisenser til Microsoft via bekreftelsesskjemaet for lisensmobilitet innen ti dager.

 • Hver av de distribuerte virtuelle Azure-maskinene krever lisensiering for SQL Server. Dette kan du oppnå ved å gjøre ett av følgende:

  • Skaffe deg en SQL-avbildning fra Azure Virtual Machine-markedsplassen og betale minuttprisen for SQL Server for hver virtuelle maskin. Bruke en virtuell SQL Server-maskin fra galleriet.

  Eller

  • Kunder med Software Assurance kan bruke lisensmobilitet til å lisensiere både den aktive og den passive virtuelle SQL-maskinen med failover-rettigheter, som beskrevet i produktvilkårene for volumlisensiering.

  Gjør ett av følgende for å bruke lisensmobilitet:

  • Opprette en virtuell BYOL SQL Server-maskin fra Azure-galleriet. BYOL-avbildningene er merket med {BYOL} i Azure Marketplace.
  • Installer SQL Server manuelt på en virtuell Windows-maskin fra Azure Marketplace.
  • Installer SQL Server manuelt lokalt, og opprett en avbildning. Deretter kan du laste opp avbildningen til Azure og opprette en virtuell maskin fra den opplastede avbildningen.

  Kunder som bruker lisensmobilitet til dette formålet, må varsle Microsoft innen ti dager ved å bruke lisensbekreftelsesskjemaet. Klikk Licensing Documents Search og finn lisensbekreftelsen for ditt språk og område.

 • SQL Server 2012 lisensieres per kjerne, som regnes som tilsvarende virtuelle kjerner i virtuelle maskinforekomster i Azure. Minimumsantallet kjerner som kan tilordnes til en virtuell maskinforekomst, er fire. Dette betyr at alle forekomster av typen Ekstra liten (A0), Liten (A1), Middels (A2), Stor (A3) og A6 må tilordnes til fire SQL Server-kjernelisenser. Forekomster av typen Ekstra stor (A4) og A7 må tilordnes til åtte SQL Server-kjernelisenser.

Spørsmål om BizTalk Server

 • Hvis du er en sluttkunde som bruker BizTalk Server, kan du gjøre følgende:

  • Skaffe deg en BizTalk Server-avbildning fra Azure Virtual Machine-markedsplassen og betale prisen per minutt for BizTalk Server, eller
  • Installere eller laste opp din egen BizTalk Server-avbildning ved hjelp av lisensmobilitetsfordelene under Software Assurance.

  Hvis du er en tjenesteleverandør med en signert lisensavtale for tjenesteleverandører (SPLA), kan du gjøre følgende:

  • Skaffe deg en BizTalk Server-avbildning fra Azure Virtual Machine-markedsplassen og betale prisen per minutt for BizTalk Server.

Spørsmål om eksterne skrivebordstjenester

 • Ja, tjenesteleverandører kan tilby vertsbaserte løsninger gjennom eksterne skrivebordstjenester som kjører på Azure så lenge de har anskaffet lisenser for abonnenttilgang (SAL-er) til eksterne skrivebordstjenester via en Microsoft-forhandler med signert lisensavtale for tjenesteleverandører.

 • Fra og med 1. januar 2014 har volumlisenskunder med aktiv Software Assurance i CAL-en til sine eksterne skrivebordstjenester, utvidede rettigheter i CAL-en til de eksterne skrivebordstjenestene. Dermed kan de bruke CAL-en for de eksterne skrivebordstjenestene med Software Assurance, på en Windows Server som kjører på Azure eller delte servermiljøer fra andre tjenesteleverandører. Med denne Software Assurance-fordelen for CAL-en for eksterne skrivebordsløsninger kan hver bruker få tilgang til ekstern skrivebordsfunksjonalitet i ett delt servermiljø (f.eks. Azure eller en tredjeparts server), i tillegg til tilgang til de respektive lokale serverne. For å dra nytte av denne fordelen må du fylle ut og sende inn skjemaet for bekreftelse av lisensmobilitet til Azure eller en autorisert mobilitetspartner, der det vertsbaserte grafiske brukergrensesnittet skal kjøre. Du finner mer informasjon i tillegg 2 i avsnittet om Software Assurance-fordelen i dokumentet om produktbrukerrettigheter.

 • Nei, vertskap for flere leiere er begrenset i produktbrukerrettighetene for Windows-klienten, for eksempel Windows 7 eller Windows 8. Windows-klientskrivebord er ikke tilgjengelig på verken Azure eller andre tjenesteleverandører, som for eksempel Amazon eller Rackspace. Du kan lese mer om Microsofts brukerrettigheter for produkter.

Spørsmål om SharePoint SQL Server

 • SharePoint-servere kan distribueres til Azure gjennom en kundes volumlisensavtale ved å bruke lisensmobilitet for Software Assurance, eller som en del av en vertsbasert løsning lisensiert via SPLA.

Andre lisensieringsspørsmål

 • I tillegg til Windows Server, SQL Server og BizTalk Server støtter vi Project Server, Dynamics NAV, Dynamics GP og Team Foundation Server. Du kan finne den nyeste listen over støttede arbeidsbelastninger i denne artikkelen. I tabellen nedenfor oppsummeres lisensieringsmodellene for hvert produkt:

  Produkter Tilgjengelig på avbildningsmarkedsplassen og belastes per minutt Lisensmobilitet gjennom Software Assurance SPLA-lisens for abonnementtilgang
  Windows Server Datacenter Edition Tilgjengelig
  (prisen per minutt inkluderer bruk av maskinvareressurser, serverlisens og klientadgangsrettigheter)
  Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
  Windows Server Standard Edition Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
  SQL Server Enterprise Edition Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
  SQL Server Standard Edition Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
  SQL Server Web Edition Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
  BizTalk Server Enterprise Edition Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
  BizTalk Server Standard Edition Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
  SharePoint Server Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
  System Center Datacenter Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
  System Center Standard Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
  Team Foundation Server Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
  Project Server Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
  Microsoft Dynamics NAV Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
  Microsoft Dynamics GP Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
 • Nei. Under Microsofts produktbrukerrettigheter (PUR) er ikke Office og Windows 7 lisensiert til å kjøre på virtuelle maskiner. Microsoft Office er særskilt klassifisert i PUR som «skrivebordsprogrammer», som ikke er inkludert i lisensieringsmobilitet.

  Du finner mer informasjon på nettstedet med Microsofts produktbrukerrettigheter.

 • Ja, enhver Visual Studio-abonnent som har aktivert abonnementet, kan kjøre mesteparten av programvaren som er lisensiert under MSDN, på Azure Virtual Machines, noe som gir økt fleksibilitet under utvikling og testing av programmer.

  Denne bruksrettigheten for skyen gjelder for all programvare som er inkludert i MSDN-abonnementet, bortsett fra Windows Client og Windows Server. Visual Studio-abonnenter kan kjøre Windows Server på Azure Virtual Machines, men siden dette ikke er inkludert som en del av bruksrettighetene for skyen, belastes abonnentene i henhold til prisen for virtuelle Windows Server-maskiner. Visual Studio-abonnenter kan bare kjøre virtuelle Windows Client-maskiner innenfor Azure MSDN-fordelsabonnementet eller det forbruksbaserte abonnementet for utvikling og testing i MSDN. Du finner mer informasjon om bruksrettigheter for skyen i hvitboken om Visual Studio- og MSDN-lisensiering.

  I tillegg til denne nye bruksrettigheten for Visual Studio-abonnenter har vi oppdatert Azure MSDN-brukerfordelen. MSDN-abonnenter får nå en månedlig kreditt de kan bruke på Azure-tjenester, samt reduserte priser for kjøring av virtuelle Windows Server-maskiner.

Kan vi hjelpe deg?