Vanlige spørsmål om priser for Azure Database

Du stiller spørsmålene. Vi har svarene.

Hvordan vises belastninger for databaser på fakturaen min?

Vi fakturerer hver database i multipler av databaseenheter (DU – Database Unit), og hver faktureringsenhet tilsvarer $9.99 per måned. I tabellen nedenfor vises antallet faktureringsenheter for ulike databasestørrelser.

DATABASESTØRRELSE DATABASEENHETER
(HVER DU = $9.99)
0 til 100 MB 0,5 DU
100 MB til 1 GB 1 DU
1 GB til 10 GB 1 DU for første GB
0,4 DU for hver ekstra GB
10 GB til 50 GB 4,6 DU for de første 10 GB
0,2 DU for hver ekstra GB
50 GB til 150 GB 12,6 DU for de første 50 GB
0,1 DU for hver ekstra GB