Event Hubs

Enkelt, sikkert og skalerbart sanntids datainntak

Event Hubs er en heladministrert datainntakstjeneste i sanntid som er enkel, pålitelig og skalerbar. Strøm flere millioner hendelser per sekund fra hvilke som helst kilde, for å opprette dynamiske datasamlebånd og umiddelbart svare på forretningsutfordringer. Fortsett med databehandling under nødstilfeller ved hjelp av funksjoner for geo-nødgjenoppretting og georeplikering.

Integrer sømløst med andre Azure-tjenester for å åpne opp muligheten for verdifull innsikt. Muliggjør kommunikasjon mellom eksisterende Apache Kafka-klienter og Event Hubs uten behov for kodeendringer – du får en administrert Kafka-opplevelsen uten at du trenger administrere dine egne klynger. Få datainntak og mikrobatching i sanntid på samme strøm.

Kobling til video

Hvorfor velge Event Hubs?

Fokuser på å trekke inn innsikt fra dataene dine i stedet for å administrere infrastruktur. Bygg store sanntids datasamlebånd, og reager på forretningsutfordringer med en gang.

Enkel

Bygg datasamlebånd med sanntidsdata bare med et par klikk. Integrere sømløst med Azure datatjenester for å avdekke innsikt raskere.

Sikker

Beskytt sanntidsdataene dine. Event Hubs er sertifisert av CSA STAR, ISO, SOC, GxP, HIPAA, HITRUST og PCI.

Skalerbar

Juster gjennomstrømningen dynamisk basert på bruksbehov og betal kun for det du bruker.

Åpne

Innhent data fra hvor som helst og utvikle på tvers av plattformer med støtte for populære protokoller, inkludert AMQP, HTTPS og Apache Kafka.®

Innhent millioner av hendelser per sekund

Innhent inngangsdata kontinuerlig fra hundretusenvis av kilder med lav forsinkelse og konfigurerbar tidsbevaring.

Aktiver sanntids- og mikrobunkebehandling samtidig

Send data sømløst til Blob-lagring eller Data Lake Storage for langsiktig oppbevaring eller mikrobunkebehandling med Event Hubs-datastrømlagring.

Benytt deg av en administrert tjeneste med elastisk skalering

Skaler enkelt fra å strømme megabyte med data til terabyte, samtidig som du beholder kontrollen over når og hvor mye, som skal skaleres.

Koble enkelt til Apache Kafka-økosystemet

Koble Event Hubs med Kafka-programmer og klientene dine sømløst sammen med Azure Event Hubs for Apache Kafka®.

Bygg en serverløs strømmeløsning

Innbyrdes forbundet med Stream Analytics for å bygge en ende-til-ende serverløs strømmeløsning.

Kunder som bruker Event Hubs

  • Daimler
  • Schneider Electric
  • Southern Company
  • T Mobile Systems
  • BMW
  • Asos

Serverløs strømming med Event Hubs

Bygg en ende-til-ende serverløs strømmeplattform med Event Hubs og Stream Analytics

Related products and services

Azure Stream Analytics

Behandling av data i sanntidsstrømmer fra millioner av IoT-enheter

Azure Databricks

Rask, enkelt og samarbeidende Apache Spark-basert analyseplattform

Storage-kontoer

Varig, svært tilgjengelig og svært skalerbar skybasert lagring

Begynn å bruke Event Hubs