Hopp over navigasjon

Event Hubs

Innføring av telemetri i skyskala fra nettsteder, apper og datastrømmer

Strøm millioner av hendelser per sekund

Azure Event Hubs er en tjeneste for telemetriinntak i hyperskala som samler inn, transformerer og lagrer millioner av hendelser. Som plattform for distribuert strømming har den lav forsinkelse og konfigurerbar oppbevaringstid, slik at du kan hente store mengder telemetri til skyen og lese data fra flere ulike programmer med semantikk for utgivelse og abonnering.

Sanntidsbasert og satsvis behandling på samme strøm

Med Event Hubs-samlefunksjonen kan én enkelt strøm støtte både sanntidsbaserte og satsvise datasamlebånd, noe som gjør løsningen din mindre komplisert. Utvikle med tanke på dagens satsvise behandling på en plattform som støtter morgendagens sanntidsanalyse og -behandling. Event Hubs-samle er den enkleste måten å laste inn data i Azure på.

Dra nytte av en fullstendig administrert plattform som en tjeneste

Event Hubs er en fullstendig administrert tjeneste. Du behøver ikke vedlikeholde servere eller kjøpe programvarelisenser. Prisene er enkle å forholde seg til. Med Event Hubs kan du fokusere på å utnytte verdiene i telemetridataene i stedet for å samle dem inn.

Håndter volum, variasjon og hastighet

Stordata kommer fra mange kilder med forskjellige belastningsprofiler, for eksempel termostater som genererer telemetridata med få minutters mellomrom, programytelsestellere som genererer hendelser hvert sekund, og mobilapper som samler inn telemetri for hver enkelt brukerhandling. Event Hubs er en fullstendig administrert tjeneste som importerer hendelser med elastisk skalering for å håndtere forskjellige belastningsprofiler og toppene.

Utvikle for flere plattformer med støtte for mange språk

Event Hubs bruker Advanced Message Queuing Protocol (AMQP), som muliggjør interoperabilitet og binær kompatibilitet med andre plattformer, og som også støtter HTTPS for inngående data. Med innebygde klienter i Java og .NET er det enkelt å komme igang med Event Hubs. Du kan også integrere med Azure Services, inkludert Stream Analytics og Virtual Machines, mens du utvikler rike serverløse arbeidsflyter. Det finnes også et stort fellesskap for Event Hubs åpen kilde som kontinuerlig utvikler nye adaptere og koblinger for populære plattformer slik som Apache NiFi og Elastic Stack.

Related products and services

Stream Analytics

Behandling av data i sanntidsstrømmer fra millioner av IoT-enheter

Azure Databricks

Rask, enkelt og samarbeidende Apache Spark-basert analyseplattform

Lagring

Varig, svært tilgjengelig og svært skalerbar skybasert lagring

Begynn å bruke Event Hubs