Gå til hovedinnhold

Priser på Machine Learning Studio (klassisk)

ML Studio er det GUI-baserte integrerte utviklingsmiljøet for å konstruere og operasjonalisere arbeidsflyter for maskinlæring

ML Studio (klassisk) tilbyr en visuell opplevelse for maskinlæring.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. De faktiske prisene kan variere avhengig av avtaletypen, som er angitt med Microsoft, kjøpsdatoen og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar, og konverteres ved hjelp av London-spotkurser registrert to virkedager før den siste virkedagen i utgangen av forrige måned. Hvis de to virkedagene før slutten av måneden faller på en helligdag i de største markedene, er prissettingsdagen vanligvis dagen umiddelbart før de to virkedagene. Denne satsen gjelder for alle transaksjoner i løpet av den kommende måneden. Logg på priskalkulatoren for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser, eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Studio-priser

Machine Learning Studio (klassisk) tilbys på to nivåer – gratis og standard.

Funksjoner per nivå sammenlignes i tabellen nedenfor:

Ikke tilgjengelig Gratis Standard
Pris Gratis $- per ML studio arbeidsområde per måned
$- per Studio-eksperimenteringstime
Opprett Azure-abonnement Ikke nødvendig Kreves
Maksimalt antall moduler per eksperiment 100 Ubegrenset
Maksimalvarighet per eksperiment 1 time per eksperiment Opptil 7 dager per eksperiment, maksimalt 24 timer per modul
Maksimal lagringsplass 10 GB Ubegrenset – ta med din egen
Les data fra lokal SQL Forhåndsversjon Nei Ja
Kjøring/ytelse Enkeltnode Flere noder
Nett-API for produksjon Nei Ja
SLA Nei Ja
Timepriser gjelder bare for aktiv bruk av tjenesten. Der det finnes flere målere, brukes de samtidig.

Priser for nett-API for produksjon

Med Machine Learning Studio (klassisk) kan du rulle ut løsninger for prediktiv analyse som nettjenester.

De utrullede nettjenestene er underlagt følgende planer:

Ikke tilgjengelig Dev/Test* Standard S1 Standard S2 Standard S3
Pris for nivå per måned $- $- $- $-
Funksjoner
Transaksjoner inkludert (per måned) 1 000 100 000 2 000 000 50 000 000
Datatimer inkludert (per måned) 2 25 500 12 500
Totalt antall nettjenester1 2 10 100 500
Priser for overforbruk I/T $- per 1000 transaksjoner
$- per API-datatime
$- per 1000 transaksjoner
$- per API-datatime
$- per 1000 transaksjoner
$- per API-datatime
* API-bruksbegrensninger gjelder for testnivået – begrenset til to samtidige RRS-kall.
1 Antall nettjenester kunden kan knytte til et abonnement på et gitt tidspunkt.

Den klassiske versjonen av nettjenester er fremdeles tilgjengelig til følgende priser:

 • $- per datatime for produksjons-API (timeenhet)
 • $- per 1000 transaksjoner i produksjons-API (transaksjonsenhet)

Timepriser gjelder bare for aktiv bruk av tjenesten. Hvis det finnes flere målere, brukes de samtidig.

Hvis du vil ha mer informasjon om klassiske nettjenester og nye nettjenester, kan du se i dokumentasjonen.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-priser. Forstå prisingen for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et egendefinert forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Machine Learning Studio (klassisk)

Les mer om Machine Learning Studio (klassisk) funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for Machine Learning Studio (klassisk).

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Machine Learning Studio (klassisk) ressurser.

 • Følg trinnene nedenfor for å kopiere eksperimenter fra Free-nivået til Standard-nivået:

  1. Logg deg på Azure Machine Learning Studio (klassisk), og kontroller at du kan se både gratisarbeidsområdet og standardarbeidsområdet i arbeidsområdevelgeren på den øverste navigasjonslinjen.
  2. Bytt til Free-arbeidsområdet hvis du er i Standard-arbeidsområdet.
  3. Velg et eksperiment du vil kopiere, fra listen over eksperimenter, og klikk kommandoknappen Kopier.
  4. Velg Standard-arbeidsområdet fra dialogboksen som vises, og klikk Kopier.
  5. Legg merke til at alle tilknyttede datasett, opplæringsmodeller osv. kopieres, sammen med eksperimentet, til Standard-arbeidsområdet.
  6. Du må kjøre eksperimentet på nytt og publisere nettjenesten på nytt i Standard-arbeidsområdet.
 • Machine Learning støtter høy tilgjengelighet via sammenkobling over to områder i samme geografiske område. USA, det sørlige Midtvesten er koblet sammen med USA, det nordlige Midtvesten.

 • Tidene for produksjons-API-kall kan variere betydelig. Generelt varer de fra noen hundre millisekunder til noen få sekunder, men de kan noen ganger vare i minutter, alt etter hvor kompleks databehandlingen og Machine Learning-modellen er. Den beste måten å anslå tider for produksjons-API-kall på er å teste ytelsen til en modell i Machine Learning.

 • Machine Learning er en tjeneste med flere leietakere, og de faktiske databehandlingsressursene som brukes i serverdelen vil variere. Disse ressursene er optimalisert for ytelse og pålitelighet.

 • Avgifter for arbeidsområder deles opp separat for hver aktuelle måler på én enkelt faktura.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?