Sikkerhetssenter priser

Azure Sikkerhetssenter gjør det mulig å forhindre, registrere og svare på trusler med økt synlighet og bedre kontroll over sikkerheten til Azure-ressursene dine

Azure Sikkerhetssenter tilbys på gratis- og standardnivåene. Standard-nivået er gratis de første 60 dagene. Hvis du velger å fortsette å bruke tjenesten etter de 60 dagene, begynner vi automatisk å ta betalt for tjenesten.

Sikkerhetssenteret bruker Azure storage til å lagre sikkerhetsdata som er generert fra dine beskyttede noder. Kostnader forbundet med denne lagringen er ikke inkludert i prisen for tjenesten og vil bli belastet separat til ordinære priser for Azure Storage. Lagringskostnader gjelder også for prøveperioden.

Funksjoner Gratis Standard
Sikkerhetspolicy, vurdering og anbefalinger
Tilkoblede partnerløsninger
Trusselpåvisning (oppførselsanalyse og avviksregistrering) for:
Networks
Virtual Machines
SQL-databaser
Windows-krasj
Inkludert data Ikke relevant 500 MB per dag1
Pris Gratis $15 / node2 / måned

1 Allokeringen av daglige inkluderte data grupperes på tvers av noder. Hvis det for eksempel er 10 noder tilkoblet tjenesten, vil den totale fordelingen av opplastede data være 5000 MB per dag. De 5000 MB fordeles på 10 noder, slik at hver node kan laste opp mer enn 500 MB per dag så lenge den totale mengden data i alle nodene ikke overstiger 5000 MB den dagen. I dette eksemplet vil ekstra datagebyrer bare gjelde hvis den totale dataopplastingen overskrider 5000 MB på én dag.

2 En node er enhver Azure-ressurs som overvåkes av tjenesten. For øyeblikket teller hver virtuelle maskin som én node, og hver SQL-databaseserver (logisk server som kan inneholde flere SQL-databaser og/eller SQL Data Warehouse-databaser) teller som én node. Etterhvert som ekstra egenskaper for sikkerhetsovervåkning aktiveres for andre tjenestetyper, slik som Azure Cloud Services, kan vi også begynne å telle disse ressursene som noder. Noder telles og fordeles daglig.

Endringer i sikkerhetsdatalagring og fordelt fakturering begynner i juni 2017 (faset utrulling)

Fra og med juni 2017 blir følgende endringer implementert i en faset utrulling:

a) Vi migrerer kundene til en ny dataplattform istedenfor å bruke Azure Storage. Tjenesten blir ikke påvirket og du behøver ikke gjøre noe som helst. Når du har blitt overført til den nye plattformen blir du ikke lenger belastet Azure Storage-gebyrer for sikkerhetsdata som samles inn av Azure Security Center.

  • Kunder på gratisnivået, etter overføringen: Dere blir ikke belastet for lagring eller data så lenge dere forblir på gratisnivået.
  • Kunder på standardnivået, etter overføringen: Dere blir ikke belastet for data så lenge datastørrelsen deres ikke overskrider de daglige inkluderte datagrensene som beskrives i pristabellen ovenfor. Basert på observert bruk frem til dagens dato, vil de fleste distribusjonene ikke overskride den daglige grensen for inkluderte data. Hvis ekstra innsamlet data allikevel overskrider den daglige grensen, eller hvis du velger å oppbevare sikkerhetsdataene i mer enn én måned, vil ekstragebyrer pålegges som følger:
Overforbruksmåler Pris
Tilleggsdata lastet opp over de inkluderte daglige dataene $2.3 per GB
Ekstra oppbevaring utover én måned $0.1/GB/måned

b) Etter migreringen av dataplattformen blir nodene fakturert per time istedenfor per dag.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte
  • Trenger du kundestøtte for testversjonstjenester? Bruk forumene våre
  • Hvis du vil ha mer informasjon om serviceavtalen, kan du gå til SLA-siden

Ressurser

Kalkulator

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Vanlige spørsmål om kjøp

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Produktdetaljer

Les mer om Sikkerhetssenter

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Begynn i dag