Hopp over navigasjon

Sikkerhetssenter priser

Azure Security Center gir enhetlig sikkerhetsadministrasjon og avansert trusselbeskyttelse for hybrid sky-arbeidsbelastninger

Azure Sikkerhetssenter tilbys på gratis- og standardnivåene. Standard-nivået er gratis de første 60 dagene. All bruk ut over 60 dager vil automatisk belastes i henhold til prisskjemaet under.

Funksjoner Gratis (bare Azure-ressurser) Standard (Hybrid- og Azure-ressurser)
Sikkerhetspolicy, vurdering og anbefalinger Tilgjengelig Tilgjengelig
Tilkoblede partnerløsninger Tilgjengelig Tilgjengelig
Innsamling og søk etter sikkerhetshendelser ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Tidsnok virtuell maskin-tilgang ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Adaptive programkontroller ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Avansert trusseloppdagelse for nettverk, virtuelle maskiner/servere og Azure-tjenester ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Innebygde og egendefinerte varsler ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Trusselkompetanse ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Inkludert data Ikke relevant 500 MB per dag1
Pris Gratis $- / node2 / time

1 Allokeringen av daglige inkluderte data grupperes på tvers av noder. Hvis det for eksempel er 10 noder tilkoblet tjenesten, vil den totale fordelingen av opplastede data være 5000 MB per dag. De 5000 MB fordeles på 10 noder, slik at hver node kan laste opp mer enn 500 MB per dag så lenge den totale mengden data i alle nodene ikke overstiger 5000 MB den dagen. I dette eksemplet vil ekstra datagebyrer bare gjelde hvis den totale dataopplastingen overskrider 5000 MB på én dag.

2 En node er enhver Azure-ressurs som overvåkes av tjenesten. For øyeblikket teller hver virtuelle maskin som én node, og hver SQL Database-server (logisk server som kan inneholde flere SQL-databaser og/eller SQL Data Warehouse-databaser) teller som én node. Etterhvert som ekstra egenskaper for sikkerhetsovervåkning aktiveres for andre tjenestetyper, slik som Azure Cloud Services, kan vi også begynne å telle disse ressursene som noder. Noder telles og fordeles daglig.

Ekstra datakostnader

Basert på observert bruk frem til dagens dato, vil de fleste distribusjonene ikke overskride den daglige grensen for inkluderte data. Hvis ekstra innsamlet data allikevel overskrider den daglige grensen, eller hvis du velger å oppbevare sikkerhetsdataene i mer enn én måned, vil ekstragebyrer pålegges som følger:

Overforbruksmåler Pris
Tilleggsdata lastet opp over de inkluderte daglige dataene $2.3 per GB
Ekstra oppbevaring utover én måned $0.1/GB/måned

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
  • Trenger du kundestøtte for testversjonstjenester? Bruk forumene våre.
  • Gå til SLA-siden hvis du vil ha mer informasjon om tjenestenivåavtalen.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Sikkerhetssenter

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis