Sikkerhetssenter priser

Azure Security Center provides unified security management and advanced threat protection for hybrid cloud workloads

Azure Security Center is offered in two tiers: Free and Standard. The Standard tier is free for the first 60 days. Any usage beyond 60 days will be automatically charged as per the pricing scheme below.

Funksjoner Free (Azure Resources Only) Standard (Hybrid And Azure Resources)
Sikkerhetspolicy, vurdering og anbefalinger
Tilkoblede partnerløsninger
Security event collection and search
Just in time VM Access
Adaptive application controls
Advanced threat detection for networks, VMs/servers, and Azure services
Built-in and custom alerts
Threat intelligence
Inkludert data Ikke relevant 500 MB per dag1
Pris Gratis $15 / node2 / måned

1 Allokeringen av daglige inkluderte data grupperes på tvers av noder. Hvis det for eksempel er 10 noder tilkoblet tjenesten, vil den totale fordelingen av opplastede data være 5000 MB per dag. De 5000 MB fordeles på 10 noder, slik at hver node kan laste opp mer enn 500 MB per dag så lenge den totale mengden data i alle nodene ikke overstiger 5000 MB den dagen. I dette eksemplet vil ekstra datagebyrer bare gjelde hvis den totale dataopplastingen overskrider 5000 MB på én dag.

2 En node er enhver Azure-ressurs som overvåkes av tjenesten. For øyeblikket teller hver virtuelle maskin som én node, og hver SQL Database-server (logisk server som kan inneholde flere SQL-databaser og/eller SQL Data Warehouse-databaser) teller som én node. Etterhvert som ekstra egenskaper for sikkerhetsovervåkning aktiveres for andre tjenestetyper, slik som Azure Cloud Services, kan vi også begynne å telle disse ressursene som noder. Noder telles og fordeles daglig.

Additional data charges

Based on observed usage to date, most deployments do not exceed the daily 'included data' limit. However, if additional data is collected that exceeds the daily limit, or if you choose to retain your security data longer than 1 month, then additional charges will apply as follows:

Overforbruksmåler Pris
Tilleggsdata lastet opp over de inkluderte daglige dataene $2.3 per GB
Ekstra oppbevaring utover én måned $0.1/GB/måned

Kundestøtte og serviceavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
  • Trenger du kundestøtte for testversjonstjenester? Bruk forumene våre.
  • Gå til SLA-siden hvis du vil ha mer informasjon om tjenestenivåavtalen.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Sikkerhetssenter

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto