Hopp over navigasjon

Priser for Cognitive Services – API for Bing-søkeforslag

Bruk intelligens-API-er til å aktivere visuelle funksjoner samt tale-, språk- og kunnskapsfunksjoner

Whether you're searching the web, a local set of data, or just asking users to enter an input into your app, the Bing Autosuggest API helps narrow the search quickly by allowing your users to see suggestions for popular search terms. It can correct perceived mistakes, and returns detailed contextual suggestions according to other searches people have found useful.

Bing Autosuggest API v7 is available as a standalone service and also through the Bing Search plans.

Prisdetaljer

Funksjoner Enhet Pris
Opptil 100 transaksjoner per sekund transaksjoner $3 per 10 000 transaksjoner

Bing Autosuggest API is also available as a part of Bing Search Plans that provide greater value and flexibility.


Tilbud fra S1-nivå

Web Search-responsen vil omfatte og rangere spørringsrelevante webresultater, bilder, nyheter, videoer, enheter og relaterte søkesvar. Stavekontroll vil være inkludert i spørringsresponsen.

Denne samlingen inkluderer også flere svar som for eksempel tidssone, enhetskonvertering, oversettelse og kalkulator når det er aktuelt.

Dette nivået tilbyr også høyere grenser for antall transaksjoner per sekund (TPS) og mulighet til å kalle API-er for søkeforslag * og stavekontroll *.

API-er som er inkludert Måleenhet Pris Valgfritt Bing Statistics-tilleggsprogram Transaksjoner per sekund (TPS)
Bing Web Search
Bing Image Search
Bing News Search
Bing Video Search
Bing Entity Search API
Bing Autosuggest *
Bing Spell Check *
Per 1,000 transaksjoner
* Per 25,000 transaksjoner
$7 $1 250

Tilbud i S2-nivået

Web Search-responsen vil automatisk omfatte og rangere relevante webresultater fra spørringen og inkludere stavekontroll i spørringsresponsen.

Dette nivået tilbyr også mulighet til å kalle API-er for søkeforslag * og stavekontroll *.

API-er som er inkludert Måleenhet Pris Valgfritt Bing Statistics-tilleggsprogram Transaksjoner per sekund (TPS)
Bing Web Search
Bing Autosuggest *
Bing Spell Check *
Per 1,000 transaksjoner
* Per 10,000 transaksjoner
$3 $1 100

Hvis du brukte API-er for Bing-søkeforslag inntil 15. oktober 2017, vil du fortsatt få tilgang til API-ene for prisene som gjaldt tidligere, helt til 15. oktober 2018 eller til slutten på din foretaksavtale. Klikk her hvis du vil vite mer.

Det er lett å gå over fra API-er for Bing Search v5 til API-er for Bing Search v7. Se Azure-dokumentasjonen for mer informasjon.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte er inkludert.
 • Vi garanterer at Cognitive Services som kjører på standardnivået, er tilgjengelig minst 99,9 prosent av tiden. Ingen tjenestenivåavtale gis for gratis prøveversjon. Les servicenivåvilkårene.

Vanlige spørsmål

Søke-API for Bing

 • Tabellen under viser en liste over tilgjengelige endepunkter for hver API. Responsen for det samme endepunktet til Bing Web Search API kan variere avhengig av hvilket nivå som er kjøpt. Se det neste spørsmålet for mer informasjon.

  Inkluderte API-er Endepunkt Tilgjengelig i nivåer
  Bing Web Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Bing Image Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Bing News Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Bing Video Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Bing Autosuggest https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Bing Spell Check https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
  Bing Visual Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/visualsearch S9
 • Nei, Bing Web Search API begrenses til å kun dekke bestemte tilbud i hvert nivå. Nivå S3 er for eksempel ment for kunder som bare ønsker å utnytte resultater og bilder av nettsøk i sine programmer. Kundene har også mulighet til å kalle bare et bestemt endepunkt innenfor et nivå, og deres transaksjoner vil telle mot alle transaksjonene i samlingen (en kunde i nivå S3 kan for eksempel kalle bilde-API-endepunktet og utføre 400 transaksjoner og kalle Web Search-API-endepunktet for 600 transaksjoner, så regnes det som 1 000 transaksjoner totalt).

 • Nei, begge API-ene kan potensielt returnere forskjellige resultater selv om du bare ser etter bilder. For en viss type spørringer kan Bing Web Search API for eksempel returnere en kombinasjon av nettsider, videoer og nyheter, men ingen bilder. Bing Image Search API kan imidlertid returnere bilder for den samme spørringen.

 • Nivåer prises ut fra antall transaksjoner. For nivå S3 er for eksempel prisen per 1 000 transaksjoner lik $4. På slutten av en faktureringsperiode der 12 000 transaksjoner har blitt logget for Bing Web Search API og 1 000 transaksjoner for Bing Image Search API, blir du fakturert for $52 beregnet som $4*(13 000/1000).

 • API for Bing Spell Check og Bing-søkeforslag faktureres per intervall med 25 000 transaksjoner i nivå S1. Mens andre API-er faktureres for 1 000 transaksjonsintervaller i nivå S1.

  Tenk deg at du abonnerer på nivå S1, og på slutten av faktureringsperioden logges 15 000 transaksjoner for Bing Web Search API, 3 000 transaksjoner for Bing Video Search API og 25 000 for API for Bing-søkeforslag. I dette tilfellet vil den tilnærmede fakturaen være $133 beregnet som $7*((15 000+3 000)/1 000) + $7*(25 000/25 000).

  Merk: For fakturering er det bare endepunktene som vurderes, ikke den forespurte responsen. Hvis du for eksempel bare kaller Bing Web Search-API-en for å finne bilder, vil responsen telles mot Bing Web Search API, ikke mot Bing Image Search API.

 • Bing Statistics er et tilleggsprogram du kan du kjøpe fra Azure Portal i sammen med ett av nivåene S1 til S9 av Bing API-er. Dette tilleggsprogrammet bli belastet med $1 for hver enhet av abonnert nivå. Hvis du for eksempel abonnerer på nivået S1 med tilleggsprogrammet Bing Statistics og foretar 2 000 oppkall til Bing Web Search API og 25 000 oppkall til Bing Spell Check, blir du belastet $24 for 3 enheter – 2 for Bing Web Search API og 1 for Bing Spell Check – inkludert $1 ekstra i tillegg til $7-prisen på Bing S1-pakken.

 • Tilleggsprogrammet Bing Statistics er bare tilgjengelig med Bing API-ene på nivå S1 til S9. Det er ikke tilgjengelig for frittstående API-tilbud. Bing Statistics tilbyr allikevel måledata for alle endepunktene inkludert i forskjellige nivåer. Det er heller ikke tilgjengelig for andre API-er på Cognitive Services bortsett fra Bing API-er (fra nivåene S1 til S9).

Generelt

 • API-er for Bing-søkeforslag faktureres basert på antallet transaksjoner (også kalt API-oppkall). Dette er forbruksbetalte abonnementer som ikke blir belastet ekstrakostnader for omfattende spørringer og mer enn 10 resultater (opptil 50 resultater i de fleste tilfeller).

 • Hvis du overskrider det angitte antallet transaksjoner per sekund (TPS), blir bruken begrenset til den angitte grensen. Hvis programmet ditt behøver en høyere TPS enn den som er angitt på denne siden, kan du ta kontakt med Azure-kundestøtte.

 • For faktureringsformål, er en transaksjon en vellykket Bing API-oppkallsforespørsel (men det finnes begrensninger for DoS-angrep). For loggings- og rapporteringsformål som Bing Statistics-tilleggsprogrammet, er det alle Bing API-oppkall, enten de er vellykkede eller ikke.

 • Du kan endre tjenestenivået når som helst. Påse at du bruker de riktige nøklene i API-oppkallene. Hvis du har en foretaksavtale med Microsoft, kan du ta kontakt med kontoansvarlig for avtalen.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Kognitive tjenester

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis