Hopp over navigasjon

Priser på Azure Purview

Maksimer bedriftsverdien med ensrettet datastyring

Azure Purview er en tjeneste for enhetlig datastyring som hjelper deg med å få maksimal forretningsverdi fra hybride data. Med Purview Data Map kan du automatisere skanning og klassifisere data i ønsket skala. Purview Data Catalog muliggjør selvbetjent dataoppdagelse som gir raskere forretningsintelligens, analyse, kunstig intelligens og maskinlæring.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Azure Purview Data Map

Azure Purview Data Map er grunnlaget for å administrere datastyring i skyskala. Data Map lagrer metadata, avstamming, klassifiseringer og andre merknader tilknyttet dataressurser og sender forespørslene etter denne informasjon gjennom Apache Atlas-API-er eller gjennom programmene bygd på Data Map, deriblant Data Catalog. En søkeforespørsel etter dataressursene tagget som sensitive eller en gjengivelse av en avstammingsgraf i Data Catalog er eksempler på en forespørsel levert av Data Map.

Data Map kan automatisk fylles inn i skyskala og holdes oppdatert med skanning av datakilder registrert på Purview-kontoen. Skanningene kan konfigureres til også å klassifisere data basert på metadata og innholdsinspeksjon. Data Map kommer med innebygde funksjoner (f.eks. ressurssett) for å optimalisere lagring av dataressurser.

Elastisk Data Map

By default, a Purview account is provisioned with a Data Map of at least 1 Capacity Unit. 1 Capacity Unit supports requests of up to 25 data map operations per second and includes storage of up to 2 GB of metadata about data assets.

Data Map can scale capacity elastically based on the request load. Request load is measured in terms of data map operations per second. As a cost control measure, a Data Map is configured by default to elastically scale up to a peak of 8 times the steady state capacity.

A data map operation is a create, read, update, or delete of an entity in the Data Map. Examples of an entity include a data asset or a lineage relationship between two data assets. A search request may require multiple operations depending on the assets returned and complexity of the request. Storage size of an entity may vary in size depending on the type of entity and annotations associated with the entity.

Data Map requires an additional Capacity Unit for every 2 GB of metadata storage required. For example, a Data Map with 2 GB of metadata storage is billed at 1 Capacity Unit per hour. If the addition of new data assets increases the size to 2.1 GB, the Data Map is billed at 2 Capacity Unit per hour.

Ikke tilgjengelig Pris
Kapasitetsenhet $- per 1 Capacity Unit Hour
Free in Preview Starting August 16, 2021 until Further Notice

Note: To encourage trial of the Elastic Data Map, we are providing all customers free usage of Data Map from August 16, 2021 until the end of public preview.


Automatisert skanning og klassifisering

Fakturering for automatisert utfylling av Data Map er serverløs og basert på varigheten av skannings- eller inntaksjobbene. Varigheten av disse jobbene kan variere basert på antall systemer skannet, dataressurser i de skannede systemene, valgt antall klassifiseringer, formen dataene har og ytelsen til systemene som blir skannet.

Skannings- eller inntaksjobber omfatter skanning etter metadata og uttrekk av avstamming, klassifisering basert på metadata eller innholdsinspeksjon, automatisert inntak av enheter fra en Purview-klient (Azure Data Factory). Dette omfatter ikke å legge til eller modifisere enheter med Apache Atlas, som i stedet faktureres basert på kapasitetsenheter drevet av forespørselsbelastning i form av operasjoner per sekund.

Ikke tilgjengelig Pris
For nettbasert Power BI Gratis i forhåndsversjon
For lokal SQL Server Gratis i forhåndsversjon
For andre datakilder $- per time med virtuell kjerne

Obs! Azure Purview klargjør en lagringskonto og en Azure Event Hubs-konto som administrerte ressurser i abonnementet Purview-kontoen er klargjort i. Dette er obligatorisk for å støtte forbedrede sikkerhetsfunksjoner under skanning. Dette kan medføre separate kostnader som i de fleste tilfeller ikke overskrider 2 % av skannekostnadene. Se delen for administrerte ressurser i Azure-portalen i Azure Purview Resource JSON.

Obs! Kunder som bruker Azure Purview til å styre data i andre skyer (f.eks. AWS, GCP) kan pådra seg ekstra kostnader på grunn av dataoverføringer og API-kall i tilknytning til publisering av metadata i Azure Purview Data Map. Dette gebyret varierer etter område. For skanning av data i AWS kan du se kostnadene i fakturerings- og administrasjonskonsollen i AWS Management Console.


Andre funksjoner

Ressurssett er en innebygd funksjon til Data Map som brukes til å optimalisere lagring og søk i dataressurser tilknyttet partisjonerte filer i datasjøer. Fakturering for behandling av dataressursene i ressurssett er serverløs og basert på varigheten til behandlingen, som kan variere etter endringen i partisjonerte filer og konfigurert ressurssettprofil.

Ikke tilgjengelig Pris
Ressurssett $- per time med virtuell kjerne
Gratis i forhåndsversjon

Obs! Som standard blir behandlingen av ressurssett kjørt hver 12. time for alle systemer konfigurert for skanning med veksleknappen for ressurssett aktivert.

Azure Purview Data Catalog

Purview Data Catalog er et program bygd på Data Map for brukere av forretningsdata, datateknikere og forvaltere for å oppdage data, identifisere avstammingsrelasjoner og tilordne forretningskontekst raskt og enkelt.

Service Funksjoner Pris
C0
 • Søk etter og bla gjennom dataressurser
 • Forretningsordliste, visualisering av avstamming og kataloginnsikt
Inkludert med Data Map
C1
 • Forretningsarbeidsflyter
Gratis i forhåndsversjon
D0
 • Kataloginnsikt
 • Innsikt i identifisering av sensitive data
Gratis i forhåndsversjon

Eksempelscenario:

In addition to the above, here is more information about how pricing works after preview ends to help estimate costs.

Data Map can scale capacity elastically based on the request load. Request load is measured in terms of data map operations per second. As a cost control measure, a Data Map is configured by default to elastically scale up to a peak of 8 times the steady state capacity.

For dev/trial usage:

Data Map (Always on): 1 capacity unit x Pris per capacity unit per hour x 730 hours per month

Scanning (Pay as you go): Total duration (in minutes) of all scans in a month / 60 min per hour x 32 vCore per scan x $- per vCore per hour

Resource Set: Total duration (in hours) of processing resource set data assets in a month * Pris per vCore per hour

The total cost per month for Azure Purview = cost of Data Map + cost of Scanning + cost of Resource Set

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-prisene. Få en forståelse av prisene for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et tilpasset forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Vanlige spørsmål

 • I forhåndsversjonen blir du ikke belastet for det elastiske datakartet. Data Catalog og Data Insights er også for øyeblikket gratis i forhåndsversjon. Etter at forhåndsperioden ender, blir du belastet for Purview Data Map-kapasitetsenheter og skanning. Du må klargjøre Data Map for å begynne å bruke Azure Purview. Data Map belastes per kapasitetsenhet (gjennomstrømming og metadatalagring). Du blir belastet for Data Map fra du klargjør Data Map og frem til du deaktiverer Azure Purview-forekomsten. Automatisert skanning og klassifisering belastes per time med serverløs virtuell kjerne. I forhåndsversjonen er skanning av utvalgte Power BI- og SQL Server-ressurser gratis. Se de følgende vanlige spørsmålene for mer informasjon. Data Catalog er gratis i forhåndsversjonen. Prisene for Data Catalog blir kunngjort på et fremtidig tidspunkt.
 • Du betaler bare for hver time med virtuell kjerne med skanning du bruker. Forbruket rundes opp til nærmeste minutt. Mens det er i forhåndsversjon, er skanning av Power BI- og SQL Server-ressurser gratis. Du finner mer informasjon nedenfor. Det er ingen trinnvise belastninger for koblinger til ulike datalagre.
 • I forhåndsversjonen har Azure Purview gratis skanning og klassifisering for lokal SQL Server som kan kobles til Azure Purview gjennom kjøretiden for skanning og klassifisering som er driftet lokalt. Alle andre SQL-servere som bruker kjøretiden i skyen, er ikke inkludert i gratisskanningen.
 • I forhåndsversjonen har Azure Purview gratis skanning og klassifisering for nettbaserte Power BI-leiere med administrative API-er som kan brukes av Azure Purview. Lokal Power BI Premium støttes ikke i forhåndsversjonen.
 • Data Map er et kart over dataressurser, tilknyttede metadata og avstamming som kobler sammen dataressurser. En kapasitetsenhet er et klartgjort sett med ressurser som holder Data Map i gang. Én kapasitetsenhet kan støtte omtrent 25 operasjoner per sekund og inkluderer 2 GB metadatalagring. Denne kapasiteten brukes av brukeropplevelser i Azure Purview Studio eller API-er for Apache Atlas.
 • Data Map lagrer forretningsmessige og tekniske metadata og avstamming tilknyttet dataressurser i et søkbart grafformat. Søkbar graflagring i GB er metadatalagringen. 2 GB lagring er inkludert i en enkelt Data Map-kapasitetsenhet.
 • Du kan klargjøre Data Map med et antall kapasitetsenheter på 1 eller høyere. Metadatalagring i Data Map skalerer lineært i størrelser på 2 GB per klargjort kapasitetsenhet. Kapasiteten for Data Map kan ikke endres etter klargjøringen.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator