Utforsk virtuelle Azure-maskiner og skyen med din gratis konto i Azure

Rull ut og overvåk virtuelle maskiner ved bruk av 12 måneder med gratis tjenester

Hva får jeg?

Med Azure-gratiskontoen får du alt dette – og du blir ikke belastet før du velger å oppgradere.

12 måneder

med populære gratistjenester

+

Kredit på $200

for å utforske Azure i 30 dager

Kredit på $200

for å utforske Azure i 30 dager

+

Alltid gratis

25+ tjenester

Hva kan jeg gjøre med den kostnadsfrie kontoen?

Her har du bare noen få ideer om hva du kan gjøre med Azure

Klargjør virtuelle Windows--maskiner eller Linux--maskiner på sekunder

Opprett den riktige virtuelle maskinen for arbeidsbelastning basert på operasjonssystem i Windows eller Linux. Du kan rulle ut din egen avbilding av virtuell maskin i Windows eller Linux eller laste ned avbildninger fra Azure Marketplace.

Drift sømløst i hybridmiljøer

Kjør programmene dine der du ønsker det – i Azure eller i dett eget datasenter – med sømløs hybrid skystøtte. Ha fordel av sky samtidig som du imøtekommer lovbestemte krav.

Beskytt dataene dine og overvåk tilstanden til skyen din

Forenkle databeskyttelse med Azure Backup. Få innsikt i tilstanden og ytelsen til appene og infrastrukturen i Azure ved bruk av Azure Monitor. Bygg, administrer og overvåk tjenestene til Azure i Azure-portalen.

Four more Azure services, now free for 12 months

Plus, now get Azure Logic Apps free, always.

Azure Database for PostgreSQL
Azure Database for MySQL
Azure Key Vault
Azure Media Services

Hvilke produkter er gratis i 12 måneder?

Disse produktene er gratis i tolv måneder opptil månedsgrensene. Tilgjengelighet er basert på ressurs og område.

Virtuelle Linux-maskiner

COMPUTE

750 timer

B1S Standard-nivået

Virtuelle Windows-maskiner

COMPUTE

750 timer

B1S Standard-nivået

Administrerte disker

LAGRING

64 GB X 2

P6-halvlederstasjoner (SSD)

Blob Storage

LAGRING

5 GB

høyfrekvent blokknivåelement for lokalt redundant lagring (LRS)

File Storage

LAGRING

5 GB

LRS-fillagring

SQL Database

DATABASER

250 GB

Azure Database for PostgreSQL NYTT

DATABASER

750 timer

of Flexible Server Preview—Burstable B1MS Instance, 32 GB storage, and 32 GB backup storage

Azure Database for MySQL NYTT

DATABASER

750 timer

of Flexible Server Preview—Burstable B1MS Instance, 32 GB storage, and 32 GB backup storage

Key Vault NYTT

SIKKERHET

10 000 transaksjoner

RSA 2048-bit keys or secret operations, Standard tier

Media Services—Encoding NYTT

MEDIER

20 output minutes

Standard encoder video or audio source file encoding

VPN Gateway

NETTVERK

750 timer

VpnGw1-gatewaytype

Load Balancer

NETTVERK

750 timer, 15 GB databehandling, 5 regler

Standard Load Balancer

Hvilke produkter er alltid gratis?

Disse produktene er alltid gratis opptil de angitte beløpene. Tilgjengelighet er basert på ressurs og område.

Azure Cosmos DB

DATABASER

400

request units per-second provisioned throughput with 25 GB storage

Azure App Service

COMPUTE

10

web, mobile, or API apps with 1 GB storage

Azure Functions

COMPUTE

1 million

forespørsler per måned

Azure Event Grid

INTEGRERING

100 000

operasjoner per måned

Azure Kubernetes Service (AKS)

COMPUTE

Gratis

Azure Logic Apps NYTT

INTEGRERING

4 000

built-in actions with the Consumption plan.

Hva mer trenger jeg å vite?

Må jeg betale noe når jeg begynner med Azures gratis konto?

Nei. Det er gratis å begynne, og i tillegg får du en kredit på $200 som du kan bruke i løpet av de første 30 dagene.

Hva skjer når jeg har brukt gratiskreditten på $200 eller når 30 dager har gått?

We’ll notify you so you can decide if you want to upgrade to pay-as-you-go pricing and remove the spending limit. If you do, you’ll have access to free products. If you don’t, your account and products will be disabled, and you'll need to upgrade to resume usage.
Based on resource and region availability.

Hva skjer på slutten av de 12 månedene med gratis produkter?

For 12 months after you upgrade your account, certain amounts of a number of products are free. After 12 months, you’ll be billed at the standard pay-as-you-go rates.
Based on resource and region availability.

Hva trenger jeg for å registrere meg for en gratis konto?

Alt du trenger, er et telefonnummer, et kredittkort, en GitHub-konto eller et brukernavn for en Microsoft-konto (tidligere Windows Live ID).

*Depending on the country in which you sign up for your Azure free account, you may receive this credit in a specified local currency.

Hvem kan jeg snakke med hvis jeg har noen spørsmål?

Få skreddersydd veiledning og svar på eventuelle spørsmål du skulle ha om alt fra evaluering av skyen, til å starte ditt første prosjekt eller overføring til Azure.

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din