Vanlige spørsmål om gratis Azure-konto

Hva er en gratis Azure-konto?

Den gratis Azure-kontoen inkluderer tilgang til en rekke Azure-produkter som er gratis i 12 måneder, $200 kreditt å bruke de første 30 dagene etter registrering og tilgang til mer enn 25 produkter som alltid er gratis.*

Følgende produkter er tilgjengelige gratis månedlig:

*Basert på ressurs- og områdetilgjengelighet.

Produkter Periode for gratis tilgjengelighet
5 000 transaksjoner med Tekstanalyse standard forekomst 12 måneder
20 000 transaksjoner av Avviksdetektor standard forekomst 12 måneder
500 sider av Form Recognizer S0 12 måneder
50 000 transaksjoner med Personalizer S0 12 måneder
10 000 transaksjoner av Content Moderator standard forekomst for moderering eller gjennomgang 12 måneder
10 000 prediksjoner med Custom Vision standard forekomst inkludert en opplæringstime og to prosjekter med 5000 opplæringsbilder hver 12 måneder
5000 transaksjoner med Visuelt innhold for hvert S1-, S2- og S3-nivå 12 måneder
10 000 tekstforespørselstransaksjoner med Language Understanding (LUIS) 12 måneder
Tre behandlede dokumenter med QnA Maker 12 måneder
30 000 transaksjoner med Ansikt standard forekomst 12 måneder
2 millioner tegn av enhver kombinasjon av standard oversettelse og tilpasset opplæring med Oversetting 12 måneder
128 GB med Managed Disks som en kombinasjon av to (P6) halvlederstasjoner på 64 GB i tillegg til 1 GB øyeblikksbilde og 2 millioner I/O-operasjoner 12 måneder
5 GB med LRS-Hot Blob Storage med 20 000 lese- og 10 000 skriveoperasjoner 12 måneder
5 GB av LRS File Storage med 2 millioner leseoperasjoner, 2 millioner listeoppføringer og 2 millioner andre filoperasjoner 12 måneder
250 GB med SQL Database standard S0-instans med 10 databasetransaksjonsenheter 12 måneder
15 GB med båndbredde for utgående dataoverføring med gratis ubegrenset innkommende overføring 12 måneder
750 timer med Azure B1S Virtual Machines for Microsoft Windows Server for generell bruk 12 måneder
750 timer med Azure B1S Virtual Machines for Linux for generell bruk 12 måneder
750 hours, 15 GB of data processing, and up to five rules with Standard Load Balancer 12 måneder
1 Standard tier registry with 100 GB storage and 10 webhooks for Container Registry 12 måneder
1,500 hours of dynamic public IP addresses for use with B1S Virtual Machines 12 måneder
750 hours and 13 million operations of Service Bus Standard tier base unit 12 måneder
400 RU/s provisioned throughput and 25 GB storage for Azure Cosmos DB 12 måneder
750 hours of VPN Gateway with gateway type VpnGw1 12 måneder
10 GB of LRS Archive Storage, 10 GB LRS (locally redundant storage) or GRS (geo-redundant storage) write and retrieval, and 100 reads 12 måneder
400 klargjorte forespørselsenheter per sekund for gjennomstrømming og 5 GB lagring for Azure Cosmos DB Alltid gratis
Azure IoT Central inkluderer en 7-dagers gratis prøveversjon for førstegangsabonnenter og 2 gratis månedlige tilkoblede enheter Alltid gratis
Azure Maps S0-kontonivåer tilbyr 250 000 månedlige kartflisinnlastninger og 25 000 månedlige serviceoppkall Alltid gratis
5 GB med båndbredde for utgående dataoverføring med gratis ubegrenset innkommende overføring Alltid gratis
Ti nett-, mobil- eller API-apper med Azure App Service med 1 GB lagring Alltid gratis
1 million forespørsler og 400 000 GB med ressursforbruk med Azure Functions Alltid gratis
100 000 operasjoner for hendelsespublisering og levering med Event Grid Alltid gratis
50 000 lagrede objekter med Azure Active Directory med enkel pålogging (SSO) til alle skyapper og flerfaktorautentisering Alltid gratis
50 000 aktive bruker per måned (MAU) med Azure Active Directory B2C Alltid gratis
Gratis Azure Service Fabric for utvikling av mikrotjenesteapper Alltid gratis
Første fem brukere gratis med Azure DevOps Alltid gratis
Ubegrensede noder (server- eller plattform som en tjeneste-instans) med Application Insights og 1 GB med telemetridata inkludert per måned Alltid gratis
Ubegrenset bruk av Azure DevTest Labs Alltid gratis
Machine Learning med 100 moduler og 1 timer per eksperiment med 10 GB inkludert lagring Alltid gratis
Gratis policyvurdering og -anbefalinger med Azure Security Center Alltid gratis
Ubegrensede anbefalinger og anbefalte fremgangsmåter med Azure Advisor Alltid gratis
Gratis Azure IoT Hub-utgave inkluderer 8 000 meldinger per dag med 0,5 KB meldingsmålerstørrelse Alltid gratis
5 gratis lavfrekvensaktiviteter med Azure Data Factory Alltid gratis
50 MB med lagring for 10 000 vertsbaserte dokumenter med Azure Cognitive Search inkludert tre indekser per tjeneste Alltid gratis
Gratis navneområde og 1 million push-varsler med Azure Notification Hubs Alltid gratis
Ubegrenset bruk av Azure Batch for jobbplanlegging og klyngeadministrasjon Alltid gratis
500 gratis minutter med jobbkjøretid med Azure Automation Alltid gratis
Ubegrensede brukere og 5 000 katalogobjekter med Azure Data Catalog Alltid gratis
30 000 transaksjoner per måned for behandling ved 20 transaksjoner per minutt med ansikts-API Alltid gratis
2 millioner gratis tegn inkludert for Oversetting Alltid gratis
5 MB gratis for analyse per måned i tillegg til 31 dagers oppbevaringsperiode med Log Analytics Alltid gratis
50 gratis virtuelle nettverk med Azure Virtual Network Alltid gratis
Ubegrensede innkommende Inter-VNet-dataoverføringer Alltid gratis
Gratis Azure Container-tjeneste til virtuelle klyngemaskiner Alltid gratis

Les detaljerte tilbudsbetingelser for bruk av den gratis Azure-kontoen.

Hvem er kvalifisert for Azures gratis konto?

Azure-gratiskontoen er tilgjengelig for alle nye kunder hos Azure. Hvis du aldri har prøvd eller betalt for Azure før, kvalifiserer du.

Må jeg betale noe når jeg begynner med Azures gratis konto?

Nei. Det er gratis å begynne, og i tillegg får du en kredit på $200 som du kan bruke i løpet av de første 30 dagene.

Må jeg betale noe etter 30 dager?

Etter de første 30 dagene kan du fortsette å bruke gratisproduktene dine etter at du har oppgradert kontoen din til forbruksbetalte priser og fått fjernet bruksgrensen. Så lenge du holder deg innenfor tjenestemengdene som er inkludert gratis, betaler du ingenting. Gratis kreditt på $200 fungerer som en forbruksgrense.

Hva skjer når jeg har brukt gratiskreditten på $200 eller når 30 dager har gått?

Vi varsler deg, slik at du kan bestemme om du ønsker å oppgradere til forbruksbetalt prising og fjerne bruksgrensen. Hvis du gjør det, får du tilgang til alle gratisproduktene. Hvis du ikke gjør det, blir kontoen og produktene deaktivert, og du må oppgradere for å fortsette bruken.

Hva betyr oppgradering av abonnementet mitt?

Når du registrerer deg for en gratis Azure-konto får du en kreditt på $200 som fungerer som en bruksgrense, i alle fall i løpet av de første 30 dagene. All bruk av ressurser utover de gratis produktene og mengdene trekkes fra kreditten på $200. Når du har brukt opp $200 kreditten, eller 30 dager har gått (avhengig av hva som skjer først), må du oppgradere til en konto der du betaler for forbruk. Dette fjerner automatisk forbruksgrensen, slik at du kan fortsette å få tilgang til alle gratisprodukter som er inkludert i gratiskontoen. Når bruksgrensen er fjernet, betaler du for det du bruker ut over gratismengden, og dette belastes kortet du oppgav.

Hva skjer med produktene hvis jeg ikke oppgraderer?

Hvis du bestemmer deg for ikke å oppgradere ved utløpet av de 30 dagene, eller når du har brukt opp kreditten din på $200 (det som inntrer først), kommer alle produktene du har rullet ut til å opphøre, og du vil ikke ha tilgang til dem. Du kan alltid komme tilbake i løpet av 30 dager for å oppgradere kontoen din.

Hvordan vet jeg hvor mye jeg har brukt av $200, og hvor mye jeg har igjen?

Gjenværende kreditt vises øverst i administrasjonsportalen, slik at du alltid vet hvordan du ligger an.

Hva skjer med den ubrukte kreditten hvis jeg oppgraderer før det har gått 30 dager?

Når du oppgraderer til et forbruksbasert abonnement, vil du fortsatt kunne bruke opp eventuell gjenstående gratis kreditt innen 30 dager etter at du startet den gratis kontoen din. Du taper ingenting hvis du oppgraderer tidlig. Når du oppgraderer, kan du fortsette å bygge med gratis produkter. Ut over den gratis mengden betaler du bare for det du bruker hver måned. Du kan avbryte når som helst.

Hva trenger jeg for å registrere meg for en gratis konto?

Alt du trenger, er et telefonnummer, et kredittkort, en GitHub-konto eller et brukernavn for en Microsoft-konto (tidligere Windows Live ID).

Trenger jeg en Microsoft-konto for å registrere meg i Azure?

Du kan registrere deg med Microsoft-kontoen din, eller du kan bruke GitHub-kontoen din og ta med kodene dine hele veien fra repositorier til utrulling.

Hvordan fungerer påloggingsprosessen ved bruk av GitHub?

Du kan nå registrere deg ved å bruke koblingen til påloggingsalternativer på Azures påloggingsside. Når du, som en GitHub-bruker, først logger på et Microsoft-produkt med legitimasjonen din, vil GitHub be om din tillatelse til samtykke. GitHub deler navnet og offentlige og private e-postadresser på GitHub-kontoen din med Microsoft, for å sjekke om du allerede har en Microsoft-konto. Hvis det ser ut som du allerede har en konto, vil du få valget om å bruke den kontoen og legge til GitHub-kontoen din som påloggingsmetode. Ellers vil det bli opprettet en ny konto, som blir koblet til GitHub-kontoen.

Hvilke opplysninger fra GitHub vil bli delt med Microsoft?

Microsoft er veldig opptatt av brukerens personvern. En forespørsel om profilopplysninger brukes til å kontrollere om Microsoft-kontoen eksisterer, og til å opprette en konto om nødvendig. Når opplysningene dine kommer i Microsofts økosystem, er de beskyttet av våre tjenestevilkår, og vi deler dem ikke uten din tillatelse. Selv om du kobler en GitHub-identitet til en Microsoft-konto, vil ikke Microsoft få tilgang til koder.

Hvorfor må jeg oppgi et kredittkort og telefonnummer?

En av måtene vi holder prisene så lave på, er å kontrollere at kontoinnehaverne er virkelige personer og ikke roboter eller anonyme bråkmakere. Vi bruker telefonnummeret og kredittkortet til å verifisere identiteten. Kredittkortet ditt blir ikke belastet, men det kan hende at du ser et reservert beløp på én dollar på kredittkortkontoen din. Dette fjernes i løpet av 3–5 dager.

Hva skjer på slutten av de 12 månedene med gratis produkter?

I 12 måneder etter at du har oppgradert kontoen din, vil en viss mengde populære produkter for databehandling, nettverk, lagring og databaser være gratis. Etter 12 måneder vil de av disse produktene du måtte bruke, fortsette å kjøre, og du blir fakturert etter standard forbruksbaserte priser.

Kan Azure-gratiskontoen brukes til produksjon, eller bare til utvikling?

Azures gratis konto gir tilgang til alle Azure-produkter og vil ikke hindre kundene i å utvikle ideer helt til produksjonsfasen. Azure gratis konto inkluderer visse produkter og visse mengder av disse produktene – helt gratis. Hvis du vil aktivere produksjonsscenarioene dine, må du kanskje bruke flere ressurser enn dem du får gratis. Du blir fakturert for disse ekstra ressursene etter prisene for forbruksbaserte tjenester.

Er gratiskontoen, 12 måneder med gratis produkter og kreditten på $200 tilgjengelig internasjonalt?

Ja. Disse er tilgjengelig i alle land hvor Azure er kommersielt tilgjengelig (men dekker ikke nasjonale skyprodukter i områdene US Government, Azure Kina og Azure Tyskland). Azure er for tiden tilgjengelig for salg i 140 land/områder, deriblant følgende:

 • Afghanistan
 • Albania
 • Algerie
 • Angola
 • Argentina
 • Armenia
 • Aserbajdsjan
 • Australia
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belgia
 • Belize
 • Bermuda
 • Bolivia
 • Bosnia-Hercegovina
 • Botswana
 • Brasil
 • Brunei Darussalam
 • Bulgaria
 • Canada
 • Caymanøyene
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Curaçao
 • Danmark
 • De amerikanske jomfruøyene
 • De forente arabiske emirater
 • Den demokratiske republikk Kongo
 • Den dominikanske republikk
 • Den palestinske selvstyremyndighet
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Elfenbenskysten
 • Estland
 • Etiopia
 • Fiji
 • Filippinene
 • Finland
 • Frankrike
 • Færøyene
 • Georgia
 • Ghana
 • Guatemala
 • Hellas
 • Honduras
 • Hongkong
 • Hviterussland
 • India
 • Indonesia
 • Irak
 • Irland
 • Island
 • Israel
 • Italia
 • Jamaica
 • Japan
 • Jemen
 • Jordan
 • Kamerun
 • Kasakhstan
 • Kenya
 • Korea
 • Kroatia
 • Kuwait
 • Kypros
 • Latvia
 • Libanon
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Macao SAR
 • Malaysia
 • Malta
 • Marokko
 • Mauritius
 • Mexico
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Namibia
 • Nederland
 • Nepal
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Nigeria
 • Nord-Makedonia
 • Norge
 • Oman
 • Pakistan
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Polen
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Republikken Cabo Verde
 • Romania
 • Russland
 • Rwanda
 • Saint Kitts og Nevis
 • Saudi-Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Sri Lanka
 • Storbritannia
 • Sveits
 • Sverige
 • Sør-Afrika
 • Tadsjikistan
 • Taiwan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Trinidad og Tobago
 • Tsjekkia
 • Tunisia
 • Turkmenistan
 • Tyrkia
 • Tyskland
 • Uganda
 • Ukraina
 • Ungarn
 • Uruguay
 • USA
 • Usbekistan
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Østerrike

Kan jeg bruke noe av kreditten på $200 på Azure Marketplace-tilbud?

Nei, kreditten din kan ikke brukes på Azure Marketplace-tilbud. Mange Azure Marketplace-partnere tilbyr imidlertid gratis prøveversjoner eller gratisabonnementer for løsningene sine.

Hva om jeg fortsatt har spørsmål?

Det er bare å ringe oss på 1-800-867-1389. Vi svarer mer enn gjerne på alle spørsmål du måtte ha.

Hvor mange gratis kontoabonnementer kan jeg registrere meg på?

Det er en begrensing på én konto med 12 måneders gratis tilgang til produkter, og kreditt på $200 per nye kunde. Du kan likevel bruke så mange produkter du ønsker utover det som tilbys gratis ved å oppgradere din konto til forbruksbasert pris.

Kan jeg bruke Azure Hybrid Benefit i Azures gratis konto?

Nei. Azure Hybrid Benefit kan ikke kombineres med produktene som tilbys gratis.

Få gratiskontoen din