Azure Ruby Data Services

Azure Storage

Funksjonsveiledning: Lagre ustrukturerte data ved hjelp av blober

Blobs en den enkleste måten å lagre store mengder med ustrukturert tekst eller binære data på, for eksempel video, lyd og bilder. Blobs er en ISO 27001-sertifisert administrert tjenestene som automatisk kan skaleres for lagring av opptil 100 terabyte med data. Du kan få tilgang til dem fra nær sagt hvor som helst via REST og klient-API-er.

Funksjonsveiledning: Lagre nøkkel-/verdipar ved hjelp av Tables

Tables tilbyr NoSQL-funksjoner for programmer som krever lagring av store mengde ustrukturerte data. Tables er en ISO 27001-sertifisert administrert tjeneste som kan skaleres automatisk for å lagre opptil 100 terabyte data. Du kan få tilgang til dem fra nær sagt hvor som helst via REST og administrerte API-er.

Slik gjør du det: Bruk et egendefinert domene med Blob Storage

Konfigurer lagringskontoen din for å tilordne ditt egendefinerte domene til Blob-leverandørendepunktet slik at brukere ser ditt domenenavn i nettadressene til ditt program.