Možnosti podpory Azure Germany

Microsoft nabízí širokou škálu možností podpory, které umožňují splnit další potřeby ochrany osobních údajů u organizací Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu využívajících cloudové řešení Azure Germany.

V rámci úvodní nabídky budou mít všichni zákazníci, kteří si zakoupí Microsoft Azure Germany prostřednictvím smlouvy Enterprise, nárok na bezplatnou podporu Standard nebo ProDirect (v závislosti na spotřebě).

Další informace o programu podpory smlouvy Enterprise

Porovnání funkcí

Plány podpory Zahrnuté Developer Standard Professional Direct Premier
Nejvhodnější pro: Podpora pro fakturaci a předplatné, samoobslužná podpora online Neprodukční prostředí Omezená závislost na Azure k důležitým obchodním účelům Podstatná závislost na Azure Professional Direct
Rozsah podpory Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Všechny produkty Microsoftu
Neomezená nepřetržitá podpora pro fakturaci a předplatné
Řídicí panel Azure1
Veřejná fóra Azure1
Twitter @AzureSupport1
Neomezená nepřetržitá technická podpora v angličtině a němčině Pouze v pracovní době2
Technologie jiných výrobců než Microsoftu v Azure
Služby poradenství – – – – Omezené poradenství Specifické pro zákazníka
Správa účtů podpory – – – – Ve fondu Přiřazené
Správa eskalací – – – –
Mapa závislostí cloudových služeb – – – – – –
Místní podpora – – – – – –
Doba první odezvy3 < 8 hodin pracovní doby2 < 2 hod < 1 hodina < 1 hodina
Maximální závažnost C A A A
Měsíční náklady Součástí předplatného Azure Germany $29.0/měsíc $300.0/měsíc $1000.0/měsíc Kontaktujte nás
    Upgradovat podporu Upgradovat podporu Upgradovat podporu  

1Online fóra a sociální média mají veřejný přístup a nevztahují se na ně žádné smlouvy o omezení přístupu k datům. Veřejná online fóra Azure: MSDN a Stack Overflow. MSDN je online majetkem Microsoftu. Fórum Stack Overflow není spojené s Microsoftem ani pod něj nespadá. Informace sdílené na fórech jsou dostupné pro všechny zákazníky Azure.

2Pracovní doba německé podpory je od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00, s výjimkou bavorských svátků.

3 Uvedená doba první odezvy se vztahuje na nejvyšší závažnost v každé nabídce a je nejkratší dobou první odezvy v rámci každé nabídky. Nižší priority mají delší dobu první odezvy.

Popis služby

Podpora Azure Germany byla od základů navržena s ohledem na německé standardy ochrany osobních údajů a rozšiřuje tak svrchované výhody německého cloudu od Microsoftu. Technickou podporu a podporu správy předplatného ve většině případů poskytují zaměstnanci v Německu, kteří byli speciálně vyškoleni v souladu s německými standardy pro dodržování předpisů4.

Jak uvádějí podmínky online služeb Azure Germany, zaměstnanci Microsoftu (včetně podpory) nemají přístup k vašim zákaznickým datům uloženým v cloudu s výjimkou případů, kdy (1) se je rozhodnete sdílet s Microsoftem odesláním poznámek, souborů nebo příloh, nebo (2) takový přístup udělí a dozoruje datový zplnomocněnec, a to po omezenou dobu a pro povolený účel.

Možnosti nákupu

Placené nabídky podpory Azure Germany jsou dostupné ke koupi jako součást vaší smlouvy Enterprise (EA) a řídí se jejími podmínkami. Developer Support je možné zakoupit výhradně online.

V rámci úvodní nabídky mají všichni zákazníci, kteří si zakoupí Microsoft Azure Germany prostřednictvím smlouvy Enterprise, nárok na bezplatnou podporu Standard nebo ProDirect (v závislosti na spotřebě). Další informace o programu podpory smlouvy Enterprise

Dostupnost nabídky

Nabídky podpory Azure Germany Premier, Professional Direct, Standard a Developer jsou dostupné jenom v Evropském hospodářském společenství, a to pro zákazníky, kteří mají nárok na využití služby Azure Germany. Další informace o Azure Germany

Zásady obnovení

Ve výchozím nastavení se předplatné podpory obnoví automaticky. Automatické obnovení můžete kdykoli deaktivovat.

Zásady zrušení

Podpora Azure Germany vyžaduje závazek na dobu trvání období předplatného. V případě stornování nedostanete poměrnou refundaci.

4 Technická podpora a podpora správy předplatného je poskytovaná v němčině a angličtině z území Německa, a to jenom během německé pracovní doby (9:00 až 17:00). Podpora mimo pracovní dobu a podpora pro konkrétní technologie Azure se může poskytovat mimo území Německa. K zajištění kompletní podpory může být v některých případech nutná eskalace pracovníkům podpory a DevOps mimo území Německa. Vyžaduje schválení a ústní souhlas zákazníka. Odmítnutí souhlasu s eskalací žádosti o podporu mimo území Německa může ovlivnit možnosti Microsoftu při zajištění plné podpory a může mít za následek poskytnutí omezené podpory.