Přeskočit navigaci

Plány podpory pro Azure (Německo)

Microsoft nabízí širokou škálu možností podpory, které umožňují splnit další potřeby ochrany osobních údajů u organizací Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu využívajících cloudové řešení Azure (Německo).

Všichni zákazníci, kteří si zakoupili Microsoft Azure (Německo) prostřednictvím smlouvy Enterprise, mají nárok na bezplatnou podporu Standard nebo ProDirect (v závislosti na spotřebě).

Další informace o programu podpory smlouvy Enterprise

Porovnání plánů podpory pro Azure (Německo)

Plány podpory Azure Zahrnuté Developer Standard Professional Direct Premier
Nejvhodnější pro: Podpora pro fakturaci a předplatné, samoobslužná podpora online Zkušební a neprodukční prostředí Prostředí produkčních úloh Nejzásadnější závislost Značná závislost napříč více produkty
Rozsah podpory: Microsoft Azure (Německo) Microsoft Azure (Německo) Microsoft Azure (Německo) Microsoft Azure (Německo) Všechny produkty Microsoftu
Neomezená nepřetržitá podpora pro fakturaci a předplatné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Twitter @AzureSupport a fóra1 Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Neomezená nepřetržitá technická podpora v angličtině a němčině Není k dispozici Pouze v pracovní době2 Dostupné Dostupné Dostupné
Technologie jiných výrobců než Microsoftu v Azure Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Služby poradenství Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Omezené poradenství Specifické pro zákazníka
Správa účtů a eskalace Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Správa účtů ve fondu Správa přiřazených účtů
Doba první odezvy3 Není k dispozici < 8 hodin pracovní doby2 < 2 hod. &lt; 1 hodina &lt; 1 hodina
Maximální závažnost Není k dispozici C A A A
Měsíční náklady4 Součástí předplatného Azure (Německo) $29/měsíc $300/měsíc $1000/měsíc

Kontaktujte nás

Upgradovat podporu Upgradovat podporu Upgradovat podporu

1Online fóra a sociální média mají veřejný přístup a nevztahují se na ně žádné smlouvy o omezení přístupu k datům. Online veřejná fóra Azure: MSDN a Stack Overflow. MSDN je online majetkem Microsoftu. Fórum Stack Overflow není spojené s Microsoftem ani pod něj nespadá. Informace sdílené na fórech jsou dostupné pro všechny zákazníky Azure.

2Pracovní doba německé podpory je od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00, s výjimkou bavorských svátků.

3 Uvedená doba první odezvy se vztahuje na nejvyšší závažnost v každé nabídce a je nejkratší dobou první odezvy v rámci každé nabídky. Nižší priority mají delší dobu první odezvy.

4 Podpora StorSimple se poskytuje pro fyzická zařízení po dobu jednoho roku, do doby příštího výročí uzavření smlouvy Enterprise Agreement zákazníkem. Poté si musí zákazníci k plánu podpory Azure zakoupit ještě plán podpory zařízení StorSimple. Další informace najdete tady.

Popis služby

Podpora Azure (Německo) byla od základů navržena s ohledem na německé standardy ochrany osobních údajů a rozšiřuje tak svrchované výhody německého cloudu od Microsoftu. Technickou podporu a podporu správy předplatného ve většině případů poskytují zaměstnanci v Německu, kteří byli speciálně vyškoleni v souladu s německými standardy pro dodržování předpisů4.

Jak uvádějí podmínky online služeb Azure (Německo), zaměstnanci Microsoftu (včetně podpory) nemají přístup k vašim zákaznickým datům uloženým v cloudu s výjimkou případů, kdy (1) se je rozhodnete sdílet s Microsoftem odesláním poznámek, souborů nebo příloh, nebo (2) takový přístup udělí a dozoruje datový zplnomocněnec, a to po omezenou dobu a pro povolený účel.

Možnosti nákupu

Placené nabídky podpory Azure (Německo) jsou dostupné ke koupi jako součást vaší smlouvy Enterprise (EA) a řídí se jejími podmínkami. Developer Support je možné zakoupit výhradně online.

Všichni zákazníci, kteří si zakoupili Microsoft Azure (Německo) prostřednictvím smlouvy Enterprise, mají nárok na bezplatnou podporu Standard nebo ProDirect (v závislosti na spotřebě). Další informace o programu podpory smlouvy Enterprise

Dostupnost nabídky

Nabídky podpory Azure (Německo) Premier, Professional Direct, Standard a Developer jsou dostupné jenom v Evropském hospodářském společenství, a to pro zákazníky, kteří mají nárok na využití služby Azure (Německo). Další informace o Azure (Německo)

Zásady obnovení

Ve výchozím nastavení se předplatné podpory obnoví automaticky. Automatické obnovení můžete kdykoli deaktivovat.

Zásady zrušení

Podpora Azure (Německo) vyžaduje závazek na dobu trvání období předplatného. V případě stornování nedostanete poměrnou refundaci.

4 Technická podpora a podpora správy předplatného je poskytovaná v němčině a angličtině z území Německa, a to jenom během německé pracovní doby (pondělí až pátek, 9:00 až 17:00) s výjimkou bavorských státních svátků. Podpora mimo pracovní dobu a podpora pro konkrétní technologie Azure se může poskytovat mimo území Německa. K zajištění kompletní podpory může být v některých případech nutná eskalace pracovníkům podpory a DevOps mimo území Německa. Vyžaduje schválení a ústní souhlas zákazníka. Odmítnutí souhlasu s eskalací žádosti o podporu mimo území Německa může ovlivnit možnosti Microsoftu při zajištění plné podpory a může mít za následek poskytnutí omezené podpory.