Přeskočit navigaci

Plány podpory pro Azure (Německo)

Microsoft nabízí širokou škálu možností podpory, které umožňují splnit další potřeby ochrany osobních údajů u organizací Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu využívajících cloudové řešení Azure (Německo).

V rámci úvodní nabídky budou mít všichni zákazníci, kteří si zakoupí Microsoft Azure (Německo) prostřednictvím smlouvy Enterprise, nárok na bezplatnou podporu Standard nebo ProDirect (v závislosti na spotřebě).

Další informace o programu podpory smlouvy Enterprise

Porovnání plánů podpory pro Azure (Německo)

Plány podpory Azure Zahrnuté Developer Úroveň Standard Professional Direct Premier
Nejvhodnější pro: Podpora pro fakturaci a předplatné, samoobslužná podpora online Zkušební a neprodukční prostředí Prostředí produkčních úloh Nejzásadnější závislost Značná závislost napříč více produkty
Rozsah podpory: Microsoft Azure (Německo) Microsoft Azure (Německo) Microsoft Azure (Německo) Microsoft Azure (Německo) Všechny produkty Microsoftu
Neomezená nepřetržitá podpora pro fakturaci a předplatné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Twitter @AzureSupport a fóra1 Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Neomezená nepřetržitá technická podpora v angličtině a němčině Není k dispozici Pouze v pracovní době2 Dostupné Dostupné Dostupné
Technologie jiných výrobců než Microsoftu v Azure Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Služby poradenství Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Omezené poradenství Specifické pro zákazníka
Správa účtů a eskalace Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Správa účtů ve fondu Správa přiřazených účtů
Doba první odezvy3 Není k dispozici < 8 hodin pracovní doby2 < 2 hod. < 1 hodina < 1 hodina
Maximální závažnost Není k dispozici C A A A
Měsíční náklady4 Součástí předplatného Azure (Německo) $29 za měs. $300 za měs. $1000 za měs. Kontaktujte nás
Upgradovat podporu Upgradovat podporu Upgradovat podporu

1Online fóra a sociální média mají veřejný přístup a nevztahují se na ně žádné smlouvy o omezení přístupu k datům. Veřejná online fóra Azure: MSDN a Stack Overflow. MSDN je online majetkem Microsoftu. Fórum Stack Overflow není spojené s Microsoftem ani pod něj nespadá. Informace sdílené na fórech jsou dostupné pro všechny zákazníky Azure.

2Pracovní doba německé podpory je od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00, s výjimkou bavorských svátků.

3 Uvedená doba první odezvy se vztahuje na nejvyšší závažnost v každé nabídce a je nejkratší dobou první odezvy v rámci každé nabídky. Nižší priority mají delší dobu první odezvy.

4 Podpora StorSimple se poskytuje pro fyzická zařízení po dobu jednoho roku, do doby příštího výročí uzavření smlouvy Enterprise Agreement zákazníkem. Poté si musí zákazníci k plánu podpory Azure zakoupit ještě plán podpory zařízení StorSimple. Další informace najdete tady.

Popis služby

Podpora Azure (Německo) byla od základů navržena s ohledem na německé standardy ochrany osobních údajů a rozšiřuje tak svrchované výhody německého cloudu od Microsoftu. Technickou podporu a podporu správy předplatného ve většině případů poskytují zaměstnanci v Německu, kteří byli speciálně vyškoleni v souladu s německými standardy pro dodržování předpisů4.

Jak uvádějí podmínky online služeb Azure (Německo), zaměstnanci Microsoftu (včetně podpory) nemají přístup k vašim zákaznickým datům uloženým v cloudu s výjimkou případů, kdy (1) se je rozhodnete sdílet s Microsoftem odesláním poznámek, souborů nebo příloh, nebo (2) takový přístup udělí a dozoruje datový zplnomocněnec, a to po omezenou dobu a pro povolený účel.

Možnosti nákupu

Placené nabídky podpory Azure (Německo) jsou dostupné ke koupi jako součást vaší smlouvy Enterprise (EA) a řídí se jejími podmínkami. Developer Support je možné zakoupit výhradně online.

V rámci úvodní nabídky mají všichni zákazníci, kteří si zakoupí Microsoft Azure (Německo) prostřednictvím smlouvy Enterprise, nárok na bezplatnou podporu Standard nebo ProDirect (v závislosti na spotřebě). Další informace o programu podpory smlouvy Enterprise

Dostupnost nabídky

Nabídky podpory Azure (Německo) Premier, Professional Direct, Standard a Developer jsou dostupné jenom v Evropském hospodářském společenství, a to pro zákazníky, kteří mají nárok na využití služby Azure (Německo). Další informace o Azure (Německo)

Zásady obnovení

Ve výchozím nastavení se předplatné podpory obnoví automaticky. Automatické obnovení můžete kdykoli deaktivovat.

Zásady zrušení

Podpora Azure (Německo) vyžaduje závazek na dobu trvání období předplatného. V případě stornování nedostanete poměrnou refundaci.

4 Technická podpora a podpora správy předplatného je poskytovaná v němčině a angličtině z území Německa, a to jenom během německé pracovní doby (9:00 až 17:00). Podpora mimo pracovní dobu a podpora pro konkrétní technologie Azure se může poskytovat mimo území Německa. K zajištění kompletní podpory může být v některých případech nutná eskalace pracovníkům podpory a DevOps mimo území Německa. Vyžaduje schválení a ústní souhlas zákazníka. Odmítnutí souhlasu s eskalací žádosti o podporu mimo území Německa může ovlivnit možnosti Microsoftu při zajištění plné podpory a může mít za následek poskytnutí omezené podpory.