Možnosti podpory Azure Germany

Microsoft nabízí širokou škálu možností podpory, které umožňují splnit další potřeby ochrany osobních údajů u organizací Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu využívajících cloudové řešení Azure Germany.

V rámci úvodní nabídky budou mít všichni zákazníci, kteří si zakoupí Microsoft Azure Germany prostřednictvím smlouvy Enterprise, nárok na bezplatnou podporu Standard nebo ProDirect (v závislosti na spotřebě).

Další informace o programu podpory smlouvy Enterprise

Azure Germany support plan comparison

Azure Support Plans Zahrnuté Developer Standard Professional Direct Premier
Nejvhodnější pro: Podpora pro fakturaci a předplatné, samoobslužná podpora online Neprodukční prostředí Production workload environments Business-critical dependence Substantial dependence across multiple products
Rozsah podpory Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Všechny produkty Microsoftu
Neomezená nepřetržitá podpora pro fakturaci a předplatné
Twitter @AzureSupport1
Neomezená nepřetržitá technická podpora v angličtině a němčině Pouze v pracovní době2
Technologie jiných výrobců než Microsoftu v Azure
Služby poradenství – – – – Omezené poradenství Specifické pro zákazníka
Escalation and account management – – – – Ve fondu Přiřazené
Doba první odezvy3 < 8 hodin pracovní doby2 < 2 hod < 1 hodina < 1 hodina
Maximální závažnost C A A A
Měsíční náklady4 Součástí předplatného Azure Germany $29.0/měsíc $300.0/měsíc $1000.0/měsíc Kontaktujte nás
    Upgradovat podporu Upgradovat podporu Upgradovat podporu  

1Online Forums and Social media are public-access, and are not covered by any restricted data agreements. Azure online public forum options: MSDN and Stack Overflow. MSDN is a Microsoft online property. Stack Overflow is not associated or affiliated with Microsoft information shared in the forums is available to all Azure customers.

2German support business hours are 9am-5pm, Monday through Friday, excluding Bavarian holidays.

3Initial response time (IRT) shown is for the maximum severity of each offering, and is the fastest IRT available for each offering. Lower severities have a longer IRT.

4StorSimple support is provided for the first year for the physical appliance until the customer's next Enterprise Agreement anniversary, thereafter customers must purchase a StorSimple device support plan in addition to the Azure support plan; more information is available here.

Popis služby

Podpora Azure Germany byla od základů navržena s ohledem na německé standardy ochrany osobních údajů a rozšiřuje tak svrchované výhody německého cloudu od Microsoftu. Technickou podporu a podporu správy předplatného ve většině případů poskytují zaměstnanci v Německu, kteří byli speciálně vyškoleni v souladu s německými standardy pro dodržování předpisů4.

Jak uvádějí podmínky online služeb Azure Germany, zaměstnanci Microsoftu (včetně podpory) nemají přístup k vašim zákaznickým datům uloženým v cloudu s výjimkou případů, kdy (1) se je rozhodnete sdílet s Microsoftem odesláním poznámek, souborů nebo příloh, nebo (2) takový přístup udělí a dozoruje datový zplnomocněnec, a to po omezenou dobu a pro povolený účel.

Možnosti nákupu

Placené nabídky podpory Azure Germany jsou dostupné ke koupi jako součást vaší smlouvy Enterprise (EA) a řídí se jejími podmínkami. Developer Support je možné zakoupit výhradně online.

V rámci úvodní nabídky mají všichni zákazníci, kteří si zakoupí Microsoft Azure Germany prostřednictvím smlouvy Enterprise, nárok na bezplatnou podporu Standard nebo ProDirect (v závislosti na spotřebě). Další informace o programu podpory smlouvy Enterprise

Dostupnost nabídky

Nabídky podpory Azure Germany Premier, Professional Direct, Standard a Developer jsou dostupné jenom v Evropském hospodářském společenství, a to pro zákazníky, kteří mají nárok na využití služby Azure Germany. Další informace o Azure Germany

Zásady obnovení

Ve výchozím nastavení se předplatné podpory obnoví automaticky. Automatické obnovení můžete kdykoli deaktivovat.

Zásady zrušení

Podpora Azure Germany vyžaduje závazek na dobu trvání období předplatného. V případě stornování nedostanete poměrnou refundaci.

4 Technická podpora a podpora správy předplatného je poskytovaná v němčině a angličtině z území Německa, a to jenom během německé pracovní doby (9:00 až 17:00). Podpora mimo pracovní dobu a podpora pro konkrétní technologie Azure se může poskytovat mimo území Německa. K zajištění kompletní podpory může být v některých případech nutná eskalace pracovníkům podpory a DevOps mimo území Německa. Vyžaduje schválení a ústní souhlas zákazníka. Odmítnutí souhlasu s eskalací žádosti o podporu mimo území Německa může ovlivnit možnosti Microsoftu při zajištění plné podpory a může mít za následek poskytnutí omezené podpory.