Přeskočit na hlavní obsah

Služby Microsoft Cognitive Services – součásti služeb

V případě kognitivních služeb, které užíváte v rámci předplatného služeb Azure, získáte potřebné informace ve smlouvě ke službám Azure, která obsahuje oddíl věnovaný kognitivním službám v rámci podmínek pro služby online.

Poslední aktualizace: Květen 2017

Mezi „součásti služeb”, na které se vztahují podmínky služeb Microsoft Cognitive Services (https://azure.microsoft.com/support/legal/cognitive-services-terms/), patří:

 1. Rozhraní Academic Knowledge API, předběžná verze aplikačního programovacího rozhraní využívajícího protokol http, která přijímá řetězce dotazu jako vstup a vrací informace s anotacemi týkající se těchto řetězců dotazu, strukturované výrazy dotazu, výsledky vyhledávání akademického subjektu, které odpovídají dotazu, a histogramy distribuce vlastností subjektů výsledků vyhledávání („rozhraní Academic Knowledge API“).
 2. Bezplatná vrstva služby rozhraní API pro automatické návrhy vyhledávače Bing, aplikační programovací rozhraní využívající protokol https, které vrací návrhy dokončování dotazu v reakci na zadání koncového uživatele („rozhraní API pro automatické návrhy“);
 3. Služba vlastního vyhledávání vyhledávače Bing, předběžná verze služby, kterou můžete používat k přizpůsobení zdrojů a hodnocení webového vyhledávání a následně k ní přistupovat pomocí programu prostřednictvím rozhraní API pro vyhledávání, které poskytuje výsledky vyhledávání a související metadata na základě přizpůsobení, v reakci na dotazy koncových uživatelů („rozhraní API vlastního vyhledávání“);
 4. Rozhraní API rozpoznávání subjektu a záměru vyhledávače Bing, předběžná verze služby využívající protokol https k identifikaci a klasifikaci textového vstupu pro účely lepšího porozumění základnímu záměru a související části textu;
 5. Rozhraní API pro vyhledávání subjektů vyhledávače Bing, předběžná verze aplikačního programovacího rozhraní vyhledávání využívajícího protokol https, která umožňuje vyhledávání příslušného subjektu nebo místní firmy a zobrazení výsledků v možnostech vyhledávání uživatele;
 6. Bezplatná vrstva služby rozhraní API pro vyhledávání obrázků vyhledávače Bing, aplikační programovací rozhraní využívající protokol https, které vrací výsledky vyhledávání obrázků a související metadata v reakci na dotazy koncových uživatelů („rozhraní API pro vyhledávání obrázků“);
 7. Bezplatná vrstva služby rozhraní API pro vyhledávání zpráv vyhledávače Bing, aplikační programovací rozhraní vyhledávání využívající protokol https, které vrací výsledky vyhledávání zpráv a související metadata v reakci na dotazy koncových uživatelů („rozhraní API pro vyhledávání zpráv“);
 8. Bezplatná vrstva služby rozhraní API pro vyhledávání videí vyhledávače Bing, aplikační programovací rozhraní vyhledávání využívající protokol https, které vrací výsledky vyhledávání videí a související metadata v reakci na dotazy koncových uživatelů („rozhraní API pro vyhledávání videí“);
 9. Rozhraní API rozpoznávání hlasu vyhledávače Bing, jedno z rozhraní API pro zpracování řeči, předběžná verze aplikačního programovacího rozhraní využívajícího protokol https, která přijímá tok zvuku a převádí jej na text a která může vracet informace o jazyce na základě textu („rozhraní API rozpoznávání“ nebo „rozhraní API pro převod řeči na text”);
 10. Rozhraní API hlasového výstupu vyhledávače Bing, jedno z rozhraní API pro zpracování řeči, předběžná verze aplikačního programovacího rozhraní využívajícího protokol https, která přijímá textový vstup a převádí ho na zvuk řeči („rozhraní API výstupu“ nebo „rozhraní API pro převod textu na řeč“);
 11. Bezplatná vrstva služby rozhraní API pro vyhledávání na webu vyhledávače Bing, aplikační programovací rozhraní vyhledávání využívající protokol https, které vrací výsledky vyhledávání včetně webových stránek, obrázků, videí a zpráv, souvisejících metadat a dalších informací v reakci na dotazy koncových uživatelů („rozhraní API pro vyhledávání na webu vyhledávače Bing“);
 12. Rozhraní API pro kontrolu pravopisu vyhledávače Bing, předběžná verze aplikačního programovacího rozhraní využívajícího protokol https, která přijímá text jako vstup a vrací návrhy kontroly pravopisu („rozhraní API pro kontrolu pravopisu“);
 13. Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu, předběžná verze aplikačního programovacího rozhraní využívajícího protokol https, která přijímá poskytnuté obrázky jako vstup a vrací informace o těchto obrázcích, jako je formát obrázku, kategorie obrázku, značky obrázku, popisy obrázku, dominantní barva, predikce strojového učení nebo zda má obrázek jadrný obsah či obsah určený pouze pro dospělé a text u obrázků a která generuje miniatury („rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu”);
 14. Služby Custom Recognition Intelligent Services (CRIS), předběžná verze služby, kterou můžete používat k přizpůsobení modulu pro rozpoznávání řeči od společnosti Microsoft pro konkrétní aplikaci, prostředí nebo skupinu uživatelů („nástroj CRIS Model Builder“);
 15. Rozhraní API pro rozpoznávání emocí, předběžná verze aplikačního programovacího rozhraní využívajícího protokol http, která přijímá poskytnuté obrázky nebo videa jako vstup a vrací informace o obličejích na těchto obrázcích nebo videích jako údaje o emocích odhadované na základě strojového učení podle výrazů obličejů a může poskytnout souřadnice obličejů v obrázku („rozhraní API pro rozpoznávání emocí“).
 16. Služba Entity Linking Intelligence Service, předběžná verze aplikačního programovacího rozhraní, která přijme zadaný text a vrátí kontextově relevantní informace související se znalostí lidí, míst a událostí („rozhraní API služby Entity Linking Intelligence Service“);
 17. Rozhraní API pro rozpoznávání tváře, předběžná verze aplikačního programovacího rozhraní využívajícího protokol http, která přijímá poskytnuté obrázky jako vstup a vrací informace o obličejích na těchto obrázcích, jako jsou souřadnice očí, nosu a úst na obličeji na obrázku, orientace obličeje, odhad věku a pohlaví na základě strojového učení a odhad, zda obličej na jednom poskytnutém obrázku odpovídá nebo je podobný obličejům na jiných poskytnutých obrázcích založený rovněž na strojovém učení („rozhraní API pro rozpoznávání tváře“);
 18. Služba Knowledge Exploration Service, předběžná verze služby, která aktivuje interaktivní možnosti vyhledávání v rámci strukturovaných dat prostřednictvím vstupů v přirozeném jazyce („rozhraní API služby Knowledge Exploration Service“);
 19. Služba Language Understanding Intelligent Service (LUIS), předběžná verze služby, kterou můžete použít k sestavování modelů pro porozumění jazykům („nástroj LUIS Model Builder“), k nimž můžete později přistupovat jako k aplikačnímu programovacímu rozhraní využívajícímu protokol http, které přijme text zadaný jako vstup a na základě tohoto textu vrátí informace týkající se jazyka („rozhraní API služby LUIS“);
 20. Rozhraní API pro lingvistickou analýzu, předběžná verze služby, která přijme text v přirozeném jazyce a analyzuje strukturu tohoto textu. Přitom vyhledává lingvistické struktury, jako jsou věty, slova, slovní druhy a základní složky („rozhraní API pro lingvistickou analýzu“);
 21. Nástroj QnA Maker, předběžná verze služby, která pomáhá sestavovat, trénovat a publikovat robota nebo aplikaci pro jednoduché otázky a odpovědi na základě adresy URL s nejčastějšími dotazy, strukturovaného dokumentu nebo jiného obsahu;
 22. Identifikace mluvčího, jedno z rozhraní API pro rozpoznávání mluvčího, předběžná verze služby, která přijme jako vstup tok zvuku a převede ho na text segmentovaný do clusterů podle mluvčího („rozhraní API pro identifikaci mluvčího “);
 23. Rozhraní API pro rozpoznávání mluvčího, které zahrnuje rozhraní API pro identifikaci mluvčího a rozhraní API pro ověření mluvčího;
 24. Ověření mluvčího, jedno z rozhraní API pro rozpoznávání mluvčího, předběžná verze služby, která vrací predikci, zda hlas ve zvukovém souboru, který poskytnete, odpovídá hlasu v ostatních zvukových souborech, které poskytnete, na základě strojového učení („rozhraní API pro ověření mluvčího“);
 25. Rozhraní API pro video, předběžná verze aplikačního programovacího rozhraní využívajícího protokol http, která přijímá poskytnutá videa a vrací informace pohybech a obličejích na těchto videích a o nových verzích těchto videí s úpravami, jako je například stabilizace a generování miniatur („rozhraní API pro video“);
 26. Rozhraní API pro webový jazykový model, předběžná verze aplikačního programovacího rozhraní využívajícího protokol http, která automatizuje různé standardní úlohy zpracování přirozeného jazyka („rozhraní API pro webový jazykový model“);
 27. Další předběžné verze služeb, které jsou k dispozici v rámci těchto smluvních podmínek a které je možné používat k sestavování modelů přístupných prostřednictvím rozhraní API („další nástroje pro tvorbu modelů”), a ostatní rozhraní API, která jsou dostupná v rámci těchto podmínek („další rozhraní API);
 28. dokumentace, média, ukázkový kód, sady SDK a další materiály, které může společnost Microsoft kdykoli zpřístupnit k použití s nástroji pro tvorbu modelů nebo rozhraními API;
 29. jakékoli aktualizace související s výše uvedenými položkami a
 30. jakákoli podpora související s výše uvedenými položkami.

Tuto nejnovější verzi této stránky získáte na adrese: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691350&clcid=0x405