Ceny pro virtuální počítače SQL Server Web

Díky podpoře pro Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM a SAP a další produkty služba Azure Virtual Machines poskytuje flexibilní virtualizaci pro širokou škálu výpočetních řešení. Všechny aktuální generace služby Virtual Machines zahrnují vyrovnávání zatížení a automatické škálování zdarma. Pro zajištění optimálního výkonu doporučujeme spárovat Virtual Machines se Spravovanými disky. Účtují se standardní poplatky za výchozí přenos.

Vyberte si z následujících možností plateb pro Virtual Machines. Kombinací libovolné z těchto možností s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure si zajistíte další úspory.

Plaťte jenom za to, co využijete

Za výpočetní kapacitu platíte po sekundách, bez dlouhodobých závazků nebo plateb předem. Výpočetní kapacitu můžete snižovat nebo zvyšovat na vyžádání. Můžete začít nebo skončit kdykoli a platíte jenom za to, co používáte.

Další informace

Doporučeno pro:

  • Uživatele, kteří dávají přednost nízkým nákladům a flexibilitě Azure Virtual Machines
  • Aplikace s krátkodobými úlohami, úlohami s prudkým nárůstem nebo nepředvídatelnými úlohami, které nejde přerušit
  • Aplikace vyvíjené nebo testované v Azure Virtual Machines poprvé

Rezervované instance virtuálních počítačů

Rezervovaná instance virtuálního počítače Azure je virtuální počítač zakoupený předem na jeden nebo tři roky v zadané oblasti. Závazek se uzavírá předem a ušetříte díky němu až 72 % z ceny účtované při průběžných platbách. Rezervované instance virtuálních počítačů jsou flexibilní a dají se snadno vyměnit nebo vrátit.

Doporučeno pro:

  • Aplikace s pravidelným využitím
  • Zákazníky, kteří chtějí mít předvídatelný rozpočet
  • Zákazníky, kteří se mohou zavázat k využívání virtuálního počítače po dobu jednoho nebo tří let a snížit si tak výpočetní náklady
Další informace

Spotové ceny

Kupte si nevyužitou výpočetní kapacitu s výraznou slevou – až 90 procent v porovnání s cenami při průběžných platbách. *

Pokud vaše úlohy zvládají přerušení a jejich doba spuštění je flexibilní, může použití spotových virtuálních počítačů významně snížit náklady na spouštění vašich úloh v Azure. Spouštějte vaše úlohy ve službě Virtual Machines nebo Virtual Machine Scale Sets.

* Skutečné slevy se mohou lišit v závislosti na oblasti, typu virtuálního počítače a dostupné výpočetní kapacitě Azure při nasazení úlohy.

Doporučeno pro:

  • Zákazníky, kteří chtějí výrazně snížit svoje náklady.
  • Přerušitelné aplikace. Můžete obdržet oznámení o vyřazení aplikace 30 sekund předem.
  • Úlohy, které nevyžadují dokončení v rámci předem stanoveného časového období nebo smlouvy SLA.
Další informace

Nasazení SQL Serveru na virtuální počítače Azure kombinuje špičkový výkon a zabezpečení, vestavěnou umělou inteligenci a business intelligence SQL Serveru, nyní k dispozici v Linuxu i Windows, s flexibilitou, zabezpečením a hybridní konektivitou Azure. To umožňuje udržet plnou flexibilitu a kontrolu nad databází a operačním systémem, ať se jedná o Windows nebo o Linux, zatímco je zachovaná plná kompatibilita pro přenesení, dev/test a hybridní obchodní kontinuitu.

Enterprise

Standard

Express

Developer

Obecné informace jsou k dispozici na stránce produktu SQL Server na virtuálních počítačích a podrobné informace o verzích jsou k dispozici na stránce verzí SQL Serveru 2017.

Příklad cen služby Virtual Machines

Služba Azure Virtual Machines je navržená pro libovolný rozpočet a libovolný typ úloh, od úsporné řady Bs až po naše nejnovější virtuální počítače GPU optimalizované pro strojové učení. Prohlédněte si oblíbené kategorie:

Obecné použití—Av2

Nákladová efektivita

Virtuální počítače Av2 nabízejí cenově výhodná prostředí pro vývoj a testování, webové aplikace a weby s nízkým provozem, mikroslužby a malé databáze.

Virtuální počítače se zvládáním výkonových špiček—B1S

Nejúspornější

Naše virtuální počítače řady Bs, které běží na procesorech Intel® Xeon®, představují finančně úsporné řešení pro úlohy, které občas potřebují nárazově navýšit výkon. Po dobu 12 měsíců zdarma.

Výpočtově optimalizované—Fsv2

Hrubý výpočetní výkon

Fsv2 je naše nejnovější řada virtuálních počítačů s optimalizovaným výpočetním výkonem, které díky procesoru Intel® Xeon® Platinum 8168 (Skylake) poskytují masivní výpočetní výkon.

Obecné použití—Dv3

Procesor a paměť v rovnováze

Naše řada Dv3 je nejnovější generací našich virtuálních počítačů pro obecné účely, které běží na procesorech Intel® Xeon®. Hodí se pro celou řadu nejrůznějších úloh.

Paměťově optimalizované—Ev3

Vysoký poměr paměti k jádrům

Ev3 je naše nejnovější generace virtuálních počítačů s optimalizovanou pamětí, které běží na procesorech Intel® Xeon®. Skvěle se hodí pro servery relačních databází, mezipaměti a analýzu v paměti.

Prozkoumejte všechny možnosti virtuálních počítačů

Prozkoumejte možnosti ve službě Azure Virtual Machines. Zvolte si kombinaci operačního systému a softwaru a vyhledejte virtuální počítače odpovídající vašim požadavkům na virtuální procesory (jádra), RAM a úložiště.

SQL Server Developer nabízí bezplatné image pro vývoj a testování (ne produkci). Platíte pouze za spuštění operačního systému (OS) ve virtuálním počítači. Image SQL Serveru Express jsou pro nenáročné produkční úlohy licencované bezplatně.

Zákazníci se Software Assurance mohou snadno využít svoje licence SQL Serveru s jednou z imagí {BYOL} SQL Server.

Obecné použití

Vyvážený poměr procesorů k paměti. Ideální pro testování a vývoj, malé a střední databáze a webové servery s nízkým a středním provozem.

Řada Bs

Úsporné virtuální počítače řady Bs poskytují hospodárnou možnost pro úlohy, které zpravidla běží s nízkým až středním základním výkonem procesoru, ale při zvýšení poptávky někdy vyžadují výrazně vyšší výkon. Tyto úlohy nevyžadují použití celého procesoru po celou dobu, ale čas od času potřebují prudce zvýšit výkon pro rychlejší dokončení některých úkolů. Tomuto modelu odpovídá celá řada aplikací, jako jsou servery pro vývoj a testování, webové servery s malým provozem, malé databáze, mikroslužby, servery pro testování konceptů, buildovací servery a úložiště kódu.
Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
B1S 1 1 GiB 4 GiB $- $- $- – – Prázdné
B1MS 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- – – Prázdné
B2S 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- – – Prázdné
B2MS 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- – – Prázdné
B4MS 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- – – Prázdné
B8MS 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- – – Prázdné
B12MS 12 48 GiB 96 GiB $- – – Prázdné
B16MS 16 64 GiB 128 GiB $- – – Prázdné
B20MS 20 80 GiB 160 GiB $- – – Prázdné

Av2 Standard

Av2 Standard je nejnovější generace virtuálních počítačů řady A-Series s podobným výkonem procesoru a rychlejším diskem. Tyto virtuální počítače jsou vhodné pro úlohy související s vývojem, sestavovací servery, úložiště kódu, webové aplikace a weby s nízkým provozem, mikroslužby, experimenty s produkty v rané fázi a malé databáze. Stejně jako u předchozí generace A Standard budou virtuální počítače Av2 zahrnovat vyrovnávání zatížení a automatické škálování bez dalších poplatků.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není aktuálně dostupná pro řady Av2.

D2a – D96a v4

Virtuální počítače řady Da v4 jsou založené na 2,35Ghz procesoru AMD EPYCTM 7452, který může dosáhnout až 3,35 GHz. Velikosti virtuálních počítačů Dav4 nabízejí kombinaci virtuálních procesorů (vCPU), paměti a dočasného úložiště, která dokáže splnit požadavky většiny produkčních úloh. Úložiště datových disků se účtuje nezávisle na virtuálních počítačích. Pokud chcete využívat úložiště s disky SSD úrovně Premium, vyberte virtuální počítače Das v4.
Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $-
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $-
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $-
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $-
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $-
D48a v4 48* 192 GiB 1 200 GiB $- $- $-
D64a v4 64* 256 GiB 1 600 GiB $- $- $-
D96a v4 96* 384 GiB 2 400 GiB $- $- $-

* Virtuální počítače s 48, 64 a 96 vCPU pro řadu Da v4 jsou ve verzi Preview. Registrujte se tady a požádejte o přístup.

D2as – D96as v4

Virtuální počítače řady Das v4 podporují úložiště s disky SSD úrovně Premium a jsou založené na 2,35Ghz procesoru AMD EPYCTM 7452, který může dosáhnout až 3,35 GHz. Velikosti virtuálních počítačů Das v4 nabízejí kombinaci virtuálních procesorů (vCPU), paměti a dočasného úložiště, která dokáže splnit požadavky většiny produkčních úloh.

Měřiče fakturace a ceny virtuálních počítačů pro virtuální počítače Das v4 jsou stejné jako pro řadu Da v4. Disky s trvalým úložištěm se účtují nezávisle na virtuálních počítačích. Prohlédněte si ceny za disky.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $-
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $-
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $-
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $-
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $-
D48as v4 48* 192 GiB 384 GiB $- $- $-
D64as v4 64* 256 GiB 512 GiB $- $- $-
D96as v4 96* 384 GiB 768 GiB $- $- $-

* Virtuální počítače s 48, 64 a 96 vCPU pro řadu Das v4 jsou ve verzi Preview. Registrujte se tady a požádejte o přístup.

Nejnovější generace D2-64 v3

Instance D2-64 v3 jsou nejnovější generace pro obecné účely s hyperthreadingem a běží na procesorech Intel Xeon® E5-2673 v3 s 2,4 GHz (Haswell) a Intel Xeon® E5-2673 v4 s 2,3 GHz (Broadwell). Velikosti řady Dv3 nabízejí kombinaci virtuálních procesorů (vCPU), paměti a místního disku, která je nejvhodnější pro většinu provozních úloh.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $-
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $-
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $-
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $-
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $-
D48 v3 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $-
D64 v3 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $-

Nejnovější generace D2s-64 V3

Řada Dsv3 podporuje Premium Storage a představuje nejnovější generaci pro obecné účely s hyperthreadingem. Běží na procesorech Intel Xeon® E5-2673 v3 s 2,4 GHz (Haswell) a Intel Xeon® E5-2673 v4 s 2,3 GHz (Broadwell). Velikosti řady Dsv3 nabízejí kombinaci virtuálních procesorů (vCPU), paměti a dočasného úložiště, která je nejvhodnější pro většinu provozních úloh.

Měřiče cen a účtování virtuálních počítačů pro velikosti Dsv3 jsou stejné jako pro řadu Dv3. Disky s trvalým úložištěm se účtují nezávisle na virtuálních počítačích. Prohlédněte si ceny za disky.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- $-
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- $-
D48s v3 48 192 GiB 384 GiB $- $- $-
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- $-

D1-5 v2

Instance D1-5 v2 jsou založené na 2,4GHz procesoru Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) nebo 2,3GHz procesoru Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell). Instance D1-5 v2 nabízejí výkonnou kombinaci procesoru, paměti a místního disku pro většinu provozních aplikací.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $-
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $-
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- $-
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- $-
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- $-

DS1-S5 v2

Disky s trvalým úložištěm se účtují nezávisle na virtuálních počítačích. Pokud chcete použít disky Premium Storage, použijte virtuální počítače varianty Dsv2. Měřiče cen a účtování pro velikosti Dsv2 jsou stejné jako pro řadu Dv2. Prohlédněte si ceny za disky.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- $-
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- $-
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- $-
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- $-
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- $-

Řada DC

Řada DC je novou řadou virtuálních počítačů v Azure, která může pomoct chránit důvěrnost a integritu vašich dat a kódu během zpracování ve veřejném cloudu. Tyto počítače jsou založené na nejnovější generaci procesorů Intel XEON E-2176G s frekvencí 3,7 GHz a technologií SGX. S technologií Intel Turbo Boost Technology mohou tyto počítače dosáhnout frekvence až 4,7 GHz. Instance řady DC umožňují zákazníkům sestavovat bezpečné aplikace založené na enklávě, aby se při jejich použití chránil kód a data.
Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
DC2s 2 8 GiB 100 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
DC4s 4 16 GiB 200 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není aktuálně dostupná pro řady Dc.

*Ceny za verzi Preview se mohou změnit.

DC1s-C8s v2

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
DC1s v2 2 4 GiB 50 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
DC2s v2 4 8 GiB 100 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
DC4s v2 8 16 GiB 200 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
DC8s v2 16 32 GiB 400 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není aktuálně dostupná pro řady Dcsv2.

Výpočtově optimalizované

Vysoký poměr procesorů k paměti. Vhodné pro webové servery se středním provozem, síťová zařízení, dávkové procesy a aplikační servery.

Fsv2-series

Virtuální počítače řady Fsv2 jsou vybavené 2 GiB paměti RAM a 8 GB místního dočasného úložiště (SSD) pro každý virtuální procesor a jsou optimalizované pro úlohy náročné na výpočetní výkon. Řada F využívá vlákna typu Hyper a je založená na procesoru Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake), který může s technologií Intel Turbo Boost 2.0 dosáhnout s jedním jádrem frekvence až 3,7 GHz a se všemi jádry udržovat až 3,4 GHz. Tyto virtuální počítače jsou vhodné pro scénáře, jako jsou dávkové zpracování, webové servery, analýzy a hraní her.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- $-
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- $-
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- $-
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- $-
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- $-
F48s v2 48 96 GiB 384 GiB $- $- $-
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- $-
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- $-

Řada F

Virtuální počítače řady F-Series jsou vybavené 2 GiB paměti RAM a 16 GB místní jednotky SSD (solid state drive) pro každé procesorové jádro a jsou optimalizované pro úlohy náročné na výpočetní výkon. Řada F je založená na 2,4GHz procesoru Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell). Tyto virtuální počítače jsou vhodné pro scénáře, jako jsou dávkové zpracování, webové servery, analýzy a hraní her.

Jako trvalé úložiště používejte virtuální počítače varianty Fs a samostatně si kupte Premium Storage. Měřiče cen a účtování pro velikosti FS jsou stejné jako pro řadu F.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- $-
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- $-
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- $-
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- $-
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- $-

Fs-Series

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- $-
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- $-
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- $-
F8s 8 16 GiB 32 GiB $- $- $-
F16s 16 32 GiB 64 GiB $- $- $-

Paměťově optimalizované

Vysoký poměr paměti k jádrům. Velmi vhodné pro servery relačních databází, střední a velké mezipaměti a analýzu v paměti.

Nejnovější generace E2-64 v3

Instance E2-64 v3 jsou nejnovější generací paměťově optimalizovaných instancí s podporou vláken typu Hyper. Instance E2-64 v3 jsou založené na 2,3GHz procesoru Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell). Instance E2-64 v3 jsou ideální pro podnikové aplikace s vysokými nároky na paměť.

Disky s trvalým úložištěm se účtují nezávisle na virtuálních počítačích. Pokud chcete použít disky Premium Storage, použijte virtuální počítače varianty Esv3. Měřiče cen a účtování pro velikosti Esv3 jsou stejné jako pro řadu Ev3. Prohlédněte si ceny za disky.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
E2 v3 2 16 GiB 50 GiB $- $- $-
E4 v3 4 32 GiB 100 GiB $- $- $-
E8 v3 8 64 GiB 200 GiB $- $- $-
E16 v3 16 128 GiB 400 GiB $- $- $-
E20 v3 20 160 GiB 600 GiB $- $- $-
E32 v3 32 256 GiB 800 GiB $- $- $-
E48 v3 48 384 GiB 1 200 GiB $- $- $-
E64i v3 1 64 432 GiB 1 600 GiB $- $- $-
E64 v3 64 432 GiB 1 600 GiB $- $- $-

1 Azure Compute nabízí velikosti virtuálních počítačů, které jsou izolované na konkrétní typ hardwaru a vyhrazené pro jednoho zákazníka. Tyto velikosti virtuálních počítačů jsou nejvhodnější pro úlohy, které vyžadují vysoký stupeň izolace od ostatních zákazníků a kterých se týkají například požadavky na dodržování předpisů a zákonné požadavky.

E2a – E96a v4

Virtuální počítače řady Ea v4 jsou založené na 2,35Ghz procesoru AMD EPYCTM 7452, který může dosáhnout až 3,35 GHz. Virtuální počítače řady Ea v4 jsou ideální pro podnikové aplikace s vysokými nároky na paměť. Úložiště datových disků se účtuje nezávisle na virtuálních počítačích. Pokud chcete použít disky Premium Storage, použijte velikosti řady Eas v4.
Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
E2a v4 2 16 GiB 50 GiB $- $- $-
E4a v4 4 32 GiB 100 GiB $- $- $-
E8a v4 8 64 GiB 200 GiB $- $- $-
E16a v4 16 128 GiB 400 GiB $- $- $-
E20a v4 20 160 GiB 500 GiB $- $- $-
E32a v4 32 256 GiB 800 GiB $- $- $-
E48a v4 48* 384 GiB 1 200 GiB $- $- $-
E64a v4 64* 512 GiB 1 600 GiB $- $- $-
E96a v4 96* 672 GiB 2 400 GiB $- $- $-

* Virtuální počítače s 48, 64 a 96 vCPU pro řadu Ea v4 jsou ve verzi Preview. Registrujte se tady a požádejte o přístup.

E2as – E96as v4

Virtuální počítače řady Eas v4 podporují úložiště s disky SSD úrovně Premium a jsou založené na 2,35Ghz procesoru AMD EPYCTM 7452, který může dosáhnout až 3,35 GHz. Virtuální počítače řady Eas v4 jsou ideální pro podnikové aplikace s vysokými nároky na paměť. Úložiště datových disků se účtuje nezávisle na virtuálních počítačích. Měřiče fakturace a ceny virtuálních počítačů pro virtuální počítače Eas v4 jsou stejné jako pro řadu Ea v4. Disky s trvalým úložištěm se účtují nezávisle na virtuálních počítačích. Prohlédněte si ceny za disky.
Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
E2as v4 2 16 GiB 32 GiB $- $- $-
E4as v4 4 32 GiB 64 GiB $- $- $-
E8as v4 8 64 GiB 128 GiB $- $- $-
E16as v4 16 128 GiB 256 GiB $- $- $-
E20as v4 20 160 GiB 320 GiB $- $- $-
E32as v4 32 256 GiB 512 GiB $- $- $-
E48as v4 48* 384 GiB 768 GiB $- $- $-
E64as v4 64* 512 GiB 1 024 GiB $- $- $-
E96as v4 96* 672 GiB 1 344 GiB $- $- $-

* Virtuální počítače s 48, 64 a 96 vCPU pro řadu Eas v4 jsou ve verzi Preview. Registrujte se tady a požádejte o přístup.

Nejnovější generace E2s-64s v3

Instance ESv3 jsou založené na 2,3GHz procesoru Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) a využívají Premium Storage. Instance Ev3-Series jsou ideální pro podnikové aplikace s vysokými nároky na paměť.

Disky s trvalým úložištěm se účtují nezávisle na virtuálních počítačích. Pokud chcete použít disky Premium Storage, použijte virtuální počítače varianty Esv3. Měřiče cen a účtování pro velikosti Esv3 jsou stejné jako pro řadu Ev3. Prohlédněte si ceny za disky.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
E2s v3 2 16 GiB 32 GiB $- $- $-
E4s v3 4 32 GiB 64 GiB $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB 128 GiB $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB 256 GiB $- $- $-
E20 v3 20 160 GiB 320 GiB $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB 512 GiB $- $- $-
E48s v3 48 384 GiB 768 GiB $- $- $-
E64is v3 1 64 432 GiB 864 GiB $- $- $-
E64s v3 64 432 GiB 864 GiB $- $- $-

1 Azure Compute nabízí velikosti virtuálních počítačů, které jsou izolované na konkrétní typ hardwaru a vyhrazené pro jednoho zákazníka. Tyto velikosti virtuálních počítačů jsou nejvhodnější pro úlohy, které vyžadují vysoký stupeň izolace od ostatních zákazníků a kterých se týkají například požadavky na dodržování předpisů a zákonné požadavky.

D11-15 v2

Instance D11-15 v2 jsou založené na 2,4GHz procesoru Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) nebo 2,3GHz procesoru Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell). D11-15 v2 jsou ideální pro podnikové aplikace s vysokými nároky na paměť. Instance D15i v2 je izolovaná v hardwaru vyhrazeném pro jediného zákazníka.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
D11 v2 2 14 GiB 100 GiB $- $- $-
D12 v2 4 28 GiB 200 GiB $- $- $-
D13 v2 8 56 GiB 400 GiB $- $- $-
D14 v2 16 112 GiB 800 GiB $- $- $-
D15i v2 1 20 140 GiB 1 000 GiB $- $-
D15 v2 20 140 GiB 1 000 GiB $- $- $-

1 Azure nabízí velikosti virtuálních počítačů (i), které jsou hardwarově izolované a vyhrazené pro jednoho zákazníka (jednoho tenanta). Tyto velikosti virtuálních počítačů jsou nejvhodnější pro úlohy, které z různých důvodů vyžadují vysoký stupeň izolace od ostatních tenantů, například kvůli dodržování předpisů nebo zákonným požadavkům.

DS11-S15 v2

Jako trvalé úložiště používejte virtuální počítače varianty Dsv2 a samostatně si kupte Premium Storage. Měřiče cen a účtování pro velikosti Dsv2 jsou stejné jako pro řadu Dv2.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
DS11 v2 2 14 GiB 28 GiB $- $- $-
DS12 v2 4 28 GiB 56 GiB $- $- $-
DS13 v2 8 56 GiB 112 GiB $- $- $-
DS14 v2 16 112 GiB 224 GiB $- $- $-
DS15i v2 1 20 140 GiB 280 GiB $- $-
DS15 v2 20 140 GiB 280 GiB $- $- $-

1 Azure nabízí velikosti virtuálních počítačů (i), které jsou hardwarově izolované a vyhrazené pro jednoho zákazníka (jednoho tenanta). Tyto velikosti virtuálních počítačů jsou nejvhodnější pro úlohy, které z různých důvodů vyžadují vysoký stupeň izolace od ostatních tenantů, například kvůli dodržování předpisů nebo zákonným požadavkům.

G-series

Virtuální počítače řady G-Series běží na procesorech Intel® Xeon® řady E5 v3 a poskytují bezkonkurenční výpočetní výkon pro podporu úloh s velkými databázemi, konkrétně SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen a Hortonworks. Instance G5 je izolovaná na hardware vyhrazený pro jediného zákazníka.

Jako trvalé úložiště používejte virtuální počítače varianty GS a samostatně si kupte Premium Storage. Měřiče cen a účtování pro velikosti GS jsou stejné jako pro řadu G.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)
G1 2 28 GiB 384 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
G2 4 56 GiB 768 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
G3 8 112 GiB 1 536 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
G4 16 224 GiB 3 072 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné
G5 32 448 GiB 6 144 GiB $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není aktuálně dostupná pro řady G.

Gs-Series

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 rok
(úspory v %)
Spot
(úspory v %)